Doneer

Studies

Gods Woord geneest - studie

Dit is een korte samenvatting van het gelijknamige boek 'Gods Woord geneest'.In dit boek legt Derek Prince een geestelijk fundament voor het onderkennen van de realiteit van genezing vanuit Gods...

Lees verder

De wortel van antisemitisme

Of: Waarom worden de Joden gehaat?De haat tegen de Joden verklaard in één woord: Messias!De Roomskatholieke historicus Michael Flannery heeft eens een korte, maar levendige beschrijving gegeven van 2300 jaar...

Lees verder

Een hart dat volkomen naar God uit gaat - deel 1

,,Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.’’ (2 Kronieken 16:9)De Geest van God speurt over de...

Lees verder

God wil koinonia

Hoera, je bent gered van Gods oordeel over je zonden! Maar is dat alles? Nee! In deze studie gaat Derek Prince dieper in op de reden van die redding. Hij...

Lees verder

Het geheim van een goed huwelijk - studie

Dit is een onderdeel van Dereks boekje: Het geheim van een goed huwelijkAls er een geheim bestaat dat een goed huwelijk garandeert, dan is dat geheim voor miljoenen mensen vandaag...

Lees verder