Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Gods plannen voor jou

Beste vriend/vriendin,

Hoe kijk jij naar de toekomst? Ben je hoopvol gestemd? Heb je alle vertrouwen in Gods plannen met jouw leven? Word je blij als je denkt aan Gods bedoeling met jou en ervaar je innerlijke kracht als je eraan denkt om in Zijn plannen te gaan wandelen?

De afgelopen tijd heeft veel onzekerheid gebracht. Gevestigde tradities en gewoontes waar we lange tijd op vertrouwden, bleken kwetsbaar en onbetrouwbaar te zijn. Er werd stevig geschud aan menselijke instituties, en de boodschap is dan ook duidelijk: alleen de Rots der eeuwen is het enige onwankelbare fundament voor ons leven. Wat geweldig om te weten dat, te midden van alle onzekerheden, Gods doel voor ons vaststaat. Onze toekomst in Hem is duidelijk en goed.

Laten we daarom in deze brief een paar minuten de tijd nemen om ons te verdiepen in Zijn plan met jou en mij.

Van gedachten veranderen

Ik groeide op in een Presbyteriaans gezin, tot ik uit huis ging om te studeren. Door de denominatie waarin ik ben opgegroeid, had mijn familie een bepaalde, nogal negatieve kijk op het leven: dat alles is voorbeschikt. (Er bestaat een oud grapje over een Presbyteriaan die struikelde en van de trap viel; maar die bij het opstaan het stof van zich afklopte en zij: ‘Nou, dat kunnen we dan ook weer van de lijst vinken’.)

Door deze godsdienstige achtergrond dacht ik - voordat ik Jezus leerde kennen als mijn Heiland - dat God eropuit was me te grazen te nemen, en dat achter elke hoek onheil op de loer lag. Je kunt je dus voorstellen hoe blij ik was als jonge christen om deze bemoedigende woorden van God te lezen in Jeremia 29:11 (het is een van mijn favoriete Bijbelteksten): ‘Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven’ (NBV).

Wat een geweldig nieuws! Gods plan is goed, niet slecht. Hij wil ons een hoopvolle toekomst geven!

Groeiend inzicht

Word jij net zo geïnspireerd door deze opbouwende woorden als ik? Ze weten me altijd op te beuren, zelfs in de moeilijkste tijden. Sinds die eerste keer dat ik ze las, bieden ze me de vaste zekerheid en het volle vertrouwen dat Gods plannen voor mij goed zijn, en dat Hij mij een toekomst vol hoop geeft. Maar vandaag kreeg ik zelfs nog een dieper inzicht in deze geweldige belofte.

Ik zal je uitleggen hoe dat kwam.

Als deel van mijn werk bij DPM was ik aan het proeflezen in Will You Intercede?, een schitterend boekje van Derek Prince over voorbede dat we in 2013 voor het eerst uitbrachten. Misschien denk je: waarom ben je dit boek nu, zoveel jaar later, opnieuw aan het proeflezen? Omdat er constante vraag is naar Dereks materialen, en we ze regelmatig herdrukken. Iedere keer controleren we de teksten op grammaticale fouten en brengen we correcties of verbeteringen aan.

Ik ontdekte de context

Terwijl ik de nieuwe uitvoering aan het proeflezen was, zoals ik in het verleden al vaker had gedaan, ontdekte ik een waarheid die me de vorige keren niet was opgevallen. (Zulke nieuwe ontdekkingen doe ik trouwens regelmatig als ik de Bijbel bestudeer, maar ook als ik Dereks Bijbelonderwijs lees.)

Mijn nieuwe ontdekking kwam als antwoord op een vraag die Derek opgooide over de manier waarop Daniël, als voorbidder, had gemerkt dat het einde van de Joodse ballingschap in Babylon naderde: ‘Hoe was Daniël tot dat inzicht gekomen? Waar had hij dit in de Bijbel gelezen?’ Het antwoord staat in onze prachtige passage: Jeremia 29:10-13.

Voorwaarden voor een hoopvolle toekomst

Derek voegde echter een gedachte toe vanuit de context van dit mooie vers. Die blijkt uit het onderstaande citaat uit ‘The Ministry of Intercession’, een serie radioboodschappen door Derek Prince. Hij spreekt hier over die bredere context – een belangrijke factor die mij een nieuwe openbaring gaf.

Volgend op vers 11, zoals hierboven aangehaald, over Gods gedachten van vrede en een hoopvolle toekomst, citeert Derek de volgende beide verzen met daarin de voorwaarde voor het ontvangen van Gods belofte:

Jullie zullen Mij aanroepen en tot Mij bidden, en Ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie Mij tenminste met hart en ziel zoeken.

In de profetie van Jeremia staat een duidelijke aanwijzing dat God na zeventig jaar zou beginnen het Joodse volk terug te brengen naar Jeruzalem, en de stad zelf zou herstellen. Bij monde van Jeremia zei God: ‘Na zeventig jaar sta Ik klaar om het te doen. Maar jullie, Mijn volk, moeten aan Mijn voorwaarden voldoen. Jullie moeten Mij aanroepen en bidden. En als jullie bidden, dán zal Ik naar jullie luisteren.’

Daniël besefte dat het er niet alleen om ging dat hij een interessante openbaring had, en dat de tijd van Jeruzalems herstel was gekomen. Hij realiseerde zich dat het zijn taak en verantwoordelijkheid was om te voldoen aan het aandeel van Gods volk, namelijk te bidden. In feite zei de Heer: ‘Je moet op een specifieke manier gaan bidden. Je moet echt gaan bidden.’

God zegt in het genoemde vers: ‘Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie Mij tenminste met hart en ziel zoeken.’ Met andere woorden: als je jezelf onvoorwaardelijk toewijdt aan het zoeken van Mij en aan gebed, dan zal Ik antwoorden en doen wat Ik beloofd heb.’

Een noodzakelijke aanvulling

De vervulling van Gods belofte wacht op ons, vast en onwankelbaar. Maar wat is de voorwaarde om hem te kunnen ontvangen? We moeten God aanroepen, bidden tot Hem, en Hem zoeken. Ik neem dit belangrijke inzicht ter harte, en ik ben nu klaar om te bidden. Doe je met me mee?

Dank U, liefdevolle Vader, voor de verbazingwekkende belofte van Uw plan om ons vrede te geven en een hoopvolle toekomst. Wij willen deze dingen graag ontvangen. We richten ons erop U aan te roepen, tot U te bidden, en U te zoeken met ons hele hart. We weten dat dit de voorwaarde is die U ons hebt gesteld, en we accepteren die.

Wij geloven dat als we U zoeken in de tijd die voor ons ligt, we de verwezenlijking zullen zien van de toekomst waarover U zo duidelijk hebt gesproken, voor ons persoonlijk en ook voor alle andere situaties die we tegenkomen.

In geloof, Heer, gaan we staan op de belofte van een toekomst van vrede en hoop in U. Amen.

Ontsluit je bestemming

Ik geloof dat jij en ik zojuist een sleutel in het slot hebben gesloten waarmee we de bestemming kunnen ontsluiten die God voor ons heeft. Ik geef eerlijk toe dat ik tot voor kort, iedere keer dat ik Jeremia 29:11 aanhaalde en er anderen mee bemoedigde, niet dacht aan de noodzakelijke aanvulling die Derek naar voren bracht. Maar we mogen God dankbaar zijn voor die openbaring. Het helpt ons om dichter bij Zijn plan met jou en mij te komen.

Als DPM willen graag met je samenwerken om de heerlijke toekomst binnen te stappen die de Heer voor je in gedachten heeft. Zoals we hebben gezien in deze brief, inspireert Gods Woord ons tot het nemen van belangrijke, specifieke stappen in onze relatie met Hem. Vanuit zijn trouw aan God, leerde Derek ons over deze voorwaarden, en we vinden het een voorrecht om zijn Bijbelstudiemateriaal uit te brengen. Een aanrader om meer over bidden te leren is bijvoorbeeld het boek ‘Leer Bidden’.

Zijn plannen zijn schitterend

Iedere keer dat ik nu de bemoediging uit Jeremia 29:11 met iemand deel, noem ik ook Gods voorwaarde waarover we in deze brief hebben gesproken. Die voorwaarde is een essentieel onderdeel voor het binnenstappen van de toekomst en de bestemming die God voor ons heeft. Niet in wettische zin – alsof God die hoopvolle toekomst alleen maar zal ontsluiten als we precies op de juiste manier bidden. God verlangt ernaar om iedereen die wonderbare toekomst te geven. Maar in Zijn barmhartigheid en genade voegt de Heer inzicht toe, zodat we op een meer actieve manier met Hem kunnen samenwerken.

Toen mijn relatie met Jezus als mijn Heiland nog maar een paar jaar oud was, nam ik het besluit om me toe te wijden aan het memoriseren van Zijn Woord. In die tijd las ik de Phillips vertaling van de Bijbel, en het eerste vers dat ik uitkoos om uit het hoofd te leren was Romeinen 8:18, een vers dat bijna parallel loopt met onze tekst uit Jeremia. Dit is wat Paulus zegt in die vertaling: ‘Naar mijn mening stelt wát wij nu misschien ook moeten meemaken, niets voor vergeleken bij de schitterende toekomst die God voor ons in gedachten heeft.’

Schitterend! Wat een bemoedigend woord om Zijn plan voor jou en mij binnen te stappen.

Namens het team van Derek Prince Ministries bid ik je Gods rijke zegen toe,

Dick Leggatt
Derek Prince Ministries - VS