Investeer Oost Europa – September 2019

 

 

Beste vriend/vriendin,

Dertig jaar zendingswerk in Oost Europa… Wat een mijlpaal en een wonder!

In oktober 1989 openden we in Nederland een kantoor om de Kerk in Oost Europa te ondersteunen. We begonnen Dereks onderwijs te vertalen en te verspreiden in Oost Europeese landen en later ook in Nederland en België.

Het waren opwindende en uitdagende tijden!

Uitdagende tijden omdat de jaren van communistische overheersing hun sociale en economische tol begonnen te eisen van de duizenden plaatselijke christenen in Oost Europa. Opwindende tijden omdat we onze lokale broeders en zusters, dankzij de steun van mensen zoals u, praktische en Bijbelgetrouwe discipelschapsmaterialen konden aanreiken.

De steun groeide en ons zendingswerk in Oost Europa speelde al snel een belangrijke rol in de regio. We hielpen duizenden lokale gemeenten Gods levende Woord te onderwijzen aan – als gevolg van jarenlange communistische overheersing – verarmde, hopeloze en gedesillusioneerde mensen.

De enorme vrijgevigheid (zowel grote als kleine giften) hebben ons in staat gesteld om Dereks bijbelonderwijs uit te delen aan christenen zoals Miroslav, een voorganger en Bijbelleraar uit Tsjechië:

“Terwijl Tsjechië nog onder communistisch bewind stond, kwam ik in aanraking met Dereks onderwijs. Door pastor Prince raakte ik geïnspireerd om het Nieuwe Testament in het Grieks te bestuderen, zodat ik Gods Woord beter zou kunnen begrijpen.

Na de ‘Fluwelen Revolutie’ in 1989 (een protest van m.n. Tsjechische studenten in Praag tegen het communistische regime, wat leidde tot de val van dit bewind, red.), besloot ik het lichaam van Christus te dienen door mijzelf toe te wijden aan de bediening van voorganger en Bijbelleraar. Dereks boeken hielpen mij om mijn talenten te ontdekken. Daarnaast hielp dit onderwijs mij om anderen te helpen God en Zijn Woord serieus te gaan nemen.

Als voorganger heb ik regelmatig het vertrouwen van de gemeente in de Bijbel kunnen versterken vanuit Dereks onderwijs over vergeving, genade, redding, gebed en de Heilige Geest. Later, als lector en directeur van een theologische hogeschool, gebruikte ik Dereks onderwijs om mijn studenten te trainen. Veel van deze studenten zijn voorgangers, leraren of zendelingen geworden.

Ik houd van Dereks onderwijs omdat het naast praktisch toepasbaar ook grammaticaal en theologisch accuraat is. Door gebruik te maken van zijn expertise in Grieks en Hebreeuws, liet Derek de ware betekenis van de Bijbelverzen zien.

Dereks materialen zijn als een schat geweest voor de Tsjechische christenen. Woorden schieten tekort om DPM en alle donateurs te bedanken voor het beschikbaar maken van dit onderwijs.”

De afgelopen dertig jaar heeft DPM-Oost Europa duizenden Bijbelleraren zoals Miroslav geholpen om de kracht van Gods Woord te ontdekken. In hun levens en de levens van anderen. Jij als trouwe ondersteuner van het werk van DPM hebt een enorme bijdrage geleverd aan dit werk. We hadden dit niet zonder jouw hulp gekund!

 

Zou je willen overwegen om als cadeautje voor deze 30e verjaardag een gift van €30,- te geven?

 

Jouw gift zal duizenden christenen in Kroatië, Albanië, Roemenië, Servië, Tsjechië, Hongarije, Polen, Slowakije en elders inspireren en toerusten en ervoor zorgen dat Dereks onderwijs beschikbaar wordt voor gelovigen als Branimir, die echt van Jezus en Zijn Woorden is gaan houden:

“Het lezen van Dereks boeken heeft mijn leven echt veranderd. Misschien dat ik wat overdrijf, maar ik ben nu meer van God gaan houden dan ooit. Dit heb ik te danken aan Derek, deze geweldige leraar van het Woord. Hij heeft mij geholpen Gods karakter en Zijn goddelijke kracht beter te begrijpen.”
– Branimir, een 79-jarige gelovige uit Kroatië

Na dertig jaar groeit de vraag om betrouwbaar Bijbelonderwijs in Oost Europa nog altijd.

  • Christenen in Albanië hebben levensveranderend Bijbelonderwijs nodig zoals dat van Derek. Er is daar namelijk veel verwarring en onwetendheid aangaande theologische onderwerpen.
  • Gelovigen in Tsjechië hebben gebalanceerd Bijbelonderwijs nodig over genade, persoonlijke offers en over wat het betekent om een discipel van Jezus te zijn. Veel traditionele kerken hebben moeite het hoofd boven water te houden en de nieuwe gemeenten bieden vaak een oppervlakkige ‘feelgood’ theologie.
  • Kroatische christenen worstelen met armoede. Onze plaatselijke werkers helpen velen die lijden aan ziekten en die liefde, rust, blijdschap of bemoediging nodig hebben van andere christenen.

Samen met DPM Oost Europa kunnen we hen die het moeilijk hebben in deze landen ondersteunen. We kunnen ze helpen Gods Woord beter te begrijpen en toe te passen in hun levens.

Er liggen momenteel plannen om de schriftelijke cursus ‘Fundament van geloof door Bijbelstudie’ te vertalen en te drukken in het Albanees, om zo honderden voorgangers toe te rusten met dit levensveranderde Bijbelonderwijs. Ook willen we doorgaan met het helpen van gelovigen zoals Miroslav in Tsjechië en Branimir uit Kroatië, om Dereks Bijbelonderwijs te gebruiken om zowel bij zichzelf als bij hun medechristenen een liefde voor God en zijn Woord aan te wakkeren.

Laten we samen het dertigjarige wonder van DPM in Oost Europa in gang houden!

In Christus’ liefde verbonden,

                                                 

Branislav Čekan                                                                                                                                              Ivar van der Sterre
DPM–EE Outreach Director                                                                                                                  DPM Nederland

 

 

Lees verder

Investeer in mensen – Oost Europa

Klik op de afbeelding om deze nieuwsbrief te openen in pdf.

Beste vriend/vriendin,

Iedere keer als ik deze woorden van Jezus lees: ‘…ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft…’ (Mattheüs 7:24), word ik eraan herinnerd dat het leggen van een stevig fundament in Gods Woord essentieel is om op een gezonde, geestelijke manier om te gaan met de uitdagingen van het leven.

Deze woorden herinneren me er ook aan dat duizenden christenen in landen als Albanië, Kroatië, Servië, Polen en Bulgarije nauwelijks tot geen beschikking hebben over discipelschapsmaterialen om hen te helpen dat fundament te leggen.

Hoewel de uitdagingen per land verschillen, wordt hun situatie het best beschreven met Dereks woorden in De pijlers van het christelijk geloof: ‘Zij (deze gelovigen) hebben nooit stevig fundament gelegd. Als gevolg daarvan zijn ze nooit in staat geweest om een stabiel, succesvol leven als christen te bouwen.’

Vandaag nodig ik je uit om te helpen deze situatie te veranderen, door te bidden voor onze broeders en zusters in Oost Europa. En, als je daartoe in staat en bereid bent, geef dan alsjeblieft een gift voor ons zendingswerk daar.

Veel gelovigen in Oost Europa hebben behoefte aan fundamenteel bijbelonderwijs om hen te helpen hun leven te bouwen op Gods Woord.

Hier zijn een aantal opmerkingen van onze zendingswerkers in Oost Europa:

Gelukkig zijn er ook goede berichten, mooie getuigenissen en dankpunten om te delen. Twee daarvan wil ik je niet onthouden. Hieronder lees je de verhalen van broeder en zuster Nenad en Biljana uit Servië en broeder Barnabás uit Hongarije. Zij zien in hun leven en in de levens van de mensen die ze mogen dienen de vrucht van het bijbelonderwijs dat Derek door Gods Geest mocht geven.

In Jezus’ liefde verbonden,

Branislav Čekan & Ivar van der Sterre

DPM Oost Europa & DPM Nederland

Klik hier om naar onze donatiepagina te gaan om een gift over te maken.

Lees verder

Oost Europa

mei 2013

Oost-Europa leert de bovennatuurlijke kracht van proclamatie kennen!

Slowakije

Naamloos

Alena Cermakova

Het is al enige tijd geleden, maar een prachtig getuigenis kwam ons ter ore uit Slowakije. De nationaal bekende gospelzangeres Alena Cermakova genas drie jaar geleden van een gescheurd trommelvlies, na het lezen en toepassen van het boekje De kracht van proclamatie. Toen zij hierover vertelde tijdens een interview op tv waarbij ze dit boek liet zien, kreeg DPM Slowakije zelfs een bestelling binnen van iemand die niet geloofde in God, maar die dacht dat het ging om een soort alternatieve geneeswijze… Inmiddels zijn zowel het boek De kracht van proclamatie als Drie maal daags uitverkocht en weer herdrukt. Ook zijn afgelopen jaar 50.000 onderwijsbrieven verspreid. 12 titels via tientallen kerken. Brano Cekan van DPM Slowakije (die ook het DPM-werk in andere landen coördineert): ,,We prijzen God voor de groeiende honger naar Bijbelonderwijs over Gods bovennatuurlijke kracht, niet alleen in Slowakije, maar in steeds meer landen van Oost-Europa!’’ 

Poolse boeken

Poolse boeken

Polen

De Kracht van Proclamatie is gedrukt en zeer goed ontvangen. Ook DPM Polen brengt voor Pasen 2013 het boek Betaald met bloed uit, compleet met de studiegids, om zo de vele huiskringen te helpen groeien in begrip van de kracht van het bloed en de omwisseling aan het Kruis.

Roemenië

Gaven van de Geest- Roemeens

Gaven van de Geest- Roemeens

Het boek Gaven van de Geest heeft sinds de publicatie in mei vorig jaar al vele honderden mogen toerusten voor het functioneren in de bovennatuurlijke gaven! Tijdens de gelijknamige conferentie in november werden nog eens vele tientallen mensen (waaronder veel van orthodoxe achtergrond!) gedoopt in de Heilige Geest, maar ook ontvingen tientallen de ‘doop in Christus’ voor het eerst! (Oftewel, zij gaven voor het eerst hun leven over aan Jezus!)

Momenteel wordt gewerkt aan de video-opnamen van de conferentie, die in de loop van dit jaar op de nationale christelijke zender Alfa & Omega TV worden uitgezonden. Ook is het boek Betaald met bloed klaar voor de pers, en wordt nog voor Pasen uitgegeven!

Tsjechische DPM website

Tsjechische DPM website

Tsjechië

In dit ‘meest atheïstische land van Oost-Europa’ mocht DPM afgelopen jaar het boek Leven door geloof uitbrengen. Via de Tsjechische DPM-website zijn tientallen boodschappen van Derek Prince verkrijgbaar. Daniël Skokan, onze DPM-werker in Tsjechië, heeft bovendien visie voor het ontwikkelen van internetcursussen, om de gelovigen via het web toe te rusten en helpen groeien in geloof.

Hongarije

Leven door geloof- Hongaars

Leven door geloof- Hongaars

Het boek Leven door geloof dat afgelopen jaar ook uitkwam in Hongarije, is inmiddels al weer uitverkocht en wordt herdrukt! In Hongarije is gewerkt aan de uitgave van verschillende kleinere boekjes: Onbegrijpelijke liefde, Gods wil mijn levensdoel, Overgave en Dankzegging, lofprijs, aanbidding. Bovendien wordt gewerkt aan een professionele website, en publicatie van het boek De kracht van proclamatie.

Servische boeken

Servische boeken

Servië

Afgelopen jaar zijn het boek Gaven van de Geest en Gods Woord geneest verschenen in het Servisch. Miro Fic, onze werker in Servië: ,,Deze toerusting is zo hard nodig in ons land en we zijn blij dat we erin mogen voorzien. Momenteel werken we aan het boekje Waar het hart vol van is… Een vitaal boekje voor ons land, waar zoveel christenen negatieve dingen belijden en hun tong nauwelijks onder controle hebben. Om die reden gaan we hierna ook bezig met het boek De kracht van proclamatie!’’

Kroatië

Zegen of vloek- Kroatisch

Zegen of vloek- Kroatisch

In Kroatië zien we een geweldige doorbraak van het werk, met name in Rooms Katholieke kringen. Het boek Zegen of vloek werd begin 2012 herdrukt (deze keer met studiegids voor huisgroepen!) in een oplage van 1.500 stuks, maar moest binnen enkele maanden al opnieuw herdrukt worden. Ook de boeken Gaven van de Geest en Lucifer ontmaskerd die in 2012 zijn verschenen, zijn zeer goed ontvangen. In 2013 gaat DPM Kroatië ook de proclamatiekaarten drukken , die momenteel al via de website (www.derekprince.hr) veel worden gedownload.

Slovenië

Ook in dit land zien we grote belangstelling vanuit traditionele (RK) kringen. Het afgelopen jaar verschenen Het huwelijk, een verbond; Gods Woord kracht en gezag; Bitter water en Gods hart voor wezen, weduwen, armen, verdrukten.

Leer bidden en Gods Woord geneest- Bulgaars

Bulgaarse boeken

Bulgarije

Onze DPM-werker Iskra, in Bulgarije, zegt: ,,Er is in ons land grote honger naar groeien in relatie met God en het functioneren in zijn kracht! De boeken Leer bidden en Gods Woord geneest zijn beide binnen het jaar uitverkocht en herdrukt! Ook het boek Overwinning over de dood is goed ontvangen. Dankzij giften uit het Westen hebben we afgelopen jaar ook vele gratis onderwijsbrieven mogen verspreiden, waardoor de belangstelling voor de boeken groeit.

Albanië

Het werk in Albanië, Macedonië en Bosnië ligt door omstandigheden momenteel stil, terwijl we op zoek zijn naar nieuwe coordinators voor het DPM-werk in deze landen. Bid u meer voor Gods leiding en arbeiders in de oogst!

We prijzen God voor alles wat Hij afgelopen jaar mogelijk maakte in Oost-Europa!

 

Project Oost-Europa 2013:  Life Changing Spiritual PowerNaamloos

Levensveranderende Geestelijke Kracht … in alle Oosteuropese landen!

Samen met de werkers van DPM Nieuw Zeeland, hebben we voor Oost-Europa door profetische woorden de visie ontvangen dat er een doorbraak komt op het gebied van Gods bovennatuurlijke kracht. In 2012 zagen we dit al gestalte krijgen door de publicatie en snelle verspreiding van o.m. Gods Woord geneest en Gaven van de Geest in verschillende landen.

In 2013 wordt in vrijwel alle Oosteuropese landen gewerkt aan het project Levensveranderende Bovennatuurlijke Kracht – een bundel van 6 kleinere titels met toerusting over de geestelijke wereld. o.a. Van vloek naar zegen, Geestelijke strijd en de Heilige Geest in jou (Deze bundel bestaat niet in het Nederlands)

Voor de vertaling en voorbereiding van dit project in 9 talen, is ca. € 12.000 nodig. DPM Nieuw Zeeland zal vervolgens zorg dragen voor een oplage van 3.000 stuks in elke taal, die vervolgens deels gratis verspreid zullen worden onder leiders.

Lees verder

De Omwisseling in het Hongaars

De zendingsorganisatie Immanuel, die actief is op het gebied van armenzorg, opbouw en gemeentestichting in Transsylvanië (Roemenië), deelt rond Pasen het boekje De Omwisseling aan het kruis uit in het Hongaars. 

Het boekje bestond drie weken geleden nog niet in deze taal, maar uit visie en betrokkenheid heeft Immanuel DPM Hongarije gesponsord om dit boekje met spoed beschikbaar te maken. 

Lees verder

Kroatië en Slovenië

Een van de grootste Rooms Katholieke boekwinkels in Kroatië, heeft sinds kort ook alle boeken van Derek Prince in het assortiment. Enkele jaren geleden al gingen de deuren van Rooms Katholieke boekwinkels in Slovenië open voor Derek’s onderwijs. De boeken Zegen of Vloek en Gods antwoord voor afwijzing stonden toen een flinke periode in de top 10 van best verkochte boeken. We bidden dat zich een soortgelijk wonder voltrekt in Kroatië. 

Lees verder

Roemenië

Derek Prince’ onderwijs over bevrijding van de vloek heeft afgelopen twee jaar in brede kerkelijke kring gezorgd voor doorbraak en vernieuwing. De heruitgave van het boek Zegen of vloek, begeleid met conferenties en spreekbeurten, heeft hier en daar stof doen opwaaien, door getuigenissen van mensen die vrijkwamen van emotionele en lichamelijke problemen als gevolg van demonische invloed. 

Vorig jaar is door DPM Roemenië bewust gekozen om een conferentie te organiseren rond de basis van het Kruis. Dit jaar wordt deze boodschap voortgezet tijdens opnieuw een conferentie in mei, maar zal ook het boek verschijnen De Gaven van de Geest, om de bewustheid van onze bovennatuurlijke erfenis te blijven stimuleren. 

Lees verder

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email