Nieuwsbrief Midden Oosten

Investeer in mensen – Midden Oosten

Beste vriend/vriendin,

Heb je je ooit afgevraagd hoe je, door te geven aan het DPM-zendingswerk in het Midden-Oosten, de kracht van Gods Woord in de levens van mensen helpt ontsluiten? Als dat zo is, dan willen we je heel graag vertellen over broeder Andrawes en Magdi (een nieuwe christen, wiens naam we hebben veranderd om zijn identiteit te beschermen). Hun verhaal is een inspiratie en vervult ons met dankbaarheid!

(klik op de afbeelding hiernaast om de ‘Investeer’ in PDF- vorm te lezen)

Dereks onderwijs opent nieuwe deuren voor bedieningen

Toen Andrawes, een priester in de Koptische kerk in Egypte, het boek Van vloek naar zegen las, werd hij diep geraakt door Dereks onderwijs over de invloed van vrijmetselarij en generatievloeken in mensenlevens.
Hij had er nog geen idee van dat God hem zou leiden om mensen te dienen die dringend behoefte hebben aan zulk onderwijs. Mensen zoals Magdi, wiens familie ernstige problemen ervoer. Ze worstelden financieel, er werd in hun huis ingebroken en ze hadden onlangs een van hun dochters verloren door een auto-ongeluk. Net toen ze dachten dat het niet erger kon, werd Magdi gediagnosticeerd met een type gangreen, waardoor artsen suggereerden dat een van zijn benen moest worden geamputeerd.

Magdi’s geloofsreis: van vrijmetselarij tot Jezus

Magdi’s vrouw, die al een sterk geloof in Jezus had, vroeg Andrawes om voor hem te bidden. Terwijl hij bad, bepaalde God hem erbij dat de vader van Magdi een belangrijke figuur was in een vrijmetselaarsgroep.

Andrawes wendde zich opnieuw tot het onderwijs van Derek Prince over de invloed van vrijmetselarij en bad met zijn vrouw dat God Magdi’s hart zou raken. Daarna sprak hij met Magdi en vroeg hem om afstand te doen van al zijn banden met de vrijmetselarij.

Toen Magdi hoorde over de destructieve kracht van generatievloeken en het verband met de betrokkenheid van zijn vader bij de vrijmetselarij, vroeg hijzelf Andrawes om voor hem te bidden.

Vloeken verbreken

Op het moment dat ze begonnen te bidden, veranderde Magdi’s gezicht. Hij begon luid en krachtig te bidden als nooit tevoren. Hij voelde een grote last van zich afvallen en vroeg Andrawes om hem te leiden in gebed om Jezus in zijn leven te aanvaarden. Maar dit is niet het einde van Magdi’s verhaal.

De volgende ochtend viel Magdi op de grond en niemand kon uitleggen waarom. Zijn vrouw en dochter brachten hem snel naar het ziekenhuis en vroegen Andrawes om hulp.

Gods waarheden uitspreken

Andrawes had moeite om te begrijpen wat er was gebeurd. Maar nadat hij met een andere voorganger had gesproken die mensen met een vrijmetselaarsachtergrond helpt, besloot hij deze woorden over Magdi uit te spreken: ‘Deze ziektesymptomen zijn leugens van satan. De vloek is verbroken en satan heeft geen macht meer! Omdat hij een zoon van de levende Christus is, zal hij niet sterven. In de Naam van Jezus.’

Magdi bleef vijf dagen in het ziekenhuis terwijl de artsen probeerden te bepalen wat de oorzaak van zijn ziekte was. Ondertussen bleven de families van Andrawes en Magdi bidden en Gods waarheid verkondigen over zijn leven.

Het goede nieuws is dat God op wonderbaarlijke wijze Magdi heeft genezen, inclusief de gangreen in zijn been!

Het maakt me zo blij om je te kunnen vertellen dat Magdi vandaag de dag een veranderd man is en een gebedsstrijder.

Klik hier om naar onze donatiepagina te gaan om een gift over te maken.

Lees verder

Ali zal zich altijd 9 januari 2017 herinneren

Opgroeiend in een islamitisch gezin in een land in het Midden Oosten, dat we vanwege veiligheidsredenen niet kunnen noemen, had Ali nooit over Jezus gehoord.

Bijna een jaar geleden gebeurde er iets waardoor Ali aan een nieuwe spirituele reis begon.

Ali en zijn vrouw Fatima ontmoetten Munir, die nu een van onze co-werkers is in deze regio. Munir bood aan te bidden met Fatima en haar dochters, die al tot geloof in Jezus gekomen waren.

Ali bleef moslim, maar hij was wel bereid om meer te horen over Jezus.  Dus Munir bleef hen bezoeken. Hij sprak met Ali over God en bad met Fatima en haar dochters.

Op een dag zei Ali tegen hem: “Ik houd van Jezus. Ik kan Jezus zien in mijn vrouw Fatima. Maar voordat ik besluit om Zijn volgeling te worden, moet ik meer lezen en ontdekken over Hem.”

Munir greep de kans om Ali te helpen meer te lezen over Jezus met beide handen aan en gaf hem Dereks boek Complete Salvation and How to Receive It.

Ali accepteerde het boek blij. Tijdens het lezen werd hij diep geraakt toen hij ontdekte dat redding Gods gave is die kan worden ontvangen door geloof, in plaats van iets dat je kunt verdienen door goede werken.

Hij was enthousiast over Dereks heldere en beknopte onderwijs over Jezus en hoe dit onderwijs werd bevestigd door de Bijbelverzen.

Op 9 januari van dit jaar besloot hij om een volgeling van Jezus te worden. Hij werd onmiddellijk gedoopt en vierde zijn eerste Avondmaal met zijn vrouw en dochters en Munir.

Wat hebben we gedaan?
Door de hulp van vele duizenden broeders en zusters hebben we het afgelopen jaar een heel aantal nieuwe initiatieven kunnen ontplooien in het Midden Oosten. Je leest hierover op de middenpagina’s van deze speciale ‘rapportage’.  Zo hebben we voor het eerst de mogelijkheid om te werken in landen als Marokko en Libanon. We hebben een nieuwe website gebouwd voor de Farsi-sprekenden in Iran. En verder konden we doorgaan met het ondersteunen van een heel aantal ondergrondse kerken in verschillende landen in het Midden Oosten.

We willen doorgaan met:

Het uitzenden van Dereks Bijbelonderwijs op Al Karma TV voor de Arabisch sprekende christenen en moslims overal ter wereld.

Het pakken van nieuwe kansen om de kerk te dienen in landen als Libanon, Marokko, Tunesië en Algerije.

Christenen en zoekende moslims in Iran, Irak en Saudi Arabië bevoorraden met honderden SD-kaarten vol met Bijbelonderwijs.

Het vertalen, drukken en verspreiden van Dereks onderwijs voor kerken in Koeweit, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en andere landen in deze regio.


Wil je bidden voor:

Veiligheid voor onze DPM-werkers en hun gezinnen. Op dit moment kan één van hen in gesprek zijn met een taxichauffeur in Iran en wil hij hem SD-kaarten en een Bijbel geven, maar heeft die taxichauffeur een broer die bij de geheime politie zit?

Nieuwe vertalingen. Momenteel is een vertaler in Algerije bezig met de vertaling van een boek van Derek dat vele broeders en zusters die vervolgd worden kan zegenen. Ons gebed is dat dit boek er kan komen.

Open harten. Als zoveel zoekende moslims Dereks onderwijs te horen, zien en lezen krijgen, dan bidden we dat het zaad in goede grond zal vallen en dat het vrucht zal dragen in hun levens en in de levens van de mensen om hun heen.

Klik hier om het rapport van ons zendingswerk in het Midden Oosten te openen in pdf

Klik hier om de Investeer Midden Oosten 2017 te openen in pdf

Lees verder

Vervolgde christenen in het Midden-Oosten schreeuwen om onze hulp!

Beste vriend/vriendin,


shutterstock_239484784-3

Graag wil ik je vertellen over Alin in Irak, die christen is. Alin vluchtte met zijn gezin uit Mosul, een paar dagen voordat de Islamitische Staat (IS) de stad innam. Van het ene op het andere moment renden ze hun huis uit, de minuut dat ze hoorden dat IS-strijders eraan kwamen.
Ze vluchtten naar Erbil, de hoofdstad van Iraaks-Koerdistan, dat feitelijk de enige veilige haven is in deze regio. Alin en zijn gezin lieten al hun bezittingen achter, maar namen wel hun Bijbels mee. Eenmaal in Erbil aangekomen en gesetteld, begonnen ze een kleine huiskerk in hun huiskamer.
Dereks onderwijs bemoedigt vluchtelingen 
Een paar weken geleden ging één van onze DPM-werkers naar Alins huis en ontmoette daar aan aantal Irakese christenen die net de Heer hadden aangenomen, sinds hun aankomst in Erbil.
Dit is wat hij vertelde:
,,Ik keek de kamer rond en zag zoveel verdriet en pijn op de gezichten van deze broers en zussen, die zoveel hebben geleden. Sommigen kwamen uit Turkije, anderen uit Syrië, Iran of Irak.
Ze waren bij deze samenkomst omdat de Heer elk van hen op een bijzondere manier heeft aangeraakt. Ze waren hongerig – heel hongerig – om veel meer over God te weten te komen. Sommigen hadden twijfels en vragen, anderen hadden lichamelijke en emotionele genezing nodig.
Maar allemaal stonden ze open om God te laten werken in hun leven.
Alin vroeg me om te spreken. Dus ik deelde wat van Dereks onderwijs met hen over gebed en over het vragen aan God om genezing, en ook om kracht in tijden van moeite en verdriet. Het was bijzonder om te zien hoe God Dereks onderwijs gebruikte in Erbil – hoe diep mensenlevens werden aangeraakt en hoe mensen die zo hadden geleden, nieuwe kracht ontvingen.”

Onze DPM-werker kon de gelovigen die bij elkaar waren gekomen in Alins huis zegenen met enkele van
Dereks boeken in het Arabisch: de Fundament van Geloof door Bijbelstudie en
De Omwisseling. Wil je alsjeblieft voor deze christenen in Erbil blijven bidden? Bid dat God hun pijn zal genezen, en om Zijn kracht voor hen in deze moeilijke tijden.

En wil je alsjeblieft een gift geven voor ons zendingswerk in het Midden Oosten?
Want temidden van onbeschrijfelijk lijden en vervolging, doet God geweldige dingen door onze DPM-werkers en partners in Iran, Irak, Egypte, Libanon en op andere plaatsen in deze regio. We doen alles wat we kunnen. Maar de groeiende vraag naar Dereks onderwijs is veel groter dan onze mogelijkheden om te reageren met hulp en materialen.

■ De realiteit is dat christelijke gemeenschappen zoals die van Alin wanhopig behoefte hebben aan
fundamenteel Bijbelonderwijs zoals dat van Derek Prince, omdat er gewoon maar weinig materiaal
voor handen is.
■ Als we ‘investeren in mensen’ in het Midden Oosten, dan hoort Israël daar uiteraard ook bij. Al jaren
reikt DPM in Israël uit naar messiaanse gemeenschappen, en ook naar de tienduizenden immigranten
– o.m. uit Ethiopië, Rusland en Oekraïne – met Dereks onderwijs in het Hebreeuws, Russisch en
Oekraïens. Onlangs zei een Russische Jodin tegen onze DPM-medewerkster Betty Jackson:
‘Christenen zijn de enige vrienden die Israël heeft; de wereld heeft zich tegen ons gekeerd.’ Bid en
geef om ons vertaal- en distributiewerk in Israël voort te zetten, juist nu de druk zo toeneemt!
■ Ook ondergrondse kerken hebben onze hulp nodig. Kort geleden vroeg een Koerdische voorganger
om 400 exemplaren van het boek Fundament van geloof door Bijbelstudie, voor de nieuwe christenen
in zijn kerk! Denk je eens in!

Kort geleden verspreidde een van onze partners honderden SD-kaarten metRefugee Family fellowship 1 Dereks onderwijs erop, tijdens een zendingsreis in Iran. Dereks boodschappen werden door alle gelovigen dankbaar verwelkomd, als fris water op droge grond. Een medewerker vertelde ons:

,,De SD-kaarten zijn makkelijk uit te delen en te verstoppen. Een voorganger huilde van vreugde toen hij de schat aan Bijbelonderwijs zag die erop stond. Alsjeblieft, stuur er nog honderden.”

We willen hem en vele andere leiders graag meer SDkaarten sturen. Sterker nog, ons plan is om er nog voor het einde van het jaar duizenden uit te delen in deze regio. Daarbij willen we meer dan 10.000 kopieën afdrukken van de boeken: De omwisseling aan het kruis en Fundament voor geloof door Bijbelstudie en nog meer boeken in het Arabisch en Sorani. We hopen ze beschikbaar te kunnen maken voor christenen en zoekende moslims in huizen, vluchtelingenkampen en kerken. Voor dit project is ongeveer € 80.000 nodig, dat we hopen te verzamelen via wereldwijde vrienden zoals jij.
Jouw gulle gift van 35, 50 of 120 euro brengt Dereks levensveranderende Bijbelonderwijs in de handen
van christenen in het Midden-Oosten.
We hopen van je te horen. Maak gebruik van het bijgevoegde strookje om jouw gift vandaag te doneren.
Of maak je gift over op IBAN NL11SNSB0879678216. Online geven kan ook, via www.derekprince.nl o.v.v.
Gift Midden Oosten, of Gift Israël.

Je kunt er in ieder geval zeker van zijn dat je giften en gebeden een grote zegen zullen zijn voor duizenden christenen als Alin, die zoveel geleden hebben.

Moge God je zegenen in alles wat je doet.
Neil Cornick                           Ivar van der Sterre
DPM Midden Oosten           DPM Nederland

Lees verder

Christenen in het door oorlog verscheurde Irak en Syrië zoeken troost in Gods Woord

Naamloos 1

Voorganger Rashid woont in het door oorlog geteisterde Irak. Hij en anderen in zijn kerk weigeren uit hun land te vluchten. Ze blijven samenkomen, ondanks de continue dreiging van geweld, ontberingen, zelfs dood…

Ja, zij kiezen ervoor te blijven, want ze willen niet dat de Kerk en het getuigenis van Jezus in hun land vervaagt tot slechts een verre herinnering. Dat is best heftig om je te realiseren, vind je niet? Toch is het de realiteit, vandaag in Irak.

De afgelopen 10 jaar is het aantal christenen in Irak teruggelopen van 1.5 miljoen naar slechts 300.000 vandaag. Elke dag ontvluchten honderden christenen hun land, met een hart vol verdriet en angst. Een locale kerk zag recent haar ledental teruglopen van 350 naar 30!

In Egypte heeft de politieke instabiliteit en recente oproer geleid tot geweld tegen Koptische christenen en verschillende kerkverbrandingen. Ook vluchten er christelijke broeders en zusters uit Syrië naar Libanon, Turkije en Jordanië.

Goed nieuws is dat temidden van deze chaos, vervolging en druk, vele mensen tot de Heer komen en er in Zijn Kerk een nieuwe generatie verrijst uit de as en het puin in de hele regio. En deze gelovigen hebben wanhopig ons gebed en onze ondersteuning nodig!

Ze hebben geestelijk voedsel nodig dat hen ondersteunt en geestelijk opbouwt. Ze hebben solide onderwijs nodig dat de Bijbel voor hen ontvouwt en hen verbindt aan Gods kracht om de chaos en druk in hun dagelijks leven te doorstaan.

Dat is waar DPM in o.m. Irak, Syrië, Egypte, Turkije, Jordanië en Iran aan werkt. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld honderden exemplaren gedrukt en verspreid van De Omwisseling, Fundament van Geloof door Bijbelstudie, Geestelijke Strijd en andere boeken, in het Arabisch, Farsi en ook Engels, voor christelijke werkers, organisaties en zendelingen.

God gebruikt Dereks onderwijs om mensenlevens in deze regio’s aan te raken in kerken, gezinnen en ook vluchtelingenkampen. En vanwege de materialen die wij hen in handen hebben gegeven, beleven deze christenen momenteel een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest en vragen om meer materiaal dat hen ondersteunt in deze zware tijden.

NaamloosChristenen in het door oorlog verscheurde Irak en Syrië zoeken troost in Gods Woord. Help ons alstublieft de broers en zussen in deze regio te ondersteunen!

Uw ondersteuning is voor hen echt een geestelijke reddingsboei. Met uw hulp kan DPM doorgaan om de geestelijke honger in dit deel van de wereld te bevechten. Voorgangers zoals Rashid worden bemoedigd om in geloof te blijven staan, in een wereld vol geweld, autobommen en angst.

Uw giften stellen ons in staat om zogenaamde ‘Geestelijke Overlevingspakketten’ in het Arabisch en Farsi te verspreiden onder geestelijk hongerige voorgangers en nieuwe gelovigen in deze regio, bestaand uit Dereks boeken, cd’s, dvd’s. Want de Kerk moet overleven!

Uw gift helpt ons ook om Fundament van Geloof door Bijbelstudie, Zegen of Vloek en andere boeken te vertalen en verspreiden in het Soerani, een taal die gesproken wordt in Noord-Irak. Uw gulle gift zorgt ervoor dat voorgangers, andere christenen en nieuwe gelovigen het geestelijke voedsel krijgen dat ze nodig hebben voor die persoonlijke ontmoeting met Jezus.

Klik hier voor de nieuwsbrief van juni 2014 als pdf

 

 

Lees verder

Midden Oosten

Bekijk hier de nieuwsbrief van het Midden Oosten van mei 2013 als pdf

 

Ik wil deze brief beginnen met een prachtig, bemoedigend getuigenis van Adar, een gelovige uit Egypte, die
net als miljoenen anderen in het Midden-Oosten, leeft onder voortdurende grote druk. 

Adar behoort al dertig jaar tot een traditionele christelijke kerk – een minderheidsgroep in Egypte – maar hij
had nog nooit echt de verschillende aspecten van Jezus’ offer aan het kruis begrepen. Dit veranderde toen
hij Dereks boek Betaald met bloed te pakken kreeg. “Ik kan jullie niet genoeg bedanken dat jullie me dit
boek hebben gegeven”, zei hij. “Dereks onderwijs over de omwisselingen en bevrijdingen die Jezus voor
ons bewerkte aan het kruis is zo duidelijk – het brengt echt de kern van de Evangelieboodschap over.’’
“Elke keer als mijn hart weer wordt overweldigd met angst over wat er gebeurt in de straten van Caïro, of met zorg over
wat mijn kinderen zou kunnen overkomen vanwege ons geloof, dan kijk ik naar Jezus aan het kruis en dan weet ik
dat mijn Redder begrijpt waar we doorheen gaan. Hij beantwoordt onze gebeden en geeft ons iedere dag nieuwe hoop.
De waarheden over de betekenis van het kruis heb ik opgeborgen in mijn hart. En in deze moeilijke periode voor ons
land gebruik ik dit om anderen mee te bemoedigen. Nogmaals heel veel dank.”

Adars getuigenis bemoedigt ons, maar drukt ons ook met de neus op die prangende vragen waar we met DPM voortdurend mee te maken hebben:
– Hoe kunnen we christenen in het Midden-Oosten helpen om onder de grote druk van religieus extremisme
of economische ontberingen, staande te blijven?
– Hoe bemoedigen we hen om geestelijk te groeien, in een maatschappij die niet-moslims keihard en wreed
behandelt?

In deze nieuwsbrief deel ik weer een grote uitdaging met u. Vele tienduizenden christenen hongeren naar
onderwijs uit Gods Woord. Kerkleiders, individuele gelovigen en ‘zoekende moslims’ leven vaak onder
grote druk. Tot nu hebben we deze groepen mensen ieder jaar weer kunnen voorzien, dankzij uw gulle ondersteuning.
Voor 2013 moeten we nu zeker stellen dat we hiermee kunnen blijven doorgaan.

Veel mensen zoals Adar, die Dereks boeken of audioboodschappen namens u ontvangen, zijn ontmoedigd
en geïsoleerd. Sommigen zijn nieuwe gelovigen vanuit moslimachtergrond en hebben alles moeten achterlaten
om Jezus te kunnen volgen. Anderen ervaren de zware druk van vervolging en zitten in de gevangenis.
Ze zijn moe van de voortdurende tegenstand en verlangen naar de rust voor hun ziel, die Gods Woord
hen geeft. Het is belangrijk dat wij in het Westen – juist nu hier ook veel problemen zijn – hun roep om hulp
blijven horen…

 

Daarom schrijf ik u vandaag. Ik wil u dringend vragen om te geven voor het DPM-werk in het Midden-Oosten,
zodat mensen als Adar geholpen worden om staande te blijven in hun hoop op Christus. Nog een voorbeeld:
dankzij uw vrijgevigheid zijn we in staat om een boek als De Pijlers van het christelijk geloof te geven aan
nieuwe gelovigen, zoals Farha in Irak. Zij gaf vorig jaar haar leven aan Christus, nadat ze thuis stiekem christelijke
tv-programma’s had bekeken. Als haar broers hier achter zouden komen, zouden ze haar zeer hard
behandelen en haar zelfs verstoten. Toch is ze vastbesloten om meer te leren over de Bijbel. Op dit moment groeit Farha in haar geloof door samen met een christelijke vriend De Pijlers van het christelijk geloof te bestuderen in het Arabisch.
En wat misschien nog wel belangrijker is, we kunnen ook voorgangers helpen, zoals Martin, die ergens woont in het
gebied van de Perzische Golf. Veel kerkleiders in het Golfgebied vragen ons om solide Bijbelonderwijs voor hun snel groeiende gemeenten, omdat onder de oppervlakte duizenden de Heer leren kennen. Dereks onderwijs is zo universeel en ontvouwt Gods principes helder en eenvoudig – ongeacht de cultuur waar mensen uitkomen.

Dit jaar moeten twaalf vertaalde Derek Prince-boeken herdrukt
worden in het Arabisch en enkele andere talen. Onder andere: In Gods aanwezigheid; Doop in de Geest;
Zij zullen boze geesten uitdrijven; Zegen of vloek, Het huwelijk een verbond en De Pijlers van het christelijk
geloof. Ook willen we een serie onderwijsvideo’s van Derek met ondertiteling of voice-over in het Arabisch
beschikbaar maken, voor christelijke tv-kanalen en gebruik op internet. Televisie is een essentieel en zeer
effectief middel voor christelijke evangelisatie in dit gebied, waar per persoon gemiddeld vijf uur per dag
televisie gekeken wordt.

Uw gift van 16 euro maakt deze twaalf boeken beschikbaar voor één deze mensen. Een gift van 50 euro
maakt maar liefst 20 exemplaren van De Pijlers beschikbaar. En een gift van 250 euro helpt ons om een
videobooschap van Derek te vertalen, zodat deze in tienduizenden huizen verspreid wordt in de regio…
We hopen dat u – vanuit de zegen die Dereks onderwijs voor u betekend heeft – wilt reageren op de roep
om hulp van vele broeders en zusters, voorgangers en gelovigen – maar ook duizenden zoekende moslims
die honger en dorst hebben naar de waarheid van Gods levensveranderende Woord.

In zijn dienst,

Neil Cornick, Zending DPM Middle East

Ivar van der Sterre, DPM Nederland

Lees verder

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email