9 februari: Lofprijs

Nieuw onderwerp: In Gods aanwezigheid

Dit onderwerp kan ons helpen om op de juiste wijze echt Gods heilige aanwezigheid binnen te gaan. Laten we de diepere dimensies in aanbidding gaan onderzoeken en intimiteit, herstel, kracht en identiteit ontvangen in het ‘Heilige der heiligen’.

Maak je klaar om te ontdekken hoe heerlijk die plaats is.

Thema: Onze houding in Gods aanwezigheid

Titel: Lofprijs

9 februari

Als we binnenkomen in Gods aanwezigheid, dan verlangt Hij dat we Hem verschillende offers en gaven brengen, waaronder bijvoorbeeld geld of materiële bezittingen. Maar op een hoger niveau spreekt de Bijbel bovendien over geestelijke offergaven die God verwacht. Deze geestelijke gaven zijn dankzegging, lofprijs en aanbidding. 

Vaak gebruiken we deze termen door elkaar heen. Ik vergelijk het wel eens met de kleuren van de regenboog, die zich van elkaar onderscheiden, maar die tegelijk ook in elkaar overvloeien zonder absolute grenslijnen. Op eenzelfde manier zijn dankzegging, lofprijs en aanbidding onderscheiden begrippen, maar ze vloeien op een natuurlijke manier in elkaar over. Vandaag bespreken we lofprijs. Lofprijs staat in relatie tot (en maakt je bewust van) Gods grootheid.

 

Lofprijs loopt als een gouden draad door de hele Bijbel heen. Lofprijs is eeuwig en ze is ontstaan in de hemel. Alle heerlijke, eeuwige wezens die de hemel bevolken zijn er voortdurend mee bezig, terwijl ze genieten van intieme en ononderbroken toegang tot God zelf. Ononderbroken toegang tot God vraagt om ononderbroken lofprijs.

 

Lofprijs is ook al sinds de schepping verbonden met de aarde. In Job 38 daagt God Job uit met de volgende vraag: Waar was jij toen Ik de aarde grondvestte? Terwijl morgensterren samen jubelden en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde? (Job 38:4,7)

 

Wat een prachtige beschrijving van hoe de aarde begon! Het was lofprijs die onze planeet begeleidde in haar eerste baan door het universum, en het is de verantwoordelijkheid van Gods volk om er hier op aarde op toe te zien dat lofprijs de baan van onze planeet blijft markeren, totdat de hemel en de aarde niet meer bestaan. Lofprijs is de gepaste manier om God te benaderen als de Koning op Zijn troon. Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël (Psalm 22:4).

 

Als lofprijs wordt gecombineerd met dankzegging, krijgen we toegang tot God. We zien dit in Psalm 100: Ga Zijn poorten binnen met dankzegging; Zijn voorhoven met lofprijs; dank hem, zegen Zijn naam (Psalm 100:4, NASB).

 

Hier zien we twee fasen van toegang. Ten eerste door Gods poorten, en daarna door Zijn voorhoven. De psalmist geeft hiermee aan dat dankzegging ons door de poorten leidt, en dat lofprijs ons brengt in Gods voorhoven. Dit wordt ook prachtig geïllustreerd door Jesaja, als hij spreekt tot het volk: Van geen geweld zal in uw land meer gehoord worden, van verwoesting noch verderf in uw gebied; en gij zult uw muren heil noemen en uw poorten lof (Jesaja 60:18, NBG).

 

God woont in een plaats van volmaakte vrede en rust. Niet alleen is daar geen geweld of vernietiging meer, maar zelfs het geluid ervan wordt niet meer gehoord. Maar kijk eens goed naar de toegangsweg: alle poorten heten lofprijs. Met andere woorden, de enige manier om in de heilige plaats van Gods aanwezigheid en Zijn woonplaats te komen, is door middel van lofprijs. Zonder lofprijs krijgen we geen toegang tot de voorhoven.

Vader, ik verlang ernaar om in Uw aanwezigheid te zijn. Ik wil (nog meer) leren de poorten binnen te gaan met lofprijs. Met mijn lofprijs wil ik Uw troon bouwen. U bent groot en machtig, ik prijs U. Amen

 

Door Jezus wil ik God voortdurend een lofoffer brengen,
de hulde van mijn lippen, die Zijn naam prijzen!  (1)

Heer Jezus, U bent het Lam dat geslacht is, en waardig te ontvangen
de macht en de rijkdom, de wijsheid en de sterkte,
de eer en de heerlijkheid en de lof. (2)

U, mijn God en Koning, wil ik roemen, Uw naam prijzen tot in eeuwigheid.
Elke dag opnieuw wil ik Uw naam loven: Groot is de Heer. (3)

U bent de koning van Israël (4)
en de koning van vrede. (5)
U bent de koning der eeuwen (6)
de koning der koningen en de Heer der heren! (7)

U bent de heilige en U troont op de lofzangen van Uw volk. (8)

Laat zó mijn mond de lof spreken van de Heer
en alles wat leeft Zijn heilige naam prijzen tot in eeuwigheid. (9)

Amen!

 

  1. Hebreeën 13:15
  2. Openbaring 5:11-13
  3. Psalm 145:1-2
  4. Sefanja 3:15
  5. Jesaja 9:5
  6. Psalm 145:13
  7. 1 Timoteüs 6:15
  8. naar Psalm 22:4
  9. Psalm 145:21

 

 

Cover Binnengaan in Gods aanwezigheid

 

Uit het boek: In Gods aanwezigheid

DPM Wereldwijd…

 

SERVIË

Bid dat de nieuwe boeken Man en vader, Je roeping en Waarom God jou belangrijk vindt met succes verspreid zullen worden en een impact zullen hebben op dit land.

Bid om gezondheid, wijsheid, bescherming en zalving voor de DPM-coördinatoren Miro Fic en Miro Cobrda, de vertalers, redacteuren, grafisch ontwerpers en anderen die meehelpen met verschillende belangrijke projecten.

Bid om fondsen die nodig zijn voor het uitgeven van Gods Kerk herontdekt en Zegen of vloek, aan u de keus en voor andere te drukken projecten.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email