Pakistan

Sinds 1997 werken onze Pakistaanse directeuren hard aan het bouwen van het lichaam van Christus in hun land met Derek's boeken.

DPM is nu de op één na grootste christelijke uitgever in Pakistan, Derek's boeken zijn zeer bekend en veel gelezen door duizenden. Tweeëndertig van Derek Prince's boeken zijn vertaald en gedrukt in de plaatselijke taal 'Urdu'. Meer dan 1.800 pastors staan op de DPM-Pakistan mailinglijst voor het ontvangen van een gratis exemplaar van elk uitgebracht Derek Prince boek. Deze pastors ontvangen ook Derek's onderwijsbrieven elke twee maanden. Deze uitgaven zijn ideaal voor het ondersteunen van leiders met de nodige informatie om het land te leren over het lichaam van Christus in deze Islamitische natie.

Ook worden er 'DPM zondagen' gehouden waar het Woord wordt gedeeld aan de hand van Derek's onderwijs en er worden onderwijs seminars gehouden voor christelijke leiders. De Bijbel school van DPM is vertaald en opgenomen in het 'Urdu', klaar om verzonden te worden naar kerken en Bijbelscholen. Het curriculum bestaat uit: The Roman Pilgrimage, God’s Last Word: An Exposition of Hebrews, Laying the Foundation, Life Changing Spiritual Power, Prophetic Guide to the End Times, The Nine Gifts of the Holy Spirit and The Good News of the Kingdom.

Getuigenis

Januari 2014

Pakistan 

Een pastor uit Karachi had deze geweldige getuigenis na het lezen van ‘Life-Changing  Spiritual Power’: “Een aantal jaren geleden heb ik beide benen en ook mijn boven en ondertanden verloren. Ik was heel erg mismoedig en leefde een hopeloos leven zonder enige betekenis. Deze laatste twee jaren heeft het boek ‘Life-Changing Spiritual Power’ mij nieuwe hoop gegeven om te leven en kracht om mij te ondersteunen. Het is mijn persoonlijk leven dag na dag aan het veranderen. Uit dat boek put ik kracht om te volharden. Ik heb het zoveel keren gelezen dat ik veel dingen uit het hoofd weet. Het is een geweldige hulpbron in onze taal. Heel hartelijk dank DPM-Pakistan. Alle glorie voor de Heer.”

Lees verder

Pakistan/Nepal

Lees hier de printbare versie van de nieuwsbrief met foto’s

PAKISTAN

‘bloed van martelaren…’

De noordwestelijke grensprovincie van Pakistan (afgekort NWFP) heet Khyber Pakhtunkhwa, en is de kleinste en dunst bevolkte van de vier provincies die Pakistan heeft. De hoofdstad ervan is Peshawar, een grote stad die gedomineerd wordt door wetteloosheid, geweld, drugs- en wapenhandel, en soennitisch fundamentalisme. De bevolking bestaat overwegend uit etnische Pasjtoen (Soennitische moslims), maar er zijn ook kleine groepjes sjiitische moslims. De NWFP is een stammengebied, met een geschiedenis vol conflicten en radicaal moslim extremisme. Omdat het gebied grenst met Afganistan, zijn de mensen hier erg beïnvloed door de Afgaanse cultuur en samenleving.

Er is dan ook hevige vervolging van christenen en veel onenigheid, maar tegelijk is er dringende vraag naar Bijbelse toerusting, bemoediging en onderwijs voor de christenen die er wonen. De kerk in NWFP

bestaat voornamelijk uit christenen die hier vanuit andere gebieden in Pakistan naartoe zijn verhuisd.

Verder groeit de Kerk gestaag – ondanks een geschiedenis van veel martelaren – doordat veel mensen

Jezus ontmoeten in een droom of visioen. De mensen zijn hongerig naar de waarheid, vooral in deze tijd

waarin veel (zelf-)moordaanslagen plaatsvinden door de Pakistaanse Taliban, die door angst en intimidatie het islamgeloof wil afdwingen. Evangelisatie door literatuur speelt in dit gebied van Pakistan dan ook een cruciale rol. Een boek kan zijn als een stille zendeling, die een mensenhart voorbereidt om Jezus te ontmoeten. Het licht van het evangelie breekt in deze regio langzaam maar onherroepelijk door in een situatie van veel duisternis…

Deze duisternis werd voor DPM Pakistan enkele jaren geleden heel concreet…

DPM-Pakistan heeft al vele boeken van Derek Prince in de locale Pasjtoe-taal vertaald, gedrukt en verspreid (naast tientallen boeken in het Urdu en andere Pakistaanse talen). In 2005 kostte dit echter het

leven van onze Pasjtoe vertaler, voorganger Samsoon. Hij werd vermoord door fundamentalisten. Al een

aantal keren was hij bedreigd en gesommeerd om met het werk van God te stoppen. In Juli 2005 werd hij

ontvoerd en op brute wijze vermoord, zijn vrouw en drie kinderen achterlatend. Deze moesten als gevolg

hiervan de stad Peshawar ontvluchten voor hun eigen veiligheid. Nog steeds is DPM geregeld betrokken

bij de hulp aan zijn familie, wanneer zij steun nodig hebben. Door het overlijden van voorganger Samsoon viel het DPM-vertaalwerk in de noordelijke regio vijf jaar lang stil, totdat we in 2010 op bovennatuurlijke wijze voorganger Ali (een bekeerde moslim) ontmoetten. Voorganger Ali is een geweldige vertaler en heeft de vertaling van Dereks boeken op zich genomen in het Pasjtoe en Dari (de taal van o.m. Afghanistan).

Vele voorgangers en andere vrienden in dit werkgebied helpen nu met de verspreiding van Dereks Bijbelonderwijs in de noordwestelijke grensprovincie. Binnenkort zal het belangrijke boek Fundament van Geloof door bijbelstudie voor de eerste keer gedrukt worden in vier Pakistaanse talen: Baluchi (Zuid Pakistan), Dari (Noord Pakistan en delen van Afghanistan), Pasjtoe (Noord Pakistan) en Sindhi (de Sindhi provincie). Deze boeken worden gratis weggegeven aan duizenden voorgangers en gelovigen, om hen te versterken in hun kennis over Gods Woord. Fundament van Geloof is het eerste van zes boeken die komend half jaar maanden in deze vier talen worden geproduceerd.

e: gratis boekje bij een gift vanafe25! – Zie achterzijde

Getuigenis: “Wonderboek” brengt ommekeer in leven van voorganger”

Een voorganger uit Mardan (NWFP) kocht vorig jaar het dagboek Gods levende Woord. Hij schreef DPM Pakistan: Al 16 jaar dien ik de Heer in dit moeilijke, radicaal fundamentalistische deel van Pakistan. Ik kocht dit “wonderboek” bij één van de Rooms Katholieke boekwinkeltjes in Peshawar. Eerlijk gezegd hebben we maar weinig christelijk materiaal in onze taal, en om de mogelijkheid te hebben om dit prachtige dikke dagboek in het Urdu te kunnen kopen, is zeer uitzonderlijk! Wat een zegen! Ik heb nog nooit iets soortgelijks gezien! Na het lezen van dit dagboek en de toepassing ervan in mijn persoonlijke leven en mijn bediening, begon ik veranderingen te merken. In het begin merkte ik het niet, maar toen God onze kerk begon te zegenen en ik begon te groeien in mijn persoonlijke wandel met God, merkte ik het! Dit dagboek heeft mijn leven veranderd!

NEPAL

Al ruim 15 jaar werkt DPM ook in Nepal. Al ruim twintig boeken zijn vertaald, maar er is ook veel  persoonlijke toerusting. Eén van de constante uitdagingen daarbij, is het feit dat veel van de dorpjes zeer afgelegen liggen. Desondanks houdt DPM door het hele land conferenties en seminars, om de verspreiding van Dereks broodnodige boeken te ondersteunen. De christenen in Nepal zijn u zo dankbaar voor alle hulp en toerusting die duizenden christenen (vele voorgangers en leiders) namens u ontvangen!

Eén boek in het bijzonder is een geweldige zegen, namelijk Levensveranderende Geestelijke kracht (in de vorige ‘Investeer in mensen’ (Oost-Europa) vertelden we over deze bundel van 6 van Dereks titels over de Heilige Geest en Geestelijke Strijd). DPM Nepal geeft geregeld honderden exemplaren weg aan voorgangers (zie foto’s), oudsten en jeugdwerkers, die bij de seminars aanwezig zijn. Afgelopen jaar hield of ondersteunde DPM Jongeren- vrouwen- en leidersconferenties in o.m: Kathmandu (hoofdstad), Dolakha (dit ligt één dag busreis plus drie uur lopen ten oosten van Kathmandu, Pokhara (West Nepal), Chitawan (zuidwest van Kathmandu) Dharan en Itahari. Deze conferenties varieerden in grootte van 25 jongeren tot 300 leiders uit verschillende denominaties…

Maar bij allemaal werkte de Heilige Geest krachtig in bekering, genezing, vertroosting en opbouw door

onderwijs. Vele honderden boeken van Derek werden uitgedeeld, maar momenteel zijn ook veel boeken

uitverkocht of weggegeven, en zijn dringend herdrukken nodig. • In deze gebieden – waar drukwerk relatief goedkoop is – staat uw gift van bijvoorbeeld €25,- al voor de druk en verspreiding van 30 exemplaren van het dagboek Gods levende Woord, of zelfs 40 X de bundel Levensveranderende Geestelijke kracht.

• In Pakistan maakt uw gift van €40 maar liefst 60 stuks van Fundament van Geloof mogelijk

in één van de genoemde talen.

• En uw gift van b.v. €100,- euro voorziet in de mogelijkheid om een jongeren- of vrouwenconferentie te houden in een afgeleden gebied van Nepal.

In Zijn dienst,

Warren Smith

DPM Outreach India, Pakistan, Nepal

Voor uw gift kunt u de machtiging gebruiken, of overmaken naar Derek Prince Ministries Doetinchem, SNS bank

 

Lees verder

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email