Shop Doneer

Houd het simpel!

Beste vriend/vriendin,

Ben je op zoek naar een aantal eenvoudige doelen voor 2022? Basisstappen die ongecompliceerd en uitvoerbaar zijn, misschien een aantal richtlijnen om ervoor te zorgen dat je de juiste richting kiest dit jaar?Er zijn momenten dat het leven ingewikkeld is, maar soms maken wíj de dingen ingewikkelder dan nodig. Je komt dan maar moeilijk vooruit en je maakt de dingen groter dan ze zijn. Ik denk dan ook dat de boodschap ‘houd het simpel’ voor jou misschien uitkomst kan bieden.

Principes voor het leven

Ik herinner mij een nogal intens gesprek dat ik ooit had met een jonge agnost. Hij vond de Bijbel een gebrekkig boek, vol inconsistenties.Ik reageerde hier als volgt op: ‘Over het geheel genomen vind ik de Bijbel opmerkelijk consistent - en daarom heb ik het tot basis gemaakt voor de hele richting van mijn leven.’ Hij zei: ‘Kom op zeg! Je bent een slimme man. Had je zelf geen goede ideeën kunnen bedenken over hoe je je leven in moet richten, zonder de hulp van de Bijbel?’ Ik antwoordde: ‘Eerlijk gezegd had ik dat waarschijnlijk wel kunnen doen. Maar wat nu als een jonge man zoals jij oprecht op zoek gaat naar basisprincipes om invulling te geven in zijn leven? De Bijbel kan daarin voorzien.’ ‘Oké,’ zei hij, ‘geef me één goed voorbeeld.’ Ik besloot het simpel te houden.

Wat ons te doen staat

Een vers uit het Oude Testament kwam onmiddellijk in mijn gedachten, en ik deelde het met hem - Micha 6:8:

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

'Wat als iemand in staat zou zijn recht, trouw en nederigheid te tonen in elk aspect van zijn leven? Zou dit geen goede motivatie zijn? Kun je daar iets op tegen hebben?‘

Eerlijk gezegd was het niet mijn verwachting of zelfs bedoeling om de discussie te winnen door het citeren van dit vers. Tot grote verdienste van de jongeman dacht hij echter serieus na over wat ik had gezegd. Toen gaf hij dit genadige antwoord: ‘Nee, ik kan niets verkeerds vinden aan die eigenschappen. Ik begrijp je punt.‘

Recht doen, trouw zijn, nederig opstellen

Met dankbaarheid denk ik vaak terug aan dit gesprek - en over de waarheid van Micha 6:8, het vers dat het middelpunt van ons gesprek werd. Het is buitengewoon eenvoudig, maar toch een diepgaande schets van drie essentiële principes die jij en ik in ons leven moeten toepassen.

Aan het begin van dit nieuwe jaar, is het misschien een goed idee om je te concentreren op deze drie basisdoelen: ernaar streven om recht te doen, trouw te zijn en je nederig op te stellen. Zo houden we het simpel.

Zou het kwaad kunnen om deze drie doelstellingen tot onze houding te maken in elke situatie? (Natuurlijk weten jij en ik al dat het gedeelte 'doen' een stuk uitdagender is dan het gedeelte 'zeggen'.)

Maar wat zou er kunnen gebeuren als we deze drie principes onze keuzes in 2022 zouden laten bepalen? Recht doen; trouw zijn; en nederig blijven – het is geen hogere wiskunde. Maar zoals we eerder hebben opgemerkt, is het raadzaam om dingen simpel te houden.

Een goede reminder

In een van zijn preken, genaamd 'Motivatie om te leven: Gods wil doen', benadrukt Derek Prince onze behoefte om één enkele, simpele focus te behouden. Hij haalt Filippenzen 3:13-15 aan, over Paulus’ doel om gehoorzaam te volharden in zijn ‘ene ding’. In deze diepgaande boodschap over het doen van Gods wil, focust Derek erop hoe je dit simpel kunt houden:

Paulus was een man met maar één motief: ‘Dit ene ding doe ik.’ Ik denk dat hij soms niet zo makkelijk was in de omgang. Het lijkt erop dat hij niet altijd zo empathisch reageerde naar zijn metgezellen.
Het is duidelijk dat toen Johannes Markus (de jonge man die eens met Paulus en Barnabas begon) zich terugtrok, Paulus’ houding niet erg liefdevol was. Het bemoedigt me te weten dat Paulus vele jaren later zei: ‘Neem Johannes Markus mee, hij is nuttig voor de bediening.’ Ik denk dat het de verdienste is van Barnabas, dat hij Johannes Markus niet in de steek heeft gelaten.
Ik zeg dus niet dat het proces altijd zonder problemen verloopt. Ik denk dat elke man met een sterke overtuiging soms op iemand anders’ tenen gaat staan. Desalniettemin heb ik bewondering voor Paulus’ vastberadenheid: ‘...één ding doe ik!’
Als Ruth en ik een beslissing moeten nemen, zeg ik op het moment dat het ingewikkeld begint te worden wanneer we erover praten: ‘Ik voel me hier niet goed bij.’ Corrie ten Boom zei eens: ‘K I S S: Keep It Simple Stupid (Houd Het Simpel, Eenvoudig).’ Dat is echt een van mijn motto’s.
Ik wil niet dat de problemen zo ingewikkeld worden dat ik Gods wil niet kan zien. Ik geloof in dat soort eenvoud.

Terug naar de basis

Ik besef dat de eenvoud waarover in deze brief wordt gesproken, misschien iets is dat je al je hele leven beoefent. Als dat het geval is, aarzel dan niet om deze brief te bewaren voor een later moment of om hem door te geven aan iemand anders.

Eerlijk gezegd draag ik een grote zorg - een die we allemaal regelmatig in ons leven zouden moeten onderzoeken. Hebben jij en ik er alles aan gedaan om recht, trouw en nederigheid te tonen aan de wereld om ons heen? Zou het kunnen dat door een gebrek aan deze Christus-achtige eigenschappen onder gelovigen, sommige van onze buren het christelijke geloof niet eens willen overwegen?

Laten we samen deze zorg voor de Heer brengen:

Heer, in de eerste plaats toon ik U mijn berouw voor de vele keren dat ik U niet goed heb vertegenwoordigd. In plaats van eerlijkheid, vriendelijkheid en nederigheid heb ik vooroordelen, onvriendelijkheid en trots getoond naar de mensen om me heen. Vergeef me alstublieft, Heer. Ik vraag U om mij te helpen deze goddeloze neigingen te stoppen en mij gedurende 2022 te gedragen op een manier die Uw Naam, Heer Jezus, zal eren. U bent de personificatie van gerechtigheid, barmhartigheid en nederigheid - en ik wil mij gedragen op een manier die U behaagt. Ik kijk naar U, Heer, voor de genade en hulp die ik nodig heb om het eenvoudig te houden - en om anderen de hand te reiken op de manier die U zou willen. Amen.

Een fundament bouwen

Zelfs als jij en ik het ‘redelijk goed’ hebben gedaan in de categorieën die in deze brief worden genoemd, is het altijd verstandig om Gods verdere hulp te vragen. Soms is verandering een kwestie van ons gedrag aanpassen. Andere keren komt het voort uit een beter begrip van Gods Woord.

Op dat tweede gebied willen we helpen. DPM heeft een breed scala aan onderwijs van Derek Prince, dat je Bijbelse basis zal versterken. Het boek 'Gods wil, mijn levensdoel' daagt je bijvoorbeeld uit om je radicaal toe te wijden en over te geven aan Gods plan met je leven, zoals Jezus ons liet zien.

Het is een zegen om met je in contact te zijn, en we vinden het een eer om samen met je te wandelen in het volgen van Jezus. Bedankt voor je gebed en eventuele financiële steun, die ons werk mogelijk maken. We zijn je erg dankbaar.

Doelen voor het nieuwe jaar

Als je jouw doelen voor 2022 hebt bepaald, aarzel dan niet om op die manier verder te gaan. Als wat we hebben gedeeld echter op een eenvoudige, fundamentele manier tot je heeft geleid, zijn we dankbaar dat het je mogelijk heeft geholpen om je doelen voor 2022 te verduidelijken.

Eén waarheid is voor ons allemaal duidelijk: we zijn omringd door mensen zoals die jonge agnost die ik eerder noemde. Ook al lijken ze misschien uitdagend en onaangenaam, jij en ik weten dat er een knagende leegte in hen is, die ernaar verlangt gevuld te worden met de liefde van Jezus.

Zou het niet een verschrikkelijk verlies zijn als ons wangedrag en onze onwil om de wegen van Jezus te bewandelen, voor hen een reden zou zijn om afstand te nemen van de Heer? Dit hoeft niet te gebeuren. Laten we het komende jaar een deel van de oplossing zijn - te beginnen door het simpel te houden.

Namens het hele team van Derek Prince Ministries bid ik je Gods rijke zegen toe voor dit nieuwe jaar,
Dick Leggatt
Derek Prince Ministries - VS