Support Derek Prince Ministries

Probeer hieronder nogmaals je betaling te voltooien

Lees verder

Gelukt!

Bedankt voor je aanmelding voor de conferentie. Je ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van je aanmelding per mail.

Lees verder

Gelukt!

Bedankt voor je aanmelding voor de conferentie. Je ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van je aanmelding per mail.

Lees verder

Doneer voor Rusland

 

Lees verder 1 Reactie

DPM Conferentie: Uitzien naar Jezus

Jezus heeft ons het bevel gegeven om het Evangelie van het koninkrijk te verkondigen aan alle volken tot aan het uiterste van de aarde. Daarna pas zal het einde komen (zie Mt 24:14).
Als volgelingen van Jezus zijn we wereldwijd bezig met het uitvoeren van dit bevel en zien we vol verlangen uit naar Zijn komst. Zijn we klaar voor Zijn komst? Hoever zijn we met het uitvoeren van Zijn bevel? Hoe vullen we dit praktisch in in ons leven? Wij hebben Ross Paterson (van DPM China) uitgenodigd om hierover te spreken en uit eerste hand te delen over waar onze broeders en zusters in China doorheen gaan. Wat kunnen we van hen leren?
Een dag vol toerusting, dankzegging, lofprijs en aanbidding, gebed, en ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee of tijdens de lunch die we u aanbieden. We hopen je te ontmoeten op 11 mei!

Zaterdag 11 mei, 10.00-16.30 uur | Kosten: €5,- administratiekosten + vrije gift. Locatie: Gebouw Rafaël Amersfoort, Kosmonaut 2, 3824 MK Amersfoort

Vooraf aanmelden is nodig in verband met de lunch en de zaalhuur.

U kunt uzelf en anderen aanmelden via het formulier hieronder.

Het aanmeldingsformulier voor de conferentie is helaas gesloten. Wil je alsnog komen, bel ons even op 0251 255044 (werkdagen tussen 9:00 - 13:00 uur), om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Lees verder

Thank you for contributing to bringing lifechanging Bibleteaching to people all over the world, through all kinds of different media.
We not only use books, but also video’s (youtube), audio (radio, Spotify, etc.), SD-cards, USB-flashdrives, and many more resources to spread practical Bibleteaching in over 100 countries.

Your donation makes a difference!

If you encounter any problems, please contact us at info@derekprince.nl

Donation Worldwide

  • (Fill in your amount)
  • E.g. Where needed most, China, Africa, Asia, Middle East, Europe/North America, Youtube.
  • € 0,00

Lees verder

Waarom maken Gods kinderen moeilijke dingen mee? deel 2

(klik hier wanneer je de onderwijsbrief liever op PDF-formaat leest of de brief wil downloaden en/of uitprinten)
In deel 1 hebben we gekeken naar die veel voorkomende oorzaak dat we soms grote problemen tegenkomen in ons leven: onze neiging om onafhankelijk van God te willen leven. Die onafhankelijkheid is nooit Gods wil geweest voor ons leven. Veel liever wil Hij dat we leven in volledige afhankelijkheid van Hem, om zo volop te genieten van de vrijheid die Hij ons wil geven.

Maar wat als we nog steeds grote moeiten ervaren, ook nadat we onze onafhankelijkheid hebben losgelaten? Wijst dat op verborgen zonden in ons leven? Zijn problemen altijd het gevolg van onrechtvaardigheid in Gods ogen? Of is er ook een andere oorzaak mogelijk?

 

Het verhaal van Job
Deze vragen brengen ons in deel 2 van deze studie bij het verhaal van Job. Het is de geschiedenis van een zeer rechtvaardig mens, die toch onvoorstelbaar zware beproevingen moest doorstaan – niet vanwege zonde, maar vanwege rechtvaardigheid. Is dat eerlijk? Zou God dat toestaan? In deze brief kijken we kort naar enkele momenten in het leven van Job. Ik hoop dat deze studie jouw kijk op Gods handelen met jou en anderen zal veranderen, en je nieuwe hoop en nieuw begrip zal geven.
Beproeving is een compliment
Het kunnen doorstaan van beproevingen die ons overkomen als gevolg van een buitengewoon rechtvaardig leven, is niet iets voor beginners… In Zijn genade staat God alleen toe dat volwassenen in het geloof op deze manier worden beproefd. Het klinkt bijna paradoxaal, maar zo’n zware beproeving is in feite een geweldig compliment! Het heeft overigens ook een evenredig hoog prijskaartje… Alleen al het bestuderen van dit verhaal vraagt van ons een houding van nederigheid en eerbiedige vrees voor God.
De sleutel tot het boek Job
Het boek Job heb ik op een nogal ongebruikelijke manier beter leren begrijpen. Mijn vrouw Ruth en ik lezen elke dag twee keer in de Bijbel – ’s morgens lezen we in het Oude Testament. ’s Avonds lezen we in het Nieuwe Testament. Op een ochtend belandden we bij het boek Job.
Terwijl we het doorlazen, bemerkten we eerlijk gezegd dat we er niet zoveel mee konden en dat het niet zo tot ons doordrong. Dus we besloten het nog een keer door te lezen. We lazen het voor de tweede keer, en nog steeds had ik niet het gevoel dat we er veel van begrepen. Toen moest ik denken aan het commentaar van de Heer op Jobs woorden in hoofdstuk 42:7-8. Toen ik deze verzen las vormden
die voor mij de sleutel tot het begrijpen van dit boek: Nadat de HEERE deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de HEERE tegen Elifaz, de Temaniet, zei:
Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden, want u hebt niet juist over Mij gesproken, zoals Mijn dienaar Job. (Accent redactie.)
Ik ontdekte de manier waarop we het boek Job moeten interpreteren. De sleutel was om uit te vinden waarom God de woorden van Jobs vrienden veroordeelde en waarom Hij de woorden van Job accepteerde. De gemiddelde godsdienstige persoon zou waarschijnlijk vinden dat wat de vrienden gezegd hadden juist was en dat wat Job zei onjuist. God reageerde echter heel anders. Hij zei dat Job gelijk had!
Religieuze onwaarheden
Welke religieuze onwaarheden verkondigden Jobs vrienden? Er zijn er teveel om in deze brief allemaal te bespreken, maar ik geef twee voorbeelden.
De eerste onwaarheid is: Je staat niet recht voor God. In Job 8:3-7: Zou God het recht verdraaien? Zou de Almachtige de gerechtigheid verdraaien? Met andere woorden: ‘Job, als je echt recht voor God zou staan, dan zou je voorspoed hebben. Het feit dat je niet voorspoedig bent, laat zien dat je niet recht voor God staat.’ Heb je dit soort onderwijs weleens gehoord? De Heer zegt daarvan dat het verkeerd is.
De tweede onwaarheid is: dit is een straf van God. In Job 5:17-20 spreekt Elifaz:Zie, welzalig is de sterveling die door God gestraft wordt; verwerp daarom de bestraffing van de Almachtige niet. Want Hij doet smart aan én Hij verbindt; Hij verwondt én Zijn handen genezen. In zes benauwdheden zal Hij je redden, en in zeven zal het kwaad je niet treffen. In de honger verlost Hij je van de dood, en in de oorlog van het geweld van het zwaard.
Elifaz concludeerde dat Job werd bestraft door de Almachtige, maar zoals we weten, was deze conclusie niet juist. Ook werd in Jobs leven duidelijk dat het kwaad wel trof, en dit is in ons leven nog steeds actueel. Verder moeten we constateren dat er helaas vaak christenen omkomen in de oorlog. En een groot deel van Afrika heeft te lijden onder hongersnood – ook hierin vormen de christenen geen uitzondering.
Jobs vrienden predikten naar Job een boodschap die ik het welvaartsevangelie’ noem: ‘als je niet gezondigd had, dan zou je nu niet ziek zijn!’ Ik heb verschillende mensen gekend die iets van deze strekking hebben gezegd. In wezen zijn dit heel wrede woorden, want bovenop het probleem van de ziekte stapelen ze ook nog eens het probleem van schuld…
Tegenwoordig beginnen veel christenen zich schuldig te voelen als ze ziek worden, omdat ze een onvolledige boodschap hebben gehoord. Die is niet helemaal verkeerd, maar ook niet helemaal goed. Het probleem met dit onderwijs is dat het zó vaak wél werkt, dat men het kan blijven verkondigen alsof het altijd en in elke situatie zo werkt.
God wees satan op Job
Waar kwamen Jobs problemen dan wél vandaan? Een interessant punt dat uit de geschiedenis van Job naar voren komt, is dat God het initiatief nam. In feite wees God satan op Job. We lezen dit in Job 1:8: De HEERE zei tegen de satan: Hebt u ook acht geslagen op Mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad.
Zou jij je ook niet vereerd voelen als God zoiets over jou zou zeggen? Maar bedenk wel dat die aandacht veel problemen met zich mee kan brengen. Toen de Heer satan wees op Job, werd Job satans belangrijkste mikpunt.
God stelt de grenzen vast
Een volgend heel belangrijk punt dat Job ons leert, is dat satan met betrekking tot Gods kinderen zo ver kan gaan als God toestaat: De HEERE zei tegen de satan: Zie, alles wat hij heeft, is in uw hand; alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. (Job 1:12)
God zei dat satan Job al zijn eigendommen mocht afnemen, maar zijn lichaam niet mocht aantasten. Toen Job standhield, kwam satan bij God terug en zei: ‘Alles goed en wel, maar zijn lichaam is nog steeds in orde…’ Toen zei de Heer tegen satan: Zie, hij is in uw hand, maar spaar zijn leven (Job 2:6). Satan kon geen millimeter verder gaan dan God hem toestond.
‘God, wat wilt U mij leren?’
Op je eigen leven toegepast: als je geestelijke strijd ervaart en je merkt dat satan je onder druk zet (eerlijk gezegd ervaar ik dit regelmatig) is dat zeker niet perse te wijten aan onrechtvaardigheid aan jouw kant of aan een straf van God. Het is legitiem om satan te weerstaan. De Bijbel leert ons dat wanneer we hem weerstaan, hij van ons zal wegvluchten (Jakobus 4:7). Echter, als je weerstand blijft bieden en hij vlucht niet van je weg, dan is het verstandig een moment te stoppen en je af te vragen: ‘God, is er iets wat U mij probeert te leren?’ Als dat het geval is, zal God satan pas terugroepen wanneer jij je les hebt geleerd. Blijf God niet bombarderen met gebeden die tot niets
leiden. Stop met het bidden om hulp, en vraag God of Hij je duidelijk wil maken wat Hij je wil leren.

 

Lees verder

Waarom maken Gods kinderen moeilijke dingen mee? deel 2

(klik hier wanneer je de onderwijsbrief liever op PDF-formaat leest of de brief wil downloaden en/of uitprinten)

In deel 1 hebben we gekeken naar die veel voorkomende oorzaak dat we soms grote problemen tegenkomen in ons leven: onze neiging om onafhankelijk van God te willen leven. Die onafhankelijkheid is nooit Gods wil geweest voor ons leven. Veel liever wil Hij dat we leven in volledige afhankelijkheid van Hem, om zo volop te genieten van de vrijheid die Hij ons wil geven.
Maar wat als we nog steeds grote moeiten ervaren, ook nadat we onze onafhankelijkheid hebben losgelaten? Wijst dat op verborgen zonden in ons leven? Zijn problemen altijd het gevolg van onrechtvaardigheid in Gods ogen? Of is er ook een andere oorzaak mogelijk?

Het verhaal van Job
Deze vragen brengen ons in deel 2 van deze studie bij het verhaal van Job. Het is de geschiedenis van een zeer rechtvaardig mens, die toch onvoorstelbaar zware beproevingen moest doorstaan – niet vanwege zonde, maar vanwege rechtvaardigheid. Is dat eerlijk? Zou God dat toestaan? In deze brief kijken we kort naar enkele momenten in het leven van Job. Ik hoop dat deze studie jouw kijk op Gods handelen met jou en anderen zal veranderen, en je nieuwe hoop en nieuw begrip zal geven.

Beproeving is een compliment
Het kunnen doorstaan van beproevingen die ons overkomen als gevolg van een buitengewoon rechtvaardig leven, is niet iets voor beginners… In Zijn genade staat God alleen toe dat volwassenen in het geloof op deze manier worden beproefd. Het klinkt bijna paradoxaal, maar zo’n zware beproeving is in feite een geweldig compliment! Het heeft overigens ook een evenredig hoog prijskaartje… Alleen al het bestuderen van dit verhaal vraagt van ons een houding van nederigheid en eerbiedige vrees voor God.

De sleutel tot het boek Job
Het boek Job heb ik op een nogal ongebruikelijke manier beter leren begrijpen. Mijn vrouw Ruth en ik lezen elke dag twee keer in de Bijbel – ’s morgens lezen we in het Oude Testament. ’s Avonds lezen we in het Nieuwe Testament. Op een ochtend belandden we bij het boek Job.

Terwijl we het doorlazen, bemerkten we eerlijk gezegd dat we er niet zoveel mee konden en dat het niet zo tot ons doordrong. Dus we besloten het nog een keer door te lezen. We lazen het voor de tweede keer, en nog steeds had ik niet het gevoel dat we er veel van begrepen. Toen moest ik denken aan het commentaar van de Heer op Jobs woorden in hoofdstuk 42:7-8. Toen ik deze verzen las vormden
die voor mij de sleutel tot het begrijpen van dit boek: Nadat de HEERE deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de HEERE tegen Elifaz, de Temaniet, zei:

Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden, want u hebt niet juist over Mij gesproken, zoals Mijn dienaar Job. (Accent redactie.)

Ik ontdekte de manier waarop we het boek Job moeten interpreteren. De sleutel was om uit te vinden waarom God de woorden van Jobs vrienden veroordeelde en waarom Hij de woorden van Job accepteerde. De gemiddelde godsdienstige persoon zou waarschijnlijk vinden dat wat de vrienden gezegd hadden juist was en dat wat Job zei onjuist. God reageerde echter heel anders. Hij zei dat Job gelijk had!

Religieuze onwaarheden
Welke religieuze onwaarheden verkondigden Jobs vrienden? Er zijn er teveel om in deze brief allemaal te bespreken, maar ik geef twee voorbeelden.

De eerste onwaarheid is: Je staat niet recht voor God. In Job 8:3-7: Zou God het recht verdraaien? Zou de Almachtige de gerechtigheid verdraaien? Met andere woorden: ‘Job, als je echt recht voor God zou staan, dan zou je voorspoed hebben. Het feit dat je niet voorspoedig bent, laat zien dat je niet recht voor God staat.’ Heb je dit soort onderwijs weleens gehoord? De Heer zegt daarvan dat het verkeerd is.

De tweede onwaarheid is: dit is een straf van God. In Job 5:17-20 spreekt Elifaz:Zie, welzalig is de sterveling die door God gestraft wordt; verwerp daarom de bestraffing van de Almachtige niet. Want Hij doet smart aan én Hij verbindt; Hij verwondt én Zijn handen genezen. In zes benauwdheden zal Hij je redden, en in zeven zal het kwaad je niet treffen. In de honger verlost Hij je van de dood, en in de oorlog van het geweld van het zwaard.

Elifaz concludeerde dat Job werd bestraft door de Almachtige, maar zoals we weten, was deze conclusie niet juist. Ook werd in Jobs leven duidelijk dat het kwaad wel trof, en dit is in ons leven nog steeds actueel. Verder moeten we constateren dat er helaas vaak christenen omkomen in de oorlog. En een groot deel van Afrika heeft te lijden onder hongersnood – ook hierin vormen de christenen geen uitzondering.

Jobs vrienden predikten naar Job een boodschap die ik het welvaartsevangelie’ noem: ‘als je niet gezondigd had, dan zou je nu niet ziek zijn!’ Ik heb verschillende mensen gekend die iets van deze strekking hebben gezegd. In wezen zijn dit heel wrede woorden, want bovenop het probleem van de ziekte stapelen ze ook nog eens het probleem van schuld…
Tegenwoordig beginnen veel christenen zich schuldig te voelen als ze ziek worden, omdat ze een onvolledige boodschap hebben gehoord. Die is niet helemaal verkeerd, maar ook niet helemaal goed. Het probleem met dit onderwijs is dat het zó vaak wél werkt, dat men het kan blijven verkondigen alsof het altijd en in elke situatie zo werkt.

God wees satan op Job
Waar kwamen Jobs problemen dan wél vandaan? Een interessant punt dat uit de geschiedenis van Job naar voren komt, is dat God het initiatief nam. In feite wees God satan op Job. We lezen dit in Job 1:8: De HEERE zei tegen de satan: Hebt u ook acht geslagen op Mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad.

Zou jij je ook niet vereerd voelen als God zoiets over jou zou zeggen? Maar bedenk wel dat die aandacht veel problemen met zich mee kan brengen. Toen de Heer satan wees op Job, werd Job satans belangrijkste mikpunt.

God stelt de grenzen vast
Een volgend heel belangrijk punt dat Job ons leert, is dat satan met betrekking tot Gods kinderen zo ver kan gaan als God toestaat: De HEERE zei tegen de satan: Zie, alles wat hij heeft, is in uw hand; alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. (Job 1:12)

God zei dat satan Job al zijn eigendommen mocht afnemen, maar zijn lichaam niet mocht aantasten. Toen Job standhield, kwam satan bij God terug en zei: ‘Alles goed en wel, maar zijn lichaam is nog steeds in orde…’ Toen zei de Heer tegen satan: Zie, hij is in uw hand, maar spaar zijn leven (Job 2:6). Satan kon geen millimeter verder gaan dan God hem toestond.

‘God, wat wilt U mij leren?’
Op je eigen leven toegepast: als je geestelijke strijd ervaart en je merkt dat satan je onder druk zet (eerlijk gezegd ervaar ik dit regelmatig) is dat zeker niet perse te wijten aan onrechtvaardigheid aan jouw kant of aan een straf van God. Het is legitiem om satan te weerstaan. De Bijbel leert ons dat wanneer we hem weerstaan, hij van ons zal wegvluchten (Jakobus 4:7). Echter, als je weerstand blijft bieden en hij vlucht niet van je weg, dan is het verstandig een moment te stoppen en je af te vragen: ‘God, is er iets wat U mij probeert te leren?’ Als dat het geval is, zal God satan pas terugroepen wanneer jij je les hebt geleerd. Blijf God niet bombarderen met gebeden die tot niets
leiden. Stop met het bidden om hulp, en vraag God of Hij je duidelijk wil maken wat Hij je wil leren.

 

Lees verder

INSCHRIJVING CURSUS ‘Dankzegging, lofprijs en aanbidding’

De cursus is al begonnen en het is helaas niet meer mogelijk om in te schrijven.

Lees verder

31 mei: Alles achterlaten

Thema: Een volwassen houding

Gisteren lazen we over Lot. Vandaag schakelen we weer terug naar het verhaal van Abraham, in vers 14 van Genesis 13:
Nadat Lot was weggegaan, zei de HEER tegen Abram: ‘Kijk eens goed om je heen, kijk vanaf de plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen.’
Zo lang Lot nog bij hem was, kon Abraham zijn erfenis niet zien. God gaf hem het inzicht niet. Maar toen Lot was afgescheiden, werd de versluiering weggehaald. Abraham hoefde niet eens te verhuizen, hij hoefde alleen maar te kijken om zijn erfenis te zien. En elke kant die hij uit keek, zou van hem worden. Vervolgens zei de Heer: ,,Kijk niet alleen, maar wandel er ook doorheen, van links naar rechts en van noord naar zuid… want het wordt allemaal van jou.’’
Maar hij kon zijn erfenis pas zien toen hij de derde toewijding had gemaakt, namelijk om Lot los te laten… Ook wij zijn soms totaal blind voor het feit dat we al in ons beloofde land wonen, omdat God de sluier nog niet heeft weggehaald. We herkennen pas dat we wonen en functioneren in onze bestemming, als we de diepere toewijding van gehoorzaamheid hebben gemaakt.
Merk op dat iedere dieper gaande toewijding steeds inhield dat Abraham iets moest loslaten of van iets los moest komen. Hij moest zijn thuisstad loslaten, zijn vader moest worden weggenomen voor hij verder kon, en hij moest er ook voor kiezen om zijn neef los te laten. Alleen toen kon Abraham zien welke prachtige bestemming God voor hem had.
De Heer Jezus verwoordt een soortgelijke gedachte, in Lukas 14:26, waar Hij zegt dat wie zijn vader en moeder, broers en zusters niet haat, zijn discipel niet kan zijn. En is die uitspraak vandaag al vergaand en radicaal, in de tijd en cultuur van de Here Jezus was die gedachte helemaal schokkend! De hele context van dit Bijbelvers schetst een zeer radicale, totale overgave, waarin we bereid moeten zijn om alle binding met onze achtergrond, ons geld, onze vrienden en familie, te verbreken om achter Hem aan te gaan. Alleen met die houding ontdek je de volledige bestemming die God voor je heeft.
Heer Jezus, ik wil U liefhebben boven alles, en mijn hele leven aan U overgeven. Dit om werkelijk Uw discipel te zijn en die steeds verdergaande toewijding aan U en Uw plan gestalte te geven. Amen!
Misschien vraag je je bij deze overdenking af wie Derek zelf eigenlijk was als persoon en als discipel… In de videobiografie vertelt Derek Prince bewogen en inspirerend over zijn persoonlijke leven en bediening. Een boeiend en ontroerend videodocument waarin Derek Prince terugkijkt op zijn leven als discipel. Gratis te bekijken of aan te schaffen op dvd via onze website.
Uit: Gods wil, mijn levensdoel
DPM Wereldwijd
AZERBEIDZJAN
De 10-delige Fundamentenserie op video wordt vertaald in het Talish, dat gesproken wordt door ongeveer 1 miljoen inheemse mensen in een gebied tussen Azerbeidzjan en Iran.
  • Bid om zalving en wijsheid van de Heer voor de vertalers.
  • Bid dat deze boodschappen veel mensen zullen bereiken, hen tot Christus zullen brengen en hen toerusten om sterke gelovigen te worden.

Lees verder

Onderwijsbrieven ontvangen

Ja, ik wil de onderwijsbrieven per post ontvangen

Lees verder

Gift niet ontvangen

Bedankt dat u een gift wilt geven om ons werk te ondersteunen!

Op dit moment is het geven van de gift niet gelukt.
U kunt het nog een keer proberen, of  uw gift zelf overschrijven naar: NL11SNSB0879678216 of BE14000325472483) o.v.v. gift (uw doel).

Lees verder

12 mei: Zorgen voor de armen

Gisteren zagen we vier verkeerde houdingen ten opzichte van geld. Er is echter nog een houding die we moeten voorkomen, en dat is een verkeerde houding ten opzichte van armen. De Bijbel waarschuwt ons voortdurend dat we armen nooit mogen negeren of uitbuiten. Vooral in het Bijbelboek Spreuken staan veel teksten die dit duidelijk maken:
Wie zijn naaste veracht, maakt zich schuldig, maar gelukkig is hij die zich over de armen ontfermt. (14:21, WV)
Wie de armen helpt, leent uit aan de Heer: de Heer zal hem rijk belonen. (19:17, GNB)
Wie zijn oren sluit voor het gejammer van de arme, zal ooit zelf om hulp schreeuwen, en geen antwoord krijgen. (21:13, NBV)
Wie de armen helpt, zal nooit gebrek lijden, maar wie zijn ogen sluit voor hun ellende, wordt vervloekt. (28:27, GNB)
Een rechtvaardige erkent de rechten van de armen, een goddeloze is daar blind voor. (29:7, NBV)
Deze verzen – en nog vele andere – leggen een enorme verantwoordelijkheid bij ons neer om zorg te dragen voor de nood van arme en behoeftige mensen. Een kenmerk van rechtvaardigheid is dat we de zaak van de armen bepleiten. Een kenmerk van slechtheid daarentegen, is je juist ogen af te wenden van de zaak van de armen. Er staat ons een beloning te wachten als we voor de armen zorgen. Wie geeft aan de armen, leent uit aan de Heer. En als de Heer een lening terugbetaalt, doet Hij dat met een bijzonder gunstige rente!
Dank u Jezus voor uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat ik zorg zal dragen voor de behoeften van de armen, en dat ik mijn ogen nooit zal sluiten voor de nood in de wereld en de nood in mijn directe omgeving. Want Heer Jezus, U onderging mijn armoede, opdat ik (uit) kan delen van Uw overvloed. Amen.
Bron: God’s abundance, part 3 (New Wine Magazine)

 

 

Lees verder

10 mei: Gods genade in financiën

Er zijn drie basisprincipes die gelden voor de werking van Gods genade. Ten eerste: genade kan nooit verdiend worden; iets wat wel verdiend kan worden, is dus nooit genade:
Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer (Romeinen 11:6).
Dit principe sluit de meeste religieuze mensen uit van Gods genade, omdat ze ten diepste menen dat ze de genade moeten en kunnen verdienen.
Ten tweede is er slechts één kanaal waardoor de genade tot ons komt: Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden (Johannes 1:17). Iedere vorm van genade die tot ons komt, komt altijd alleen maar door Jezus Christus.
Ten derde is er slechts één manier waarop we Gods genade kunnen ontvangen en dat is door geloof. Deze waarheid wordt prachtig verwoord in Efeze 2:8,9: Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof en dat niet uit uzelf,  het is de gave van God; niet uit de werken.
Weinig gelovigen realiseren zich dat dit principe ook opgaat voor onze financiële en materiële voorziening, net als in de andere gebieden van ons leven. De Bijbel waarschuwt ons tegen onverantwoordelijk gedrag (Spr. 10:4), luiheid (Spr. 24:30-34) en oneerlijkheid (Ef. 4:28). Zolang we ons schuldig maken aan een van deze zonden, hebben we geen recht om te verwachten dat Gods genade werkzaam zal zijn in het financiële gebied van ons leven. Daarom zijn we als christen verplicht om eerlijk te zijn, hard te werken en verantwoordelijk met onze bezittingen om te gaan – niet om daarmee Gods genade te verdienen, maar om hiermee uiting te geven aan ons geloof en vertrouwen op Gods Woord.

Lees verder

18 april: Het volmaakte offer

Het ‘behaagde’ de Heer om Jezus ziek te maken, of ‘Hem tot ziekte te maken door Hem te vermorzelen’. Jezus werd vermorzeld door lichamelijke ziekte. Zijn lichaam werd verbrijzeld, uiteengescheurd en zwaar verminkt – welk woord je ook maar wilt gebruiken. Aan het kruis werd Hij tot volkomen ziekte.

Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien (Jesaja 53:10, NBG).
Het ‘schuldoffer’ is asham in het Hebreeuws. Dit betekent schuld, zonde of zondoffer. In de taal van het Oude Testament was schuld dus hetzelfde als schuldoffer. Maar waarom? Onder de Levitische wet, als het offerdier als schuldoffer werd gebracht, moest de man wiens zonde verzoend moest worden, zijn handen op de kop van het dier leggen en zo zijn zonden overdragen op het dier. Op die manier werd het dier tot zonde gemaakt, met de zonde van de zondaar. Daarna werd met dit dier afgerekend. In plaats van de zondaar, werd het dier gedood.
Dit is uiteraard allemaal een vooruitwijzing naar de dood van Christus. De schrijver van de Hebreeënbrief zei dat het niet mogelijk was dat het bloed van stieren of geiten werkelijk de zonde kon wegnemen (zie Hebr. 10:4). Het offersysteem was een beeld dat leidde tot de omwisseling die later aan het kruis zou worden vervuld. En in Jesaja 53:10 zegt de Bijbel dat God de ziel van Jezus tot zonde maakte. Paulus bevestigde dit toen hij dit vers citeerde:

Want Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons zonde gemaakt, opdat wij zouden worden: gerechtigheid van God in Hem (2 Korinthe 5:21).

Dank U Jezus, voor uw volmaakte werk aan het kruis. Ik proclameer dat Jezus met mijn zonde tot zonde werd gemaakt, zodat ik rechtvaardig gemaakt kon worden met zijn rechtvaardigheid. Amen.
Bron: Complete salvation and how to receive it (CD/DVD/Boek)

 

Lees verder

INSCHRIJVING CURSUS ‘Elke Dag Geloven’

De cursus is al begonnen en het is helaas niet meer mogelijk om in te schrijven.

Lees verder

INSCHRIJVING CURSUS ‘Leer Bidden’

De cursus is al begonnen en het is helaas niet meer mogelijk om in te schrijven.

Lees verder

Betaling voor de cursus via eenmalige incasso

Bedankt voor je inschrijving!

Als je deze pagina ziet, heb je er waarschijnlijk voor gekozen om via een eenmalige incasso te betalen. Je aanmelding is in goede orde ontvangen.

Het kan ook zo zijn dat je op ‘ga terug naar de website’ hebt geklikt omdat je iets in je aanmelding wilde wijzigen. Helaas moet je dan het aanmeldingsformulier opnieuw invullen. Je eerste inzending is namelijk door ons systeem al ontvangen. Als je een nieuwe aanmelding instuurt, zullen we de eerste aanmelding verwijderen.

 

Alvast bedankt en heel veel zegen met de cursus!

Lees verder

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email