Shop Doneer

Een horend hart

Leestijd: 11 min.

Wat is het belangrijk om Gods stem te kennen! Maar kun jij zeggen dat je Gods stem inderdaad verstaat als Hij tot je spreekt? En wat zou je ervoor over hebben om Zijn stem duidelijk te horen?

Door Derek Prince
Samengesteld door DPM uit het boek Hoor Gods Stem

Oren om te horen

Jezus zei regelmatig tegen Zijn toehoorders:

‘Wie oren heeft om te horen, laat hij horen’ (Markus 4:9).

Jezus verwees natuurlijk niet naar fysieke oren - Zijn toehoorders waren niet écht doof. Toch zei Jezus:

‘Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.’

Dus wat bedoelde Hij? Ik denk dat het slaat op een innerlijke hartsgesteldheid. We moeten naar God luisteren met ons hart.

Een opmerkzaam hart

Laten we daarom eens kijken naar het voorbeeld van Salomo. Bij zijn aanstelling als koning besefte hij dat deze taak veel te groots voor hem was (1 Koningen 3:7–8). Wat zou jij in zo’n situatie aan God vragen? Dit is hoe Salomo reageerde:

Geef dan Uw dienaar een opmerkzaam hart, om recht te kunnen spreken over Uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad… (1 Koningen 3:9)

In de Hebreeuwse grondtekst staat voor ‘opmerkzaam hart’ eigenlijk ‘een horend hart’. Die eigenschap hebben we nodig: een hart dat God hoort.

De schrijver van 1 Koningen voegt toe dat het ‘goed was in de ogen van God, dat Salomo dit gevraagd had’ (vers 10). God verhoorde Salomo’s gebed en schonk hem zo’n ‘horend hart’, alleen maar omdat hij erom gevraagd had. Heb jij dat wel eens gedaan; aan God vragen om een ‘hart dat hoort’?

Je hart bewaken

Ik gebruik het voorbeeld van een bankkluis om te illustreren hoe belangrijk het is om ons hart te bewaken. Ons hart is de plek waar we onze schatten bewaren, de dingen die het belangrijkst voor ons zijn. In ons voorbeeld is de kluis zo geprogrammeerd dat hij alleen opengaat bij het horen van de stem van de bankdirecteur. Net als iedere andere stem, is de stem van de bankdirecteur uniek. Hij kan op geen enkele manier gekopieerd worden. Dus de enige persoon die de kluis met zijn stem kan openen, is die directeur, als hij bepaalde woorden uitspreekt.

Op dezelfde manier zou alleen de stem van de Heer ons hart moeten kunnen openen om Zijn eeuwige bestemming en richting voor ons leven te ontvangen.

Deze woorden van Salomo herinneren ons aan die waarheid:

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. (Spreuken 4:23)

Heb jij dat wel eens gedaan; aan God vragen om een 'hart dat hoort'?

Wat je hebt opgeslagen in je hart, zal de koers van je leven bepalen. Je hart is een kluis met schatten die veel kostbaarder zijn dan wat je in een bankkluis kunt bewaren. Persoonlijk geloof ik dat het hart van ieder kind van God als een kluis moet zijn – een kluis die zo geprogrammeerd is dat hij alleen opengaat voor de stem van de Heer.

Bedenk dat Jezus zei:

Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. (Johannes 10:27)

Zijn schapen zullen een vreemdeling niet volgen, want ze kennen de stem van de vreemdeling niet. Wat is het belangrijk een hart te hebben dat zich alleen opent voor de stem van de Heer – en niet voor die van een vreemde!

Wat voor soort hart wil God dat we hebben? Een luisterend hart. In onze geest hebben wij oren om mee te horen. In ons diepste, innerlijke wezen hebben wij een hart dat antwoordt op de stem van de Heer.

Geestelijke doofheid

Als we een ‘horend hart’ willen, moeten we het tegenovergestelde vermijden, namelijk geestelijke doofheid. In zowel het Oude als in het Nieuwe Testament spreekt de Bijbel regelmatig over het onvermogen van mensen om Gods stem te horen. Voor Jezus was dat zelfs de reden dat Hij in gelijkenissen sprak.

Dit is de reden waarom Ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. (…) Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. (Mattheus 13:13–15, NBV21)

Jezus schetst hier een beeld van mensen die geen ‘horend hart’ hebben. Ze zijn innerlijk doof geworden. Hun hart is afgestompt. Hun hart reageert niet meer op God, het is niet meer gevoelig.

Een gevoelig hart ontwikkelen

Laten we waken voor innerlijke doofheid en juist een gevoeligheid ontwikkelen voor de stem van de Heer. Dat wil ik illustreren met een voorbeeld. Heb je wel eens een blinde braille zien lezen? Hoe zijn vingers over de kleine bultjes op het papier glijden? Als ik mijn vingers over die stipjes zou strijken, zouden ze me niets zeggen. Maar voor een blinde die zijn vingers heeft geoefend, zijn deze bultjes vol betekenis. Het zijn woorden. Ze bevatten een boodschap.

Dat is volgens mij wat het wil zeggen om een gevoelig hart te ontwikkelen voor de stem van de Heer. Het betekent dat ons hart zo op Hem is afgestemd, dat we Hem horen als Hij spreekt en dat we begrijpen wat Hij bedoelt. Het verstaan van Gods stem is een belangrijke sleutel om Gods voortdurende zegen en onze geestelijke erfenis in Christus te kunnen ontvangen.

Bij het ontwikkelen van gevoeligheid moeten we deze karaktereigenschap van God in gedachten houden: Hij schreeuwt niet. Veel mensen stellen zich God voor als een grote, schreeuwerige man met harde stem. Maar zo is God echt niet. In de Bijbel komt het zelden voor dat de Heer schreeuwt.

In het boek ‘Hoor Gods Stem’ bespreek ik verschillende voorwaarden voor het ontwikkelen van een gevoelig hart waarmee we Gods stem kunnen verstaan – zelfs wanneer Hij fluistert. In deze brief wil ik op enkele daarvan kort ingaan.

Aandacht en nederigheid

De eerste twee voorwaarden gaan hand in hand. Ik noem ze aandacht en nederigheid. In het boek Spreuken worden deze voorwaarden vaak genoemd. Bedenk daarbij dat Spreuken is geschreven door koning Salomo, de man die God om een opmerkzaam hart had gevraagd. Laten we eens kijken naar drie spreuken waarin ze beide genoemd worden.

Het eerste vers is Spreuken 4:20:

Mijn zoon, sla acht op Mijn woorden, neig je oor tot wat Ik zeg.

De instructies die we hier krijgen zijn: sla acht en neig je oor. Ergens acht op slaan betekent: er aandacht aan schenken. Je oor neigen betekent: je hoofd buigen, in eerbiedige, respectvolle nederigheid. Je gaat niet met God in discussie. Je schrijft God niet voor wat Hij moet doen. Je wacht, om van Hem te horen. Je oor neigen is essentieel om van God te kunnen horen.

We vinden deze gedachte ook terug in het volgende vers, Spreuken 5:1: Mijn zoon, sla acht op Mijn wijsheid, neig je oor tot Mijn inzicht.

In de Engelse King James-vertaling, en de Nederlandse Wilibrordvertaling is neig je oor vertaald met buig je oor. In dit vers vinden we dus dezelfde twee voorwaarden, in nagenoeg dezelfde woorden: sla acht en neig (buig) je oor.

Het laatste voorbeeld is Spreuken 22:17:

Neig uw oor en luister naar de woorden van wijzen, richt uw hart op Mijn kennis.

Het eerste gedeelte van dit vers, Neig uw oor en luister naar de woorden van wijzen, bevat een duidelijke gevolgtrekking: als we ons oor niet neigen, kunnen we niet luisteren. Als we niet de juiste houding naar God toe hebben – een houding van nederigheid, aandacht en eerbied – zullen we niets horen.

Het vers besluit met: richt uw hart op Mijn kennis. Alle teksten die we hebben gelezen, benadrukken dezelfde kernwaarheid: het is ons hart dat de stem van God hoort. We moeten ons hart inzetten om Hem te horen en onze aandacht erop richten Zijn stem te verstaan.

Onze onverdeelde aandacht

Laten we deze eerste twee voorwaarden voor het horen van Gods stem nog even samenvatten. In de eerste plaats moeten we de Heer onze onverdeelde aandacht geven en ons hart ertoe zetten om Hem te horen. Dat is in veel opzichten compleet tegenovergesteld aan onze huidige cultuur. Tegenwoordig zijn de meeste mensen er namelijk aan gewend om naar minstens twee verschillende geluiden of informatiebronnen tegelijk te luisteren.

Toen een van mijn dochters nog naar de middelbare school ging, zat ze op een dag aan de keukentafel haar huiswerk te maken, terwijl ze ook naar een televisieprogramma keek. Daar kon ik met mijn hoofd niet bij. Ik was student, leraar en professor aan de universiteit geweest, maar ik heb dat nooit gekund. Als ik televisie keek, kon ik me niet ook nog concentreren op mijn huiswerk. En als ik mijn huiswerk deed, kon ik niet tegelijkertijd het televisieprogramma echt goed volgen. Nu wil ik niet zeggen dat mijn dochter geen goede cijfers haalde. Maar ik weet zeker dat ze meer uit haar studie had kunnen halen, als ze er haar onverdeelde aandacht aan had gegeven.

Tegenwoordig is dit gedrag heel normaal in de westerse samenleving. Aandacht is een geschenk en goede eigenschap die veel mensen simpelweg niet meer hebben. Mensen zijn bang voor stilte. Herken je dat? Veel mensen lijken altijd wel wat geluid om zich heen te willen. Ze willen achtergrondmuziek, iets ter afleiding. Mijn punt is echter, dat als je de stem van God wilt horen, je het je niet kunt veroorloven om afgeleid te zijn. Je moet met je hele hart en hoofd op God gericht zijn. Je moet aandacht ontwikkelen.

Ons oor 'neigen'

In de tweede plaats leren we uit de Bijbel dat we ons oor moeten ‘neigen’, of buigen. Dit betekent dat we nederig zijn en bereid om te leren. Veel mensen lezen de Bijbel of bidden tot God vanuit hun eigen vooropgezette mening. Ze denken te weten wat God had moeten zeggen. Ze denken te weten wat God zal gaan zeggen. Als God iets zegt of doet dat afwijkt van wat zij verwacht hadden, dan kunnen zij het simpelweg niet horen. Ze zijn doof geworden door hun eigen vooronderstellingen.

Als mensen bij een bepaalde kerkelijke stroming horen, lezen ze de Bijbel vaak door de bril van hun eigen denominatie. Zo van: als ik deze dingen niet hoor verkondigen in mijn kerk, dan staat het ook niet in de Bijbel. Volgens mij is er niet een denominatie die zo’n houding rechtvaardigt. In de Bijbel staan allerlei waarheden waarover vandaag de dag niet vaak wordt gepredikt in onze kerken. Als wij ons horen van God beperken tot wat we horen in de kerk, geven we onszelf over aan een vorm van geestelijke doofheid. Dan zal veel van wat God wil zeggen ons ontgaan.

Als je Gods stem wilt horen, kun je je geen afleiding veroorloven. Je moet met je hele hart en hoofd op God gericht zijn.

Als mensen bij een bepaalde kerkelijke stroming horen, lezen ze de Bijbel vaak door de bril van hun eigen denominatie. Zo van: als ik deze dingen niet hoor verkondigen in mijn kerk, dan staat het ook niet in de Bijbel. Volgens mij is er niet een denominatie die zo’n houding rechtvaardigt. In de Bijbel staan allerlei waarheden waarover vandaag de dag niet vaak wordt gepredikt in onze kerken. Als wij ons horen van God beperken tot wat we horen in de kerk, geven we onszelf over aan een vorm van geestelijke doofheid. Dan zal veel van wat God wil zeggen ons ontgaan.

Tijd en stilte

De twee volgende voorwaarden om Gods stem te horen zou ik willen omschrijven met de woorden tijd en stilte. Ook deze twee houden vaak verband met elkaar. En wat lijken ze ver af te staan van onze huidige cultuur! De meeste mensen nemen tegenwoordig niet de tijd om stil te zijn. Toch is het een houding die vaak wordt genoemd in het boek Psalmen. Bijvoorbeeld in Psalm 46:11:

Wees stil en weet dat Ik God ben. (WV)

In de kanttekeningen van de New American Standard Bible staat een opmerking die een aanvullende vertaling geeft voor het eerste gedeelte van dit vers: ‘Laat los, ontspan je.’ Als we de betekenis van deze vertalingen combineren, krijgen we: ‘Wees stil..., laat los..., ontspan je..., en weet dat Ik God ben.’

Voor mij spreekt Psalm 46:10 van rust en ontspanning – en dat vraagt tijd. Meestal horen we God pas als we de tijd nemen om te wachten tot Hij tegen ons spreekt.

Wachten is nodig, omdat God niet altijd onmiddellijk spreekt aan het begin van ons proces van luisteren naar Hem. Psalm 62:2 lijkt deze gedachte te bevestigen:

Mijn ziel wacht in stilte op God alleen. (NASB)

Davids woorden zijn diepgaand: Mijn ziel wacht in stilte op God alleen. We moeten wachten. We moeten stil zijn. Onze aandacht moet alleen op die éne Persoon gericht zijn – God.

Heb jij wel eens tegen je ziel gezegd dat ze moet wachten? Heb je wel eens gezegd: ‘Mijn ziel, wees stil en wacht op God alleen’? De nadruk ligt op het in stilte verwachten van God. We worden aangespoord een houding aan te nemen van aandacht, eerbied, rust en ontspanning, met ons hart en onze gedachten gericht op de Heer.

Reageren op Gods stem

Misschien heb je tijdens het lezen van deze studie gemerkt dat je hart reageerde. Het kan zijn dat de Heilige Geest je herinnerde aan momenten waarop je niet inging op wat God op je hart legde. Dan wil ik dit samen met jou in gebed brengen:

Vader, dank U wel voor Uw Woord en Uw Geest, die mij helpen Uw stem te verstaan. Dank U voor Uw grote liefde voor mij. Wilt U mij vergeven voor al die keren dat ik dacht mijn leven zelf te kunnen besturen. Help me alstublieft om een zacht en gevoelig hart te ontwikkelen dat Uw stem kan verstaan. Geef me de moed om zo te leven als U wilt dat ik leef. Geef me een ‘horend hart’, net als Salomo, zodat ik volledig afgestemd ben op Uw stem. Ik aanbid U, Heer, want U bent het waard. Ik zal in geloof en afhankelijkheid wachten tot U spreekt en me duidelijk maakt wat ik nodig heb. Dit bid ik in Jezus’ naam. Amen.”

Download studie als pdf

Bestel deze onderwijsbrief gratis!

Het maximale aantal is 20. Neem contact met ons op als je meer onderwijsbrieven wilt bestellen.
Vul hier je e-mailadres in zodat we contact met je kunnen opnemen indien nodig.