Proclamatie is als het ware ‘aanvallend belijden’

Het woord ‘proclamatie’ of het werkwoord ‘proclameren’ is afgeleid van een Latijns woord dat vertaald wordt met ‘het uitschreeuwen’. Het is dus een heel krachtig woord. In de taal van het Nieuwe Testament zijn twee woorden heel
nauw aan elkaar verwant: ‘belijden’ en ‘proclameren’. Belijden betekent ‘hetzelfde zeggen als…’. Voor ons, die in de Bijbel geloven, betekent het woord ‘belijdenis’ dat we met onze mond hetzelfde zeggen als wat God al gezegd heeft in Zijn
Woord. Onze woorden komen dan overeen met Gods Woord, en op die manier ontvangen we de volle steun en het gezag van Jezus.

Hebreeën 3:1 zegt: Jezus is de hogepriester van onze belijdenis. Deze uitspraak is een belangrijke sleutel. Zonder belijdenis
heb je ook geen hogepriester – want Hij is onze hogepriester in alles wat we belijden. Dus we moeten met onze mond belijden wat de Bijbel over ons als gelovigen zegt, bijvoorbeeld:
• dat we waardevol zijn voor God de Vader,
• dat we door Jezus de kracht hebben om te vergeven,
• dat we in Hem alles kunnen waar Hij ons voor roept…
• dat Hij onze voorziener, genezer, bevrijder en redder is in alle situaties
Als we die Bijbelse waarheden kennen en belijden, dan verbindt Jezus, als onze Hogepriester in de hemel, Zijn autoriteit
en Zijn zegen aan die belijdenis. Maar als we onze mond houden en die dingen niet belijden, dan beperken we in zekere zin
Jezus’ bediening als onze Hogepriester. Sterker nog, als we in plaats van de waarheid van Gods Woord verkeerde,
negatieve belijdenissen doen (zoals bijvoorbeeld klagen, zorgen maken, kritiek uiten of het uitventen van allerlei
pijn die ons is aangedaan) dan maken we het nog erger. Daarmee geven we negatieve krachten de ruimte om ons te
omringen en ons denken te beheersen. Proclamatie is als het ware ‘aanvallend belijden’. Het is een vorm van geestelijke
strijd die het mogelijk maakt om allerlei situaties en processen onder het gezag te brengen van Gods Woord en de
Koning der Koningen… Allerlei situaties… in ons persoonlijke leven, in ons gezin, in de gemeente waar we bij horen, in de politiek, in Israël, overal! Belijd Gods waarheid en val aan, samen met je Hogepriester!

Uit: De kracht van proclamatie                                                                               proclamatiekaarten overwinnend levenkopiekracht van proclamatie

Lees verder

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email