9 oktober – Overwinning door lofprijs

Woord uit het Woord – dag 17
Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd (=hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht) (zie ook: Mattheüs 21:16.), omwille van Uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden. (Psalm 8:3)
In de psalmen van David lezen we dat hij vaak spreekt over zijn vijanden. Als er ooit iemand is geweest die vijanden had, dan was het wel David. Maar hij had ontdekt hoe hij met zijn vijanden om moest gaan. Hij had het geheim geleerd om iedere dag Gods nabijheid te vragen en Gods bijstand in te roepen. In deze tekst onthult hij dit geheim heel eenvoudig: Hij offert God lof.
Hij zegt: ‘Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht’. In het natuurlijke leven zijn jonge kinderen en zuigelingen de meest kwetsbare mensen. Maar als van de lippen van de allerzwaksten lofprijs komt, dan is het resultaat dat de vijand en de wraakzuchtige moet ophouden, oftewel moet zwijgen.
De Bijbel laat ons duidelijk zien dat wij allemaal een vijand, een wraakzuchtige, hebben – iemand die eropuit is om ons te vernietigen. Het is satan. Het is de duivel. Hij is de aanklager van de broeders (zie Openaring 12). Hij is degene die ons in een verkeerd daglicht stelt, die ons altijd tegenwerkt, die alles wat we doen, verkeerd uitlegt, die ons aanklaagt voor Gods eigen troon. Hoe kunnen we hem stoppen en hem tot zwijgen brengen?
Het antwoord is: door lofprijs. Als de lofprijs opstijgt tot God, wordt satan tot zwijgen gebracht. Zijn aanklachten worden daarmee tot zwijgen gebracht. Zijn mond wordt gesloten, en wij hebben vrije, ombelemmerde toegang tot God. We leven ons leven verder, zonder die voortdurende druk van satans beschuldigingen.
Vergeet dus niet dat door middel van lofprijs God aan jouw zijde staat tegenover de duivel.
Lieve hemelse Vader, vul dagelijks mijn mond met lofprijs voor U, zodat ik standhoud tegen de vijand die voortdurend probeert mij onderuit te halen. U bent het waard, Heer, om dwars door alle tegenstand heen, alle lof en eer te ontvangen. Zo leg ik de tegenstander het zwijgen op! Amen.

 

DPM Wereldwijd
VERENIGDE STATEN
•      Onlangs zijn in Colorado en Kentucky activiteiten voor studenten gehouden waarbij DPM vertegenwoordigd was. Bid dat er reacties komen van veel van hen, die graag meer van Dereks onderwijs willen ontvangen.
•      Bid om wijsheid van de Heer wat betreft het vaker deelnemen aan zulke activiteiten, en om contacten met de juiste leiders.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email