Fundament - het kruis

Satan overwonnen

Het bloed van Jezus reinigt, rechtvaardigt en heiligt ons. Wat betekent dat?

Lees verder

De vreze des Heren - een levensstijl

Als we in ons leven beslissingen nemen, dan kijken we naar de voordelen die zulke beslissingen met zich meebrengen – zeker als het gaat om grote beslissingen. Als je kunt...

Lees verder

Het Bloed van het Lam

Christenen zijn betrokken in een enorm conflict dat het hele universum omspant, van de hemel tot de aarde. De strijd is tussen God en de goede krachten aan de ene...

Lees verder

Bekering en Wedergeboorte - studie

"Zonder werkelijke bekering kan geen wedergeboorte plaatsvinden." Dat zijn twee belangrijke thema’s die Derek Prince behandelt in het boek 'Bekering en wedergeboorte'. Het volgende is een korte samenvatting van het...

Lees verder

Genade of niets - studie

Genade: één van de minst begrepen aspecten van Gods karakter… Een korte samenvatting van het boek van Derek Prince 'Genade of niets'Derek Prince definieert genade als volgt: Genade is gratis...

Lees verder