China

Het werk van DPM in China begon in 1984. Het begon met Ross Paterson, een man die 10 jaar had gedient in Taiwan en vloeiend Mandarijn spreekt. In 1983 bezocht hij China voor het eerst en hoorde Zijn woorden: breng Derek Prince zijn onderwijs naar China. Zodoende zocht Ross contact met Derek welke meteen zijn toestemming en zegen gaf. Het huidige kantoor is in Singapore.

Ross werkt samen met de Far Eastern Broadcasting Company (FEBC) in Hong Kong om elke dag een vijftien minuten durend programma uit te kunnen zenden. Het Engelse radio programma "Today with Derek Prince" is vertaald naar het Mandarijn en wordt uitgezonden onder de titel "Living Sacrifice". Het programma heeft twee jaar lopen en werd zo populair dat de Chineese luisteraars om meer gingen vragen. Een vierjarig programma genaamd "The workman God approves" volgde. Deze radio uitzendingen lopen nu al 25 jaar en kunnen gedownload worden van de website. Om het onderwijs toegankelijker te maken voor de Chinezen heeft Derek de naam Ye Guang-Ming gekregen, de betekenis hiervan is: Helder Licht.

Een groot project is gestart in 1995 om een miljoen exemplaren van de "Foundation Series" te drukken en verspreiden in China voor 2000. Met God zijn hulp is dit doel behaald aan het eind van 1999. Eind 2012 zijn meer dan tien miljoen exemplaren van Derek Prince titels gedrukt en verspreid in China.

Naast de gevraagde boeken is er ook veel vraag van Chinese christenen en pastorns naar audio onderwijs en downloadbare Bijbel studie materialen. De site www.ygmweb.org heeft zo'n 1,000 hits per dag van Chinese christenen en zoekers.

Als antwoord op de vraag naar Derek zijn onderwijs worden 50,000 audio en video discs geproduceerd per maand en gratis verspreid naar verschillende delen van China haar vaste land. Een uitkomst voor de plattelands gebieden waar het niet vanzelfsprekend is om te kunnen lezen.

Door middel van boeken, DVD/CD's, radio en internet hebben China en het onderwijs van Derek Prince elkaar ontdekt. Maar er is nog steeds een lange weg te gaan. Recent heeft één van onze collega's, docerend in China, ontdekt dat nog maar een hele kleine groep jonge christenen Derek zijn materiaal hebben ontvangen. We blijven alles in zetten om ook deze gaten te vullen, de Chinese kerk is gigantisch.

Investeer in mensen China – oktober 2018

HELP CHRISTENEN IN CHINA OM TE GAAN MET NIEUWE VERVOLGING

Doneer direct door hier te klikken

Klik hier voor een PDF versie van de brief

Beste vriend, vriendin, 

Hartelijke groet vanuit ons DPM China Zendingsteam!

Allereerst wil ik u namens onze vele werkers in China heel hartelijk danken voor uw trouwe giften voor ons zendingswerk in dit enorme land. Ook wil ik u aanmoedigen om vooral door te blijven gaan met uw ondersteuning, zowel in gebed als financieel.

De Chinese regering schroeft opnieuw de vervolgingsacties tegen de Kerk flink op. Juist nu is het daarom heel belangrijk dat de christenen in China merken dat we hen niet vergeten zijn in dit ‘uur van nood’. Eigenlijk hadden wij een andere illustratie bovenaan deze brief gekozen, maar deze illustratie zou onze mensen teveel in problemen kunnen brengen…

Per 1 februari 2018 heeft de Chinese regering een nieuwe en zeer beperkende godsdienst-wetgeving ingesteld. Veel van de ‘magere’ vrijheden die christenen de laatste 20 jaar nog hadden, zijn teruggedraaid.

In een notendop stellen de nieuwe wetten dat:

1. De kerk niet langer de Bijbel mag onderwijzen. Van nu af aan is onderwijs het alleenrecht van de (atheïstische) Communistische Partij. Zondagscholen en Bijbelklassen zijn verboden. Afgelopen december al, meldde een prominente Chinese voorganger met wie we vele jaren intensief hebben samengewerkt ons dat de geheime politie zijn kerk had overvallen. Al het meubilair en onderwijsmateriaal is in beslag genomen, omdat ze niet langer de vrijheid hebben om onderwijs te geven.

2. Het aantal mensen dat de kerkdiensten mag bezoeken wordt beperkt. Sommige van onze Chinese medewerkers vertellen dat ze te horen hebben gekregen dat als meer dan 20 mensen een bijeenkomst bezoeken, elke bezoeker een boete riskeert van 10,000 yuan (omgerekend ongeveer 1350 euro).

Kunt u zich zo’n situatie voorstellen in ons land? Neem alstublieft even een moment om u voor te stellen wat zo’n regime en zo’n wetgeving zou betekenen voor het leven en de missie van uw kerk en uw persoonlijke wandel en relatie met Jezus…

Deze informatie komt niet van het internet, of uit de krant. We hoorden ze direct en persoonlijk in vergaderingen en gesprekken met Chinese christelijke leiders!

Waarom gebeurt dit?

De Chinese overheid vreest dat er teveel christenen zijn in China. Een voormalige Maleisische minister vertelde ons over een gesprek dat hij had met een Chinese regeringsleider die hem vertelde dat er 150 miljoen christelijke gelovigen zijn in China. Of die cijfers nu kloppen of niet, ze boezemen het Communistische leiderschap grote angst in.

Hun doelen als overheid zijn simpel:

• De Kerk van Jezus Christus moet uitgehongerd worden door hen te beroven van Gods Woord.

• De hele volgende generatie moet weerhouden worden om het Evangelie te horen. De overheid posteerde het volgende uithangbord op het plein voor een grote kerk: “Geen lid van de Communistische Partij; geen militair; niemand die werkzaam is in welke vorm van onderwijs ook; iemand die jonger is dan 18 jaar, mag dit kerkgebouw binnengaan!”

Dus, ongeveer de helft van de bevolking wordt expliciet verboden dat kerkgebouw te betreden. Er is nog veel meer. Bijbels mogen nu ook niet meer online verkocht worden. Scholen worden gevraagd om de godsdienstige achtergrond van hun studenten door te geven. En zo zouden we nog wel even door kunnen gaan…

We geloven dat deze acties een rechtstreekse poging zijn om het christendom in China volledig uit te roeien. Wij geloven ook dat de christenen in China vandaag de dag meer dan ooit moeten weten dat we achter hen staan en hen helpen!

Onze visie en ons geloof is dat de Kerk in China op deze toegenomen vervolging gaat reageren met een tsunami van gebed, die vervolgens een vloedgolf van opwekking over het land zal brengen.

In 2017, de periode voordat de nieuwe wetten van kracht werden, zijn we begonnen aan de vertaling en druk van twee belangrijke en actuele boeken van Derek: 1. Verander de geschiedenis door bidden en vasten en 2. Bidden voor de regering.

Wij geloven dat deze beide boeken juist nu zeer actueel en belangrijk zijn voor de Kerk in China. Er zijn zelfs al 110.000 exemplaren gedrukt van deze twee titels in één cover, die niet aanstotend is voor de overhead. Toen we dit boek een tijdje terug publiceerden in Taiwan, werd het gelezen door een belangrijke kerkleider. Hij zette toen meteen een telefoonketting in werking naar alle christenen op het eiland, om te zorgen dat ze een kopie zouden krijgen en dit boek zouden lezen. Ook riep hij direct op tot een vastentijd van 49 dagen. We bidden dat de Heer een dergelijk vuur ook in China gaat ontsteken!

Vandaag willen we met uw hulp deze visie maken tot realiteit. Stel je voor dat dit belangrijke onderwijs in de handen komt van duizenden gelovigen… Tegelijk denken we dat Dereks boek Gods antwoord voor afwijzing voor duizenden Chinese gelovigen juist nu heel belangrijk is; een wapen in hun strijd! Uw ondersteuning en hulp maakt eveneens 100.000 kopieën van dit genezende boekje mogelijk! Uw gift van 50 euro, brengt bijvoorbeeld 75 exemplaren van dit boekje in handen van Chinese broers en zussen.

Chinese gelovigen werken door Dereks Bijbelonderwijs

We plannen tevens om zoveel mogelijk boeken van Derek op SD-kaartjes te zetten; dat zijn van die kleine, moeilijk te traceren digitale kaartjes die met behulp van een mobiele telefoon (die vandaag door de meeste Chinezen wel wordt gebruikt) kunnen worden gelezen. Zo maken we met 1 kaartje niet minder dan dertig van Dereks boeken gratis beschikbaar voor voorgangers en bijvoorbeeld huiskerkleiders. Overigens passen op het kaartje bovendien 30 van Dereks audio en/ of video-boodschappen die in het Chinees zijn ingesproken. De komende paar maanden zijn voor de projecten van DPM China beslissend; we hebben in totaal namelijk zo’n 100.000 euro nodig voor de genoemde initiatieven.

Helpt u ons om de genoemde doelen te halen, zodat we de Kerk in China door deze moeilijke periode heen helpen?

Wilt u danken en bidden: 
• Voor de miljoenen gelovigen die zo’n voorbeeld voor ons zijn in hun overgave en toewijding aan God, dat ze standvastig en vastberaden zullen zijn en blijven.

• Dat de Chinese regering tot inkeer zal komen, zodat onze broeders en zusters in China in alle rust kunnen leven en in vrijheid het Evangelie van Jezus Christus kunnen verkondigen.

• Dat alle DPM materialen hun weg zullen vinden en tot zegen zullen zijn.

Laten we deze gelegenheid grijpen nu het nog kan – voordat de situatie in China nog lastiger wordt dan ze al is. Dank u voor uw gebed en giften!

Ross Paterson                  Ivar van der Sterre

DPM China                       DPM Nederland

 

Doneer direct door hier te klikken

 

 

Lees verder

Getuigenissen van het zendingswerk in China

Lees verder

Bijbelonderwijs voor kerken op het immense platteland van China

 maart 2016

sister thingy framedBeste vrienden,

Zuster Cheng lacht breeduit, nu ze net haar exemplaar van het boek Zegen of vloek in het Chinees heeft ontvangen. Daarna kijkt ze onze zendingswerker aan en vertelt:

,,Mijn vriendin vertelde me over Jezus, en liet me later dit boek lezen. Ik was eerst nog niet zo overtuigd, maar toen ik dit boek las, opende God mijn ogen! Ineens zag ik Jezus voor het eerst! Nu wil ik heel graag nog veel meer leren. Kunt u me alstublieft helpen aan nog meer van dit soort boeken?

Zuster Cheng is één van de ruim 500 nieuwe gelovigen die kortgeleden gedoopt zijn door leiders van lokale gemeenten in de Henan-provincie. Ze weet dat ze nog veel meer Bijbels gefundeerd onderwijs nodig heeft om de waarheden en principes uit Gods Woord voor haar te ontsluiten. Maar ze woont – zoals nog vele duizenden andere nieuwe gelovigen – in een arme plattelands-streek, waar goede materialen voor discipelschap heel schaars zijn.

Dat is waarom onze DPM China werkers voortdurend samenwerken met lokale kerken op het immense platteland van China, om gratis Bijbelstudiemateriaal aan te bieden voor de vele tienduizenden christenen die graag geestelijk willen groeien.

En dat is ook waarom ik vandaag vraag om uw hulp – het kost maar 90 cent om levensveranderend Bijbelonderwijs in handen te geven van één nieuwe gelovige zoals zuster Cheng.

Zuster Cheng hoort bij een van de vijf nieuwe kerken die in het afgelopen jaar zijn gesticht in de streek in de Henan-provincie waar ze woont.

Dus als we – zoals recent – enkele dozen sturen met boeken van Derek Prince, waaronder Zegen of vloek, De Pijlers van het christelijk geloof en het dagboek Gods levende Woord, om weg te geven aan christenen in de regio, dan komen daar snel vele geestelijk hongerige gelovigen op af, hopend dat ze een exemplaar kunnen bemachtigen.
DSC00043Ik ben zo blij dat we levensveranderend, solide Bijbelonderwijs in handen kunnen geven van duizenden nieuwe christenen zoals zuster Cheng. Ze leerde Jezus kennen door Dereks boek te lezen, en nu kan ze haar geloof verder opbouwen en versterken, om het vervolgens weer door te geven in dit enorme land waar zo veel geestelijke nood is.

Mijn gebed is dat we nog tienduizenden andere jonge christenen zoals zuster Cheng kunnen helpen aan Bijbelonderwijs, zodat ze geestelijk kunnen groeien.

Elke dag ontdekken een paar duizend mensen de redding door de Heer Jezus en willen graag Zijn discipelen worden. Net als zuster Cheng hebben ook zij solide Bijbelonderwijs nodig.

Met uw gift van €20,-, €50,- of €100,- voorziet u in 22, 55 of 112 Chinese gelovigen van een pakket Bijbelonderwijs.

Heel vaak vertellen Chinese voorgangers en evangelisten dat onze Chinese literatuurzending van onschatbare waarde voor hen is, om gratis materialen ter beschikking te stellen voor de Kerk in dit immens grote land.

Zoals ik al veel vaker met u heb gedeeld, zijn er in China elke dag duizenden die Jezus aannemen als hun Heer en Redder. Dat zijn dan pasgeboren babies in het geloof, die voeding en kleding nodig hebben en ook geestelijk beschermd moeten worden tegen dwaling. Door hen Dereks onderwijs in handen te spelen, voorzien we in verzorgende, krachtige geestelijke voeding die hen sterk maakt in de Heer.

Daarom is ons plan om op korte termijn opnieuw 200.000 stuks beschikbaar te maken van belangrijke, strategische Derek Prince boeken, zoals De Pijlers; Gods Kerk herontdekt; Zegen of vloek; De kracht van proclamatie, Fundament van geloof door Bijbelstudie, Leer bidden, en meer…

Op het moment dat deze nieuwsbrief wordt verzonden, zijn bijvoorbeeld net 50.000 stuks gedrukt van het recentere boek Heiligheid is geen optie. We moeten gewoon meer onderwijsboeken beschikbaar maken, en het enige obstakel voor dit belangijke stuk discipelschap is gebrek aan voldoende financiën.

We hopen dat betrokken vrienden zoals u, die in hun leven al gezegend zijn door Dereks onderwijs, de roep van de Chinese broers en zussen horen en antwoorden met een ruimhartige gift.

Als we de christenen in China niet voorzien van solide Bijbelonderwijs, kunnen vele nieuwe, jonge christenen ten prooi vallen aan dwaalleringen, of zelfs het geloof weer (gedesillusioneerd) verlaten.

Recent vertelde een voorganger onze veldwerker dat Dereks onderwijs hen geholpen heeft om problemen en verdeeldheid in hun gemeente op te lossen. Hij vertelde ook dat momenteel een grote oogst wordt binnengehaald voor God, doordat Dereks boeken worden uitgedeeld aan nieuwe gelovigen. Er zijn al 500 nieuwe gelovigen gedoopt en binnenkort weer 300!

Ons doel is om vanuit Nederlans 5000 pakketten Bijbelonderwijs aan te kunnen bieden aan onze Chinese broers en zussen. Helpt u mee?

Door Uw gift helpt u Chinese christenen om de rijkdommen van Gods Woord te ontdekken en toepassen in hun leven, zodat hun geloof groeit en ook de geestelijke invloed die zij weer hebben in hun omgeving.

In Zijn dienst,

Ross Paterson-DPM China                          Ivar van der Sterre-DPM Nederland

Lees verder

Het land met de meeste christenen ter wereld

Beste vrienden,

China is de afgelopen jaren enorm veranderd. Vandaag is dit immense land niet alleen op weg om een economische supermacht te worden, maar ook het land met de meeste christenen ter wereld!

Volgens Fengang Yang(1), een professor Sociologie op de Purdue Universiteit, gaat de groei van het aantal christenen in China zo onverstoorbaar door, dat het aantal christenen in China tegen 2025 wordt geschat op 160 miljoen! Momenteel komen elke dag duizenden Chinezen tot Christus.

Maar ik ben wel bezorgd over het geestelijk welzijn van deze nieuwe gelovigen!

Wie zal hen Gods Woord bijbrengen? Wie zal hen beschermen tegen de vele voortwoekerende Chinese dwaalleringen? Wie zal hen bemoedigen en helpen om een vruchtbaar leven als christen op te bouwen? Die duizenden nieuwe gelovigen kennen de Bijbel niet. Velen van hen hebben niet eens een Bijbel. En hoewel ze de beste bedoelingen hebben om God te volgen; ze kunnen gemakkelijk falen. Hun voorgangers zijn vaak ook maar beperkt en matig toegerust. Ze hebben geen goede Bijbeltraining gehad, en ze hebben nauwelijks materialen om hun gemeente te grondvesten in Gods Woord.

God heeft DPM geroepen om hier verandering in te brengen, door voorgangers en kerkelijk werkers te voorzien van materialen die hen helpen om diep te graven in Gods Woord, gebruikmakend van Dereks heldere, solide Bijbelonderwijs.

Dankzij Uw geweldige ondersteuning, maken wij Dereks Bijbelonderwijs al ruim 30 jaar beschikbaar in diverse Chinese talen. Maar… de noodzaak en de roep om hiermee door te gaan is momenteel dringender dan ooit!

Laat ik u een voorbeeld geven dat deze nood helder illustreert. Het is het verhaal van zuster Bai en haar bediening. Zij bekeerde zich tot Christus in de jaren ’70 van de vorige eeuw, in de provincie Henan. Als nieuwe gelovige ging zij samen met enkele andere gelovigen naar de markt en predikte daar het Woord van God

tot een menigte van 2.000 mensen. Velen reageerden en bekeerden zich. Zo’n tien jaar lang predikte zuster Bai het evangelie en zag velen tot de Heer komen. En, zoals te verwachten was, kwam ze daarvoor in de gevangenis. Toch, hoe zwaar de Chinese gevangenissen ook zijn, dat was niet het moeilijkste waar ze doorheen moest.

Het meest hartverscheurende wat ze zag gebeuren, was dat er dwaalleer en verdeeldheid kwam in de kerk, simpelweg door het enorme gebrek aan Bijbels fundament in de levens van de kerkleiders en de gelovigen.

Vandaag leidt zuster Bai nog steeds mensen tot de Heer, maar ze leert hen ook hun leven bouwen op de waarheid van Gods Woord.

Wat ik wil doen, is zuster Bai en duizenden andere christelijke werkers zoals zij, de Bijbelse gereedschappen geven om elke nieuwe gelovige te grondvesten in Gods Woord!

Het zendingsplan waar we dit jaar mee bezig zijn is simpel.

*          Voor jonge leiders hebben we een schat aan Bijbelonderwijs opgeslagen op MP3-spelers. Die zijn duurzaam, gemakkelijk mee te nemen en door te geven, en boordevol met levensveranderend Bijbelonderwijs. Elke MP3-speler bevat een complete Bijbel in het Chinees, een aantal Chinese liederen en een enorme lading van Dereks Bijbelonderwijs op audio-tracks. Vorig jaar hebben we als proefproject reeds 100 van deze MP3-spelers verspreid via een voorgangersconferentie en zij vonden ze geweldig!

*          Voor meer volwassen kerkleiders willen we meer dan 200.000 kopieën maken van het compendium (meer boeken in één band) van Levensveranderende geestelijke kracht (waarin o.m. ’De Omwisseling’, ‘Geestelijke strijd’, ‘Van vloek naar Zegen’ en ‘Doop in de Geest’)

DPM helpt om jonge, nieuwe gelovigen te grondvesten in Gods woord

Maar… we zullen uw hulp nodig hebben om deze broodnodige discipelschapsmaterialen in de handen te krijgen van christelijke leiders in China!

Het kost maar €7,- om een jonge gemeenteleider of evangelist een MP3-speler in handen te geven. Dus nu willen we vanuit het wereldwijde DPM-netwerk 50.000 euro werven om 7.000 jonge leiders te voorzien van een MP3-speler boordevol met fundamenteel Bijbelonderwijs.

De prijs per kopie van het boek Levensveranderende geestelijke kracht is 70 cent. We hebben recent 75.000 exemplaren van dit boek kunnen drukken, en we hopen dat u ons kunt helpen op korte termijn nog meer te drukken, zodat we ons doel van 200.000 stuks voor evenzoveel leiders snel bereiken.

Wilt u/wil jij een ruimhartige gift doen van €35, €70 of €150, of wat u maar kunt delen, om de leiders in China te helpen een solide fundament te vinden in Gods Woord?

  • Uw gift van €35,- zal 50 voorgangers in soms afgelegen gebieden in China zegenen met een exemplaar van Levensveranderende geestelijke kracht, om hun gemeenten toe te rusten!
  • Uw gift van €70,- voorziet tien jonge leiders van een MP3speler met een Bijbel plus vele audio-tracks met Dereks radioprogramma’s en predikingen, om honderden anderen te onderwijzen.

Helpt u ons op deze manier mee, om duizenden bekeerlingen in China te maken tot discipelen, en zo geestelijk gezonde kerken te helpen grondvesten in Gods Woord?

In dienst van Christus

Ross Paterson
DPM China

Hier lees je hoe je op een eenvoudige manier een gift kunt geven voor China.

Lees verder

Jonge Chinezen toerusten voor zending

april 2014
Lin Yue Hua 
Namens werkers zoals Lin Yue Hua in China,zeggen we u dank voor uw support voor het werk van DPM China! In 2013 zijn we dankzij uw toewijding – en het harde werk van ons team in China – in staat geweest om 645.000 Derek Prince boeken te drukken en verspreiden. Daaronder is 125.000 keer Fundament van geloof door Bijbelstudie, 60.000 keer Het huwelijk, een verbond en God en je partnerkeuze, en 60.000 keer Leer bidden! Hiermee zijn weer tienduizenden (vaak jonge, nieuwe) gelovigen geholpen in hun groei tot discipel van Jezus!
 
Door een grote gift van een broeder uit Singapore, hebben we een android app voor smartphones kunnen ontwikkelen, waarmee meer dan 500 miljoen smartphone-gebruikers in China gratis toegang hebben tot Dereks onderwijs in het Chinees! 
 
smartphoneMogen we ook dit jaar weer rekenen op uw support voor het werk? Er is namelijk nog zoveel werk te doen in 2014!  Onderwijscd’s en -dvd’s zijn zeer effectieve middelen voor het discipelen van gelovigen in China. Daarom zijn er in 2013 436.000 van geproduceerd. Ook dit jaar staan er weer 200.000 cd’s en 200.000 dvd’s op het programma, over o.m. de onderwerpen vergeving, zegen of vloek en voorbede. Goed nieuws is dat een uitgebreid netwerk van vrijwilligers zorgdraagt voor de verspreiding door heel China!
 
➢ Wist u dat de productie van 10 dvd’s slechts €4,- kost? Uw gift van €20,- is dus goed voor 50 Chinese broeders en zusters die een dvd kunnen ontvangen! (En deze zullen ze meestal kijken met soms tientallen anderen!)
➢ Een andere uitdaging is dat een Chinese christelijke leider ons gevraagd heeft om 50.000 kopieën van Fundament van Geloof door Bijbelstudie, voor zijn zendingsbijbelschool, die zendelingen uitzendt naar Cambodja, Laos, Thailand en – misschien wel het meest avontuurlijk – het Midden Oosten!
Al deze mooie mogelijkheden kunnen we alleen benutten samen met uw hulp!
 
Namens Ross Paterson,        Ivar van der Sterre
DPM China                                 DPM Nederland 

Lees verder

investeer China november 2013

Klik hier voor de printbare versie van de nieuwsbrief

Het probleem is simpel gezegd dit: Tienduizenden Chinese christenen willen – ondanks gevaar en tegenwerking – graag Gods roep tot evangelisatie en zending volgen, maar ze hebben wanhopige behoefte aan solide, betrouwbaar Bijbelonderwijs dat hen traint en opbouwt in hun geloof. Ieder jaar nemen honderdduizenden mensen in China Jezus aan als redder. Duizenden gemeenten ontstaan in steden en dorpen. Deze nieuwe gelovigen willen dichter bij God komen en Hem dienen.

NaamloosEén zuster schreef ons: ,,Toen ik een gelovige werd, was ik erg hongerig en zocht overal naar christelijke boeken. Maar het was onmogelijk om boeken te vinden die me konden helpen de Bijbel te begrijpen. Ik bezocht verschillende Bijbelstudiegroepen, maar ik voelde nog steeds dat zij niet de vragen beantwoordden die ik in mijn hart had. Op een dag gaf iemand mij Fundament van Geloof door Bijbelstudie van Derek Prince. Wat een zegen was dit voor mij!”

Het trieste nieuws is echter dat werkelijk duizenden nieuwe gelovigen simpelweg niet het Bijbelse fundament hebben dat nodig is voor de bediening en daardoor niet kunnen uitstappen in de taak waarvoor zij zich door God geroepen voelen. Kort geleden is een School of Missions, gerund door een  partnerorganisatie, opgeschort omdat de kwaliteit van de kandidaten gewoon niet goed genoeg was. Dit stemt me echt droevig, vanwege het plan van de Heer om een nieuw zendingsleger te doen opstaan vanuit de Chinese kerk. Waarom zouden wij geven om de situatie van deze gelovigen die tienduizenden kilometers bij ons vandaan wonen? Wij geven om hen, omdat God Derek Prince Ministries heeft geroepen om mensenlevens te veranderen door Bijbelonderwijs – of het nu nieuwe of volwassen christenen zijn in heel China. We zijn geroepen om hen dichter bij God te brengen, door toerusting uit Gods Woord.

Naamloos 1Wist u dat dit jaar opnieuw 700.000 boeken en 500.000 cd’s en dvd’s hun weg vinden naar christenen in de ondergrondse Kerk in China (net als in elk van de drie voorgaande jaren)? En wist u dat de enige reden dat het niet nog méér materialen zijn, de beperking is van het beschikbare budget? De vraag is vele malen groter. Wilt u daarom alstublieft ingaan op mijn dringende vraag, om vandaag een speciale donatie te doen?

We hebben een strategisch plan voor de Chinese kerk om aan de meest kritieke noden tegemoet te komen zodat nieuwe gelovigen Bijbelvast onderwijs ontvangen en nieuwe leiders worden toegerust.

Er moeten 100.000 kopieën van Fundament van geloof door Bijbelstudie worden gedrukt en uitgedeeld, want dit boek wordt door honderden Chinese voorgangers gezien als de hulpbron om nieuwe christenen en zendingswerkers te helpen groeien in Gods Woord. Een paar jaar geleden heeft een groot netwerk van huiskerken ditzelfde boek gebruikt om duizenden christelijke leiders te trainen op drie locaties. Hiervoor werd 10.000 keer Fundament van geloof door Bijbelstudie verstrekt. Zij meldden ons na enige tijd dat elk van deze boeken keer op keer gebruikt was, en zo waren letterlijk honderdduizenden christenen in lokale kerken toegerust.

De herziene en uitgebreide editie van Fundament van geloof (inclusief de vijf nieuwe hoofdstukken over Israël) ligt klaar voor de drukpers. 

Met toegang tot vele kerken door heel China staat DPM al sinds begin jaren ‘80 in een unieke positie om duizenden voorgangers en gelovigen te helpen om goede rentmeesters te zijn van het kostbare, bevrijdende Evangelie van Jezus, door uw giften. We werken nauw samen met christelijke drukkers en hebben een betrouwbaar distributienetwerk van vrijwilligers, om uw investering om te zetten in immaterieel ‘goud’ voor de Chinese Kerk.

Samen kunnen – en moeten we – sterk en moedig actie ondernemen om de geestelijke groei van Chinese christenen mogelijk te maken. Dit is een tijd van grote uitdaging en geweldige kansen. Bij voorbaat dank voor uw samenwerking, om de onbereikten te bereiken en de onwetenden te onderwijzen.

Uw medewerkers in Christus’ dienst,

Ross Paterson, Ivar van der Sterre,

directeur DPM China Outreach, directeur DPM Nederland

 

 

Lees verder

Investeer in China

Bekijk hier de nieuwsbrief van juni 2013 als pdf

Lieve vriend/vriendin,

Recent reisde een klein team van werkers naar China om voorgangers te trainen, en om les te geven aan een groep van 40 jonge mensen in een Zendingsschool, die getraind werden om God te dienen in afgelegen gebieden van China. Wat zij zagen en hoorden van gemeenteleiders en de jonge mensen die ze ontmoetten, benadrukte opnieuw hoe vernietigend de gevolgen zijn van het gebrek aan solide Bijbelonderwijs voor het persoonlijke leven van mensen – en ook hoezeer dat de bouw van Gods Koninkrijk hindert. Uw steun aan onze Chinese bediening is letterlijk van levensbelang! Jonge, Chinese christenen hebben dringend behoefte aan goed Bijbels onderwijs over het huwelijk en relaties.
Neem bijvoorbeeld Meirong. Zij is één van de jonge vrouwen die een van onze werkers ontmoette bij deze Zendingsschool. Meirong groeide op in een christelijk gezin. Ze houdt oprecht van de Heer en heeft een passie om Hem te dienen, maar zit momenteel in een relatie met een jongeman die voor haar niet de juiste is. Onze werker kon zien dat Meirong echt een zalving op haar leven heeft. Maar de trieste waarheid is ook dat haar roeping zal ontsporen als ze met de verkeerde man trouwt. Wat ze nodig heeft – zoals tienduizenden jongeren, ook hier in het Westen – is Bijbelse toerusting over God en je partnerkeuze en Zijn
plan voor het huwelijk als verbond. Dit zou haar helpen om de juiste beslissing te nemen. Vandaag de dag zijn er in China duizenden jonge zussen zoals Meirong die nooit hebben geleerd om op de Heer te vertrouwen als het gaat om je partnerkeuze. Of ze ervaren zelfs druk vanuit hun familie om te trouwen met iemand die de Heer niet echt dient, omdat er in de Kerk een groot gebrek is aan mannen.
Jonge christelijke mannen ondervinden soortgelijke problemen. Xiao Ling, een assistent-voorganger, had een openhartig gesprek met onze werker en vroeg tijdens een bezoek aan een lokale kerk om gebed… Xiao Lings moeder probeert om een huwelijk voor hem te regelen, maar op dit moment weet hij niet wat hij moet doen. Xiao Ling voelt zich heen en weer geslingerd tussen de verwachtingen van zijn ouders en de roeping die Hij van God ontvangen heeft. Hij is bang dat de vrouw die zijn moeder voor hem heeft gekozen en waarmee hij gedwongen wordt te trouwen, zijn zendingsroeping niet deelt.
Het is moeilijk te accepteren dat dit soort dingen vandaag de dag nog gebeurt, of niet? Wat nog moeilijker te accepteren is, is dat jonge christenen zoals Meirong en Xiao Ling de pijn en worsteling van een verkeerd gekozen huwelijkspartner bespaard zou kunnen blijven, als er goede toerusting was met één of twee van Dereks boeken over God en je partnerkeuze en het huwelijksverbond – ook voor Lings ouders. Geen enkele jonge christen met een roeping van God, zou ooit zijn of haar roeping moeten opgeven.

Help ons DPM-China team om deze ontwikkeling te stoppen!

Al meer dan 25 jaar helpt onze DPM China bediening letterlijk honderdduizenden gelovigen om te bouwen aan sterke  huwelijken. Huwelijksrelaties waarin Jezus centraal staat, zijn ook in China van groot belang en een lichtend voorbeeld in de Chinese samenleving, die naar Westers voorbeeld steeds meer afglijdt in materialisme en zelfgerichtheid. Elke dag, iedere week, elke maand, gaat Dereks levensveranderende Bijbelonderwijs via de radioprogramma’s, de website en boekdistributie dit immense land in, om honderdduizenden jonge en oudere gelovigen dichter bij God te brengen en te helpen om vruchtbaar te
zijn in hun gezin, hun leven en bediening. Maar het is nog lang niet genoeg – daarom hebben we vandaag uw hulp nodig!
Door uw gulle gift van bijvoorbeeld €25 euro (of wat u ook maar kunt geven), helpt u jonge, godvrezende mannen en vrouwen in China te ontdekken hoe ze kunnen bouwen aan een huwelijk dat gericht is op God en Zijn plan met hen. Uw gift zal gebruikt worden om 300.000 exemplaren te drukken van de volgende broodnodige boeken van Derek Prince, om jonge Christenen en kerkleiders te sterken:
50,000 x – Waarom God jou belangrijk vindt
50,000 x – Het huwelijk, een verbond & God en je partnerkeuze (samen gedrukt)
50,000 x – Gods Woord geneest
50,000 x – Leer bidden
50,000 x – De belofte van voorziening
50,000 x – Heiligheid

Deze boeken kunnen voor 50 cent per stuk worden gedrukt en verspreid. Dus uw gift van €50,- of €100,- stelt ons in staat om 100 of 200 levensveranderende boeken in handen te brengen van Chinese broers en zussen, die schreeuwend behoefte hebben aan materiaal om Gods principes te begrijpen en om dieper te graven in Zijn Woord, voor hun persoonlijke groei naar Hem.
Jonge christenen zoals Xiao Ling en Meirong hebben nu uw help nodig. Geef alstublieft wat u kan door over te maken naar 87.96.782.16 o.v.v. Bediening China. Terwijl duizenden godvrezende mannen en vrouwen tastend de weg zoeken om God te dienen in hun dorpen en steden, blijven wij staan in onze opdracht om het licht van Gods Woord door te geven… Samen met u?
Sluit u alstublieft aan in de strijd tegen geestelijke honger in China, door vandaag nog een gift over te maken.

In Jezus’ dienst,

Ross Paterson Ivar van der Sterre
DPM China DPM Nederland

Voor uw gift kunt u de machtiging gebruiken, of overmaken naar

Derek Prince Ministries Nederland,
SNS bank 87.96.782.16 o.v.v. Bediening China.

Meer informatie: DPM Nederland, Nijverheidsweg 12, 7005 BJ, Doetinchem
Winterswijk, info@dpmnederland.nl, www.dpmnederland.nl.

Voor inlichtingen over genoemde projecten, over regelmatig geven door automatische afschrijving of over schenkingen via nalatenschap en lijfrente, kunt u contact opnemen met ons kantoor, tel. 0251-255044 (tijdens werkdagen)

Lees verder

China

Het zendingswerk van DPM in China begon in 1984, toen de Brit Ross Paterson geloofde dat God hem zei om ‘Dereks onderwijs naar China te brengen’. Ross benaderde Derek, die hem onmiddellijk zijn toestemming en zegen gaf. Het zendingswerk in China was geboren. Tegenwoordig is het kantoor gevestigd in Singapore. Radio-uitzendingen Ross onderhandelde met de Far East Broadcasting Company (FEBC) in Hong Kong om dagelijks een vijftien minuten durend radioprogramma ‘Today with Derek Prince’ te mogen uitzenden. Het programma werd vertaald in het Chinees en kreeg de naam ‘Het levende offer’. Om het onderwijs acceptabeler te maken voor de Chinesen (die toen nog zeer argwanend stonden tegenover buitenlanders) kreeg Derek de naam Ye Guang-Ming, wat ‘Helder licht’ betekent. Het programma werd een groot succes, en werd ook vertaald naar diverse minderheidstalen, en nieuwe programma’s volgden. Inmiddels verzorgt DPM China al ruim 25 jaar radio-uitzendingen van Dereks onderwijs in China. De radio-uitzendingen zijn een krachtig middel in een land als China, waar christenen veel tegenstand en verdrukking kennen bij het verspreiden van het Evangelie.

Chinese boeken en audio
Er is een groot tekort aan bijbelonderwijs in China. In de tijd dat het communisme hoogtij vierde werden de meeste bijbels en christelijke boeken ingevorderd of verbrand, en alle christelijke uitgeverijen werden gesloten. Ook vandaag blijft de overheid strikte controles uitvoeren.

Mede door de radio-uitzendingen is er veel vraag naar Dereks boeken. Veel van het onderwijs is inmiddels beschikbaar in het Chinees en wordt in heel China verspreid. Ze worden gedrukt in een klein formaat, met eenvoudige covers, waardoor ze minder opvallen, en zonder buitenlands adres erin, dat de Chinese lezer in gevaar zou kunnen brengen. Inmiddels zijn er miljoenen boeken van Derek Prince’ bijbelonderwijs in omloop in China. Iemand uit ons team zei: ,,Een bijbelboek is in China een soort zendeling: het bereikt de ene persoon naar de andere en onderwijst hen in Gods Woord. Nooit wordt een boek weggegooid – tenzij de veiligheidspolitie er beslag op legt!”

Audio/video Audiocassettes met Derek Prince onderwijs in het Mandarij worden verspreid naar verschillende centra in China. De cassettes zijn in het bijzonder waardevol voor gelovigen die niet goed kunnen lezen Ook ontwikkelen we video en vcd-onderwijs van Derek Prince in het Chinees.

Internet
Naast onze eigen site (www.dpmchina.org) besturen we ook een website in het Chinees(www.ygmweb.org). Op deze website kunnen gelovigen bruikbare materialen vinden van Derek Prince in het Chinees, zoals online-boeken en de mogelijkheid om persoonlijke vragen te stellen.

Steun DPM China met uw gift

Lees verder

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email