Israël

14 mei 2018 viert Israël haar zeventigste verjaardag

Klik op de afbeelding om deze nieuwsbrief in pdf te openen.

Tegen alle verwachting in en ondanks voortdurende tegenstand, heeft de staat Israël overleefd – een bevestiging van Gods verbond met Zijn volk en de profetische waarheid van Zijn Woord. Jij en ik zien Bijbelse profetieën over Israël vandaag de dag vervuld worden. Bovendien, ons aanhoudende gebed is de sleutel voor Gods toekomstplan met dit land! We hopen dat de onderwijsbrief en de proclamatiekaart je aanmoedigen om mee te bidden voor Israël. Misschien heb je nog nooit voor Israël gebeden? Wellicht is dit dan een goede aanleiding om daarmee te beginnen. Al was het maar één keer. Alles begint immers met een eerste stap…

Ooggetuigen van een wonder

Israel investeer 2018 Derek Prince en zijn eerste vrouw, Lydia, woonden in wat ‘Palestina’ werd genoemd, toen Israël een zelfstandige staat werd, precies zoals Jesaja 66:8 voorzegt: Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard. Biddend en wonend in Jeruzalem, zagen zij deze profetie voor hun ogen vervuld worden.

Terwijl Joden begonnen terug te keren naar het Beloofde Land, bleven Derek en Lydia onderwijs geven over de centrale rol van Israël in Gods plan. Begin negentiger jaren maakten Derek en Ruth, met wie Derek trouwde na Lydia’s overlijden, van Jeruzalem hun permanente thuis. Van daar reisden zij de hele wereld over, om vanuit de Schrift onderwijs te geven over de grote betekenis van het land Israël en het Joodse volk in de huidige tijd.

Ons zendingswerk in Israël

Graag willen we je ook iets vertellen over ons zendingswerk in Israël. Dat werd In 2003 gestart onder leiding van George en Betty Jackson. Twee medewerkers van DPM-Israël, Daniel en Leah Uzziah, schreven hierover: ‘DPM Israël richt zich erop om voor de Israëlische Kerk de unieke en krachtige aspecten van Dereks bijbelonderwijs onder de aandacht te brengen – Geestvervuld leven, bidden en vasten, genezing en bevrijding.  De bediening helpt om een groot geestelijk vacuüm in deze jonge, groeiende kerk te vullen. Dereks boeken zijn heel relevant in deze tijd en zeker voor het land waar we wonen. Ook zijn nadruk op de plaats en rol van Israël in de eindtijd is juist nu heel belangrijk.

Wat hebben we kunnen doen?

Dit zijn een aantal voorbeelden van wat we de afgelopen jaren, met hulp vanuit de hele wereld, in Israël hebben kunnen doen:

Bijna 200 audio-boodschappen en meer dan 20 boeken zijn vertaald en gedrukt in het Hebreeuws.

We hebben honderden boeken van Derek in het Hebreeuws, Engels, Russisch, Arabisch, Amharisch en Spaans verspreid onder lokale kerken en bijbelstudiegroepen in het multiculturele Israël.

Dagelijkse radio-uitzendingen in het Hebreeuws.

Het ontwikkelen en onderhouden van een interactieve Hebreeuwse DPM website en app met gratis preken en studiemateriaal, zoals bijv. Fundament van geloof door bijbelstudie.

We bereiken jonge mensen met Dereks onderwijs via onze facebookpagina. Dit is een geweldige manier om met hen in gesprek te komen en hun vragen over Dereks onderwijs te beantwoorden. Zulke gesprekken leiden vaak tot levendige gesprekken op onze Hebreeuwse facebookpagina.

Geregeld worden we bemoedigd door berichtjes van gelovigen in Israël, zoals deze van een jonge vrouw: ‘In onze gemeente in Jeruzalem, hebben we een aantal preken gehoord over het bloed van Christus. Ik ben er erg door geraakt. Onze voorganger vertelde dat dit onderwijs van Derek Prince komt. Dankjulliewel!

Reis je mee?

Israëls toekomst staat vast, maar God geeft ons de gelegenheid met Israël mee op reis te gaan. Door gebed, praktisch dienen en financiële ondersteuning, scharen we ons achter Zijn plan met Zijn volk. Mocht je ons (zendings)werk financieel willen ondersteunen of dat al doen, dan wordt dat enorm gewaardeerd. Dankjewel!

Klik hier om een gift te geven: https://www.derekprince.nl/donaties/

Lees verder

DPM in Israël

Eén van de unieke kenmerken van Dereks onderwijs en bediening is zijn liefde en zorg voor Israël. Derek geloofde dat God iedere belofte zou vervullen die Hij had gedaan aan Israël, en het was zijn hartsverlangen dat het Joodse volk deze beloften van God ook zouden geloven. Door de jaren heen schreef en onderwees Derek christenen wereldwijd over de plaats van Israël in Gods plan, en moedigde hij gelovigen aan om Gods uitverkoren volk lief te hebben en voor hen te bidden. In 2003 werd DPM Israël gestart onder leiding van George en Betty Jackson. Twee medewerkers van DPM-Israël, Daniel en Leah Uzziah, schreven hierover:

,,DPM Israël richt zich erop om voor de Israëlische kerk de unieke en krachtige aspecten van Dereks bediening onder de aandacht te brengen – Geestvervuld leven, bidden en vasten, genezing en bevrijding. Tot nu toe helpt de bediening om een groot geestelijk vacuum in deze jonge, groeiende kerk te vullen. Dereks boeken zijn zeer relevant in deze tijd en voor het land waar we wonen, en ook wat betreft de plaats van Israel in de eindtijd.”

Toerusten van kerkleiders en gemeenten

Een van de belangrijkste taken van DPM-Israël is Dereks boeken en DVD’s beschikbaar te maken in het Hebreeuws. De behoefte aan grondig onderwijs is groot in Israël, want de Kerk in het land is relatief jong en heeft grote geestelijke behoeften.

Ieder jaar bezoeken honderden reisgezelschappen Israël, en dankzij de steun van onze achterban hebben we nu de mogelijkheid om een exemplaar van Dereks boekje ‘Onze verantwoordelijkheid aan Israël’ te geven aan iedere Engelssprekende gelovige op bepaalde reizen. Dit boekje is een geweldig instrument om de Kerk wereldwijd erbij te bepalen wat Gods doel is met het Joodse volk en hoe groot zijn liefde voor hen is.

Naast Hebreeuwse vertalingen van Dereks onderwijs voorzien we een grote Joods-Ethiopische gemeenschap in Israel van de Amharic-boeken van Derek.

Russische gelovigen

Ruim twintig procent van de bevolking van Israel bestaat uit mensen die uit Rusland zijn ‘thuisgekomen’ naar hun land. Om deze Russische gelovigen in Israël te kunnen bereiken, zijn we gaan samenwerken met DPM-Rusland, voor de productie van DVD’s met Dereks onderwijs in het Russisch, Engels en Hebreeuws – de drie meest gesproken talen door de Joodse bevolking in Israel vandaag. Op deze manier willen we de Russische kerken in Israël toerusten, en met hun leiders samen bidden en samenkomen.

Lees verder

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email