India

Op dit moment hebben we 15 jaar van vertalen, publiceren en distributie van Derek Prince's boeken achter ons. Verder duizenden gretige pastors, leiders, gelovigen en Bible College afgestudeerden in India welke geïnterreseerd zijn in Derek's werk. Sinds 1997 zijn er meer dan 1.1 miljoen Engelse boeken en 1.4 miljoen boeken in 10 verschillende Indiase talen gedrukt door ons DPM kantoor in Trichy en onze verdeler in Delhi.

Een van onze meest significante ministries is sinds 2002 het voorzien van (ondertussen) meer dan 93,000 Bible College afgestudeerden van een cadeaupakket met Derek's boeken bij hun diploma uitreiking.

Gedurende 2012 hebben we meer dan 12,000 Bible College afgestudeerden, zendelingen en evangelisten kunnen voorzien van cadeauverpakkingen met Derek's boeken in hun eigen taal. Dit 'feest van Bijbel onderwijs' zal hen goed uitrusten om het Woord te verspreiden onder hun eigen mensen.

Sinds 2002 sponsoren we pastors van dorpen zodat zij zich fulltime kunnen wijden aan ministrie zonder de onrust en noodzaak om werk te vinden om hen gezinnen te ondersteunen. De honderd pastors en hun vrouwen die mee doen aan het programma ontvangen ook spirituele imput van onze directeuren Elsie en Danny.

Ook zijn we bezig met het vertalen van de DPM Bijbel college curriculum in het Tamil, Telugu, Hindi en Malayalam. Dit wordt opgenomen op CD's om te verspreiden onder Bijbelscholen en kerken. Het curriculum bestaat uit: The Roman Pilgrimage, God’s Last Word: An Exposition of Hebrews, Laying the Foundation, Life Changing Spiritual Power, Prophetic Guide to the End Times, The Nine Gifts of the Holy Spirit en The Good News of the Kingdom. Elsie en Danny trainen zo'n 257 pastors met dit onderwijs in vijf verschillende centra.

Investeer in mensen: Cambodja 2019

 

Deze keer willen we graag een geweldig getuigenis uit Cambodja met u delen. Cambodja beleefde zijn donkerste periode tijdens het regime van de Rode Kmer van 1975 to 1979. Miljoenen mensen werden gedood, waaronder meer dan twee miljoen mensen met een goede opleiding. Goed opgeleide ouderen zijn nu bijzonder zeldzaam en waardevol in dit land. 50% van de Cambodjanen is jonger dan 22 jaar. De belangrijkste speerpunten van het werk van DPM in Cambodja zijn dan ook onderwijs uit Gods Woord en zendingswerk onder jongeren.

Recent hebben we samengewerkt met een lokale gemeente in de Takeo Provincie. Tijdens een boeddhistische nationale feestdag kregen we de kans om uit te reiken naar 150 jongeren. De proclamatiekaarten voor jongeren van DPM zijn geweldig materiaal. Deze kaarten zijn ontwikkeld in Nederland. Vervolgens zijn ze ook omgezet naar het Engels en inmiddels worden ze over de hele wereld, zelfs in Cambodja, gebruikt!  We kozen voor deze conferentie de kaart ‘Mijn uiterlijk is oké’ en deelden deze uit aan alle jongeren.

Pastor Kin, een oudere voorganger van First Harvest Church, deelde met ons dat hij de Heer maar blijft prijzen dat deze jongerenconferentie door kon gaan. Hij verlangt er echt naar dat meer jongeren naar de kerk komen om te ontdekken waarom ze zo waardevol en geliefd zijn door onze Heer Jezus Christus. Hij is nu al oud, maar hij bidt altijd dat steeds meer jonge mensen hun leven aan de Heer geven en besluiten om Hem te dienen en uit te reiken naar hun vrienden en familie.

De oogst is groot

Pastor Chhairith, een medewerker van DPM-Cambodja, sprak en gebruikte deze proclamatiekaarten om de jongeren uit te leggen dat ze geschapen zijn naar Gods eigen beeld en dat Hij hen wonderbaar gemaakt heeft.
We zijn zo waardevol voor God en Hij houdt zoveel van ons, dat Hij Zijn enige, eigen Zoon voor ons gegeven heeft.Waarom heeft Hij dat gedaan? Zodat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Prijs de Heer, het is zo geweldig dat vele van deze jongeren Jezus in hun hart hebben aangenomen als hun Heer en Redder. Ze baden echt tot de Heer. Nu zoeken ze  Zijn wil in hun leven.
Wij bidden dat de Heer hen zal zegenen en bekrachtigen om dit prachtige land te gaan dienen. De oogst is groot, moge de Heer meer mensen uitzenden om de oogst binnen te halen.

U kunt ons helpen!

Werk zoals dit in Cambodja is mogelijk dankzij grote en kleine gulle giften. Als u ook geraakt bent door dit getuigenis, wilt u dan overwegen om ons te helpen dit werk voort te zetten? Met uw gift kunnen we samen een verschil  maken in levens van (jonge) mensen aan de andere kant van de wereld. Hartelijk dank voor het lezen van deze brief!

In Jezus’ liefde verbonden,

Huy Ly – DPM Cambodja & Ivar van der Sterre

Klik hier voor de PDF versie

Doneer direct door hier te klikken >>

Lees verder

Getuigenissen uit India, Nepal en Sri Lanka

Een DPM-onderwijsdag in India

Klik hier om de Investeer India 2017 te openen in pdf

India:
Rajesh leidt een groeiende gemeente in zuid India en heeft een bevrijdingsbediening. Een paar maanden geleden bezocht hij een DPM conferentie. Hij merkte dat zijn bediening vastliep, maar hij begreep niet waarom. Op de conferentie realiseerde Rajesh zich dat hij te maken had met onverbroken vloeken die de mensen in de weg stonden om volledige bevrijding te ontvangen. Hij las Zegen of vloek een aantal keer en gebruikt nu de principes die Derek uitlegt om zijn bediening op een nieuwe manier vorm te geven. Vandaag gebruikt God Rajesh om effectiever mensen te helpen die bevrijding nodig hebben van afgoderij, generatievloeken en andere zaken waar gelovigen in India mee te maken hebben.

Nepal:
Sinds de verwoestende aardbeving in april 2015, waarbij meer dan 8.000 mensen omkwamen, is er een grotere openheid voor het Evangelie dan ooit tevoren. We helpen gemeenten te delen over Jezus met gebruik van De omwisseling aan het kruis, Ik vergeef je!, etc. We krijgen ook meer en meer vragen van Bijbelscholen waarvan de afgestudeerde studenten behoefte hebben aan onderwijsmaterialen voor hun gemeente.

Sri Lanka:
Onze werkers in India bezochten een tijdje geleden Sri Lanka om verder onderwijs te geven aan voorgangers en christelijke leiders in de grote steden. Veel van de voorgangersvrouwen bezochten de conferenties ook en ervoeren een krachtige werking van de Heilige Geest.

We willen doorgaan met:

  • Het organiseren van conferenties in Zuid India
  • Het helpen van gemeenten met onderwijsmaterialen in landen als o.a. India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka en Bangladesh
  • Het uitleggen van onderwijs aan voorgangers en christelijke leiders

Wil je bidden voor:

  • Gods zalving en goede gezondheid voor onze DPM-werkers terwijl ze lesgeven en steun verlenen aan honderden voorgangers in deze regio.
  • de vertalers, drukkers en verspreiders wiens inspanningen ons in staat stellen om Dereks onderwijs bij de mensen te krijgen die dit het hardst nodig hebben.
  • de voorgangers, gelovigen en Bijbelschoolstudenten in India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka en Bangladesh – dat zij op de donkere plaatsen bakens van Gods liefde, hoop en vreugde zullen zijn.

Klik hier om de Investeer India 2017 te openen in pdf

Lees verder

Snel groeiende kerken in India hebben met spoed levensveranderend Bijbelonderwijs nodig!

Happy indian adult people couple

De Kerk in India groeit in zeer hoog tempo. Sterker nog, een recent artikel in Christian Today rapporteerde: De Geest van God blaast door het land op nieuwe manieren. Elke dag leren duizenden mensen Jezus kennen als hun Heer en Redder.

 

 Het goede nieuws is dat India vandaag, met meer dan 71 miljoen christenen (!), het achtste grootste christelijke land in de wereld is.

Toch hebben vele evangelisten en voorgangers, net als andere christenen, vaak één ding gemeen. Ze hebben een voortdurende en groeiende honger naar Gods Woord – en ze hebben  hard Bijbelonderwijs nodig om hen te helpen dichter naar    God toe te groeien, en hun gemeenten te leiden in hetzelfde pad.

We vragen u, als vriend van DPM en iemand die zelf gezegend is door Dereks sterke Bijbelonderwijs, om een gift van €15,- of meer, zodat we meer mogelijkheden kunnen benutten om geestelijk hongerige christenen op het Indiase  subcontinent te voeden.

Het afgelopen half jaar heeft ons lokale DPM-team in India aan meer dan 2.300 afgestudeerde Bijbelschoolstudenten in Centraal- en Zuid-India boekenpakketten met Dereks Bijbelonderwijs uitgedeeld. Zo beschikken deze jonge  voorgangers, evangelisten en christelijke werkers, vlak voordat zij (veelal fulltime) de bediening in stappen, over een waardevolle mini-Bibliotheek met al Dereks bekende en belangrijke thema’s, zoals ‘Zegen of Vloek’, ‘Het Kruis centraal’, het  Huwelijksverbond, enz.

En naast deze boekenpakketten, hebben we in de afgelopen twaalf maanden de bundel ‘Levensveranderende Geestelijke Kracht’ kunnen geven aan meer dan 50.000 Bijbelschoolstudenten, voorgangers en leiders in verschillende delen van India, én aan meer dan 60.000 leiders in Pakistan. (Zie verderop voor toelichting over dit boek.)

Op dit moment krijgen we bericht terug van velen die we hebben bereikt, dat zij zich in toenemende mate richten op het zendingsveld in hun omgeving. Ook horen we dat zij Dereks onderwijs gebruiken om de geestelijke duisternis te verdrijven en vele mensen kunnen helpen in hun groei naar God.

Maar nu hebben we een probleem. Het is een goed probleem om te hebben, maar desalniettemin een probleem, waar u ons hopelijk bij wilt helpen…

Er is dringend herdruk nodig van Dereks boeken, omdat de vraag ernaar in India blijft groeien.

  1. Er moeten dringend vele duizenden kopieën van Levensveranderende Geestelijke Kracht worden herdrukt, in meerdere talen. Deze bundel bevat zes titels: De omwisseling, Fundament van geloof door Bijbelstudie, Geestelijke Strijd, Van vloek naar zegen, Doop in de Heilige Geest en Drie maal daags.
  2. Daarnaast zullen ook enkele nieuw vertaalde titels worden herdrukt.

DSCN7774Hier zijn we dan. In onze DPM-basis in Vichy (Zuid-India) staan onze drukpersen klaar om te drukken – met een  capaciteit van enkele honderden boeken per minuut. Gemiddeld kost het in India ongeveer €2,50 om de LCSP drukken en distribueren. Maar we hebben geld nodig om te kunnen drukken.

* Uw gift van €15,- zorgt levensbelangrijk onderwijs voor zes gelovigen, die wat zij leren weer zullen delen met tientallen – misschien wel honderden –  anderen. Of een gift van b.v. €120,- kan zo’n 50 Bijbelschoolstudenten voorzien van deze belangrijke toerusting.

* Maar om nog effectiever te zijn in onze hulp aan christenen in India en andere delen van het subcontinent, moeten we meer aanbieden dan alleen boeken. We maken Dereks onderwijs ook beschikbaar via Internet en bijvoorbeeld SD-kaarten. Bijvoorbeeld, voor slechts twee euro kunnen we meerdere boeken van Derek – in het Tamil, Telugu of in het Engels – op een SD-telefoonkaart zetten. Daarmee voorzien we een pastor of evangelist van een levenslange bibliotheek… Via hun mobiele telefoon (die vele miljoenen al bezitten!) krijgen zij toegang tot dit onderwijs waar ze zich ook bevinden en kunnen het delen met anderen.

* Wat ook onverminderd doorgaat, is de opname en productie van video-materiaal in de 10 regionale DPM Trainingscentra in heel India. Dit materiaal bereikt via Youtube nog eens honderdduizenden in deze immense regio.

Dit is een geweldige kans om impact te hebben op de geestelijke groei van christenen in heel India.

Voor het uitvoeren van dit project hebben we €3360,- nodig om tien laptops aan te schaffen – één voor elk van de DPM Training Centra in Zuid-India.

Dus we hopen dat u – misschien als enthousiaste lezer van DPM’s Dagelijkse Overdenkingen, of als gezegende DPM-Internetcursist, of gewoon als jarenlange trouwe lezer van de Onderwijsbrieven, een strategische gift wilt geven aan de DPM Outreaches. Door vandaag een gift te geven van 15 euro of meer, omvesteert u in de uitbreiding van Gods Koninkrijk in afgelegen gebieden in India en Pakistan.

Pastor Adils getuigenis

,,Dereks onderwijs is een echte eye opener geweest voor mij en mijn vrouw. Toen we onze bediening begonnen, wisten we niets van de geestelijke strijd die voortdurend doorgaat om ons heen en in ons leven. Eem strijd waar wij als Gods Kinderen een rol en taak in hebben! God heeft ons via vrienden naar Dereks onderwijs geleid, en we gingen naar de maandelijkse samenkomsten in een DPM Trainingscentrum.

Vanaf dat moment is ons leven totaal veranderd, boven iedere verwachting. God bevrijdde mijn vrouw van ziekte, en Hij daagde ons uit om dingen recht te zetten in ons leven. We zijn gezegend in ieder aspect van ons leven. Onze bediening is gegroeid en we door Gods genade drie kerken mogen starten.”

Het is om de mensen als pastor Adil, dat we u vragen om uw hulp.DSCN6495

De deuren om Dereks onderwijs beschikbaar te maken in India, staan wijd open. Onze hoop en ons gebed vandaag is dat we met uw hulp deel kunnen nemen aan een grote oogst voor Gods Koninkrijk in deze enorme regio. Namens onze broers en zussen daar, veel dank voor uw gift!

Dank u wel en Gods zegen,

Warren Smith, Directeur DPM Azië/Pacific

Ivar van der Sterre, DPM Nederland

Wilt u helpen? Hier vind u de informatie over hoe u hen een gift kunt geven (belasting aftrekbaar)

Lees verder

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email