Rusland

Het uitreiken naar de gebieden van de voormalige Sovjet Unie blijft groeien. DPM vertaald nu werk voor Rusland, Oekraïne, Kazachstan, Armenië en vele andere talen van de voormalige Sovjet Unie.

Derek zijn onderwijs bereikt vele mannen en vrouwen in deze regio's en de Baltische staten met de Russische versie van de Correspondentie Bijbel School. Deze Bijbel school heeft zo'n 2.000 studenten inclusief vele gevangenen.

Derek's Russische radio programma, Derek Prince Interpretiruet Biblia, welke het eerst in de lucht ging in 1986, is vele mensen tot zegen geweest. In 1995 werd Derek's Russisch vertaalde onderwijs 13 weken lang uitgezonden door 40 verschillende Russische televisiezenders.

Investeer in mensen Rusland – januari 2019

Doneer direct door hier te klikken

Klik hier voor een PDF versie van de brief

Beste vriend/vriendin,

Voorganger Pavel heeft een grote visie om Gods liefde te delen met iedereen die hij tegenkomt, in het bijzonder alcohol- en drugsverslaafden in het plaatsje Norilsk, Siberië.

Hij kan onze hulp heel goed gebruiken om zoveel mogelijk mensen te bereiken!

Het leven in Norilsk is zwaar. Zes maanden per jaar is alles bedekt met sneeuw. In het midden van de winter kan de temperatuur dalen tot min 40 graden Celsius. De werkeloosheid is hoog en degenen die wel een baan hebben, worstelen alsnog om rond te komen. In afgelegen plaatsen als Norilsk liggen zorg en hopeloosheid als een zware deken over het land. Vaak worden deze gevoed door overmatig drank- en drugsgebruik.

Toch is er te midden van die hopeloosheid goed nieuws. Prijs God! 

Volodya’s verhaal: van alcoholisme en wanhoop naar het dienen van Jezus
Het goede nieuws is dat in dit soort afgelegen gebieden in Rusland, honderden voorgangers zoals Pavel Dereks onderwijs gebruiken om de mensen te vertellen over Gods levensveranderende liefde en vergeving voor hen. Dankzij de gulle giften die zijn gegeven voor ons zendingswerk, hebben zij al heel wat mensen zoals Volodya* kunnen helpen om hun gebroken levens weer op te bouwen.

Volodya’s leven lag in puin. Toen hij een aantal jaar geleden zijn baan verloor, begon hij steeds meer te drinken. Hij kon geen ander werk vinden en het drinken werd nog erger.
Vorig jaar verlieten zijn vrouw en kinderen Volodya. Zij wilden geen contact meer.
‘Ik voelde me afgewezen en mijn leven verloor elke waarde,’ vertelde Volodya. ‘Ik wist niet waar ik hulp kon vinden.’

Voorganger Pavel kwam Volodya vorig jaar tegen op straat. Er ontstond een gesprek en Pavel gaf hem het boekje De omwisseling aan het kruis. Voor Volodya was dit een levensveranderd moment. In eerste instantie wilde hij het boekje niet lezen. Eigenlijk wilde hij het weggooien. Maar toen hij een kruis op de voorkant zag, besloot hij het toch mee naar huis te nemen. Een paar dagen later, toen hij nuchter was, pakte Volodya het boekje en sloeg het open. Hij las het boekje door, bad het gebed aan het eind en viel vervolgens in slaap. Toen hij de volgende morgen wakker werd, voelde hij zich een heel nieuw persoon. Het eerste wat hij deed, was vergeving vragen aan zijn gezin om zich met hen te verzoenen. Vervolgens zocht hij voorganger Pavel op en vroeg hem hoe hij zich bij een gemeente kon aansluiten en meer kon leren over God.
Met uw hulp kunnen we mensen in Siberië zoals Pavel en Volodya blijven zegenen met onderwijs over Jezus’ werk aan het kruis en Zijn oneindige liefde.

Doneer direct door hier te klikken

 

Lees verder

Investeer in mensen – Rusland, januari 2018

Klik op de afbeelding om deze investeer in pdf te openen.

Mijn naam is Vazgen Arseni. Ik ben de DPM Outreach coördinator voor de landen in de voormalige Sovjetunie. Terwijl je deze brief leest, ben ik waarschijnlijk op weg naar Moskou om onze werkers daar te bezoeken. We zullen daar de plannen en mogelijkheden bespreken voor het drukken van tien nieuwe, in het Russisch vertaalde boeken van Derek.

Ik vind mijn werk geweldig – en zoals de foto hierboven laat zien, hebben we nog veel meer werk te doen.

De grootste beloning is om te zien hoe God Dereks onderwijs gebruikt om broeders en zusters vrij te zetten van angst, afwijzing en gebondenheden.

Irina, bijvoorbeeld, is een gelovige uit Rusland die een moeilijke jeugd heeft gehad. Haar vader verliet het gezin toen ze zes jaar oud was. In die tijd begon Irina’s moeder te drinken en raakte verslaafd. Irina was erg boos op haar moeder. Haar hele jeugd worstelde ze met depressies en afwijzing.

Toen Irina trouwde, hoopte ze dat het een gelukkig huwelijk zou worden. Het onverwachte vreemdgaan van haar man bezorgde haar echter nog meer pijn en verdriet. Jarenlang gaf ze haar ouders en man de schuld van haar ongelukkige leven. Ze gaf zelfs God de schuld.

Totdat een vriendin haar op een dag Dereks boekje ‘Gods antwoord voor afwijzing’ gaf.  Het lezen van dit onderwijs hielp Irina begrijpen dat ze moest vergeven en dat ze God de gelegenheid moest geven om haar leven te herstellen. Ze gaf haar leven aan God, en in de maand die volgde, verzoende ze zich met haar moeder.  Ook heeft ze zich laten dopen.

Ik ontmoette Irina in haar kerk. De lach op haar gezicht sprak boekdelen! Ze houdt van Jezus…

Ik word zo blij als ik hoor hoe God werkt en hoop biedt aan gebroken mensen! We zien uit naar wat God ook in 2018 aan ons toevertrouwt en welk werk Hij ons te doen geeft. Hieronder geef ik een aantal voorbeelden van wat we dit jaar hopen te kunnen doen.

In Jezus’ liefde verbonden,

Vazgen Arseni – DPM Rusland

Lees verder

Investeer in mensen Rusland – maart 2017

Download hier een printbare versie van de nieuwbrief: investeer in Rusland

Nadezhda was wanhopig op zoek naar een wonder

Mag ik je dit plaatje schetsen: Nadezhda enVasily wonen in een klein dorpje in Rusland. Vasily komt vaak dronken thuis en slaat zijn vrouw in elkaar waar zijn kinderen bij zijn. Hij is boos omdat hij geen werk kan vinden en reageert zijn frustraties af op Nadezhda.
Nadezhda voelt zich gebroken en niet in staat hier nog langer mee om te gaan. Haar handen bibberen continu. Als ze praat met haar buren, vermijdt ze oogcontact.
Ze is al jaren niet in de kerk geweest, maar als ze alleen is, bidt Nadezhda voor een wonder. Ze weet dat God alle dingen kan veranderen, maar ze weet niet hoe.

Dit is waar jij en onze DPM-werkers op het toneel verschijnen.
Iemand als Nadezhda moet ontdekken dat Gods Woord mensen kan veranderen en hun leven en huwelijk kan herstellen.
Help je mee?
Jij kunt helpen de genezende kracht van Gods Woord vrij te zetten in de levens van mensen als Nadezhda door een gift aan DPM.
Jouw gift stelt gelovigen in Rusland, Oekraïne, Armenië, Estland, Georgië en andere voormalige Sovjet Republieken in staat om Dereks Bijbelonderwijs door te geven aan mensen die worstelen met hopeloosheid, pijn en armoede.

Nadezhda’s buurvrouw is zo’n gelovige. Ze zag hoe Nadezhda leed, dus ze bad voor haar en gaf haar Dereks boek Het huwelijk, een verbond, in het Russisch.
Terwijl Nadezhda in Dereks boek spitte om te ontdekken wat de Bijbel zegt over het huwelijk, realiseerde ze zich dat zij haar leven en huwelijk aan God moest toewijden.
Naarmate de tijd vorderde en Nadezhda groeide in geloof en kennis van de Bijbel, zag ze hoe God haar man veranderde van alcoholist tot volgeling van Jezus.

Nadezhda’s verhaal is slechts één voorbeeld van hoe levens kunnen veranderen in de voormalige Sovjetunie door de kracht van Gods Woord.

Door het steunen van ons zendingswerk in 15 landen in deze regio, bied je vele duizenden mensen als Nadezhda de kans om kracht te putten uit Gods Woord.

Met jouw hulp hebben we bijvoorbeeld 60.000 exemplaren verspreid van Zij zullen boze geesten uitdrijven, De Eindtijd, Gods antwoord voor afwijzing en Fundament van geloof door Bijbelstudie. Andere boeken verspreiden we in kleinere oplages, zoals Het huwelijk, een verbond.
We verspreiden deze via lokale Russische kerken en in gevangenissen.

Eerlijk gezegd zijn we één van de weinige bedieningen die gratis Bijbelonderwijs verstrekken aan gevangenen. We zien dat gevangenen worden aangeraakt door Dereks onderwijs. Dit bericht kregen we recent van een gevangene uit Oekraïne:

Het lezen van Dereks boeken heeft me geholpen om Gods plan voor mijn leven te zien. Dankzij zijn onderwijs ben ik een veranderd man. Ik heb een nieuw hart en een nieuwe ziel. Nu leef ik voor Jezus en voor mijn kleine meid, die 7 jaar oud is. Ik bid voor jullie allemaal!

Ondertussen, met jouw hulp, blijven we meer dan 2.000 gelovigen in Rusland, Oekraïne en Estland toerusten via onze Correspondentieschool de Pijlers van het christelijk geloof.

De grootste impact van onze zending in dit deel van de wereld hebben we waarschijnlijk met onze uitzendingen van Dereks onderwijs op satelliet TV.
Satelliet TV is het beste medium om miljoenen Russen te bereiken met het Evangelie, met name zij die wonen in afgelegen gebieden waar internetverbindingen slecht zijn.

Deze mogelijkheden willen we in 2017 verder uitbreiden. Daarom vragen we om je hulp.

Wil je vandaag een gift overmaken voor ons DPM-zendingswerk in de voormalige Sovjetunie?
• Jouw gift kan ons helpen om gratis exemplaren van Fundament van geloof door Bijbelstudie uit te delen aan 20.000 gevangenen in Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland, en de kracht van Gods Woord vrij te zetten in hun levens.
• Je kunt helpen ervoor te zorgen dat miljoenen Russisch-sprekende gelovigen toegang hebben tot Dereks onderwijs, door onze wekelijkse uitzendingen op satelliet-TV te ondersteunen.
• Of je kunt ons in staat stellen om Dereks materialen beschikbaar te maken voor broeders en zusters als Nadezhda en Vasily, die zich nu inzetten om andere echtparen met huwelijksproblemen te helpen en ondersteunen.

Jouw gift en jouw gebeden kunnen zó ver reiken in het bieden van levensveranderend Bijbelonderwijs aan miljoenen mensen die God bidden om een wonder en Zijn genezende kracht in hun leven. Ons zendingswerk is afhankelijk van de giften van mensen als jij, en kerken als de jouwe, die Dereks onderwijs kennen en er enthousiast over zijn.

Dankjewel voor je trouwe steun,

In Zijn dienst, In Jezus’ liefde verbonden,

Neil Cornick,DPM Internationaal
Ivar van der Sterre, DPM Nederland

Lees verder

investeer in Rusland

Bekijk hier de nieuwsbrief van Rusland van september 2013 als pdf

 

Dank je wel dat je mij helpt om een goede vader te zijn.

Dit is de reactie van een vader op jouw vrijgevigheid om Dereks onderwijs beschikbaar te maken voor christenen in Rusland.

Beste vriend,

Gregory was één van de duizenden mensen in Rusland die ermee worstelden om een goede vader te zijn. Hij schreeuwde vaak tegen zijn kinderen of sprak onvriendelijk tegen zijn vrouw.

Maar in plaats dat hij zijn gezin slecht behandeld, is Gregory nu een liefhebbende echtgenoot en vader, dankzij de vrijgevige reactie van DPM ondersteuners zoals jij die gaven naar aanleiding van onze laatste oproep voor dit gebied.

De vrouw van Gregory nam een exemplaar van Man en Vader mee uit de kerk en moedigde haar man aan het te lezen. Vervolgens bad ze stilletjes iedere avond tot God. Ze vroeg Hem of Hij het hart van Gregory wilde aanraken door het onderwijs van Derek zodat hij ervan overtuigd zou worden dat de manier waarop hij haar en de kinderen behandelde moest veranderen.

Er gingen een paar weken voorbij en toen gebeurde er iets verbazingwekkends. Op een dag zei Gregory tegen haar:

“Het spijt me dat ik jou en de kinderen pijn heb gedaan met mijn harde woorden. Dat is de manier waarop mijn vader mij behandeld heeft en ik deed hetzelfde bij jou.
Mijn ogen zijn nu geopend. Als ik eerder geweten had dat God me zo’n grote verantwoordelijkheid gegeven heeft ten opzichte van jullie allemaal, dan zou ik me niet op zo’n schaamteloze manier gedragen hebben. Dank je wel, dat je me dit boek gegeven hebt.”

Gesterkt door Dereks onderwijs over huwelijk en vaderschap, moedigt Gregory zijn voorganger aan om workshops te gaan geven voor mannen gebaseerd op het onderwijs uit Man en Vader. God gebruikt deze kleine bijeenkomsten om de levens van mannen uit de omgeving aan te raken die wanhopig hulp nodig hebben om hun huwelijken te herstellen.

Duizenden christenen zoals Gregory zijn gezegend door Dereks onderwijs over huwelijk, gebed, geestelijke strijd, zegen en vloek, en nog veel meer.

Een christelijke bisschop uit Siberië zei: “Dereks onderwijs inspireert me om door te gaan, ook als de bediening zwaar en veeleisend wordt. Ik wacht het volgende boek van Derek Prince in het Russisch altijd vol spanning af.”

Iedere maand krijgen we een stroom van emailberichten en brieven binnen van mensen die ons vertellen hoe het onderwijs van Derek hun geestelijk leven veranderd en hen opbouwt in Christus.

Kort geleden schreef een zeer gerespecteerde Russische orthodoxe priester ons. Hij zei dat hij Dereks onderwijs over de Heilige Geest en over een wedergeboren christen zijn enorm waardeert. Ook zei hij dat hij dit onderwijs nu aan het delen is met andere priesters in zijn parochie.

Er blijkt een niet te stoppen kracht uit te gaan van Gods Woord in kerken en huizen waar mensen zoals Gregory en zijn vrouw hongerig zijn om meer te leren en het Woord toe te passen in hun leven.

Wil je samen met ons de krachten bundelen om duizenden geestelijk hongerige gelovigen in dit gebied te voeden door het overmaken van een gift voor ons werk in Rusland?

Op dit moment hopen we een aantal opwindende mogelijkheden aan te kunnen grijpen:

–          Het discipelen van geestelijk hongerige gelovigen in heel Rusland door het uitzenden van het onderwijs van Derek op televisie. We hebben 35000 dollar nodig voor het vertalen en het voorbereiden van een wekelijkse serie van 30 minuten durende programma’s uit onze archieven om op christelijke televisie te worden uitgezonden.
Dit is een geweldige kans om Dereks uitdagende onderwijs in de huizen te krijgen van meer dan 150 miljoen mensen in Rusland en meer dan 100 miljoen Russen buiten Rusland.
Op dit moment ontvangen we dagelijks tot 30.000 reacties op christelijke uitzendingen via telefoontjes, sms-jes, emails en brieven.
We willen aansluiten bij deze groeiende en dynamische gemeenschap van gelovigen en zoekenden die zich verbinden met christelijk onderwijs. We willen Dereks materialen in hun handen leggen en helpen om dieper te graven in Gods Woord.

–          Het bereiken van nieuwe generaties christenen in de voormalige Sovjet Republieken met het onderwijs van Derek in hun eigen taal. Duizenden jonge christenen in Tadzjikistan, Oezbekistan, of Kirgizië kennen geen Russisch, maar zij hebben wel goed Bijbelonderwijs nodig om te groeien in hun geloof.

Daarom willen we 60.000 dollar bij elkaar brengen om de Fundamentencursus; Zegen of Vloek; Man en Vader; Ontmoeting in Jeruzalem en Binnengaan in de aanwezigheid van God  te vertalen, te drukken en te verspreiden in de plaatselijke talen.

Maak alsjeblieft vandaag een gift over van 15 euro, 30 euro, 75 euro, of wat je maar kan missen door de bijgaande acceptgirokaart te gebruiken.

Door vandaag een vrijgevige gift aan DPM te geven, geef je worstelende vaders zoals Gregory de kans om een nieuwe start te maken in hun leven.

En meer nog, je helpt honderdduizenden christenen over heel Rusland en daarbuiten om te worden toegerust en getraind met Dereks Bijbelonderwijs middels christelijke televisie.

Jouw gift kan het verschil maken voor christenen die zoeken naar solide geestelijk voedsel. Samen willen we alles doen wat we kunnen om hen te helpen.

 

 

Lees verder

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email