Doneer

Studies

De toekomst van Israël en de Kerk - studie

Dit is een korte samenvatting van het boek: 'De toekomst van Israël en de Kerk'.Israël staat momenteel, meer dan ooit, wereldwijd in het middelpunt van de belangstelling. Het speelt een...

Lees verder

Overwinning in lofprijs

In de Bijbel vinden we drie begrippen die veel met elkaar te maken hebben, maar die toch verschillend zijn: aanbidden, lofprijs en dankzegging. Allemaal komen ze geregeld in de bijbel...

Lees verder

Blijf in Gods waarheid

Kijk uit voor 2 gevaren van deze tijdVeel christenen beseffen niet of nauwelijks dat Gods oordeel niet begint bij de mensen van deze wereld, maar bij de mensen die God...

Lees verder

Volkomen, compleet gezegend

De Here zegene u, en behoede u; de Here doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig; de Here verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede...

Lees verder

Gods hart voor wezen, weduwen, armen en verdrukten

Deze studie is in 1995 als extra studiebrief rondgestuurd. Dit was het eerste jaar van het bestaan van DPM Nederland en dit thema vonden we zo belangrijk dat we...

Lees verder