Shop Doneer

Het geheim van een goed huwelijk - studie

Leestijd: 4 min.

Dit is een onderdeel van Dereks boekje: Het geheim van een goed huwelijk

Als er een geheim bestaat dat een goed huwelijk garandeert, dan is dat geheim voor miljoenen mensen vandaag inderdaad geheim gebleven... Het aantal echtscheidingen per jaar beloopt in Nederland ruim de helft van het aantal huwelijken dat er per jaar gesloten wordt. En vele jonge mensen die vandaag in het huwelijk stappen, hebben nauwelijks notie van de betekenis ervan.

Tegen deze achtergrond bracht Derek Prince Ministries een brochure uit, waarin de lezer direct wordt getrakteerd op goed nieuws: dat geheim voor een goed huwelijk... bestaat! Paulus haalt het overigens in Efeziërs 5:32 ook al aan: dit is een groot geheimenis...

Wat is het geheim? Het verbond. Dat klinkt misschien wat stoffig, maar God openbaart in Zijn Woord dat het huwelijk 'een verbond' is en de betekenis daarvan is allerminst stoffig en ouderwets, maar juist zeer actueel en de garantie dat je huwelijk altijd sprankelend blijft. Het is de 'gouden tip' om je huwelijk goed te beginnen en vooral... niet voortijdig te beëindigen. Het Bijbelse en ideale voorbeeld is 'tot de dood jullie scheidt', in plaats van 'tot de scheiding jullie (geestelijk) doodt'...

Wat is een verbond? Een zwaarwegende, plechtige belofte waarbij twee partijen zich verbinden (vandaar het woord 'verbond'), één worden met elkaar, voor de duur van hun leven. Als twee volken in de tijd van de Bijbel een verbond met elkaar sloten (dit was een tijd waarin volken elkaar voortdurend bevochten omwille van grondgebied en macht), dan ging zo'n verbond heel ver! Als jouw verbondspartner werd aangevallen, was jij onmiddellijk ook in oorlog met de aanvaller. Je rukte onmiddellijk uit om met gevaar voor je eigen leven het leven van de verbondspartner te beschermen. Oftewel, je leeft niet meer voor jezelf, maar voor die ander. Deze gedachte werd bij het sluiten van het verbond ook gesymboliseerd. Een offerdier werd geslacht en in stukken op de grond gelegd. De beide verbondspartners liepen er vervolgens tussendoor en zeiden daarmee: Dit beëindigde leven staat symbool voor mijn leven; ik leef vanaf nu niet meer alleen en niet meer voor mezelf, maar ik leef in eenheid met jou en leef voor jou. Als jij wordt aangevallen, kom ik voor je op, al kost het me mijn leven...

Dit is de essentie van de verbondsgedachte, die ook in ieder huwelijk van toepassing is: beide partners zeggen tegen elkaar: ik leef niet meer voor mezelf, maar voor jou! Ik leg mijn leven neer en wil mezelf aan jou geven... Doordat beide partners dit tegen elkaar zeggen, ontstaat er een eenheid en verbond waar NIEMAND ooit tussen kan komen.

Een levendige illustratie is herkenbaar voor veel jonge stellen. Stel je voor: je bent een poosje getrouwd en je krijgt samen een kindje. Maar het kindje blijkt een huilbaby te zijn. Dagen, weken, maanden rijgen zich aaneen, maar het patroon van ‘s nachts huilen om aandacht lijkt maar niet te doorbreken. Allebei heb je overdag een baan of studie en na een paar maanden is bij allebei de rek eruit. Bij de zoveelste gebroken nacht denk je: laat nu die ander er maar uitgaan, ik kan niet meer… Op dat moment spreekt God je aan over het ‘verbond’ in de praktijk: wiens belang zocht jij ook alweer? Na wat innerlijke discussie met de Heer besluit je dan toch maar eruit te gaan, zodat je vrouw lekker kan blijven liggen. Maar wat denkt je vrouw als de volgende nacht opnieuw de baby ligt te krijsen? Zij kent òòk de betekenis van het verbond en denkt: die lieverd is er gisteren al voor mij uit geweest, deze keer ga ik… Dus in plaats van twee mensen die door de moeite en moeheid zelfgericht worden, bepaalt de verbondsgedachte je steeds weer bij jouw belofte die ander te zien, en dat geldt voor beiden. En dit principe geldt voor elk gebied: werk, hobby’s, aandacht voor hulpbehoevende ouders, seksualiteit… steeds weer stel je de vraag: wiens belang zoek ik? Zie ik mijn eigen behoefte, of die van de ander? Schetsen we hier een onhaalbare utopie? Is dit een ideaal beeld waar niemand echt de kracht en het karakter voor kan opbrengen?

Menselijkerwijs gesproken wel, maar daarom is er sprake van een derde verbondspartner. Juist in de situaties dat jij zelf aan het eind van je krachten bent, en juist op de momenten dat je zelfgericht bent door pijn en moeheid, is God de derde persoon in het huwelijksverbond; met zijn bovennatuurlijke kracht geeft Hij je de energie om jouw eigen behoeften bij het Kruis te brengen, te sterven aan jouw belangen, zodat je de ander tot bloei brengt en het 'geheimenis', het wonder van liefde weer ruimte krijgt in je huwelijk.

Deze waarheid wordt nog eens prachtig geïllustreerd door het feit dat het Griekse woord voor 'verbond' hetzelfde woord is als 'testament'. Wat is een testament? Een zwaarwegende belofte die pas van kracht wordt als degene die het testament heeft afgesloten, is overleden. Pas als jij in je huwelijk besluit te sterven aan je eigen belangen, je eigen interesses en je eigen plannen, om in de eerste plaats die ander te dienen, dan zul je de kracht en de zegen van het huwelijksverbond leren kennen...

Dit artikel is gebaseerd op Het geheim van een goed huwelijk van Derek Prince. Dit boekje van 36 pagina's behandelt de essentie van het verbond en gaat ook in op actuele vragen als: Waarom niet samenwonen? Wat is de betekenis van seksualiteit? Wat is de functie van man en vrouw?

Meer weten?

Een andere studie die verder op het huwelijksverbond ingaat: Verbond = je leven afleggen

Voor een diepgaande uitgebreidere studie, lees het boek: Het huwelijk, een verbond