9 september: Goede grond

DPM_logo

De afgelopen tijd hebben we meer geleerd over het karakter van de Heilige Geest; Hij is een persoon, een vriend en metgezel, die ons leidt in Gods waarheid. Maar Hij is ook een kracht, die ons dagelijks sterkt met ‘alles wat tot het leven en de Godsvrucht behoort’ (2 Petr. 1:3) De komende periode zullen we bezig gaan met het boekje: ‘Als je het beste wilt van God’.

Thema: Honderdvoudige vrucht

Goede grond

9 september

Onze persoonlijke relatie met God is nooit eenzijdig, nooit eenrichtingsverkeer. Er zijn altijd twee kanten, twee richtingen. Aan de ene kant maakt God allerlei dingen voor ons beschikbaar; aan de andere kant reageren wij op die voorziening van God. De kwaliteit van het leven dat we leiden, wordt bepaald door de wisselwerking tussen Gods voorziening en onze reactie daarop.

 

Dit wordt heel mooi geïllustreerd in de gelijkenis van de zaaier (Matteüs 13:3-9 en 18-23). Deze gelijkenis gaat over een man die uitging om te zaaien. Het zaad viel in vier verschillende soorten aarde. Allereerst viel een deel langs de weg. De grond was hard en platgetreden door de voeten van voorbijgangers, waardoor het zaad op de bodem bleef liggen. Daardoor konden de vogels het opeten en bracht het zaad geen vrucht voort. Een ander deel van het zaad viel op rotsachtige bodem. Het zaad kwam in de aarde terecht, totdat de wortels op steen stootten. Het gewas kwam heel snel op, maar de wortels zaten niet diep en toen de zon volop begon te schijnen, verdorden de planten. Ook dit zaad bracht geen vrucht voort. Ten derde viel er wat zaad tussen de distels. De distels kwamen samen met de planten op en verstikten ze uiteindelijk. De planten kregen onvoldoende lucht en voeding. Daarom bracht ook dit zaad niets blijvends voort.

 

Ik wil het in deze studie niet hebben over de eerste drie soorten aarde. Ik wil me richten op wat ik zie als de climax van deze gelijkenis, het doel waar Jezus naartoe werkt, namelijk de vierde soort aarde: de goede grond. Jezus zegt over de goede grond en het zaad dat erin valt: Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoudig (Matteüs 13: 23).

 

Er zijn dus twee belangrijke kenmerken van de persoon die vrucht draagt: ten eerste, hij hoort het Woord; en ten tweede, hij begrijpt het. Dit gaat op voor iedereen die in termen van de gelijkenis goede aarde vertegenwoordigt. Wil jij tot de mensen behoren wiens hart bestaat uit goede grond? Wil je in je leven niet alleen maar voor jezelf leven maar vrucht dragen? Besluit dan om Gods Woord te horen èn strek je ernaar uit om het te begrijpen, om het jouw leven te laten veranderen.

Vader God, dank u wel dat U Uw Woord aan mij hebt gegeven. In reactie besluit ik dat ik Uw Woord wil horen, en dat ik het ook wil leren begrijpen en toepassen in mijn leven. Ik wil begrijpen wat U in Uw Woord tegen mij zegt en ernaar leven. Ik wil goede grond zijn, waarin Uw Woord wortel schiet en opkomt – met effect in mijn leven en omgeving. Ik geef mijzelf aan U. Amen. 

Lees de volgende proclamatie:

 

Ik gehoorzaam Gods Woord

 

Heilig mij door de waarheid. Uw Woord is de waarheid. (1)

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en is nuttig om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven. (2)

Hoe de mensen ook leven, ik houd mij aan het Woord van uw lippen. (3)

Want de wet van de Heer is volmaakt: levenskracht voor de mens. (4)

Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het Woord van mijn God houdt eeuwig stand. (5)

Of zijn woorden mij nu wel of niet goed uitkomen, Ik zal de Heer, mijn God, gehoorzaam zijn.

Als ik naar Hem luister, zal het mij goed gaan. (6)

Ik zal mij verdiepen in uw wet, dag en nacht. (7)

Want de Heer zal zijn Woord op aarde gestand doen, onvoorwaardelijk en onverkort. (8)

Dus bewaar ik uw Woord in mijn hart, zodat ik nooit zondig tegen U. (9)

 

1) Johannes 17:17

2) 2 Tim. 3:16 (NBV + NBG)

3) Psalm 17:4

4) Psalm 19:8

5) Jesaja 40:8

6) Jeremia 42:6

7) Psalm 1:2

8) Romeinen 9:28

 

Deze proclamatie komt uit de serie proclamaties over Gods Woord: 1. De kracht van Gods Woord; Ik gehoorzaam Gods Woord; de werking van Gods Woord.

  

DPM Wereldwijd…

9 september – AUSTRALIË

Graeme en Veronica Hunter, de DPM-coördinatoren in Australië voor het werk onder de inheemse bevolking, zijn uitgenodigd om een DPM-boekentafel op te zetten op de Inheems-Australische conferentie van 12-14 september in New South Wales. Bid om veel belangstelling van de aanwezigen, en dat degenen die Dereks onderwijs gaan kopen er rijk door gezegend worden.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email