Shop Doneer

Israël

Het belang van Jeruzalem

Jeruzalem is de stad die God voor zichzelf verkozen heeft. In deze brief bespreken we een aantal relevante feiten die laten zien hoe belangrijk Jeruzalem momenteel is voor Israël.

Lees verder

Het belang van Jeruzalem

Het internationale nieuws besteed nog steeds veel aandacht aan het Midden Oosten. In deze regio broeien namelijk conflicten en problemen die plotseling tot een derde wereldoorlog zouden kunnen leiden. De...

Lees verder

De toekomst van Israël en de Kerk - studie

Dit is een korte samenvatting van het boek: 'De toekomst van Israël en de Kerk'.Israël staat momenteel, meer dan ooit, wereldwijd in het middelpunt van de belangstelling. Het speelt een...

Lees verder

De wortel van antisemitisme

Of: Waarom worden de Joden gehaat?De haat tegen de Joden verklaard in één woord: Messias!De Roomskatholieke historicus Michael Flannery heeft eens een korte, maar levendige beschrijving gegeven van 2300 jaar...

Lees verder