Shop Doneer

Genezing en pastoraal

Van vloek naar zegen

De Bijbel laat zien dat er twee onzichtbare krachten zijn die iemands bestemming bepalen. In deze studie kijken we naar de werking van de vloek en hoe we stappen van...

Lees verder

Van afwijzing naar acceptatie - Deel 2

In de vorige onderwijsbrief hebben we de definitie en oorzaken bekeken van afwijzing. In deze brief lees je over de oplossing. God heeft een antwoord voor afwijzing!

Lees verder

Van afwijzing naar acceptatie - Deel 1

Vele miljoenen mensen hebben te maken van afwijzing. In sommige gevallen veroorzaakt het diepe geestelijke wonden. Waar komt afwijzing vandaan en hoe gaan we hiermee om?

Lees verder

Zonder angst leven in de laatste dagen

De Bijbel waarschuwt voor zware tijden, maar reikt gelukkig ook sleutels aan om 'de laatste dagen' tegemoet te zien zonder angst.

Lees verder

De schat in de akker

Vandaag wil ik je iets over jouzelf vertellen, dat je misschien maar moeilijk kunt geloven: jij bent waardevol. En niet een klein beetje. Jij bent belangrijk. Jij bent speciaal...

Lees verder

Vergeving

Vergeving is een van de mooiste woorden die we hebben. Wat maakt dit woord zo mooi en bijzonder? Denk maar eens aan een aantal gevolgen die uit vergeving voortvloeien...

Lees verder

Hoop in Christus (1)

In deze onderwijsbrief neem ik u mee naar een thema waar de meeste mensen liever met een boog omheen lopen, namelijk de dood. Iets in ons deinst meestal direct terug...

Lees verder

Hoop in Christus (2)

Klik hier om deel 1 van deze studie te lezen. De hele openbaring van de bijbel draait om de verzoening – Jezus’ offer aan het kruis en zijn glorieuze opstanding...

Lees verder

Besef je hoe waardevol je bent?

Meer dan vijftig jaar heb ik geprobeerd mensen te helpen met ontelbare problemen in hun leven. Uiteindelijk ben ik tot een verrassende conclusie gekomen: Ons fundamentele probleem is dat we...

Lees verder

Angst overwinnen

Overdenking vanuit Psalm 56:4-5 Ten dage dat ik vrees vertrouw ik op U; op God, wiens Woord ik prijs, op God vertrouw ik, ik vrees niet. Weet u wat ik...

Lees verder

Volkomen, compleet gezegend

De Here zegene u, en behoede u; de Here doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig; de Here verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede...

Lees verder

Gods Woord geneest - studie

Dit is een korte samenvatting van het gelijknamige boek 'Gods Woord geneest'.In dit boek legt Derek Prince een geestelijk fundament voor het onderkennen van de realiteit van genezing vanuit Gods...

Lees verder

Hoop, deel 1: Hoop is van levensbelang!

Misschien ken je het gezegde: ‘Where there is life, there is hope’… (‘Waar leven is, daar is hoop’.) Er zit veel waarheid in dat gezegde. Maar het tegenovergestelde is ook...

Lees verder

Hoop, deel 2: Hoop is gericht op de wederkomst!

Er bestaat een krachtig woord in onze taal dat je een compleet nieuwe kijk kan geven op het leven. Dat woord is ‘hoop’. Ik kan me nauwelijks iets voorstellen wat...

Lees verder

Hoop, deel 3: Eeuwige hoop bevrijdt ons om te leven

De wereld om ons heen is vol met eenzame mensen. Als je op jezelf gericht bent, dan ben je heel eenzaam. Ze zitten opgesloten in de gevangenis van hun eigen...

Lees verder

Hoop, deel 4: Hoop is een onmisbaar onderdeel van redding

In onze eerdere onderwijsbrieven over hoop, heb ik kort genoemd dat ik persoonlijk zo’n strijd heb gehad tegen hopeloosheid – die zich in mijn leven uitte in depressiviteit. Zelfs...

Lees verder

Hoop, deel 5: Hoop is een toevlucht en een anker

Jarenlang heb ik geworsteld met depressie, totdat de Heer me daarvan bevrijdde. Vervolgens liet God me zien dat Hij Zijn deel van het werk had gedaan, maar dat nu ik...

Lees verder

Hoop, deel 6: Hoop groeit door beproeving

Als christenen kunnen we strijd hebben met hopeloosheid, maar we hoeven er nooit aan onderdoor te gaan! Echte hoop, zoals die in de Bijbel naar voren wordt gebracht, heeft de...

Lees verder