Investeer Oost Europa – September 2019

 

 

Beste vriend/vriendin,

Dertig jaar zendingswerk in Oost Europa… Wat een mijlpaal en een wonder!

In oktober 1989 openden we in Nederland een kantoor om de Kerk in Oost Europa te ondersteunen. We begonnen Dereks onderwijs te vertalen en te verspreiden in Oost Europeese landen en later ook in Nederland en België.

Het waren opwindende en uitdagende tijden!

Uitdagende tijden omdat de jaren van communistische overheersing hun sociale en economische tol begonnen te eisen van de duizenden plaatselijke christenen in Oost Europa. Opwindende tijden omdat we onze lokale broeders en zusters, dankzij de steun van mensen zoals u, praktische en Bijbelgetrouwe discipelschapsmaterialen konden aanreiken.

De steun groeide en ons zendingswerk in Oost Europa speelde al snel een belangrijke rol in de regio. We hielpen duizenden lokale gemeenten Gods levende Woord te onderwijzen aan – als gevolg van jarenlange communistische overheersing – verarmde, hopeloze en gedesillusioneerde mensen.

De enorme vrijgevigheid (zowel grote als kleine giften) hebben ons in staat gesteld om Dereks bijbelonderwijs uit te delen aan christenen zoals Miroslav, een voorganger en Bijbelleraar uit Tsjechië:

“Terwijl Tsjechië nog onder communistisch bewind stond, kwam ik in aanraking met Dereks onderwijs. Door pastor Prince raakte ik geïnspireerd om het Nieuwe Testament in het Grieks te bestuderen, zodat ik Gods Woord beter zou kunnen begrijpen.

Na de ‘Fluwelen Revolutie’ in 1989 (een protest van m.n. Tsjechische studenten in Praag tegen het communistische regime, wat leidde tot de val van dit bewind, red.), besloot ik het lichaam van Christus te dienen door mijzelf toe te wijden aan de bediening van voorganger en Bijbelleraar. Dereks boeken hielpen mij om mijn talenten te ontdekken. Daarnaast hielp dit onderwijs mij om anderen te helpen God en Zijn Woord serieus te gaan nemen.

Als voorganger heb ik regelmatig het vertrouwen van de gemeente in de Bijbel kunnen versterken vanuit Dereks onderwijs over vergeving, genade, redding, gebed en de Heilige Geest. Later, als lector en directeur van een theologische hogeschool, gebruikte ik Dereks onderwijs om mijn studenten te trainen. Veel van deze studenten zijn voorgangers, leraren of zendelingen geworden.

Ik houd van Dereks onderwijs omdat het naast praktisch toepasbaar ook grammaticaal en theologisch accuraat is. Door gebruik te maken van zijn expertise in Grieks en Hebreeuws, liet Derek de ware betekenis van de Bijbelverzen zien.

Dereks materialen zijn als een schat geweest voor de Tsjechische christenen. Woorden schieten tekort om DPM en alle donateurs te bedanken voor het beschikbaar maken van dit onderwijs.”

De afgelopen dertig jaar heeft DPM-Oost Europa duizenden Bijbelleraren zoals Miroslav geholpen om de kracht van Gods Woord te ontdekken. In hun levens en de levens van anderen. Jij als trouwe ondersteuner van het werk van DPM hebt een enorme bijdrage geleverd aan dit werk. We hadden dit niet zonder jouw hulp gekund!

 

Zou je willen overwegen om als cadeautje voor deze 30e verjaardag een gift van €30,- te geven?

 

Jouw gift zal duizenden christenen in Kroatië, Albanië, Roemenië, Servië, Tsjechië, Hongarije, Polen, Slowakije en elders inspireren en toerusten en ervoor zorgen dat Dereks onderwijs beschikbaar wordt voor gelovigen als Branimir, die echt van Jezus en Zijn Woorden is gaan houden:

“Het lezen van Dereks boeken heeft mijn leven echt veranderd. Misschien dat ik wat overdrijf, maar ik ben nu meer van God gaan houden dan ooit. Dit heb ik te danken aan Derek, deze geweldige leraar van het Woord. Hij heeft mij geholpen Gods karakter en Zijn goddelijke kracht beter te begrijpen.”
– Branimir, een 79-jarige gelovige uit Kroatië

Na dertig jaar groeit de vraag om betrouwbaar Bijbelonderwijs in Oost Europa nog altijd.

 • Christenen in Albanië hebben levensveranderend Bijbelonderwijs nodig zoals dat van Derek. Er is daar namelijk veel verwarring en onwetendheid aangaande theologische onderwerpen.
 • Gelovigen in Tsjechië hebben gebalanceerd Bijbelonderwijs nodig over genade, persoonlijke offers en over wat het betekent om een discipel van Jezus te zijn. Veel traditionele kerken hebben moeite het hoofd boven water te houden en de nieuwe gemeenten bieden vaak een oppervlakkige ‘feelgood’ theologie.
 • Kroatische christenen worstelen met armoede. Onze plaatselijke werkers helpen velen die lijden aan ziekten en die liefde, rust, blijdschap of bemoediging nodig hebben van andere christenen.

Samen met DPM Oost Europa kunnen we hen die het moeilijk hebben in deze landen ondersteunen. We kunnen ze helpen Gods Woord beter te begrijpen en toe te passen in hun levens.

Er liggen momenteel plannen om de schriftelijke cursus ‘Fundament van geloof door Bijbelstudie’ te vertalen en te drukken in het Albanees, om zo honderden voorgangers toe te rusten met dit levensveranderde Bijbelonderwijs. Ook willen we doorgaan met het helpen van gelovigen zoals Miroslav in Tsjechië en Branimir uit Kroatië, om Dereks Bijbelonderwijs te gebruiken om zowel bij zichzelf als bij hun medechristenen een liefde voor God en zijn Woord aan te wakkeren.

Laten we samen het dertigjarige wonder van DPM in Oost Europa in gang houden!

In Christus’ liefde verbonden,

                                                 

Branislav Čekan                                                                                                                                              Ivar van der Sterre
DPM–EE Outreach Director                                                                                                                  DPM Nederland

 

 

Lees verder

Investeer in mensen: Cambodja 2019

 

Deze keer willen we graag een geweldig getuigenis uit Cambodja met u delen. Cambodja beleefde zijn donkerste periode tijdens het regime van de Rode Kmer van 1975 to 1979. Miljoenen mensen werden gedood, waaronder meer dan twee miljoen mensen met een goede opleiding. Goed opgeleide ouderen zijn nu bijzonder zeldzaam en waardevol in dit land. 50% van de Cambodjanen is jonger dan 22 jaar. De belangrijkste speerpunten van het werk van DPM in Cambodja zijn dan ook onderwijs uit Gods Woord en zendingswerk onder jongeren.

Recent hebben we samengewerkt met een lokale gemeente in de Takeo Provincie. Tijdens een boeddhistische nationale feestdag kregen we de kans om uit te reiken naar 150 jongeren. De proclamatiekaarten voor jongeren van DPM zijn geweldig materiaal. Deze kaarten zijn ontwikkeld in Nederland. Vervolgens zijn ze ook omgezet naar het Engels en inmiddels worden ze over de hele wereld, zelfs in Cambodja, gebruikt!  We kozen voor deze conferentie de kaart ‘Mijn uiterlijk is oké’ en deelden deze uit aan alle jongeren.

Pastor Kin, een oudere voorganger van First Harvest Church, deelde met ons dat hij de Heer maar blijft prijzen dat deze jongerenconferentie door kon gaan. Hij verlangt er echt naar dat meer jongeren naar de kerk komen om te ontdekken waarom ze zo waardevol en geliefd zijn door onze Heer Jezus Christus. Hij is nu al oud, maar hij bidt altijd dat steeds meer jonge mensen hun leven aan de Heer geven en besluiten om Hem te dienen en uit te reiken naar hun vrienden en familie.

De oogst is groot

Pastor Chhairith, een medewerker van DPM-Cambodja, sprak en gebruikte deze proclamatiekaarten om de jongeren uit te leggen dat ze geschapen zijn naar Gods eigen beeld en dat Hij hen wonderbaar gemaakt heeft.
We zijn zo waardevol voor God en Hij houdt zoveel van ons, dat Hij Zijn enige, eigen Zoon voor ons gegeven heeft.Waarom heeft Hij dat gedaan? Zodat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Prijs de Heer, het is zo geweldig dat vele van deze jongeren Jezus in hun hart hebben aangenomen als hun Heer en Redder. Ze baden echt tot de Heer. Nu zoeken ze  Zijn wil in hun leven.
Wij bidden dat de Heer hen zal zegenen en bekrachtigen om dit prachtige land te gaan dienen. De oogst is groot, moge de Heer meer mensen uitzenden om de oogst binnen te halen.

U kunt ons helpen!

Werk zoals dit in Cambodja is mogelijk dankzij grote en kleine gulle giften. Als u ook geraakt bent door dit getuigenis, wilt u dan overwegen om ons te helpen dit werk voort te zetten? Met uw gift kunnen we samen een verschil  maken in levens van (jonge) mensen aan de andere kant van de wereld. Hartelijk dank voor het lezen van deze brief!

In Jezus’ liefde verbonden,

Huy Ly – DPM Cambodja & Ivar van der Sterre

Klik hier voor de PDF versie

Doneer direct door hier te klikken >>

Lees verder

Investeer in mensen Rusland – januari 2019

Doneer direct door hier te klikken

Klik hier voor een PDF versie van de brief

Beste vriend/vriendin,

Voorganger Pavel heeft een grote visie om Gods liefde te delen met iedereen die hij tegenkomt, in het bijzonder alcohol- en drugsverslaafden in het plaatsje Norilsk, Siberië.

Hij kan onze hulp heel goed gebruiken om zoveel mogelijk mensen te bereiken!

Het leven in Norilsk is zwaar. Zes maanden per jaar is alles bedekt met sneeuw. In het midden van de winter kan de temperatuur dalen tot min 40 graden Celsius. De werkeloosheid is hoog en degenen die wel een baan hebben, worstelen alsnog om rond te komen. In afgelegen plaatsen als Norilsk liggen zorg en hopeloosheid als een zware deken over het land. Vaak worden deze gevoed door overmatig drank- en drugsgebruik.

Toch is er te midden van die hopeloosheid goed nieuws. Prijs God! 

Volodya’s verhaal: van alcoholisme en wanhoop naar het dienen van Jezus
Het goede nieuws is dat in dit soort afgelegen gebieden in Rusland, honderden voorgangers zoals Pavel Dereks onderwijs gebruiken om de mensen te vertellen over Gods levensveranderende liefde en vergeving voor hen. Dankzij de gulle giften die zijn gegeven voor ons zendingswerk, hebben zij al heel wat mensen zoals Volodya* kunnen helpen om hun gebroken levens weer op te bouwen.

Volodya’s leven lag in puin. Toen hij een aantal jaar geleden zijn baan verloor, begon hij steeds meer te drinken. Hij kon geen ander werk vinden en het drinken werd nog erger.
Vorig jaar verlieten zijn vrouw en kinderen Volodya. Zij wilden geen contact meer.
‘Ik voelde me afgewezen en mijn leven verloor elke waarde,’ vertelde Volodya. ‘Ik wist niet waar ik hulp kon vinden.’

Voorganger Pavel kwam Volodya vorig jaar tegen op straat. Er ontstond een gesprek en Pavel gaf hem het boekje De omwisseling aan het kruis. Voor Volodya was dit een levensveranderd moment. In eerste instantie wilde hij het boekje niet lezen. Eigenlijk wilde hij het weggooien. Maar toen hij een kruis op de voorkant zag, besloot hij het toch mee naar huis te nemen. Een paar dagen later, toen hij nuchter was, pakte Volodya het boekje en sloeg het open. Hij las het boekje door, bad het gebed aan het eind en viel vervolgens in slaap. Toen hij de volgende morgen wakker werd, voelde hij zich een heel nieuw persoon. Het eerste wat hij deed, was vergeving vragen aan zijn gezin om zich met hen te verzoenen. Vervolgens zocht hij voorganger Pavel op en vroeg hem hoe hij zich bij een gemeente kon aansluiten en meer kon leren over God.
Met uw hulp kunnen we mensen in Siberië zoals Pavel en Volodya blijven zegenen met onderwijs over Jezus’ werk aan het kruis en Zijn oneindige liefde.

Doneer direct door hier te klikken

 

Lees verder

Investeer in mensen China – oktober 2018

HELP CHRISTENEN IN CHINA OM TE GAAN MET NIEUWE VERVOLGING

Doneer direct door hier te klikken

Klik hier voor een PDF versie van de brief

Beste vriend, vriendin, 

Hartelijke groet vanuit ons DPM China Zendingsteam!

Allereerst wil ik u namens onze vele werkers in China heel hartelijk danken voor uw trouwe giften voor ons zendingswerk in dit enorme land. Ook wil ik u aanmoedigen om vooral door te blijven gaan met uw ondersteuning, zowel in gebed als financieel.

De Chinese regering schroeft opnieuw de vervolgingsacties tegen de Kerk flink op. Juist nu is het daarom heel belangrijk dat de christenen in China merken dat we hen niet vergeten zijn in dit ‘uur van nood’. Eigenlijk hadden wij een andere illustratie bovenaan deze brief gekozen, maar deze illustratie zou onze mensen teveel in problemen kunnen brengen…

Per 1 februari 2018 heeft de Chinese regering een nieuwe en zeer beperkende godsdienst-wetgeving ingesteld. Veel van de ‘magere’ vrijheden die christenen de laatste 20 jaar nog hadden, zijn teruggedraaid.

In een notendop stellen de nieuwe wetten dat:

1. De kerk niet langer de Bijbel mag onderwijzen. Van nu af aan is onderwijs het alleenrecht van de (atheïstische) Communistische Partij. Zondagscholen en Bijbelklassen zijn verboden. Afgelopen december al, meldde een prominente Chinese voorganger met wie we vele jaren intensief hebben samengewerkt ons dat de geheime politie zijn kerk had overvallen. Al het meubilair en onderwijsmateriaal is in beslag genomen, omdat ze niet langer de vrijheid hebben om onderwijs te geven.

2. Het aantal mensen dat de kerkdiensten mag bezoeken wordt beperkt. Sommige van onze Chinese medewerkers vertellen dat ze te horen hebben gekregen dat als meer dan 20 mensen een bijeenkomst bezoeken, elke bezoeker een boete riskeert van 10,000 yuan (omgerekend ongeveer 1350 euro).

Kunt u zich zo’n situatie voorstellen in ons land? Neem alstublieft even een moment om u voor te stellen wat zo’n regime en zo’n wetgeving zou betekenen voor het leven en de missie van uw kerk en uw persoonlijke wandel en relatie met Jezus…

Deze informatie komt niet van het internet, of uit de krant. We hoorden ze direct en persoonlijk in vergaderingen en gesprekken met Chinese christelijke leiders!

Waarom gebeurt dit?

De Chinese overheid vreest dat er teveel christenen zijn in China. Een voormalige Maleisische minister vertelde ons over een gesprek dat hij had met een Chinese regeringsleider die hem vertelde dat er 150 miljoen christelijke gelovigen zijn in China. Of die cijfers nu kloppen of niet, ze boezemen het Communistische leiderschap grote angst in.

Hun doelen als overheid zijn simpel:

• De Kerk van Jezus Christus moet uitgehongerd worden door hen te beroven van Gods Woord.

• De hele volgende generatie moet weerhouden worden om het Evangelie te horen. De overheid posteerde het volgende uithangbord op het plein voor een grote kerk: “Geen lid van de Communistische Partij; geen militair; niemand die werkzaam is in welke vorm van onderwijs ook; iemand die jonger is dan 18 jaar, mag dit kerkgebouw binnengaan!”

Dus, ongeveer de helft van de bevolking wordt expliciet verboden dat kerkgebouw te betreden. Er is nog veel meer. Bijbels mogen nu ook niet meer online verkocht worden. Scholen worden gevraagd om de godsdienstige achtergrond van hun studenten door te geven. En zo zouden we nog wel even door kunnen gaan…

We geloven dat deze acties een rechtstreekse poging zijn om het christendom in China volledig uit te roeien. Wij geloven ook dat de christenen in China vandaag de dag meer dan ooit moeten weten dat we achter hen staan en hen helpen!

Onze visie en ons geloof is dat de Kerk in China op deze toegenomen vervolging gaat reageren met een tsunami van gebed, die vervolgens een vloedgolf van opwekking over het land zal brengen.

In 2017, de periode voordat de nieuwe wetten van kracht werden, zijn we begonnen aan de vertaling en druk van twee belangrijke en actuele boeken van Derek: 1. Verander de geschiedenis door bidden en vasten en 2. Bidden voor de regering.

Wij geloven dat deze beide boeken juist nu zeer actueel en belangrijk zijn voor de Kerk in China. Er zijn zelfs al 110.000 exemplaren gedrukt van deze twee titels in één cover, die niet aanstotend is voor de overhead. Toen we dit boek een tijdje terug publiceerden in Taiwan, werd het gelezen door een belangrijke kerkleider. Hij zette toen meteen een telefoonketting in werking naar alle christenen op het eiland, om te zorgen dat ze een kopie zouden krijgen en dit boek zouden lezen. Ook riep hij direct op tot een vastentijd van 49 dagen. We bidden dat de Heer een dergelijk vuur ook in China gaat ontsteken!

Vandaag willen we met uw hulp deze visie maken tot realiteit. Stel je voor dat dit belangrijke onderwijs in de handen komt van duizenden gelovigen… Tegelijk denken we dat Dereks boek Gods antwoord voor afwijzing voor duizenden Chinese gelovigen juist nu heel belangrijk is; een wapen in hun strijd! Uw ondersteuning en hulp maakt eveneens 100.000 kopieën van dit genezende boekje mogelijk! Uw gift van 50 euro, brengt bijvoorbeeld 75 exemplaren van dit boekje in handen van Chinese broers en zussen.

Chinese gelovigen werken door Dereks Bijbelonderwijs

We plannen tevens om zoveel mogelijk boeken van Derek op SD-kaartjes te zetten; dat zijn van die kleine, moeilijk te traceren digitale kaartjes die met behulp van een mobiele telefoon (die vandaag door de meeste Chinezen wel wordt gebruikt) kunnen worden gelezen. Zo maken we met 1 kaartje niet minder dan dertig van Dereks boeken gratis beschikbaar voor voorgangers en bijvoorbeeld huiskerkleiders. Overigens passen op het kaartje bovendien 30 van Dereks audio en/ of video-boodschappen die in het Chinees zijn ingesproken. De komende paar maanden zijn voor de projecten van DPM China beslissend; we hebben in totaal namelijk zo’n 100.000 euro nodig voor de genoemde initiatieven.

Helpt u ons om de genoemde doelen te halen, zodat we de Kerk in China door deze moeilijke periode heen helpen?

Wilt u danken en bidden: 
• Voor de miljoenen gelovigen die zo’n voorbeeld voor ons zijn in hun overgave en toewijding aan God, dat ze standvastig en vastberaden zullen zijn en blijven.

• Dat de Chinese regering tot inkeer zal komen, zodat onze broeders en zusters in China in alle rust kunnen leven en in vrijheid het Evangelie van Jezus Christus kunnen verkondigen.

• Dat alle DPM materialen hun weg zullen vinden en tot zegen zullen zijn.

Laten we deze gelegenheid grijpen nu het nog kan – voordat de situatie in China nog lastiger wordt dan ze al is. Dank u voor uw gebed en giften!

Ross Paterson                  Ivar van der Sterre

DPM China                       DPM Nederland

 

Doneer direct door hier te klikken

 

 

Lees verder

Investeer in mensen – Midden Oosten

Beste vriend/vriendin,

Heb je je ooit afgevraagd hoe je, door te geven aan het DPM-zendingswerk in het Midden-Oosten, de kracht van Gods Woord in de levens van mensen helpt ontsluiten? Als dat zo is, dan willen we je heel graag vertellen over broeder Andrawes en Magdi (een nieuwe christen, wiens naam we hebben veranderd om zijn identiteit te beschermen). Hun verhaal is een inspiratie en vervult ons met dankbaarheid!

(klik op de afbeelding hiernaast om de ‘Investeer’ in PDF- vorm te lezen)

Dereks onderwijs opent nieuwe deuren voor bedieningen

Toen Andrawes, een priester in de Koptische kerk in Egypte, het boek Van vloek naar zegen las, werd hij diep geraakt door Dereks onderwijs over de invloed van vrijmetselarij en generatievloeken in mensenlevens.
Hij had er nog geen idee van dat God hem zou leiden om mensen te dienen die dringend behoefte hebben aan zulk onderwijs. Mensen zoals Magdi, wiens familie ernstige problemen ervoer. Ze worstelden financieel, er werd in hun huis ingebroken en ze hadden onlangs een van hun dochters verloren door een auto-ongeluk. Net toen ze dachten dat het niet erger kon, werd Magdi gediagnosticeerd met een type gangreen, waardoor artsen suggereerden dat een van zijn benen moest worden geamputeerd.

Magdi’s geloofsreis: van vrijmetselarij tot Jezus

Magdi’s vrouw, die al een sterk geloof in Jezus had, vroeg Andrawes om voor hem te bidden. Terwijl hij bad, bepaalde God hem erbij dat de vader van Magdi een belangrijke figuur was in een vrijmetselaarsgroep.

Andrawes wendde zich opnieuw tot het onderwijs van Derek Prince over de invloed van vrijmetselarij en bad met zijn vrouw dat God Magdi’s hart zou raken. Daarna sprak hij met Magdi en vroeg hem om afstand te doen van al zijn banden met de vrijmetselarij.

Toen Magdi hoorde over de destructieve kracht van generatievloeken en het verband met de betrokkenheid van zijn vader bij de vrijmetselarij, vroeg hijzelf Andrawes om voor hem te bidden.

Vloeken verbreken

Op het moment dat ze begonnen te bidden, veranderde Magdi’s gezicht. Hij begon luid en krachtig te bidden als nooit tevoren. Hij voelde een grote last van zich afvallen en vroeg Andrawes om hem te leiden in gebed om Jezus in zijn leven te aanvaarden. Maar dit is niet het einde van Magdi’s verhaal.

De volgende ochtend viel Magdi op de grond en niemand kon uitleggen waarom. Zijn vrouw en dochter brachten hem snel naar het ziekenhuis en vroegen Andrawes om hulp.

Gods waarheden uitspreken

Andrawes had moeite om te begrijpen wat er was gebeurd. Maar nadat hij met een andere voorganger had gesproken die mensen met een vrijmetselaarsachtergrond helpt, besloot hij deze woorden over Magdi uit te spreken: ‘Deze ziektesymptomen zijn leugens van satan. De vloek is verbroken en satan heeft geen macht meer! Omdat hij een zoon van de levende Christus is, zal hij niet sterven. In de Naam van Jezus.’

Magdi bleef vijf dagen in het ziekenhuis terwijl de artsen probeerden te bepalen wat de oorzaak van zijn ziekte was. Ondertussen bleven de families van Andrawes en Magdi bidden en Gods waarheid verkondigen over zijn leven.

Het goede nieuws is dat God op wonderbaarlijke wijze Magdi heeft genezen, inclusief de gangreen in zijn been!

Het maakt me zo blij om je te kunnen vertellen dat Magdi vandaag de dag een veranderd man is en een gebedsstrijder.

Klik hier om naar onze donatiepagina te gaan om een gift over te maken.

Lees verder

14 mei 2018 viert Israël haar zeventigste verjaardag

Klik op de afbeelding om deze nieuwsbrief in pdf te openen.

Tegen alle verwachting in en ondanks voortdurende tegenstand, heeft de staat Israël overleefd – een bevestiging van Gods verbond met Zijn volk en de profetische waarheid van Zijn Woord. Jij en ik zien Bijbelse profetieën over Israël vandaag de dag vervuld worden. Bovendien, ons aanhoudende gebed is de sleutel voor Gods toekomstplan met dit land! We hopen dat de onderwijsbrief en de proclamatiekaart je aanmoedigen om mee te bidden voor Israël. Misschien heb je nog nooit voor Israël gebeden? Wellicht is dit dan een goede aanleiding om daarmee te beginnen. Al was het maar één keer. Alles begint immers met een eerste stap…

Ooggetuigen van een wonder

Israel investeer 2018 Derek Prince en zijn eerste vrouw, Lydia, woonden in wat ‘Palestina’ werd genoemd, toen Israël een zelfstandige staat werd, precies zoals Jesaja 66:8 voorzegt: Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard. Biddend en wonend in Jeruzalem, zagen zij deze profetie voor hun ogen vervuld worden.

Terwijl Joden begonnen terug te keren naar het Beloofde Land, bleven Derek en Lydia onderwijs geven over de centrale rol van Israël in Gods plan. Begin negentiger jaren maakten Derek en Ruth, met wie Derek trouwde na Lydia’s overlijden, van Jeruzalem hun permanente thuis. Van daar reisden zij de hele wereld over, om vanuit de Schrift onderwijs te geven over de grote betekenis van het land Israël en het Joodse volk in de huidige tijd.

Ons zendingswerk in Israël

Graag willen we je ook iets vertellen over ons zendingswerk in Israël. Dat werd In 2003 gestart onder leiding van George en Betty Jackson. Twee medewerkers van DPM-Israël, Daniel en Leah Uzziah, schreven hierover: ‘DPM Israël richt zich erop om voor de Israëlische Kerk de unieke en krachtige aspecten van Dereks bijbelonderwijs onder de aandacht te brengen – Geestvervuld leven, bidden en vasten, genezing en bevrijding.  De bediening helpt om een groot geestelijk vacuüm in deze jonge, groeiende kerk te vullen. Dereks boeken zijn heel relevant in deze tijd en zeker voor het land waar we wonen. Ook zijn nadruk op de plaats en rol van Israël in de eindtijd is juist nu heel belangrijk.

Wat hebben we kunnen doen?

Dit zijn een aantal voorbeelden van wat we de afgelopen jaren, met hulp vanuit de hele wereld, in Israël hebben kunnen doen:

Bijna 200 audio-boodschappen en meer dan 20 boeken zijn vertaald en gedrukt in het Hebreeuws.

We hebben honderden boeken van Derek in het Hebreeuws, Engels, Russisch, Arabisch, Amharisch en Spaans verspreid onder lokale kerken en bijbelstudiegroepen in het multiculturele Israël.

Dagelijkse radio-uitzendingen in het Hebreeuws.

Het ontwikkelen en onderhouden van een interactieve Hebreeuwse DPM website en app met gratis preken en studiemateriaal, zoals bijv. Fundament van geloof door bijbelstudie.

We bereiken jonge mensen met Dereks onderwijs via onze facebookpagina. Dit is een geweldige manier om met hen in gesprek te komen en hun vragen over Dereks onderwijs te beantwoorden. Zulke gesprekken leiden vaak tot levendige gesprekken op onze Hebreeuwse facebookpagina.

Geregeld worden we bemoedigd door berichtjes van gelovigen in Israël, zoals deze van een jonge vrouw: ‘In onze gemeente in Jeruzalem, hebben we een aantal preken gehoord over het bloed van Christus. Ik ben er erg door geraakt. Onze voorganger vertelde dat dit onderwijs van Derek Prince komt. Dankjulliewel!

Reis je mee?

Israëls toekomst staat vast, maar God geeft ons de gelegenheid met Israël mee op reis te gaan. Door gebed, praktisch dienen en financiële ondersteuning, scharen we ons achter Zijn plan met Zijn volk. Mocht je ons (zendings)werk financieel willen ondersteunen of dat al doen, dan wordt dat enorm gewaardeerd. Dankjewel!

Klik hier om een gift te geven: https://www.derekprince.nl/donaties/

Lees verder

Investeer in mensen – Oost Europa

Klik op de afbeelding om deze nieuwsbrief te openen in pdf.

Beste vriend/vriendin,

Iedere keer als ik deze woorden van Jezus lees: ‘…ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft…’ (Mattheüs 7:24), word ik eraan herinnerd dat het leggen van een stevig fundament in Gods Woord essentieel is om op een gezonde, geestelijke manier om te gaan met de uitdagingen van het leven.

Deze woorden herinneren me er ook aan dat duizenden christenen in landen als Albanië, Kroatië, Servië, Polen en Bulgarije nauwelijks tot geen beschikking hebben over discipelschapsmaterialen om hen te helpen dat fundament te leggen.

Hoewel de uitdagingen per land verschillen, wordt hun situatie het best beschreven met Dereks woorden in De pijlers van het christelijk geloof: ‘Zij (deze gelovigen) hebben nooit stevig fundament gelegd. Als gevolg daarvan zijn ze nooit in staat geweest om een stabiel, succesvol leven als christen te bouwen.’

Vandaag nodig ik je uit om te helpen deze situatie te veranderen, door te bidden voor onze broeders en zusters in Oost Europa. En, als je daartoe in staat en bereid bent, geef dan alsjeblieft een gift voor ons zendingswerk daar.

Veel gelovigen in Oost Europa hebben behoefte aan fundamenteel bijbelonderwijs om hen te helpen hun leven te bouwen op Gods Woord.

Hier zijn een aantal opmerkingen van onze zendingswerkers in Oost Europa:

Gelukkig zijn er ook goede berichten, mooie getuigenissen en dankpunten om te delen. Twee daarvan wil ik je niet onthouden. Hieronder lees je de verhalen van broeder en zuster Nenad en Biljana uit Servië en broeder Barnabás uit Hongarije. Zij zien in hun leven en in de levens van de mensen die ze mogen dienen de vrucht van het bijbelonderwijs dat Derek door Gods Geest mocht geven.

In Jezus’ liefde verbonden,

Branislav Čekan & Ivar van der Sterre

DPM Oost Europa & DPM Nederland

Klik hier om naar onze donatiepagina te gaan om een gift over te maken.

Lees verder

Investeer in mensen – Rusland, januari 2018

Klik op de afbeelding om deze investeer in pdf te openen.

Mijn naam is Vazgen Arseni. Ik ben de DPM Outreach coördinator voor de landen in de voormalige Sovjetunie. Terwijl je deze brief leest, ben ik waarschijnlijk op weg naar Moskou om onze werkers daar te bezoeken. We zullen daar de plannen en mogelijkheden bespreken voor het drukken van tien nieuwe, in het Russisch vertaalde boeken van Derek.

Ik vind mijn werk geweldig – en zoals de foto hierboven laat zien, hebben we nog veel meer werk te doen.

De grootste beloning is om te zien hoe God Dereks onderwijs gebruikt om broeders en zusters vrij te zetten van angst, afwijzing en gebondenheden.

Irina, bijvoorbeeld, is een gelovige uit Rusland die een moeilijke jeugd heeft gehad. Haar vader verliet het gezin toen ze zes jaar oud was. In die tijd begon Irina’s moeder te drinken en raakte verslaafd. Irina was erg boos op haar moeder. Haar hele jeugd worstelde ze met depressies en afwijzing.

Toen Irina trouwde, hoopte ze dat het een gelukkig huwelijk zou worden. Het onverwachte vreemdgaan van haar man bezorgde haar echter nog meer pijn en verdriet. Jarenlang gaf ze haar ouders en man de schuld van haar ongelukkige leven. Ze gaf zelfs God de schuld.

Totdat een vriendin haar op een dag Dereks boekje ‘Gods antwoord voor afwijzing’ gaf.  Het lezen van dit onderwijs hielp Irina begrijpen dat ze moest vergeven en dat ze God de gelegenheid moest geven om haar leven te herstellen. Ze gaf haar leven aan God, en in de maand die volgde, verzoende ze zich met haar moeder.  Ook heeft ze zich laten dopen.

Ik ontmoette Irina in haar kerk. De lach op haar gezicht sprak boekdelen! Ze houdt van Jezus…

Ik word zo blij als ik hoor hoe God werkt en hoop biedt aan gebroken mensen! We zien uit naar wat God ook in 2018 aan ons toevertrouwt en welk werk Hij ons te doen geeft. Hieronder geef ik een aantal voorbeelden van wat we dit jaar hopen te kunnen doen.

In Jezus’ liefde verbonden,

Vazgen Arseni – DPM Rusland

Lees verder

Getuigenissen uit India, Nepal en Sri Lanka

Een DPM-onderwijsdag in India

Klik hier om de Investeer India 2017 te openen in pdf

India:
Rajesh leidt een groeiende gemeente in zuid India en heeft een bevrijdingsbediening. Een paar maanden geleden bezocht hij een DPM conferentie. Hij merkte dat zijn bediening vastliep, maar hij begreep niet waarom. Op de conferentie realiseerde Rajesh zich dat hij te maken had met onverbroken vloeken die de mensen in de weg stonden om volledige bevrijding te ontvangen. Hij las Zegen of vloek een aantal keer en gebruikt nu de principes die Derek uitlegt om zijn bediening op een nieuwe manier vorm te geven. Vandaag gebruikt God Rajesh om effectiever mensen te helpen die bevrijding nodig hebben van afgoderij, generatievloeken en andere zaken waar gelovigen in India mee te maken hebben.

Nepal:
Sinds de verwoestende aardbeving in april 2015, waarbij meer dan 8.000 mensen omkwamen, is er een grotere openheid voor het Evangelie dan ooit tevoren. We helpen gemeenten te delen over Jezus met gebruik van De omwisseling aan het kruis, Ik vergeef je!, etc. We krijgen ook meer en meer vragen van Bijbelscholen waarvan de afgestudeerde studenten behoefte hebben aan onderwijsmaterialen voor hun gemeente.

Sri Lanka:
Onze werkers in India bezochten een tijdje geleden Sri Lanka om verder onderwijs te geven aan voorgangers en christelijke leiders in de grote steden. Veel van de voorgangersvrouwen bezochten de conferenties ook en ervoeren een krachtige werking van de Heilige Geest.

We willen doorgaan met:

 • Het organiseren van conferenties in Zuid India
 • Het helpen van gemeenten met onderwijsmaterialen in landen als o.a. India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka en Bangladesh
 • Het uitleggen van onderwijs aan voorgangers en christelijke leiders

Wil je bidden voor:

 • Gods zalving en goede gezondheid voor onze DPM-werkers terwijl ze lesgeven en steun verlenen aan honderden voorgangers in deze regio.
 • de vertalers, drukkers en verspreiders wiens inspanningen ons in staat stellen om Dereks onderwijs bij de mensen te krijgen die dit het hardst nodig hebben.
 • de voorgangers, gelovigen en Bijbelschoolstudenten in India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka en Bangladesh – dat zij op de donkere plaatsen bakens van Gods liefde, hoop en vreugde zullen zijn.

Klik hier om de Investeer India 2017 te openen in pdf

Lees verder

Ali zal zich altijd 9 januari 2017 herinneren

Opgroeiend in een islamitisch gezin in een land in het Midden Oosten, dat we vanwege veiligheidsredenen niet kunnen noemen, had Ali nooit over Jezus gehoord.

Bijna een jaar geleden gebeurde er iets waardoor Ali aan een nieuwe spirituele reis begon.

Ali en zijn vrouw Fatima ontmoetten Munir, die nu een van onze co-werkers is in deze regio. Munir bood aan te bidden met Fatima en haar dochters, die al tot geloof in Jezus gekomen waren.

Ali bleef moslim, maar hij was wel bereid om meer te horen over Jezus.  Dus Munir bleef hen bezoeken. Hij sprak met Ali over God en bad met Fatima en haar dochters.

Op een dag zei Ali tegen hem: “Ik houd van Jezus. Ik kan Jezus zien in mijn vrouw Fatima. Maar voordat ik besluit om Zijn volgeling te worden, moet ik meer lezen en ontdekken over Hem.”

Munir greep de kans om Ali te helpen meer te lezen over Jezus met beide handen aan en gaf hem Dereks boek Complete Salvation and How to Receive It.

Ali accepteerde het boek blij. Tijdens het lezen werd hij diep geraakt toen hij ontdekte dat redding Gods gave is die kan worden ontvangen door geloof, in plaats van iets dat je kunt verdienen door goede werken.

Hij was enthousiast over Dereks heldere en beknopte onderwijs over Jezus en hoe dit onderwijs werd bevestigd door de Bijbelverzen.

Op 9 januari van dit jaar besloot hij om een volgeling van Jezus te worden. Hij werd onmiddellijk gedoopt en vierde zijn eerste Avondmaal met zijn vrouw en dochters en Munir.

Wat hebben we gedaan?
Door de hulp van vele duizenden broeders en zusters hebben we het afgelopen jaar een heel aantal nieuwe initiatieven kunnen ontplooien in het Midden Oosten. Je leest hierover op de middenpagina’s van deze speciale ‘rapportage’.  Zo hebben we voor het eerst de mogelijkheid om te werken in landen als Marokko en Libanon. We hebben een nieuwe website gebouwd voor de Farsi-sprekenden in Iran. En verder konden we doorgaan met het ondersteunen van een heel aantal ondergrondse kerken in verschillende landen in het Midden Oosten.

We willen doorgaan met:

Het uitzenden van Dereks Bijbelonderwijs op Al Karma TV voor de Arabisch sprekende christenen en moslims overal ter wereld.

Het pakken van nieuwe kansen om de kerk te dienen in landen als Libanon, Marokko, Tunesië en Algerije.

Christenen en zoekende moslims in Iran, Irak en Saudi Arabië bevoorraden met honderden SD-kaarten vol met Bijbelonderwijs.

Het vertalen, drukken en verspreiden van Dereks onderwijs voor kerken in Koeweit, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en andere landen in deze regio.


Wil je bidden voor:

Veiligheid voor onze DPM-werkers en hun gezinnen. Op dit moment kan één van hen in gesprek zijn met een taxichauffeur in Iran en wil hij hem SD-kaarten en een Bijbel geven, maar heeft die taxichauffeur een broer die bij de geheime politie zit?

Nieuwe vertalingen. Momenteel is een vertaler in Algerije bezig met de vertaling van een boek van Derek dat vele broeders en zusters die vervolgd worden kan zegenen. Ons gebed is dat dit boek er kan komen.

Open harten. Als zoveel zoekende moslims Dereks onderwijs te horen, zien en lezen krijgen, dan bidden we dat het zaad in goede grond zal vallen en dat het vrucht zal dragen in hun levens en in de levens van de mensen om hun heen.

Klik hier om het rapport van ons zendingswerk in het Midden Oosten te openen in pdf

Klik hier om de Investeer Midden Oosten 2017 te openen in pdf

Lees verder

Getuigenissen van het zendingswerk in China

Lees verder

Investeer in mensen Rusland – maart 2017

Download hier een printbare versie van de nieuwbrief: investeer in Rusland

Nadezhda was wanhopig op zoek naar een wonder

Mag ik je dit plaatje schetsen: Nadezhda enVasily wonen in een klein dorpje in Rusland. Vasily komt vaak dronken thuis en slaat zijn vrouw in elkaar waar zijn kinderen bij zijn. Hij is boos omdat hij geen werk kan vinden en reageert zijn frustraties af op Nadezhda.
Nadezhda voelt zich gebroken en niet in staat hier nog langer mee om te gaan. Haar handen bibberen continu. Als ze praat met haar buren, vermijdt ze oogcontact.
Ze is al jaren niet in de kerk geweest, maar als ze alleen is, bidt Nadezhda voor een wonder. Ze weet dat God alle dingen kan veranderen, maar ze weet niet hoe.

Dit is waar jij en onze DPM-werkers op het toneel verschijnen.
Iemand als Nadezhda moet ontdekken dat Gods Woord mensen kan veranderen en hun leven en huwelijk kan herstellen.
Help je mee?
Jij kunt helpen de genezende kracht van Gods Woord vrij te zetten in de levens van mensen als Nadezhda door een gift aan DPM.
Jouw gift stelt gelovigen in Rusland, Oekraïne, Armenië, Estland, Georgië en andere voormalige Sovjet Republieken in staat om Dereks Bijbelonderwijs door te geven aan mensen die worstelen met hopeloosheid, pijn en armoede.

Nadezhda’s buurvrouw is zo’n gelovige. Ze zag hoe Nadezhda leed, dus ze bad voor haar en gaf haar Dereks boek Het huwelijk, een verbond, in het Russisch.
Terwijl Nadezhda in Dereks boek spitte om te ontdekken wat de Bijbel zegt over het huwelijk, realiseerde ze zich dat zij haar leven en huwelijk aan God moest toewijden.
Naarmate de tijd vorderde en Nadezhda groeide in geloof en kennis van de Bijbel, zag ze hoe God haar man veranderde van alcoholist tot volgeling van Jezus.

Nadezhda’s verhaal is slechts één voorbeeld van hoe levens kunnen veranderen in de voormalige Sovjetunie door de kracht van Gods Woord.

Door het steunen van ons zendingswerk in 15 landen in deze regio, bied je vele duizenden mensen als Nadezhda de kans om kracht te putten uit Gods Woord.

Met jouw hulp hebben we bijvoorbeeld 60.000 exemplaren verspreid van Zij zullen boze geesten uitdrijven, De Eindtijd, Gods antwoord voor afwijzing en Fundament van geloof door Bijbelstudie. Andere boeken verspreiden we in kleinere oplages, zoals Het huwelijk, een verbond.
We verspreiden deze via lokale Russische kerken en in gevangenissen.

Eerlijk gezegd zijn we één van de weinige bedieningen die gratis Bijbelonderwijs verstrekken aan gevangenen. We zien dat gevangenen worden aangeraakt door Dereks onderwijs. Dit bericht kregen we recent van een gevangene uit Oekraïne:

Het lezen van Dereks boeken heeft me geholpen om Gods plan voor mijn leven te zien. Dankzij zijn onderwijs ben ik een veranderd man. Ik heb een nieuw hart en een nieuwe ziel. Nu leef ik voor Jezus en voor mijn kleine meid, die 7 jaar oud is. Ik bid voor jullie allemaal!

Ondertussen, met jouw hulp, blijven we meer dan 2.000 gelovigen in Rusland, Oekraïne en Estland toerusten via onze Correspondentieschool de Pijlers van het christelijk geloof.

De grootste impact van onze zending in dit deel van de wereld hebben we waarschijnlijk met onze uitzendingen van Dereks onderwijs op satelliet TV.
Satelliet TV is het beste medium om miljoenen Russen te bereiken met het Evangelie, met name zij die wonen in afgelegen gebieden waar internetverbindingen slecht zijn.

Deze mogelijkheden willen we in 2017 verder uitbreiden. Daarom vragen we om je hulp.

Wil je vandaag een gift overmaken voor ons DPM-zendingswerk in de voormalige Sovjetunie?
• Jouw gift kan ons helpen om gratis exemplaren van Fundament van geloof door Bijbelstudie uit te delen aan 20.000 gevangenen in Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland, en de kracht van Gods Woord vrij te zetten in hun levens.
• Je kunt helpen ervoor te zorgen dat miljoenen Russisch-sprekende gelovigen toegang hebben tot Dereks onderwijs, door onze wekelijkse uitzendingen op satelliet-TV te ondersteunen.
• Of je kunt ons in staat stellen om Dereks materialen beschikbaar te maken voor broeders en zusters als Nadezhda en Vasily, die zich nu inzetten om andere echtparen met huwelijksproblemen te helpen en ondersteunen.

Jouw gift en jouw gebeden kunnen zó ver reiken in het bieden van levensveranderend Bijbelonderwijs aan miljoenen mensen die God bidden om een wonder en Zijn genezende kracht in hun leven. Ons zendingswerk is afhankelijk van de giften van mensen als jij, en kerken als de jouwe, die Dereks onderwijs kennen en er enthousiast over zijn.

Dankjewel voor je trouwe steun,

In Zijn dienst, In Jezus’ liefde verbonden,

Neil Cornick,DPM Internationaal
Ivar van der Sterre, DPM Nederland

Lees verder

DPM in Israël

Eén van de unieke kenmerken van Dereks onderwijs en bediening is zijn liefde en zorg voor Israël. Derek geloofde dat God iedere belofte zou vervullen die Hij had gedaan aan Israël, en het was zijn hartsverlangen dat het Joodse volk deze beloften van God ook zouden geloven. Door de jaren heen schreef en onderwees Derek christenen wereldwijd over de plaats van Israël in Gods plan, en moedigde hij gelovigen aan om Gods uitverkoren volk lief te hebben en voor hen te bidden. In 2003 werd DPM Israël gestart onder leiding van George en Betty Jackson. Twee medewerkers van DPM-Israël, Daniel en Leah Uzziah, schreven hierover:

,,DPM Israël richt zich erop om voor de Israëlische kerk de unieke en krachtige aspecten van Dereks bediening onder de aandacht te brengen – Geestvervuld leven, bidden en vasten, genezing en bevrijding. Tot nu toe helpt de bediening om een groot geestelijk vacuum in deze jonge, groeiende kerk te vullen. Dereks boeken zijn zeer relevant in deze tijd en voor het land waar we wonen, en ook wat betreft de plaats van Israel in de eindtijd.”

Toerusten van kerkleiders en gemeenten

Een van de belangrijkste taken van DPM-Israël is Dereks boeken en DVD’s beschikbaar te maken in het Hebreeuws. De behoefte aan grondig onderwijs is groot in Israël, want de Kerk in het land is relatief jong en heeft grote geestelijke behoeften.

Ieder jaar bezoeken honderden reisgezelschappen Israël, en dankzij de steun van onze achterban hebben we nu de mogelijkheid om een exemplaar van Dereks boekje ‘Onze verantwoordelijkheid aan Israël’ te geven aan iedere Engelssprekende gelovige op bepaalde reizen. Dit boekje is een geweldig instrument om de Kerk wereldwijd erbij te bepalen wat Gods doel is met het Joodse volk en hoe groot zijn liefde voor hen is.

Naast Hebreeuwse vertalingen van Dereks onderwijs voorzien we een grote Joods-Ethiopische gemeenschap in Israel van de Amharic-boeken van Derek.

Russische gelovigen

Ruim twintig procent van de bevolking van Israel bestaat uit mensen die uit Rusland zijn ‘thuisgekomen’ naar hun land. Om deze Russische gelovigen in Israël te kunnen bereiken, zijn we gaan samenwerken met DPM-Rusland, voor de productie van DVD’s met Dereks onderwijs in het Russisch, Engels en Hebreeuws – de drie meest gesproken talen door de Joodse bevolking in Israel vandaag. Op deze manier willen we de Russische kerken in Israël toerusten, en met hun leiders samen bidden en samenkomen.

Lees verder

Bijbelonderwijs voor kerken op het immense platteland van China

 maart 2016

sister thingy framedBeste vrienden,

Zuster Cheng lacht breeduit, nu ze net haar exemplaar van het boek Zegen of vloek in het Chinees heeft ontvangen. Daarna kijkt ze onze zendingswerker aan en vertelt:

,,Mijn vriendin vertelde me over Jezus, en liet me later dit boek lezen. Ik was eerst nog niet zo overtuigd, maar toen ik dit boek las, opende God mijn ogen! Ineens zag ik Jezus voor het eerst! Nu wil ik heel graag nog veel meer leren. Kunt u me alstublieft helpen aan nog meer van dit soort boeken?

Zuster Cheng is één van de ruim 500 nieuwe gelovigen die kortgeleden gedoopt zijn door leiders van lokale gemeenten in de Henan-provincie. Ze weet dat ze nog veel meer Bijbels gefundeerd onderwijs nodig heeft om de waarheden en principes uit Gods Woord voor haar te ontsluiten. Maar ze woont – zoals nog vele duizenden andere nieuwe gelovigen – in een arme plattelands-streek, waar goede materialen voor discipelschap heel schaars zijn.

Dat is waarom onze DPM China werkers voortdurend samenwerken met lokale kerken op het immense platteland van China, om gratis Bijbelstudiemateriaal aan te bieden voor de vele tienduizenden christenen die graag geestelijk willen groeien.

En dat is ook waarom ik vandaag vraag om uw hulp – het kost maar 90 cent om levensveranderend Bijbelonderwijs in handen te geven van één nieuwe gelovige zoals zuster Cheng.

Zuster Cheng hoort bij een van de vijf nieuwe kerken die in het afgelopen jaar zijn gesticht in de streek in de Henan-provincie waar ze woont.

Dus als we – zoals recent – enkele dozen sturen met boeken van Derek Prince, waaronder Zegen of vloek, De Pijlers van het christelijk geloof en het dagboek Gods levende Woord, om weg te geven aan christenen in de regio, dan komen daar snel vele geestelijk hongerige gelovigen op af, hopend dat ze een exemplaar kunnen bemachtigen.
DSC00043Ik ben zo blij dat we levensveranderend, solide Bijbelonderwijs in handen kunnen geven van duizenden nieuwe christenen zoals zuster Cheng. Ze leerde Jezus kennen door Dereks boek te lezen, en nu kan ze haar geloof verder opbouwen en versterken, om het vervolgens weer door te geven in dit enorme land waar zo veel geestelijke nood is.

Mijn gebed is dat we nog tienduizenden andere jonge christenen zoals zuster Cheng kunnen helpen aan Bijbelonderwijs, zodat ze geestelijk kunnen groeien.

Elke dag ontdekken een paar duizend mensen de redding door de Heer Jezus en willen graag Zijn discipelen worden. Net als zuster Cheng hebben ook zij solide Bijbelonderwijs nodig.

Met uw gift van €20,-, €50,- of €100,- voorziet u in 22, 55 of 112 Chinese gelovigen van een pakket Bijbelonderwijs.

Heel vaak vertellen Chinese voorgangers en evangelisten dat onze Chinese literatuurzending van onschatbare waarde voor hen is, om gratis materialen ter beschikking te stellen voor de Kerk in dit immens grote land.

Zoals ik al veel vaker met u heb gedeeld, zijn er in China elke dag duizenden die Jezus aannemen als hun Heer en Redder. Dat zijn dan pasgeboren babies in het geloof, die voeding en kleding nodig hebben en ook geestelijk beschermd moeten worden tegen dwaling. Door hen Dereks onderwijs in handen te spelen, voorzien we in verzorgende, krachtige geestelijke voeding die hen sterk maakt in de Heer.

Daarom is ons plan om op korte termijn opnieuw 200.000 stuks beschikbaar te maken van belangrijke, strategische Derek Prince boeken, zoals De Pijlers; Gods Kerk herontdekt; Zegen of vloek; De kracht van proclamatie, Fundament van geloof door Bijbelstudie, Leer bidden, en meer…

Op het moment dat deze nieuwsbrief wordt verzonden, zijn bijvoorbeeld net 50.000 stuks gedrukt van het recentere boek Heiligheid is geen optie. We moeten gewoon meer onderwijsboeken beschikbaar maken, en het enige obstakel voor dit belangijke stuk discipelschap is gebrek aan voldoende financiën.

We hopen dat betrokken vrienden zoals u, die in hun leven al gezegend zijn door Dereks onderwijs, de roep van de Chinese broers en zussen horen en antwoorden met een ruimhartige gift.

Als we de christenen in China niet voorzien van solide Bijbelonderwijs, kunnen vele nieuwe, jonge christenen ten prooi vallen aan dwaalleringen, of zelfs het geloof weer (gedesillusioneerd) verlaten.

Recent vertelde een voorganger onze veldwerker dat Dereks onderwijs hen geholpen heeft om problemen en verdeeldheid in hun gemeente op te lossen. Hij vertelde ook dat momenteel een grote oogst wordt binnengehaald voor God, doordat Dereks boeken worden uitgedeeld aan nieuwe gelovigen. Er zijn al 500 nieuwe gelovigen gedoopt en binnenkort weer 300!

Ons doel is om vanuit Nederlans 5000 pakketten Bijbelonderwijs aan te kunnen bieden aan onze Chinese broers en zussen. Helpt u mee?

Door Uw gift helpt u Chinese christenen om de rijkdommen van Gods Woord te ontdekken en toepassen in hun leven, zodat hun geloof groeit en ook de geestelijke invloed die zij weer hebben in hun omgeving.

In Zijn dienst,

Ross Paterson-DPM China                          Ivar van der Sterre-DPM Nederland

Lees verder

Vervolgde christenen in het Midden-Oosten schreeuwen om onze hulp!

Beste vriend/vriendin,


shutterstock_239484784-3

Graag wil ik je vertellen over Alin in Irak, die christen is. Alin vluchtte met zijn gezin uit Mosul, een paar dagen voordat de Islamitische Staat (IS) de stad innam. Van het ene op het andere moment renden ze hun huis uit, de minuut dat ze hoorden dat IS-strijders eraan kwamen.
Ze vluchtten naar Erbil, de hoofdstad van Iraaks-Koerdistan, dat feitelijk de enige veilige haven is in deze regio. Alin en zijn gezin lieten al hun bezittingen achter, maar namen wel hun Bijbels mee. Eenmaal in Erbil aangekomen en gesetteld, begonnen ze een kleine huiskerk in hun huiskamer.
Dereks onderwijs bemoedigt vluchtelingen 
Een paar weken geleden ging één van onze DPM-werkers naar Alins huis en ontmoette daar aan aantal Irakese christenen die net de Heer hadden aangenomen, sinds hun aankomst in Erbil.
Dit is wat hij vertelde:
,,Ik keek de kamer rond en zag zoveel verdriet en pijn op de gezichten van deze broers en zussen, die zoveel hebben geleden. Sommigen kwamen uit Turkije, anderen uit Syrië, Iran of Irak.
Ze waren bij deze samenkomst omdat de Heer elk van hen op een bijzondere manier heeft aangeraakt. Ze waren hongerig – heel hongerig – om veel meer over God te weten te komen. Sommigen hadden twijfels en vragen, anderen hadden lichamelijke en emotionele genezing nodig.
Maar allemaal stonden ze open om God te laten werken in hun leven.
Alin vroeg me om te spreken. Dus ik deelde wat van Dereks onderwijs met hen over gebed en over het vragen aan God om genezing, en ook om kracht in tijden van moeite en verdriet. Het was bijzonder om te zien hoe God Dereks onderwijs gebruikte in Erbil – hoe diep mensenlevens werden aangeraakt en hoe mensen die zo hadden geleden, nieuwe kracht ontvingen.”

Onze DPM-werker kon de gelovigen die bij elkaar waren gekomen in Alins huis zegenen met enkele van
Dereks boeken in het Arabisch: de Fundament van Geloof door Bijbelstudie en
De Omwisseling. Wil je alsjeblieft voor deze christenen in Erbil blijven bidden? Bid dat God hun pijn zal genezen, en om Zijn kracht voor hen in deze moeilijke tijden.

En wil je alsjeblieft een gift geven voor ons zendingswerk in het Midden Oosten?
Want temidden van onbeschrijfelijk lijden en vervolging, doet God geweldige dingen door onze DPM-werkers en partners in Iran, Irak, Egypte, Libanon en op andere plaatsen in deze regio. We doen alles wat we kunnen. Maar de groeiende vraag naar Dereks onderwijs is veel groter dan onze mogelijkheden om te reageren met hulp en materialen.

■ De realiteit is dat christelijke gemeenschappen zoals die van Alin wanhopig behoefte hebben aan
fundamenteel Bijbelonderwijs zoals dat van Derek Prince, omdat er gewoon maar weinig materiaal
voor handen is.
■ Als we ‘investeren in mensen’ in het Midden Oosten, dan hoort Israël daar uiteraard ook bij. Al jaren
reikt DPM in Israël uit naar messiaanse gemeenschappen, en ook naar de tienduizenden immigranten
– o.m. uit Ethiopië, Rusland en Oekraïne – met Dereks onderwijs in het Hebreeuws, Russisch en
Oekraïens. Onlangs zei een Russische Jodin tegen onze DPM-medewerkster Betty Jackson:
‘Christenen zijn de enige vrienden die Israël heeft; de wereld heeft zich tegen ons gekeerd.’ Bid en
geef om ons vertaal- en distributiewerk in Israël voort te zetten, juist nu de druk zo toeneemt!
■ Ook ondergrondse kerken hebben onze hulp nodig. Kort geleden vroeg een Koerdische voorganger
om 400 exemplaren van het boek Fundament van geloof door Bijbelstudie, voor de nieuwe christenen
in zijn kerk! Denk je eens in!

Kort geleden verspreidde een van onze partners honderden SD-kaarten metRefugee Family fellowship 1 Dereks onderwijs erop, tijdens een zendingsreis in Iran. Dereks boodschappen werden door alle gelovigen dankbaar verwelkomd, als fris water op droge grond. Een medewerker vertelde ons:

,,De SD-kaarten zijn makkelijk uit te delen en te verstoppen. Een voorganger huilde van vreugde toen hij de schat aan Bijbelonderwijs zag die erop stond. Alsjeblieft, stuur er nog honderden.”

We willen hem en vele andere leiders graag meer SDkaarten sturen. Sterker nog, ons plan is om er nog voor het einde van het jaar duizenden uit te delen in deze regio. Daarbij willen we meer dan 10.000 kopieën afdrukken van de boeken: De omwisseling aan het kruis en Fundament voor geloof door Bijbelstudie en nog meer boeken in het Arabisch en Sorani. We hopen ze beschikbaar te kunnen maken voor christenen en zoekende moslims in huizen, vluchtelingenkampen en kerken. Voor dit project is ongeveer € 80.000 nodig, dat we hopen te verzamelen via wereldwijde vrienden zoals jij.
Jouw gulle gift van 35, 50 of 120 euro brengt Dereks levensveranderende Bijbelonderwijs in de handen
van christenen in het Midden-Oosten.
We hopen van je te horen. Maak gebruik van het bijgevoegde strookje om jouw gift vandaag te doneren.
Of maak je gift over op IBAN NL11SNSB0879678216. Online geven kan ook, via www.derekprince.nl o.v.v.
Gift Midden Oosten, of Gift Israël.

Je kunt er in ieder geval zeker van zijn dat je giften en gebeden een grote zegen zullen zijn voor duizenden christenen als Alin, die zoveel geleden hebben.

Moge God je zegenen in alles wat je doet.
Neil Cornick                           Ivar van der Sterre
DPM Midden Oosten           DPM Nederland

Lees verder

Het land met de meeste christenen ter wereld

Beste vrienden,

China is de afgelopen jaren enorm veranderd. Vandaag is dit immense land niet alleen op weg om een economische supermacht te worden, maar ook het land met de meeste christenen ter wereld!

Volgens Fengang Yang(1), een professor Sociologie op de Purdue Universiteit, gaat de groei van het aantal christenen in China zo onverstoorbaar door, dat het aantal christenen in China tegen 2025 wordt geschat op 160 miljoen! Momenteel komen elke dag duizenden Chinezen tot Christus.

Maar ik ben wel bezorgd over het geestelijk welzijn van deze nieuwe gelovigen!

Wie zal hen Gods Woord bijbrengen? Wie zal hen beschermen tegen de vele voortwoekerende Chinese dwaalleringen? Wie zal hen bemoedigen en helpen om een vruchtbaar leven als christen op te bouwen? Die duizenden nieuwe gelovigen kennen de Bijbel niet. Velen van hen hebben niet eens een Bijbel. En hoewel ze de beste bedoelingen hebben om God te volgen; ze kunnen gemakkelijk falen. Hun voorgangers zijn vaak ook maar beperkt en matig toegerust. Ze hebben geen goede Bijbeltraining gehad, en ze hebben nauwelijks materialen om hun gemeente te grondvesten in Gods Woord.

God heeft DPM geroepen om hier verandering in te brengen, door voorgangers en kerkelijk werkers te voorzien van materialen die hen helpen om diep te graven in Gods Woord, gebruikmakend van Dereks heldere, solide Bijbelonderwijs.

Dankzij Uw geweldige ondersteuning, maken wij Dereks Bijbelonderwijs al ruim 30 jaar beschikbaar in diverse Chinese talen. Maar… de noodzaak en de roep om hiermee door te gaan is momenteel dringender dan ooit!

Laat ik u een voorbeeld geven dat deze nood helder illustreert. Het is het verhaal van zuster Bai en haar bediening. Zij bekeerde zich tot Christus in de jaren ’70 van de vorige eeuw, in de provincie Henan. Als nieuwe gelovige ging zij samen met enkele andere gelovigen naar de markt en predikte daar het Woord van God

tot een menigte van 2.000 mensen. Velen reageerden en bekeerden zich. Zo’n tien jaar lang predikte zuster Bai het evangelie en zag velen tot de Heer komen. En, zoals te verwachten was, kwam ze daarvoor in de gevangenis. Toch, hoe zwaar de Chinese gevangenissen ook zijn, dat was niet het moeilijkste waar ze doorheen moest.

Het meest hartverscheurende wat ze zag gebeuren, was dat er dwaalleer en verdeeldheid kwam in de kerk, simpelweg door het enorme gebrek aan Bijbels fundament in de levens van de kerkleiders en de gelovigen.

Vandaag leidt zuster Bai nog steeds mensen tot de Heer, maar ze leert hen ook hun leven bouwen op de waarheid van Gods Woord.

Wat ik wil doen, is zuster Bai en duizenden andere christelijke werkers zoals zij, de Bijbelse gereedschappen geven om elke nieuwe gelovige te grondvesten in Gods Woord!

Het zendingsplan waar we dit jaar mee bezig zijn is simpel.

*          Voor jonge leiders hebben we een schat aan Bijbelonderwijs opgeslagen op MP3-spelers. Die zijn duurzaam, gemakkelijk mee te nemen en door te geven, en boordevol met levensveranderend Bijbelonderwijs. Elke MP3-speler bevat een complete Bijbel in het Chinees, een aantal Chinese liederen en een enorme lading van Dereks Bijbelonderwijs op audio-tracks. Vorig jaar hebben we als proefproject reeds 100 van deze MP3-spelers verspreid via een voorgangersconferentie en zij vonden ze geweldig!

*          Voor meer volwassen kerkleiders willen we meer dan 200.000 kopieën maken van het compendium (meer boeken in één band) van Levensveranderende geestelijke kracht (waarin o.m. ’De Omwisseling’, ‘Geestelijke strijd’, ‘Van vloek naar Zegen’ en ‘Doop in de Geest’)

DPM helpt om jonge, nieuwe gelovigen te grondvesten in Gods woord

Maar… we zullen uw hulp nodig hebben om deze broodnodige discipelschapsmaterialen in de handen te krijgen van christelijke leiders in China!

Het kost maar €7,- om een jonge gemeenteleider of evangelist een MP3-speler in handen te geven. Dus nu willen we vanuit het wereldwijde DPM-netwerk 50.000 euro werven om 7.000 jonge leiders te voorzien van een MP3-speler boordevol met fundamenteel Bijbelonderwijs.

De prijs per kopie van het boek Levensveranderende geestelijke kracht is 70 cent. We hebben recent 75.000 exemplaren van dit boek kunnen drukken, en we hopen dat u ons kunt helpen op korte termijn nog meer te drukken, zodat we ons doel van 200.000 stuks voor evenzoveel leiders snel bereiken.

Wilt u/wil jij een ruimhartige gift doen van €35, €70 of €150, of wat u maar kunt delen, om de leiders in China te helpen een solide fundament te vinden in Gods Woord?

 • Uw gift van €35,- zal 50 voorgangers in soms afgelegen gebieden in China zegenen met een exemplaar van Levensveranderende geestelijke kracht, om hun gemeenten toe te rusten!
 • Uw gift van €70,- voorziet tien jonge leiders van een MP3speler met een Bijbel plus vele audio-tracks met Dereks radioprogramma’s en predikingen, om honderden anderen te onderwijzen.

Helpt u ons op deze manier mee, om duizenden bekeerlingen in China te maken tot discipelen, en zo geestelijk gezonde kerken te helpen grondvesten in Gods Woord?

In dienst van Christus

Ross Paterson
DPM China

Hier lees je hoe je op een eenvoudige manier een gift kunt geven voor China.

Lees verder

Snel groeiende kerken in India hebben met spoed levensveranderend Bijbelonderwijs nodig!

Happy indian adult people couple

De Kerk in India groeit in zeer hoog tempo. Sterker nog, een recent artikel in Christian Today rapporteerde: De Geest van God blaast door het land op nieuwe manieren. Elke dag leren duizenden mensen Jezus kennen als hun Heer en Redder.

 

 Het goede nieuws is dat India vandaag, met meer dan 71 miljoen christenen (!), het achtste grootste christelijke land in de wereld is.

Toch hebben vele evangelisten en voorgangers, net als andere christenen, vaak één ding gemeen. Ze hebben een voortdurende en groeiende honger naar Gods Woord – en ze hebben  hard Bijbelonderwijs nodig om hen te helpen dichter naar    God toe te groeien, en hun gemeenten te leiden in hetzelfde pad.

We vragen u, als vriend van DPM en iemand die zelf gezegend is door Dereks sterke Bijbelonderwijs, om een gift van €15,- of meer, zodat we meer mogelijkheden kunnen benutten om geestelijk hongerige christenen op het Indiase  subcontinent te voeden.

Het afgelopen half jaar heeft ons lokale DPM-team in India aan meer dan 2.300 afgestudeerde Bijbelschoolstudenten in Centraal- en Zuid-India boekenpakketten met Dereks Bijbelonderwijs uitgedeeld. Zo beschikken deze jonge  voorgangers, evangelisten en christelijke werkers, vlak voordat zij (veelal fulltime) de bediening in stappen, over een waardevolle mini-Bibliotheek met al Dereks bekende en belangrijke thema’s, zoals ‘Zegen of Vloek’, ‘Het Kruis centraal’, het  Huwelijksverbond, enz.

En naast deze boekenpakketten, hebben we in de afgelopen twaalf maanden de bundel ‘Levensveranderende Geestelijke Kracht’ kunnen geven aan meer dan 50.000 Bijbelschoolstudenten, voorgangers en leiders in verschillende delen van India, én aan meer dan 60.000 leiders in Pakistan. (Zie verderop voor toelichting over dit boek.)

Op dit moment krijgen we bericht terug van velen die we hebben bereikt, dat zij zich in toenemende mate richten op het zendingsveld in hun omgeving. Ook horen we dat zij Dereks onderwijs gebruiken om de geestelijke duisternis te verdrijven en vele mensen kunnen helpen in hun groei naar God.

Maar nu hebben we een probleem. Het is een goed probleem om te hebben, maar desalniettemin een probleem, waar u ons hopelijk bij wilt helpen…

Er is dringend herdruk nodig van Dereks boeken, omdat de vraag ernaar in India blijft groeien.

 1. Er moeten dringend vele duizenden kopieën van Levensveranderende Geestelijke Kracht worden herdrukt, in meerdere talen. Deze bundel bevat zes titels: De omwisseling, Fundament van geloof door Bijbelstudie, Geestelijke Strijd, Van vloek naar zegen, Doop in de Heilige Geest en Drie maal daags.
 2. Daarnaast zullen ook enkele nieuw vertaalde titels worden herdrukt.

DSCN7774Hier zijn we dan. In onze DPM-basis in Vichy (Zuid-India) staan onze drukpersen klaar om te drukken – met een  capaciteit van enkele honderden boeken per minuut. Gemiddeld kost het in India ongeveer €2,50 om de LCSP drukken en distribueren. Maar we hebben geld nodig om te kunnen drukken.

* Uw gift van €15,- zorgt levensbelangrijk onderwijs voor zes gelovigen, die wat zij leren weer zullen delen met tientallen – misschien wel honderden –  anderen. Of een gift van b.v. €120,- kan zo’n 50 Bijbelschoolstudenten voorzien van deze belangrijke toerusting.

* Maar om nog effectiever te zijn in onze hulp aan christenen in India en andere delen van het subcontinent, moeten we meer aanbieden dan alleen boeken. We maken Dereks onderwijs ook beschikbaar via Internet en bijvoorbeeld SD-kaarten. Bijvoorbeeld, voor slechts twee euro kunnen we meerdere boeken van Derek – in het Tamil, Telugu of in het Engels – op een SD-telefoonkaart zetten. Daarmee voorzien we een pastor of evangelist van een levenslange bibliotheek… Via hun mobiele telefoon (die vele miljoenen al bezitten!) krijgen zij toegang tot dit onderwijs waar ze zich ook bevinden en kunnen het delen met anderen.

* Wat ook onverminderd doorgaat, is de opname en productie van video-materiaal in de 10 regionale DPM Trainingscentra in heel India. Dit materiaal bereikt via Youtube nog eens honderdduizenden in deze immense regio.

Dit is een geweldige kans om impact te hebben op de geestelijke groei van christenen in heel India.

Voor het uitvoeren van dit project hebben we €3360,- nodig om tien laptops aan te schaffen – één voor elk van de DPM Training Centra in Zuid-India.

Dus we hopen dat u – misschien als enthousiaste lezer van DPM’s Dagelijkse Overdenkingen, of als gezegende DPM-Internetcursist, of gewoon als jarenlange trouwe lezer van de Onderwijsbrieven, een strategische gift wilt geven aan de DPM Outreaches. Door vandaag een gift te geven van 15 euro of meer, omvesteert u in de uitbreiding van Gods Koninkrijk in afgelegen gebieden in India en Pakistan.

Pastor Adils getuigenis

,,Dereks onderwijs is een echte eye opener geweest voor mij en mijn vrouw. Toen we onze bediening begonnen, wisten we niets van de geestelijke strijd die voortdurend doorgaat om ons heen en in ons leven. Eem strijd waar wij als Gods Kinderen een rol en taak in hebben! God heeft ons via vrienden naar Dereks onderwijs geleid, en we gingen naar de maandelijkse samenkomsten in een DPM Trainingscentrum.

Vanaf dat moment is ons leven totaal veranderd, boven iedere verwachting. God bevrijdde mijn vrouw van ziekte, en Hij daagde ons uit om dingen recht te zetten in ons leven. We zijn gezegend in ieder aspect van ons leven. Onze bediening is gegroeid en we door Gods genade drie kerken mogen starten.”

Het is om de mensen als pastor Adil, dat we u vragen om uw hulp.DSCN6495

De deuren om Dereks onderwijs beschikbaar te maken in India, staan wijd open. Onze hoop en ons gebed vandaag is dat we met uw hulp deel kunnen nemen aan een grote oogst voor Gods Koninkrijk in deze enorme regio. Namens onze broers en zussen daar, veel dank voor uw gift!

Dank u wel en Gods zegen,

Warren Smith, Directeur DPM Azië/Pacific

Ivar van der Sterre, DPM Nederland

Wilt u helpen? Hier vind u de informatie over hoe u hen een gift kunt geven (belasting aftrekbaar)

Lees verder

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email