8 augustus: De Heilige Geest, de eerste in de Bijbel

Thema: God is meervoudig en enkelvoudig

De afgelopen tijd hebben we nagedacht over de accuratesse en trouw in kleine dingen die God ziet als vanzelfsprekend onderdeel van ons leven met Hem; we kunnen pas de tweede mijl met iemand gaan, als we de eerste – namelijk een basishouding van accuratesse, betrouwbaarheid en ijver in de vanzelfsprekende, dagelijkse dingen – al zijn gegaan… Gisteren zagen we dat juist vaders en moeders (zowel letterlijke/natuurlijke ouders alsook geestelijke ouders, hierin een belangrijke verantwoordelijkheid hebben. Daarmee sluiten we de studie over de eerste mijl af en zullen ons komende tijd gaan richten op de persoon en rol van de Heilige Geest. Alleen Hij de Persoon en tevens de kracht die ons helpt om de eerste (en de tweede) mijl te kunnen gaan. Dit doen we aan de hand van Dereks studie ‘Wie is de Heilige Geest?’ 

De Bijbel bevat de bovennatuurlijk geïnspireerde openbaring van God. God is zo anders dan wij, dat het soms nodig kan zijn om onze normale terminologie aan te passen of uit te breiden, zodat we de Bijbelse openbaring van wie God is, beter kunnen overbrengen.

God is één, maar Hij is óók meervoudig. Hij is een eeuwige combinatie van enkelvoudigheid en meervoudigheid. Dit geheimenis komen we direct al tegen in het openingsvers van de Bijbel: In den beginne schiep God de hemel en de aarde. In de Hebreeuwse grondtekst staatElohim (het woord voor God) in meervoud, maar het werkwoord bara (schiep) staat in het enkelvoud. Met andere woorden, enkelvoud en meervoud zijn in deze Bijbeltekst gecombineerd.

In Genesis 1:26 komen we deze combinatie van meervoud en enkelvoud opnieuw tegen. En God zeide: Laat Ons mensen maken naar Ons beeld, als Onze gelijkenis… De werkwoordsvorm ‘zeide’ (dit is oud Nederlands voor ‘zei’) staat in het enkelvoud, maar ons is uiteraard altijd meervoud.

De profeet Jesaja zag in een visioen God op Zijn troon en hoorde Hem zeggen: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? Het persoonlijk voornaamwoord ‘Ik’ houdt in dat één persoon aan het woord is, maar ‘Ons’ geeft aan dat Hij spreekt namens meer dan één persoon.

In de hele openbaring van de Bijbel komen drie afzonderlijke Personen naar voren die elk God zijn: God de Vader, God de Zoon en God de Geest. De eerste van deze drie Goddelijke personen die expliciet genoemd wordt in de Bijbel is de Geest: En de Geest Gods zweefde over de wateren…

Het is bijzonder ons dit te realiseren, zeker omdat de Vader en de Zoon ons heel bekend zijn, maar de functie van de derde persoon van de drieënige God eeuwenlang onderbelicht is gebleven. Toch is Hij feitelijk de eerste die in de geschiedenis van de Schrift ten tonele verschijnt, maar ook – zoals we komende periode zullen zien – in ons leven met God een belangrijke, centrale rol vervult.

Heer, dank U wel dat de Heilige Geest de eerste was die in de geschiedenis van Uw Woord naar voren kwam, maar Hij ook in mijn leven een belangrijke, prominente rol wil vervullen. Help mij in de komende periode groeien in begrip van Wie Hij is, om mij te helpen groeien in relatie met Jezus en met de Vader. Amen.


Uit: Wie is de Heilige Geest? Een compact, krachtig boekje dat de Heilige Geest – misschien wel de minst begrepen Persoon van de Goddelijke Drieëenheid – dichterbij brengt. Klik hier voor meer informatie.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email