Investeer in mensen China – oktober 2018

HELP CHRISTENEN IN CHINA OM TE GAAN MET NIEUWE VERVOLGING

Doneer direct door hier te klikken

Klik hier voor een PDF versie van de brief

Beste vriend, vriendin, 

Hartelijke groet vanuit ons DPM China Zendingsteam!

Allereerst wil ik u namens onze vele werkers in China heel hartelijk danken voor uw trouwe giften voor ons zendingswerk in dit enorme land. Ook wil ik u aanmoedigen om vooral door te blijven gaan met uw ondersteuning, zowel in gebed als financieel.

De Chinese regering schroeft opnieuw de vervolgingsacties tegen de Kerk flink op. Juist nu is het daarom heel belangrijk dat de christenen in China merken dat we hen niet vergeten zijn in dit ‘uur van nood’. Eigenlijk hadden wij een andere illustratie bovenaan deze brief gekozen, maar deze illustratie zou onze mensen teveel in problemen kunnen brengen…

Per 1 februari 2018 heeft de Chinese regering een nieuwe en zeer beperkende godsdienst-wetgeving ingesteld. Veel van de ‘magere’ vrijheden die christenen de laatste 20 jaar nog hadden, zijn teruggedraaid.

In een notendop stellen de nieuwe wetten dat:

1. De kerk niet langer de Bijbel mag onderwijzen. Van nu af aan is onderwijs het alleenrecht van de (atheïstische) Communistische Partij. Zondagscholen en Bijbelklassen zijn verboden. Afgelopen december al, meldde een prominente Chinese voorganger met wie we vele jaren intensief hebben samengewerkt ons dat de geheime politie zijn kerk had overvallen. Al het meubilair en onderwijsmateriaal is in beslag genomen, omdat ze niet langer de vrijheid hebben om onderwijs te geven.

2. Het aantal mensen dat de kerkdiensten mag bezoeken wordt beperkt. Sommige van onze Chinese medewerkers vertellen dat ze te horen hebben gekregen dat als meer dan 20 mensen een bijeenkomst bezoeken, elke bezoeker een boete riskeert van 10,000 yuan (omgerekend ongeveer 1350 euro).

Kunt u zich zo’n situatie voorstellen in ons land? Neem alstublieft even een moment om u voor te stellen wat zo’n regime en zo’n wetgeving zou betekenen voor het leven en de missie van uw kerk en uw persoonlijke wandel en relatie met Jezus…

Deze informatie komt niet van het internet, of uit de krant. We hoorden ze direct en persoonlijk in vergaderingen en gesprekken met Chinese christelijke leiders!

Waarom gebeurt dit?

De Chinese overheid vreest dat er teveel christenen zijn in China. Een voormalige Maleisische minister vertelde ons over een gesprek dat hij had met een Chinese regeringsleider die hem vertelde dat er 150 miljoen christelijke gelovigen zijn in China. Of die cijfers nu kloppen of niet, ze boezemen het Communistische leiderschap grote angst in.

Hun doelen als overheid zijn simpel:

• De Kerk van Jezus Christus moet uitgehongerd worden door hen te beroven van Gods Woord.

• De hele volgende generatie moet weerhouden worden om het Evangelie te horen. De overheid posteerde het volgende uithangbord op het plein voor een grote kerk: “Geen lid van de Communistische Partij; geen militair; niemand die werkzaam is in welke vorm van onderwijs ook; iemand die jonger is dan 18 jaar, mag dit kerkgebouw binnengaan!”

Dus, ongeveer de helft van de bevolking wordt expliciet verboden dat kerkgebouw te betreden. Er is nog veel meer. Bijbels mogen nu ook niet meer online verkocht worden. Scholen worden gevraagd om de godsdienstige achtergrond van hun studenten door te geven. En zo zouden we nog wel even door kunnen gaan…

We geloven dat deze acties een rechtstreekse poging zijn om het christendom in China volledig uit te roeien. Wij geloven ook dat de christenen in China vandaag de dag meer dan ooit moeten weten dat we achter hen staan en hen helpen!

Onze visie en ons geloof is dat de Kerk in China op deze toegenomen vervolging gaat reageren met een tsunami van gebed, die vervolgens een vloedgolf van opwekking over het land zal brengen.

In 2017, de periode voordat de nieuwe wetten van kracht werden, zijn we begonnen aan de vertaling en druk van twee belangrijke en actuele boeken van Derek: 1. Verander de geschiedenis door bidden en vasten en 2. Bidden voor de regering.

Wij geloven dat deze beide boeken juist nu zeer actueel en belangrijk zijn voor de Kerk in China. Er zijn zelfs al 110.000 exemplaren gedrukt van deze twee titels in één cover, die niet aanstotend is voor de overhead. Toen we dit boek een tijdje terug publiceerden in Taiwan, werd het gelezen door een belangrijke kerkleider. Hij zette toen meteen een telefoonketting in werking naar alle christenen op het eiland, om te zorgen dat ze een kopie zouden krijgen en dit boek zouden lezen. Ook riep hij direct op tot een vastentijd van 49 dagen. We bidden dat de Heer een dergelijk vuur ook in China gaat ontsteken!

Vandaag willen we met uw hulp deze visie maken tot realiteit. Stel je voor dat dit belangrijke onderwijs in de handen komt van duizenden gelovigen… Tegelijk denken we dat Dereks boek Gods antwoord voor afwijzing voor duizenden Chinese gelovigen juist nu heel belangrijk is; een wapen in hun strijd! Uw ondersteuning en hulp maakt eveneens 100.000 kopieën van dit genezende boekje mogelijk! Uw gift van 50 euro, brengt bijvoorbeeld 75 exemplaren van dit boekje in handen van Chinese broers en zussen.

Chinese gelovigen werken door Dereks Bijbelonderwijs

We plannen tevens om zoveel mogelijk boeken van Derek op SD-kaartjes te zetten; dat zijn van die kleine, moeilijk te traceren digitale kaartjes die met behulp van een mobiele telefoon (die vandaag door de meeste Chinezen wel wordt gebruikt) kunnen worden gelezen. Zo maken we met 1 kaartje niet minder dan dertig van Dereks boeken gratis beschikbaar voor voorgangers en bijvoorbeeld huiskerkleiders. Overigens passen op het kaartje bovendien 30 van Dereks audio en/ of video-boodschappen die in het Chinees zijn ingesproken. De komende paar maanden zijn voor de projecten van DPM China beslissend; we hebben in totaal namelijk zo’n 100.000 euro nodig voor de genoemde initiatieven.

Helpt u ons om de genoemde doelen te halen, zodat we de Kerk in China door deze moeilijke periode heen helpen?

Wilt u danken en bidden: 
• Voor de miljoenen gelovigen die zo’n voorbeeld voor ons zijn in hun overgave en toewijding aan God, dat ze standvastig en vastberaden zullen zijn en blijven.

• Dat de Chinese regering tot inkeer zal komen, zodat onze broeders en zusters in China in alle rust kunnen leven en in vrijheid het Evangelie van Jezus Christus kunnen verkondigen.

• Dat alle DPM materialen hun weg zullen vinden en tot zegen zullen zijn.

Laten we deze gelegenheid grijpen nu het nog kan – voordat de situatie in China nog lastiger wordt dan ze al is. Dank u voor uw gebed en giften!

Ross Paterson                  Ivar van der Sterre

DPM China                       DPM Nederland

 

Doneer direct door hier te klikken

 

 

Lees verder

14 mei 2018 viert Israël haar zeventigste verjaardag

Klik op de afbeelding om deze nieuwsbrief in pdf te openen.

Tegen alle verwachting in en ondanks voortdurende tegenstand, heeft de staat Israël overleefd – een bevestiging van Gods verbond met Zijn volk en de profetische waarheid van Zijn Woord. Jij en ik zien Bijbelse profetieën over Israël vandaag de dag vervuld worden. Bovendien, ons aanhoudende gebed is de sleutel voor Gods toekomstplan met dit land! We hopen dat de onderwijsbrief en de proclamatiekaart je aanmoedigen om mee te bidden voor Israël. Misschien heb je nog nooit voor Israël gebeden? Wellicht is dit dan een goede aanleiding om daarmee te beginnen. Al was het maar één keer. Alles begint immers met een eerste stap…

Ooggetuigen van een wonder

Israel investeer 2018 Derek Prince en zijn eerste vrouw, Lydia, woonden in wat ‘Palestina’ werd genoemd, toen Israël een zelfstandige staat werd, precies zoals Jesaja 66:8 voorzegt: Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard. Biddend en wonend in Jeruzalem, zagen zij deze profetie voor hun ogen vervuld worden.

Terwijl Joden begonnen terug te keren naar het Beloofde Land, bleven Derek en Lydia onderwijs geven over de centrale rol van Israël in Gods plan. Begin negentiger jaren maakten Derek en Ruth, met wie Derek trouwde na Lydia’s overlijden, van Jeruzalem hun permanente thuis. Van daar reisden zij de hele wereld over, om vanuit de Schrift onderwijs te geven over de grote betekenis van het land Israël en het Joodse volk in de huidige tijd.

Ons zendingswerk in Israël

Graag willen we je ook iets vertellen over ons zendingswerk in Israël. Dat werd In 2003 gestart onder leiding van George en Betty Jackson. Twee medewerkers van DPM-Israël, Daniel en Leah Uzziah, schreven hierover: ‘DPM Israël richt zich erop om voor de Israëlische Kerk de unieke en krachtige aspecten van Dereks bijbelonderwijs onder de aandacht te brengen – Geestvervuld leven, bidden en vasten, genezing en bevrijding.  De bediening helpt om een groot geestelijk vacuüm in deze jonge, groeiende kerk te vullen. Dereks boeken zijn heel relevant in deze tijd en zeker voor het land waar we wonen. Ook zijn nadruk op de plaats en rol van Israël in de eindtijd is juist nu heel belangrijk.

Wat hebben we kunnen doen?

Dit zijn een aantal voorbeelden van wat we de afgelopen jaren, met hulp vanuit de hele wereld, in Israël hebben kunnen doen:

Bijna 200 audio-boodschappen en meer dan 20 boeken zijn vertaald en gedrukt in het Hebreeuws.

We hebben honderden boeken van Derek in het Hebreeuws, Engels, Russisch, Arabisch, Amharisch en Spaans verspreid onder lokale kerken en bijbelstudiegroepen in het multiculturele Israël.

Dagelijkse radio-uitzendingen in het Hebreeuws.

Het ontwikkelen en onderhouden van een interactieve Hebreeuwse DPM website en app met gratis preken en studiemateriaal, zoals bijv. Fundament van geloof door bijbelstudie.

We bereiken jonge mensen met Dereks onderwijs via onze facebookpagina. Dit is een geweldige manier om met hen in gesprek te komen en hun vragen over Dereks onderwijs te beantwoorden. Zulke gesprekken leiden vaak tot levendige gesprekken op onze Hebreeuwse facebookpagina.

Geregeld worden we bemoedigd door berichtjes van gelovigen in Israël, zoals deze van een jonge vrouw: ‘In onze gemeente in Jeruzalem, hebben we een aantal preken gehoord over het bloed van Christus. Ik ben er erg door geraakt. Onze voorganger vertelde dat dit onderwijs van Derek Prince komt. Dankjulliewel!

Reis je mee?

Israëls toekomst staat vast, maar God geeft ons de gelegenheid met Israël mee op reis te gaan. Door gebed, praktisch dienen en financiële ondersteuning, scharen we ons achter Zijn plan met Zijn volk. Mocht je ons (zendings)werk financieel willen ondersteunen of dat al doen, dan wordt dat enorm gewaardeerd. Dankjewel!

Klik hier om een gift te geven: https://www.derekprince.nl/donaties/

Lees verder

Investeer in mensen – Oost Europa

Klik op de afbeelding om deze nieuwsbrief te openen in pdf.

Beste vriend/vriendin,

Iedere keer als ik deze woorden van Jezus lees: ‘…ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft…’ (Mattheüs 7:24), word ik eraan herinnerd dat het leggen van een stevig fundament in Gods Woord essentieel is om op een gezonde, geestelijke manier om te gaan met de uitdagingen van het leven.

Deze woorden herinneren me er ook aan dat duizenden christenen in landen als Albanië, Kroatië, Servië, Polen en Bulgarije nauwelijks tot geen beschikking hebben over discipelschapsmaterialen om hen te helpen dat fundament te leggen.

Hoewel de uitdagingen per land verschillen, wordt hun situatie het best beschreven met Dereks woorden in De pijlers van het christelijk geloof: ‘Zij (deze gelovigen) hebben nooit stevig fundament gelegd. Als gevolg daarvan zijn ze nooit in staat geweest om een stabiel, succesvol leven als christen te bouwen.’

Vandaag nodig ik je uit om te helpen deze situatie te veranderen, door te bidden voor onze broeders en zusters in Oost Europa. En, als je daartoe in staat en bereid bent, geef dan alsjeblieft een gift voor ons zendingswerk daar.

Veel gelovigen in Oost Europa hebben behoefte aan fundamenteel bijbelonderwijs om hen te helpen hun leven te bouwen op Gods Woord.

Hier zijn een aantal opmerkingen van onze zendingswerkers in Oost Europa:

Gelukkig zijn er ook goede berichten, mooie getuigenissen en dankpunten om te delen. Twee daarvan wil ik je niet onthouden. Hieronder lees je de verhalen van broeder en zuster Nenad en Biljana uit Servië en broeder Barnabás uit Hongarije. Zij zien in hun leven en in de levens van de mensen die ze mogen dienen de vrucht van het bijbelonderwijs dat Derek door Gods Geest mocht geven.

In Jezus’ liefde verbonden,

Branislav Čekan & Ivar van der Sterre

DPM Oost Europa & DPM Nederland

Klik hier om naar onze donatiepagina te gaan om een gift over te maken.

Lees verder

Cursus ‘De namen van God’

Wil je God beter leren kennen? Bestudeer dan wie Hij Zelf zegt dat Hij is!

Klik hier om je aan te melden

Toen we God in gebed vroegen welk onderwerp we moesten kiezen voor de volgende nieuwe cursus, stond ‘de namen van God’ niet op ons lijstje. Toch sprak Hij over deze cursus. Toen we Hem vroegen waarom, antwoordde Hij: ‘Omdat Ik wil dat mensen Mij leren kennen.’ Het gaat God niet om kennis, maar om kénnen. Daarom hebben we onze menselijke plannen omgegooid en zijn we aan de slag gegaan met deze nieuwe cursus over de namen van God.

Gods namen
In de Bijbel openbaart God Zichzelf door Zijn namen die ons heel veel leren over Zijn karakter. Hij maakt Zichzelf onder andere bekend als ‘El Elohim’, ‘JHWH Jireh’, ‘JHWH Raphah’, ‘JHWH Roï’, ‘JHWH Nissi’, ‘JHWH Tsidkenu’, ‘JHWH Shammah’ en ‘JHWH Shalom’. Maar wat betekenen deze namen en welke diepte schuilt er in? Deze en andere verbondsnamen worden uitgelegd en bestudeerd in deze nieuwe cursus.

Deze cursus gaat niet over jou, maar over God. Hij staat centraal om wie Hij is. En wie Hem leert kennen in de volle rijkdom van wie Hij is, wordt bemoedigd op een heel diep niveau en wordt onvermijdelijk een bron van bemoediging voor anderen.

Hoe werkt de cursus?

De lessen
Elke week komt er online een les beschikbaar, die je maakt op een moment dat het jou goed uitkomt. De les begint met een korte introductie-video over het thema van die les. Vervolgens maak je de les waarin vragen worden afgewisseld met lezen, kijken, luisteren, en proclamaties uit Gods Woord. Een les kost je ongeveer een uur tot anderhalf uur. Er wordt gewerkt met geautomatiseerde correctie – dus er is geen tutor die je werk nakijkt. De lessen worden verlevendigd met o.a. korte videofragmenten, proclamaties uit Gods Woord en liederen, die de stof dichterbij brengen.

Vragen
Natuurlijk kun je al je vragen aan DPM stellen, via het forum, per e-mail of telefoon.

Wat kost het?
We willen graag dat de cursus betaalbaar is voor iedereen, en kiezen daarom voor deelname op giftenbasis, met uitzondering van de administratiekosten en de kosten voor materialen.

De totale kosten voor de cursus zijn als volgt opgebouwd:

Administratiekosten: €5,-

Cursus: De cursus kost ons ongeveer €35,- per persoon, maar je kunt zelf kiezen welk bedrag je geeft omdat de deelname op giftenbasis is, want we willen dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen.

Materialen (voor zover je die nog niet hebt):

Op basis van het (luister)boek ‘De namen van God

  • Boek: De namen van God: €12,00
  • 5 Proclamatiekaarten: €4,50
    (Naam boven alle naam, Ik Ben, Mijn God voorziet, U bent mijn geneesheer en De Heer is mijn Herder.)

Wie (één van) de materialen nog niet heeft kan deze bestellen bij de opgave voor de cursus, wij betalen voor cursisten de verzendkosten.

Het boek heb je nodig – want de vragen zijn op basis van het boek. De proclamatiekaarten zijn ook online in de cursus opgenomen. We raden echter aan om ze mee te bestellen, zodat je de Bijbelteksten door de week heen bij de hand kunt hebben.

Voor €5,-  kun je dus meedoen als je het boek al hebt.

Klik hier om je aan te melden

 

 

Lees verder

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email