25 november: Geen rhema is onmogelijk bij God

Thema: Hoe geloof komt…

Geen rhema is onmogelijk bij God

25 november

We gaan nu naar een voorbeeld van Gods rhema in het leven van Maria, in de stad Naza­reth. We lezen in Lucas 1 dat een engel aan haar verscheen met een regelrechte boodschap van de troon van God: “En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven.

Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen “(Luk. 1:31-33).

 

Toen Maria zich afvroeg hoe dat zou kunnen gebeuren, legde de engel haar uit dat het zou gebeuren door de boven­natuurlijke kracht van de Heilige Geest en hij besloot met de woorden “Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn” (Luk. 1:37). ‘Geen ding’ of ‘niets’ betekent in het oorspronkelijke Grieks letterlijk ‘geen woord’, geen rhema. Het antwoord van de engel kan dus ook vertaald worden met ‘Geen woord (rhema) dat van God komt, zal krachteloos blijven’ of iets vrijer vertaald: ‘Ieder woord (rhema) van God bevat de kracht voor zijn eigen vervulling.’

 

De engel had Maria een rhema gebracht, een regelrecht persoonlijk woord van God tot haar. Dat rhema had in zich de kracht om in vervulling te doen gaan wat beloofd was. De uitkomst was afhankelijk van Maria’s reactie. Zij antwoordde: “Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig Uw woord “(Luk. 1:38). Door deze woorden ontsloot Maria de bovennatuurlijke kracht van God in haar lichaam. Als gevolg daarvan vond het grootste wonder in de geschiedenis van de mensheid plaats: de geboorte van Gods Zoon vanuit een maagd.

 

Maria’s antwoord, in alle eenvoud, was vergelijkbaar met dat van David, die zei: Doe zoals U gesproken hebt. Maria zei: Laat met mij geschieden overeenkomstig Uw woord. Elk van deze eenvoudige antwoorden stelde de wonderwerkende kracht van God in werking, om de belofte te vervullen die gegeven was. In beide gevallen bevatte het rhema, dat in geloof ontvangen was, de kracht voor zijn eigen vervulling.

 

Laten we nu eens kijken hoe de ervaringen van David -waar we gisteren over lazen- en Maria met elkaar parallel lopen:

  1. Tot allebei kwam een rhema, een regelrecht persoonlijk Woord van God.
  2. Dit rhema gaf de wegen en gedachten van God weer, ver boven wat zij zelf ooit in hun eigen gedachten of eigen voorstelling hadden kunnen bedenken.
  3. Op het ‘horen’ van het rhema ontstond bij beiden geloof.
  4. Beiden brachten hun geloof tot uitdrukking in een een­voudige uitspraak waarmee zij hun toestemming gaven voor wat beloofd was: ‘Doe zoals U gesproken hebt,’ en ‘Laat met mij geschieden overeenkomstig Uw woord.’
  5. Geloof dat op deze manier tot uitdrukking wordt gebracht, opent de weg voor de kracht van God in het rhema, om de vervulling tot stand te brengen van wat beloofd is.

 

God werkt vandaag nog op dezelfde manier met de gelovigen. Door de Heilige Geest neemt Hij vanuit Zijn eeuwige raadsbesluit (logos) een rhema, een specifiek woord dat past in onze speciale situatie in tijd en ruimte. Als we dit rhema ‘horen’, dan komt het geloof. Vervolgens, als we het geloof gebruiken dat we ontvangen om ons het rhema eigen te maken, ontdekken we dat het in zichzelf de kracht bevat die nodig is om zijn eigen vervulling tot stand te brengen.

Vader, dank U wel dat geen woord, geen rhema bij U onmogelijk is, maar dat elk woord van U de kracht bevat voor zijn eigen vervulling. Dank U wel, dat U mij betrekt in Uw plan door tot mij te spreken. Ik wil nederig instemmen met Uw woorden, waardoor Uw kracht vrij kan komen en Uw woorden werkelijkheid zullen worden in mijn leven.
 

Uit het boek: Leven door geloof

                                               

DPM Wereldwijd…

 

SLOWAKIJE

Branislav en Claudia gaan door met het overzien van het werk van DPM in Slowakije. Bid om gunst, bescherming, een goede gezondheid en verfrissing voor hen, hun gezin en hun medewerkers, na een intens jaar.

Bid om nieuwe contacten met evangelische gelovigen en kerken in Slowakije, zodat dezen Dereks onderwijs kunnen ontvangen en erdoor beïnvloed worden.

Bid om een groeiende verkoop, zodat alle lopende kosten van het werk en de productie van nieuwe onderwijsmaterialen in de Slowaakse taal er door gedekt worden.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email