Uitzien naar de wederkomst

Klik op de afbeelding om deze onderwijsbrief in pdf te openen en uit te kunnen printen.

Ik wil een thema met je delen dat erg belangrijk voor me is geworden. God heeft het in het laatste deel van vorig jaar (1985, red.) op mijn hart gelegd. Het is blijven hangen in mijn gedachten en heeft bij mij geleid tot veel studie uit de Schrift en zelfonderzoek. Ik hoop dat dit onderwerp net zoveel voor jou zal doen als het voor mij doet. De titel is: uitzien naar de wederkomst.

Ik wil graag met je kijken naar 2 Timotheüs 4:6-8. Dit zijn enkele van de laatste woorden die Paulus schreef, hij zat toen in de gevangenis. Hij was waarschijnlijk al door keizer Nero berecht en ter dood veroordeeld. Of misschien heeft hij nog geen rechtszaak gehad, maar verwachtte hij dat hij zou worden berecht en ter dood zou worden veroordeeld. Je moet weten dat keizer Nero waarschijnlijk een van de kwaadaardigste heersers was die ooit regeerde. Hij was een totaal goddeloze, onrechtvaardige man. We kunnen de woorden van Paulus beter begrijpen in het licht van die situatie. Hij zegt: Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad. (2 Timotheüs 4:6-8, HSV)

Het leven is een gevecht

Houd in gedachten dat Paulus al wat ouder werd, hij was enigszins zwak, het was behoorlijk koud in de gevangenis, hij had niet voldoende kleren en hij stuurde een dringende boodschap naar Timotheüs om een mantel mee te brengen wanneer hij kwam. Desondanks is er nergens in deze brief sprake van een gevoel van nederlaag of spijt. Ik denk dat deze woorden enkele van de meest triomfantelijke woorden zijn die ooit door een mens zijn opgeschreven: Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden.
Elk van deze zinnen staat in de voltooide tijd, wat betekent dat het gedaan is, het is voltooid. Ik wil je erop wijzen dat als je je race wilt voltooien en als je het geloof wilt behouden, je het gevecht zult moeten aangaan. Een belangrijk aspect van het christelijke leven is dat het een gevecht is. Het leven is meer een test van je karakter dan je intellect.

De gouden medaille

En dan komen we bij dit achtste vers, de tekst waarover ik in deze studie wil spreken: Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid…
Dit woord ‘krans’, verwijst naar de Olympische spelen van die tijd. Het was een lauwerkrans, slechts een takje laurier dat op het voorhoofd lag van degene die wedstrijden had gewonnen, wat precies overeenkomt met de gouden medaille van de huidige Olympische spelen. Dus als je het wilt moderniseren, zei Paulus: ‘vanaf nu verwacht ik mijn gouden medaille, omdat ik heb gewonnen.’

De rechtvaardige Rechter

Dan zegt hij iets wat diepe indruk op me maakte. Hij zegt: Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal.
Merk op dat hij benadrukt dat de Heer de rechtvaardige Rechter is. Hij verscheen voor Nero, een zeer onrechtvaardige rechter die hem een onrechtvaardige straf gaf. Hij zegt: dat is niet het laatste woord. Er is nog een oordeel en dat oordeel zal zijn voor een volkomen rechtvaardige Rechter en Zijn straf zal volkomen rechtvaardig zijn. Daarom zegt hij: …die de rechtvaardige Rechter mij op die dag geven zal.

Zijn verschijning liefhebben

En dan voegt hij de zin toe die me vastgreep: En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.
Dit is een hele goede vertaling. Ik koos voor deze boodschap de titel ‘uitzien naar de wederkomst’, omdat ik dacht dat het misschien iets eigentijdser overbrengt dat we verlangen naar Zijn terugkomst. (Ook past dit bij de vertaling van deze tekst van de NBV, red.) Deze uitdrukking ‘die zijn verschijning hebben liefgehad’ is echter erg belangrijk. Het woord voor liefde dat wordt gebruikt is Agapao, wat het sterkste woord is voor intense liefde. En het staat in de voltooide tijd. Het beschrijft een gevestigde houding. Je bent er verliefd op, ik denk dat dat de beste manier is om het te zeggen. Je bent verliefd op en verlangt met heel je hart naar het verschijnen van de Heer.

Heb jij Zijn verschijning lief?

Toen ik dat vers bestudeerde, zag ik dat God binnen het Lichaam van Christus een speciale groep gelovigen herkent. Ze worden gekenmerkt door het feit dat ze verliefd zijn op het verschijnen van Jezus. En voor die speciale gelovigen heeft God een speciale eer: de krans van de rechtvaardigheid. Die krans zal niet aan alle gelovigen gegeven worden, hij zal gegeven worden aan die gelovigen die in dit leven hartstochtelijk hebben gehouden van het verschijnen van de Here Jezus. Of die verlangend hebben uitgezien naar de wederkomst.
Terwijl ik over die woorden nadacht, stelde ik mezelf een vraag. Ik zei tegen mezelf: voldoe ik aan de vereisten voor die krans? Ik ga jou dezelfde vraag stellen. Ik ga de vraag niet voor je beantwoorden, je moet hem zelf beantwoorden. Kom jij in aanmerking voor die speciale eer? Ben jij straks een van degenen die Zijn verschijning hebben liefgehad?

Verwachting motiveert

Er is in het Nieuwe Testament veel over onze houding ten opzichte van de wederkomst van de Heer Jezus Christus, bijvoorbeeld in Titus 2:11-13: Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons… (NBV)
Wist je dat genade onderwijst? Ik denk dat veel mensen denken dat genade gewoon iets is wat je ontvangt en dat is alles… Ik wil je vertellen dat genade gratis is. Je ontvangt haar vrij, je kunt haar niet verdienen. Maar, zodra je haar hebt ontvangen brengt dat verplichtingen met zich mee. Dus het is niet goedkoop. Er is veel verschil tussen vrij zijn en goedkoop zijn. De genade leert ons: …dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven,… (NBV)
Genade leert ons dus hoe we moeten leven. We zouden niet moeten leven zoals de mensen van deze wereld; we zouden levens moeten leven die totaal anders zijn. Ik weet niet zeker of de meeste mensen van God dat doen.
Nu komen we bij wat naar mijn mening de echte motivatie is om anders te leven: …in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. (NBV)
Wat is de ultieme motivatie voor onze manier van leven? Het is verwachting van de komst van de Heer. Dat is wat ons motiveert om anders te leven en de wedloop te volbrengen. Ik denk dat als je het Nieuwe Testament analyseert, je zult ontdekken dat bijna alle oproepen tot heilig leven verband houden met de verwachting van de wederkomst van de Heer.
Word verliefd op de wederkomst van Jezus en realiseer je steeds meer dat het geluk is, waar wij op hopen.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email