Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

De schat in de akker

Leestijd: 4 min.

Vandaag wil ik je iets over jouzelf vertellen, dat je misschien maar moeilijk kunt geloven: jij bent waardevol. En niet een klein beetje. Jij bent belangrijk. Jij bent speciaal. Jij bent heel, heel waardevol!
Door Derek Prince, samengesteld door DPM uit ‘Besef je hoe waardevol je bent?’


De verborgen schat

In Mattheüs 13:44 vinden we een gelijkenis van Jezus. Deze gaat over een schat die verborgen is in een akker. Een gelijkenis is een eenvoudig verhaal over herkenbare, aardse dingen. De onderwerpen van Jezus’ gelijkenissen waren herkenbaar voor Zijn luisteraars. Maar het doel van de gelijkenis was dingen duidelijk te maken, die onzichtbaar, onbekend, geestelijk zijn. Als een goede leraar, nam Jezus in Zijn verhalen de luisteraars mee van het herkenbare naar het onbekende. Hij begon met dingen die vertrouwd waren, om de toehoorders vervolgens te leiden naar nieuwe begrippen, waarmee ze niet bekend waren. Als we een gelijkenis lezen, moeten we ons afvragen: Naar welke geestelijke zaken word ik verwezen door de materiële dingen in deze gelijkenis?

Laten we eerst de gelijkenis lezen:

Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker.

Wat is de geestelijke betekenis?

Dit stukje is eenvoudig, maar wat zijn de geestelijke waarheden die dit eenvoudige verhaal onthult? Ik geef je mijn uitleg, die volgens mij overeenkomt met de principes van Gods Woord. Ik zeg overigens niet dat er geen andere interpretaties mogelijk zijn, maar dit is demijne.

De man die de schat vond, is Jezus. De akker is de wereld. Lees bijvoorbeeld ook de gelijkenis in Mattheüs 13:38. Dit principe keert steeds terug in alle zeven gelijkenissen, die we vinden in Mattheüs.

Op het moment dat hij de schat in de akker ontdekte, vertelde hij het niet meteen aan iedereen. Hij verborg de schat. Hij wist dat als mensen zouden ontdekken dat er een schat in die akker lag, er veel concurrentie zou komen. Hij besloot de hele akker te kopen. Houd daarbij in gedachten, dat hij eigenlijk niet de hele akker wilde hebben. Het enige wat hij wilde, was de schat; daar had hij zijn zinnen op gezet. Maar hij was realistisch genoeg om te begrijpen, dat hij de schat alleen maar kon bemachtigen door de prijs te betalen voor de hele akker. Die prijs was heel hoog voor de man. Het kostte hem alles wat hij had. Maar hij deed het graag, want hij kende de waarde van de schat die hij krijgen zou.Ik kan me de verbazing van de omwonenden voorstellen: ‘Wat ziet die man toch in die akker? Er groeien alleen maar distels en doornen en de grond is ook niet geschikt voor bebouwing. Waarom betaalt hij zo’n enorm bedrag voor die akker? Die heeft gewoon geen enkele waarde.’

Zij wisten natuurlijk niets van de schat. De enige die ervan wist was Jezus. Dus betaalde Hij de prijs voor de hele wereld, om voor zichzelf de schat te bemachtigen die in de akker is. En wat is nu die schat? Die schat is Gods volk.

In Titus 2:14 vinden we diezelfde waarheid:

Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.

Dat is de schat, een volk dat Zijn eigendom is. Een volk, verlost uit de wereld, verlost van de slechtheid, gereinigd en verlangend om het goede te doen. De prijs was Hijzelf – al wat Hij had, al wie Hij was… Hij legde Zijn leven af en gaf zichzelf om de akker met daarin de schat, te kunnen kopen.

Jij bent één van de ieders

Laten we nu eens kijken naar een heel bekend vers uit het Nieuwe Testament:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. (Johannes 3:16)

God hield zoveel van de wereld, dat Hij het leven van Zijn Zoon opofferde om de hele wereld te redden. Maar wat God uit die wereld ontvangt, is ‘ieder’ die in Hem gelooft. Al die ‘ieders’ bij elkaar vormen samen de schat in de akker. Om hen te bemachtigen is Jezus gestorven. Hij heeft de hele wereld gered, omwille van ieder die in Hem gelooft.

"Je maakt deel uit van een geweldige schat!"


Jezus was bereid de volle prijs te betalen voor een ogenschijnlijk waardeloze akker, alleen om de schat te verkrijgen: jou en mij. Dat is hoeveel Hij om ons geeft. Dat is hoe hoog Hij over jou en mij denkt. Dat is hoeveel wij voor Hem betekenen. We zijn niet onbelangrijk, we zijn niet waardeloos. We zijn onbeschrijfelijk waardevol. We zijn zo waardevol dat Jezus Zijn leven gaf om ons te verkrijgen.

Wees blij dat je jou bent

Neem jezelf alsjeblieft voor om nooit meer over jezelf te praten alsof je onbelangrijk of waardeloos bent. Die denkwijze is niet Bijbels. Ik zeg niet dat je trots moet worden of naast je schoenen moet lopen, maar je moet wel je echte waarde kennen en aanvaarden. Je wint er niks mee als je houding is: Ik tel niet zo erg mee. Ik ben een grijze muis... een nobody. Daar maak je God niet blij mee en je doet Hem als je Vader ook geen recht. Je bent een zoon of een dochter van God! Hij heeft geen tweederangskinderen. Je bent belangrijk. Je bent zeer, zeer waardevol. Je bent speciaal.

Probeer dat te pakken, terwijl je deze woorden leest. Laat ieder gevoel van minderwaardigheid los. Je hoeft je niet te verontschuldigen voor wie je bent. God wil jou. Hij wil je zoals je bent. Maar onthoudt dat je God niet verheerlijkt met valse, dat wil zeggen onterechte, bescheidenheid. Dat is geen nederigheid, maar in feite ongeloof. Als je Jezus hebt ontvangen in geloof, dan ben je nu een kind van God en maak je deel uit van een geweldige schat.

Download studie als pdf

Bestel deze onderwijsbrief gratis!

Het maximale aantal is 20. Neem contact met ons op als je meer onderwijsbrieven wilt bestellen.
Vul hier je e-mailadres in zodat we contact met je kunnen opnemen indien nodig.