Shop Doneer

Innerlijke vrede vinden

Beste vriend, vriendin,

Vind je het wel eens lastig om een ​​gevoel van innerlijke vrede vast te houden in moeilijke tijden? Wankelt jouw gevoel van zekerheid en veiligheid wanneer roerige tijden aanbreken? Als je ‘ja’ op deze vragen antwoordt, hoef je je daar niet voor te schamen. Je hoeft jezelf er ook niet om te veroordelen. We weten allemaal hoe lastig het kan zijn om het gevoel van vrede te bewaren wanneer we te maken krijgen met woeste stormen van onrust en onzekerheid. En dat is wat velen van ons op dit moment ervaren in de wereld om ons heen. Daarom is het juist nu de tijd om innerlijke vrede te vinden.

Te midden van moeilijkheden

Een van mijn collega's vertelde kort geleden hoe hij die vrede had ervaren in de tijd nadat zijn vader was overleden aan corona. Die innerlijke rust was zelfs opgevallen bij zijn vrienden en familie die bij de uitvaartdienst aanwezig waren. Zij hadden zich verbaasd over de vrede die de nabestaanden uitstraalden. ‘Meerdere mensen zeiden dat ze nog nooit een gezin zo vredig hadden gezien bij zo’n groot verlies,’ zei hij.
Natuurlijk is het onverwachte overlijden van een geliefde altijd reden voor rouw en verdriet. Dat is normaal, natuurlijk en juist. Maar het bijzondere is, dat God een bijzondere soort troost biedt aan mensen die treuren (Mattheüs 5:4). Wanneer een gelovige tot heerlijkheid bevorderd wordt, zoals bij de vader van mijn collega, blijft er ‘de vrede van God, die alle verstand te boven gaat’ (Filippenzen 4:7). Het is een vrede die voortkomt uit de zekerheid dat iemand voor eeuwig in de aanwezigheid van Jezus zal zijn. Hoe kunnen jij en ik in moeilijke tijden dergelijke innerlijke rust vinden?

Hoop en vrede

De ultieme bron van deze standvastige gemoedsrust is de hoop die voortkomt uit het kennen van Jezus Christus en de eeuwigdurende relatie met Hem. Hoop en vrede gaan hand in hand. Dit onlosmakelijke verband tussen hoop en vrede viel me op toen ik de Bijbel bestudeerde over ‘vrede’. Maar verrassend genoeg ontdekte ik dit verband door een verontrustend Bijbelgedeelte in het boek Klaagliederen. Ik geef eerlijk toe dat ik dit Bijbelboek niet vaak lees, maar nu ben ik blij dat ik het deed. Na een lange reeks klaagzangen als gevolg van Israëls ongehoorzaamheid, kwam het verband tussen vrede en hoop naar voren in deze klacht aan de Heer in Klaagliederen 3:17-18 (NBV21):

Mijn leven is verstoken van vrede, geluk is mij vreemd geworden. Steeds denk ik: Verdwenen is mijn glans, vervlogen mijn hoop op de HEER.

Hier zien we iemand bij wie de vrede ver te zoeken is, iemand die alle sterkte en hoop is verloren. Niet bepaald een prettige situatie, toch?

Op Hem hopen

Ironisch genoeg wordt de tegenslag die hier wordt beschreven, juist de onwaarschijnlijke en onverwachte bron voor nieuwe hoop:

De HEER bewijst zijn liefde: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen einde. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw! Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op Hem gevestigd. Goed is de HEER voor wie Hem zoekt en zich op Hem verlaat. Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt. (Klaagliederen 3:21-26, NBV21)
Misschien ga je op dit moment door een periode waarin voor gevoel al je kracht en hoop zijn vergaan en voel je je verre van vredig. Diep van binnen ervaar je misschien alleen maar ellende en onrust. Zou dit dan het begin kunnen zijn voor nieuwe hoop en vrede in jouw leven? Niet voor niets staat er in Hosea 2:14 dat God ons soms door het sombere, verlaten dal van Achor (problemen) leidt als een deur van hoop. Problemen kunnen deel uitmaken van het proces dat God gebruikt om jou te helpen innerlijke vrede te vinden.

De volledige betekenis

In een serie radio-overdenkingen over het thema ‘Eenwording met Christus’ wijst Derek Prince erop dat de vrede die we zo hard nodig hebben, deel uitmaakt van de voorziening in Jezus’ offer aan het kruis. Daarom is het zo belangrijk om onze aandacht te richten op onze Heiland om innerlijke vrede te kunnen vinden. Derek Prince zegt:

'Hoe kan ik dit het beste samenvatten? Welke zin of welk woord kunnen we gebruiken om te beschrijven wat God ons aanreikt dankzij het plaatsvervangende offer van Jezus aan het kruis? Als ik één woord zou moeten kiezen, dan zou het ‘vrede’ zijn. Maar het woord ‘vrede’ dekt niet volledig de lading van wat ik bedoel. Het Hebreeuwse woord voor vrede is shalom – algemene Hebreeuwse begroeting. Maar shalom betekent veel meer dan ons woord ‘vrede’. Het gaat om veel meer dan de afwezigheid van oorlog, conflict of strijd. Shalom betekent ook ‘volledigheid, vervulling, volmaaktheid’. Ten diepste betekent het ‘voltooien, perfectioneren of volmaken’. Wat ons dus wordt aangeboden is volledigheid, heelheid, harmonie – veel meer dan alleen vrede! Het is niet alleen geestelijk. Het is niet alleen naar binnen gericht. Het is totale heelheid – van geest, ziel en lichaam.'

De bron van vrede

Terug naar de vraag die ik aan het begin van deze brief stelde: hoop jij in deze moeilijke tijd een groter gevoel van innerlijke vrede te vinden? Ik wel! Zullen we ons verlangen daarom samen belijden en aan Jezus vragen om ons te helpen?

Heer Jezus, U hebt gezegd: ‘Laat uw hart niet in beroering raken, wees niet ongerust.’ Maar mijn hart wordt gekweld door gebeurtenissen en beproevingen die me omringen. Ik wil hierdoor niet uit balans raken, maar dat is wel gebeurd. Toch geloof ik dat U de bron van mijn vrede bent. Ik geloof ook in de belofte die U hebt gegeven: ‘Vrede laat ik u, Mijn vrede geef ik u.’ Daarom wil ik op dit moment in geloof die bovennatuurlijke vrede ontvangen die alle menselijke begrip te boven gaat. Raak alstublieft de onrustige plekken in mijn hart aan en geef de vrede die alleen U kunt geven. Amen.

Verbonden met Gods Woord

De innerlijke vrede die we zojuist aan Jezus Christus hebben gevraagd, is in deze dagen geen extra luxe – ze is pure noodzaak. Dank je wel dat je deze vrede bij de Heer zoekt. .Bij Derek Prince Ministries staan we graag naast je in deze onzekere tijden. De geborgenheid die jij en ik zoeken kunnen we alleen vinden door ons steeds dieper te verankeren in Gods Woord. Daarbij willen we je graag helpen, bijvoorbeeld met de (Engelstalige) radioboodschap van Derek Prince waaruit ik kort iets citeerde in deze brief : ‘Identificatie, deel 1’.

Zoals je hebt gemerkt, komt veel van wat ik schrijf rechtstreeks voort uit mijn eigen ervaring. Zo heb ik je verteld over mijn persoonlijke behoefte aan innerlijke vrede. Door de jaren heen heb ik gemerkt hoe snel mijn vrede en gevoel van veiligheid verstoord kunnen worden door verontrustend nieuws over wereldgebeurtenissen, of gewoon door ergernissen in mijn dagelijks leven. Een paar dagen geleden, toen ik in gedachten mijn beklag deed bij God over de situatie in de wereld en over bepaalde ergernissen in mijn persoonlijke situatie, hoorde ik de stille stem van de Heer mij deze indringende vraag stellen: ‘Ben ik niet genoeg voor jou? ’Het zette me volledig stil. Toen antwoordde ik verlegen, maar ook met een hernieuwd gevoel van onverklaarbare vrede: ‘Ja, Heer. U bent genoeg voor mij.’ Meteen kwam de uitspraak uit Klaagliederen 3:24 (HSV) in me op – de uitspraak waarin de schrijver verklaarde:
Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.

Het is de Heer Jezus Zelf die ons deel is, en in Hem is ook zijn shalom, zijn vrede ons deel. Richt je op Hem als bron voor innerlijke vrede .

Namens iedereen bij DPM bid ik je Zijn shalom toe,
Dick Leggatt
Derek Prince Ministries - VS