Christenen in het door oorlog verscheurde Irak en Syrië zoeken troost in Gods Woord

Naamloos 1

Voorganger Rashid woont in het door oorlog geteisterde Irak. Hij en anderen in zijn kerk weigeren uit hun land te vluchten. Ze blijven samenkomen, ondanks de continue dreiging van geweld, ontberingen, zelfs dood…

Ja, zij kiezen ervoor te blijven, want ze willen niet dat de Kerk en het getuigenis van Jezus in hun land vervaagt tot slechts een verre herinnering. Dat is best heftig om je te realiseren, vind je niet? Toch is het de realiteit, vandaag in Irak.

De afgelopen 10 jaar is het aantal christenen in Irak teruggelopen van 1.5 miljoen naar slechts 300.000 vandaag. Elke dag ontvluchten honderden christenen hun land, met een hart vol verdriet en angst. Een locale kerk zag recent haar ledental teruglopen van 350 naar 30!

In Egypte heeft de politieke instabiliteit en recente oproer geleid tot geweld tegen Koptische christenen en verschillende kerkverbrandingen. Ook vluchten er christelijke broeders en zusters uit Syrië naar Libanon, Turkije en Jordanië.

Goed nieuws is dat temidden van deze chaos, vervolging en druk, vele mensen tot de Heer komen en er in Zijn Kerk een nieuwe generatie verrijst uit de as en het puin in de hele regio. En deze gelovigen hebben wanhopig ons gebed en onze ondersteuning nodig!

Ze hebben geestelijk voedsel nodig dat hen ondersteunt en geestelijk opbouwt. Ze hebben solide onderwijs nodig dat de Bijbel voor hen ontvouwt en hen verbindt aan Gods kracht om de chaos en druk in hun dagelijks leven te doorstaan.

Dat is waar DPM in o.m. Irak, Syrië, Egypte, Turkije, Jordanië en Iran aan werkt. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld honderden exemplaren gedrukt en verspreid van De Omwisseling, Fundament van Geloof door Bijbelstudie, Geestelijke Strijd en andere boeken, in het Arabisch, Farsi en ook Engels, voor christelijke werkers, organisaties en zendelingen.

God gebruikt Dereks onderwijs om mensenlevens in deze regio’s aan te raken in kerken, gezinnen en ook vluchtelingenkampen. En vanwege de materialen die wij hen in handen hebben gegeven, beleven deze christenen momenteel een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest en vragen om meer materiaal dat hen ondersteunt in deze zware tijden.

NaamloosChristenen in het door oorlog verscheurde Irak en Syrië zoeken troost in Gods Woord. Help ons alstublieft de broers en zussen in deze regio te ondersteunen!

Uw ondersteuning is voor hen echt een geestelijke reddingsboei. Met uw hulp kan DPM doorgaan om de geestelijke honger in dit deel van de wereld te bevechten. Voorgangers zoals Rashid worden bemoedigd om in geloof te blijven staan, in een wereld vol geweld, autobommen en angst.

Uw giften stellen ons in staat om zogenaamde ‘Geestelijke Overlevingspakketten’ in het Arabisch en Farsi te verspreiden onder geestelijk hongerige voorgangers en nieuwe gelovigen in deze regio, bestaand uit Dereks boeken, cd’s, dvd’s. Want de Kerk moet overleven!

Uw gift helpt ons ook om Fundament van Geloof door Bijbelstudie, Zegen of Vloek en andere boeken te vertalen en verspreiden in het Soerani, een taal die gesproken wordt in Noord-Irak. Uw gulle gift zorgt ervoor dat voorgangers, andere christenen en nieuwe gelovigen het geestelijke voedsel krijgen dat ze nodig hebben voor die persoonlijke ontmoeting met Jezus.

Klik hier voor de nieuwsbrief van juni 2014 als pdf

 

 

Lees verder

Jonge Chinezen toerusten voor zending

april 2014
Lin Yue Hua 
Namens werkers zoals Lin Yue Hua in China,zeggen we u dank voor uw support voor het werk van DPM China! In 2013 zijn we dankzij uw toewijding – en het harde werk van ons team in China – in staat geweest om 645.000 Derek Prince boeken te drukken en verspreiden. Daaronder is 125.000 keer Fundament van geloof door Bijbelstudie, 60.000 keer Het huwelijk, een verbond en God en je partnerkeuze, en 60.000 keer Leer bidden! Hiermee zijn weer tienduizenden (vaak jonge, nieuwe) gelovigen geholpen in hun groei tot discipel van Jezus!
 
Door een grote gift van een broeder uit Singapore, hebben we een android app voor smartphones kunnen ontwikkelen, waarmee meer dan 500 miljoen smartphone-gebruikers in China gratis toegang hebben tot Dereks onderwijs in het Chinees! 
 
smartphoneMogen we ook dit jaar weer rekenen op uw support voor het werk? Er is namelijk nog zoveel werk te doen in 2014!  Onderwijscd’s en -dvd’s zijn zeer effectieve middelen voor het discipelen van gelovigen in China. Daarom zijn er in 2013 436.000 van geproduceerd. Ook dit jaar staan er weer 200.000 cd’s en 200.000 dvd’s op het programma, over o.m. de onderwerpen vergeving, zegen of vloek en voorbede. Goed nieuws is dat een uitgebreid netwerk van vrijwilligers zorgdraagt voor de verspreiding door heel China!
 
➢ Wist u dat de productie van 10 dvd’s slechts €4,- kost? Uw gift van €20,- is dus goed voor 50 Chinese broeders en zusters die een dvd kunnen ontvangen! (En deze zullen ze meestal kijken met soms tientallen anderen!)
➢ Een andere uitdaging is dat een Chinese christelijke leider ons gevraagd heeft om 50.000 kopieën van Fundament van Geloof door Bijbelstudie, voor zijn zendingsbijbelschool, die zendelingen uitzendt naar Cambodja, Laos, Thailand en – misschien wel het meest avontuurlijk – het Midden Oosten!
Al deze mooie mogelijkheden kunnen we alleen benutten samen met uw hulp!
 
Namens Ross Paterson,        Ivar van der Sterre
DPM China                                 DPM Nederland 

Lees verder

Getuigenis

Januari 2014

Pakistan 

Een pastor uit Karachi had deze geweldige getuigenis na het lezen van ‘Life-Changing  Spiritual Power’: “Een aantal jaren geleden heb ik beide benen en ook mijn boven en ondertanden verloren. Ik was heel erg mismoedig en leefde een hopeloos leven zonder enige betekenis. Deze laatste twee jaren heeft het boek ‘Life-Changing Spiritual Power’ mij nieuwe hoop gegeven om te leven en kracht om mij te ondersteunen. Het is mijn persoonlijk leven dag na dag aan het veranderen. Uit dat boek put ik kracht om te volharden. Ik heb het zoveel keren gelezen dat ik veel dingen uit het hoofd weet. Het is een geweldige hulpbron in onze taal. Heel hartelijk dank DPM-Pakistan. Alle glorie voor de Heer.”

Lees verder

Christenen in Latijns Amerika worden bereikt

Latijns Amerika wordt nu ook bereikt met Derek’s levens veranderende Bijbelonderwijs.

Kijken naar een kaart van DPM zending zou 10 jaar geleden een groot gat hebben onthuld – Zuid-Amerika. Naast zending in Cuba waren er weinig zendingsactiviteiten ten zuiden van de Verenigde Staten. We hebben vele deuren geprobeerd, maar er kwam weinig uit voort. Hier is de laatste jaren een verandering gekomen en we mogen in toenemende mate zien hoe we de wegen kunnen gaan die God van te voren heeft voorbereid!

latijns amerika

Zuid-Amerika heeft meer dan 4000 miljoen mensen waarvan de moedertalen  Spaans en Portugees zijn. Onze visie is om Derek’s onderwijs beschikbaar te maken voor gelovigen in elke natie op dit werelddeel en om God’s glorie zichtbaar te zien in de levens van miljoenen christenen, hun kerken en hun gemeenschappen.

Deze taak is enorm, maar zoals Derek Prince zei: ‘‘Het spirituele leven gaat niet om moeite, maar eenheid in de Heilige Geest.’’ Dat is waarom we kijken om te zien waar de Heer aan het werk is en waar wij kunnen helpen in dat werk. Als wij onze wil met de wil van God verenigen in volledige toewijding , worden we onzinkbaar, onverslaanbaar, onwankelbaar.

Ondanks verzet van lokale autoriteiten, hebben wij meer dan 1 miljoen boeken van Derek Prince in Cuba gedrukt en gaan we door met het drukken en verspreiden van jaarlijks ongeveer 100.000 boeken, zolang de vraag naar Bijbelonderwijs aanhoudt.

Terwijl wij Spaanse boeken drukken in Colombia, weten we dat het analfabetisme hoog is in deze regio. Om Derek’s Bijbelonderwijs toegankelijk te maken voor degenen die worstelen met analfabetisme, zullen wij veel van Derek’s onderwijsbrieven vertalen in het Spaans omdat deze korter en makkelijker zijn om te lezen.

latijns amerika 2

Naast deze onderwijsbrieven synchroniseren we de DVD boodschappen na en werken we Spaanse radio programma’s uit. Radio en TV zijn strategische hulpmiddelen om meer mensen te bereiken in dit grote continent.

Neem de Quechua bevolking als voorbeeld. Zij zijn vooral verspreid over Peru, Ecuador en Bolivia en zij leven in berggebieden. Onze hoop is om Bijbelonderwijs via radio programma’s beschikbaar te maken.

latijns amerika 3

Momenteel zijn wij erg enthousiast over het nieuwe vooruitzicht op het werken met een andere organisatie om Derek’s onderwijs beschikbaar te maken in het Spaans voor kerken in Mexico.

Het nieuws over Zuid-Amerika zou niet compleet zijn zonder wat nieuws over Brazilië, met een populatie van meer dan 200 miljoen inwoners. Ongeveer drie jaar geleden zijn wij gestart wat bestsellers van Derek Prince in het Portugees te drukken via een uitgeverij in Rio de Janeiro. Onze verwachtingen overstijgend, hebben zij binnen een half jaar een half miljoen van deze boeken verkocht.

Naast het drukken in de steden zijn de veranderende effecten van Derek’s Bijbelonderwijs ook in lokale plaatsen te zien. We kijken vol ontzag verder naar wat God aan het doen is in Zuid-Amerika door Derek’s Bijbelonderwijs.

Bid alstublieft met ons mee als we de juiste mensen zoeken voor elke taak in elk land – zodat Zuid-Amerika veranderd mag worden – hart voor hart.

Lees verder

Kaukasus

Klik hier voor een pdf van de nieuwsbrief met foto’s

 

Beste vriend/vriendin, 

Als DPM hebben we de oorlog verklaard aan de wereldwijde geestelijke honger! En uw gift voor bijbelonderwijs in Iran, Turkije en het gebied van de Kaukasus heeft de kracht heeft om geestelijke honger te stillen. Uw gift zegt ‘Ja’ tegen een geweldige kans om honderdduizenden gelovigen toe te rusten met levensbelangrijk bijbelonderwijs in hun eigen taal. 2012 is het jaar waarin DPM ook antwoord geeft op de groeiende roep om Dereks onderwijs voor christenen in door oorlog en onrust geteisterde gebieden zoals Tsjetsjenië, Georgië, Abchazië, Dagestan, Ossetië en nog meer. Zes jaar geleden hadden nog slechts enkele tientallen gelovigen in deze regio gehoord van het onderwijs van Derek. Deze situatie veranderde snel toen DPM een kantoor opende in Armenië. Nu is Derek Prince één van de favoriete bijbelleraren voor vele duizenden christenen in dit gebied.

Georgië: van toverdokter tot evangelist

Recent, tijdens een reis naar een stad in Georgië, vertelde een plaatselijke voorganger me dat de toverdokter in hun stad haar leven aan Christus had gegeven na het lezen van het boek Zegen of vloek. Haar bekering veroorzaakte grote beroering in de stad, omdat de toverdokter voorheen juist altijd ruzie maakte met veel christenen. Nu vertelt ze iedereen over de genezende kracht van Jezus, als de mensen bij haar komen om hulp.

Iran: Dereks boeken geestelijke reddingslijn voor gelovigen

God is iets verbazingwekkends aan het doen in Iran, waar ondanks de onderdrukking door de regering, veel moslims tot geloof in Christus komen. Huiskerken groeien en nieuwe christenen worden toegerust in kleine groepjes die Dereks boek De Pijlers van het christelijk geloof gebruiken in Farsi. Iedere maand ontvangen we verzoeken van

Iraanse voorgangers om meer van Dereks boeken. De verspreiding van christelijke literatuur in Iran is gevaarlijk, maar we zijn vastbesloten om de Iraanse voorgangers te blijven helpen, vanwege de enorme behoefte aan meer onderwijsmateriaal. Met Gods hulp en uw giften kunnen we komend jaar duizenden boeken in het Farsi verspreiden.

Turkije: bijbelonderwijs brengt gelovigen bij elkaar

God opent momenteel deuren om Dereks onderwijs beschikbaar te maken voor duizenden christenen in Turkije. Het is echt geweldig om te zien dat Dereks boeken gelezen en besproken worden door Orthodoxe en Protestantste christenen. Kortgeleden zei een denominatieleider: ‘Dereks onderwijs verandert vele kerken en rust voorgangers en priesters toe om effectiever te zijn in hun werk voor God.’

Armenië: toerusten van zendelingen in moslimlanden en oorlogsgebieden

Tijdens een recente zendingsconferentie konden we waardevolle onderwijsmaterialen van Derek Prince in het Russisch verstrekken aan 170 zendelingen en geestelijk leiders die werken in diverse moslimlanden en etnische groepen in Tsjetsjenië, Ingoesjetië, Dagestan en Georgië (Abchazië en Ossetië).

Meer hulp is noodzakelijk!

Met uw hulp voeren we strijd tegen de geestelijke honger en rusten we leiders toe om het evangelie te delen onder de

meer dan 170 miljoen Kaukasiërs en nog eens miljoenen uit Azerbeidzjan, Georgië, Iran Turkije.ver genoemde projecten, over regelmatig geven door automatische afschrijving of over schenkingen via nalatenschap en lijfrente, kunt u contact opnemen met ons kantoor, tel. 0251-255044 (tijdens werkdagen)

DPM speelt door Gods genade nu al een leidende rol in de aanvoer van bijbelonderwijs naar dit vaak vergeten gebied. Maar om te kunnen blijven voorzien in de enorme vraag, moet op dit moment:

…zo’n €45.000,- worden ingezameld onder de wereldwijde giftgevers/lezers van DPM, voor vertaling, druk en verspreiding van duizenden Derek Prince boeken in het Farsi (taal van hoofdzakelijk Iran). Deze boeken moeten Iran worden binnengesmokkeld. Bovendien moeten de materialen beschikbaar zijn in omringende landen, voor de mensen die daar wonen en uit Iran afkomstig zijn.

…worden gelovigen in moslimlanden versterkt in hun geloof en moslims bereikt met het evangelie. Dit gebeurt via georganiseerde Bijbelstudies in zowel ondergrondse als vrije kerken en door gratis verspreiding van Dereks boeken aan iedere voorganger. Om deze strategische bediening richting de moslimwereld de komende twee jaar vol te kunnen houden, is €95.000,- nodig.

…verder is nog eens € 40.000,- nodig voor de voorbereiding en uitzending van Dereks onderwijs via Iraanse en Turkse christelijke satelliet tv, komend jaar – een geweldige kans om duizenden christenen te

bereiken, maar ook vele zoekende moslims in deze landen.

Dit lijken misschien grote bedragen, maar met vele tienduizenden supporters wereldwijd – waaronder u – is het beslist

mogelijk! Onze heerlijke boodschap van het Evangelie van verzoening door Jezus Christus is immers nog veel, veel

groter! Het is het waard!

Wilt u, wil jij ons helpen, om deze plannen en door God gegeven visioenen werkelijkheid te maken?

Geef alstublieft zoveel als u kunt, door middel van de machtiging of door een gift over te maken naar DPM Nederland,

SNS bank 879678216, o.v.v. gift Kaukasus.

Dank u wel!

 

Neil Cornick,

DPM UK/Midden-Oosten

 

Lees verder

Pakistan/Nepal

Lees hier de printbare versie van de nieuwsbrief met foto’s

PAKISTAN

‘bloed van martelaren…’

De noordwestelijke grensprovincie van Pakistan (afgekort NWFP) heet Khyber Pakhtunkhwa, en is de kleinste en dunst bevolkte van de vier provincies die Pakistan heeft. De hoofdstad ervan is Peshawar, een grote stad die gedomineerd wordt door wetteloosheid, geweld, drugs- en wapenhandel, en soennitisch fundamentalisme. De bevolking bestaat overwegend uit etnische Pasjtoen (Soennitische moslims), maar er zijn ook kleine groepjes sjiitische moslims. De NWFP is een stammengebied, met een geschiedenis vol conflicten en radicaal moslim extremisme. Omdat het gebied grenst met Afganistan, zijn de mensen hier erg beïnvloed door de Afgaanse cultuur en samenleving.

Er is dan ook hevige vervolging van christenen en veel onenigheid, maar tegelijk is er dringende vraag naar Bijbelse toerusting, bemoediging en onderwijs voor de christenen die er wonen. De kerk in NWFP

bestaat voornamelijk uit christenen die hier vanuit andere gebieden in Pakistan naartoe zijn verhuisd.

Verder groeit de Kerk gestaag – ondanks een geschiedenis van veel martelaren – doordat veel mensen

Jezus ontmoeten in een droom of visioen. De mensen zijn hongerig naar de waarheid, vooral in deze tijd

waarin veel (zelf-)moordaanslagen plaatsvinden door de Pakistaanse Taliban, die door angst en intimidatie het islamgeloof wil afdwingen. Evangelisatie door literatuur speelt in dit gebied van Pakistan dan ook een cruciale rol. Een boek kan zijn als een stille zendeling, die een mensenhart voorbereidt om Jezus te ontmoeten. Het licht van het evangelie breekt in deze regio langzaam maar onherroepelijk door in een situatie van veel duisternis…

Deze duisternis werd voor DPM Pakistan enkele jaren geleden heel concreet…

DPM-Pakistan heeft al vele boeken van Derek Prince in de locale Pasjtoe-taal vertaald, gedrukt en verspreid (naast tientallen boeken in het Urdu en andere Pakistaanse talen). In 2005 kostte dit echter het

leven van onze Pasjtoe vertaler, voorganger Samsoon. Hij werd vermoord door fundamentalisten. Al een

aantal keren was hij bedreigd en gesommeerd om met het werk van God te stoppen. In Juli 2005 werd hij

ontvoerd en op brute wijze vermoord, zijn vrouw en drie kinderen achterlatend. Deze moesten als gevolg

hiervan de stad Peshawar ontvluchten voor hun eigen veiligheid. Nog steeds is DPM geregeld betrokken

bij de hulp aan zijn familie, wanneer zij steun nodig hebben. Door het overlijden van voorganger Samsoon viel het DPM-vertaalwerk in de noordelijke regio vijf jaar lang stil, totdat we in 2010 op bovennatuurlijke wijze voorganger Ali (een bekeerde moslim) ontmoetten. Voorganger Ali is een geweldige vertaler en heeft de vertaling van Dereks boeken op zich genomen in het Pasjtoe en Dari (de taal van o.m. Afghanistan).

Vele voorgangers en andere vrienden in dit werkgebied helpen nu met de verspreiding van Dereks Bijbelonderwijs in de noordwestelijke grensprovincie. Binnenkort zal het belangrijke boek Fundament van Geloof door bijbelstudie voor de eerste keer gedrukt worden in vier Pakistaanse talen: Baluchi (Zuid Pakistan), Dari (Noord Pakistan en delen van Afghanistan), Pasjtoe (Noord Pakistan) en Sindhi (de Sindhi provincie). Deze boeken worden gratis weggegeven aan duizenden voorgangers en gelovigen, om hen te versterken in hun kennis over Gods Woord. Fundament van Geloof is het eerste van zes boeken die komend half jaar maanden in deze vier talen worden geproduceerd.

e: gratis boekje bij een gift vanafe25! – Zie achterzijde

Getuigenis: “Wonderboek” brengt ommekeer in leven van voorganger”

Een voorganger uit Mardan (NWFP) kocht vorig jaar het dagboek Gods levende Woord. Hij schreef DPM Pakistan: Al 16 jaar dien ik de Heer in dit moeilijke, radicaal fundamentalistische deel van Pakistan. Ik kocht dit “wonderboek” bij één van de Rooms Katholieke boekwinkeltjes in Peshawar. Eerlijk gezegd hebben we maar weinig christelijk materiaal in onze taal, en om de mogelijkheid te hebben om dit prachtige dikke dagboek in het Urdu te kunnen kopen, is zeer uitzonderlijk! Wat een zegen! Ik heb nog nooit iets soortgelijks gezien! Na het lezen van dit dagboek en de toepassing ervan in mijn persoonlijke leven en mijn bediening, begon ik veranderingen te merken. In het begin merkte ik het niet, maar toen God onze kerk begon te zegenen en ik begon te groeien in mijn persoonlijke wandel met God, merkte ik het! Dit dagboek heeft mijn leven veranderd!

NEPAL

Al ruim 15 jaar werkt DPM ook in Nepal. Al ruim twintig boeken zijn vertaald, maar er is ook veel  persoonlijke toerusting. Eén van de constante uitdagingen daarbij, is het feit dat veel van de dorpjes zeer afgelegen liggen. Desondanks houdt DPM door het hele land conferenties en seminars, om de verspreiding van Dereks broodnodige boeken te ondersteunen. De christenen in Nepal zijn u zo dankbaar voor alle hulp en toerusting die duizenden christenen (vele voorgangers en leiders) namens u ontvangen!

Eén boek in het bijzonder is een geweldige zegen, namelijk Levensveranderende Geestelijke kracht (in de vorige ‘Investeer in mensen’ (Oost-Europa) vertelden we over deze bundel van 6 van Dereks titels over de Heilige Geest en Geestelijke Strijd). DPM Nepal geeft geregeld honderden exemplaren weg aan voorgangers (zie foto’s), oudsten en jeugdwerkers, die bij de seminars aanwezig zijn. Afgelopen jaar hield of ondersteunde DPM Jongeren- vrouwen- en leidersconferenties in o.m: Kathmandu (hoofdstad), Dolakha (dit ligt één dag busreis plus drie uur lopen ten oosten van Kathmandu, Pokhara (West Nepal), Chitawan (zuidwest van Kathmandu) Dharan en Itahari. Deze conferenties varieerden in grootte van 25 jongeren tot 300 leiders uit verschillende denominaties…

Maar bij allemaal werkte de Heilige Geest krachtig in bekering, genezing, vertroosting en opbouw door

onderwijs. Vele honderden boeken van Derek werden uitgedeeld, maar momenteel zijn ook veel boeken

uitverkocht of weggegeven, en zijn dringend herdrukken nodig. • In deze gebieden – waar drukwerk relatief goedkoop is – staat uw gift van bijvoorbeeld €25,- al voor de druk en verspreiding van 30 exemplaren van het dagboek Gods levende Woord, of zelfs 40 X de bundel Levensveranderende Geestelijke kracht.

• In Pakistan maakt uw gift van €40 maar liefst 60 stuks van Fundament van Geloof mogelijk

in één van de genoemde talen.

• En uw gift van b.v. €100,- euro voorziet in de mogelijkheid om een jongeren- of vrouwenconferentie te houden in een afgeleden gebied van Nepal.

In Zijn dienst,

Warren Smith

DPM Outreach India, Pakistan, Nepal

Voor uw gift kunt u de machtiging gebruiken, of overmaken naar Derek Prince Ministries Doetinchem, SNS bank

 

Lees verder

investeer China november 2013

Klik hier voor de printbare versie van de nieuwsbrief

Het probleem is simpel gezegd dit: Tienduizenden Chinese christenen willen – ondanks gevaar en tegenwerking – graag Gods roep tot evangelisatie en zending volgen, maar ze hebben wanhopige behoefte aan solide, betrouwbaar Bijbelonderwijs dat hen traint en opbouwt in hun geloof. Ieder jaar nemen honderdduizenden mensen in China Jezus aan als redder. Duizenden gemeenten ontstaan in steden en dorpen. Deze nieuwe gelovigen willen dichter bij God komen en Hem dienen.

NaamloosEén zuster schreef ons: ,,Toen ik een gelovige werd, was ik erg hongerig en zocht overal naar christelijke boeken. Maar het was onmogelijk om boeken te vinden die me konden helpen de Bijbel te begrijpen. Ik bezocht verschillende Bijbelstudiegroepen, maar ik voelde nog steeds dat zij niet de vragen beantwoordden die ik in mijn hart had. Op een dag gaf iemand mij Fundament van Geloof door Bijbelstudie van Derek Prince. Wat een zegen was dit voor mij!”

Het trieste nieuws is echter dat werkelijk duizenden nieuwe gelovigen simpelweg niet het Bijbelse fundament hebben dat nodig is voor de bediening en daardoor niet kunnen uitstappen in de taak waarvoor zij zich door God geroepen voelen. Kort geleden is een School of Missions, gerund door een  partnerorganisatie, opgeschort omdat de kwaliteit van de kandidaten gewoon niet goed genoeg was. Dit stemt me echt droevig, vanwege het plan van de Heer om een nieuw zendingsleger te doen opstaan vanuit de Chinese kerk. Waarom zouden wij geven om de situatie van deze gelovigen die tienduizenden kilometers bij ons vandaan wonen? Wij geven om hen, omdat God Derek Prince Ministries heeft geroepen om mensenlevens te veranderen door Bijbelonderwijs – of het nu nieuwe of volwassen christenen zijn in heel China. We zijn geroepen om hen dichter bij God te brengen, door toerusting uit Gods Woord.

Naamloos 1Wist u dat dit jaar opnieuw 700.000 boeken en 500.000 cd’s en dvd’s hun weg vinden naar christenen in de ondergrondse Kerk in China (net als in elk van de drie voorgaande jaren)? En wist u dat de enige reden dat het niet nog méér materialen zijn, de beperking is van het beschikbare budget? De vraag is vele malen groter. Wilt u daarom alstublieft ingaan op mijn dringende vraag, om vandaag een speciale donatie te doen?

We hebben een strategisch plan voor de Chinese kerk om aan de meest kritieke noden tegemoet te komen zodat nieuwe gelovigen Bijbelvast onderwijs ontvangen en nieuwe leiders worden toegerust.

Er moeten 100.000 kopieën van Fundament van geloof door Bijbelstudie worden gedrukt en uitgedeeld, want dit boek wordt door honderden Chinese voorgangers gezien als de hulpbron om nieuwe christenen en zendingswerkers te helpen groeien in Gods Woord. Een paar jaar geleden heeft een groot netwerk van huiskerken ditzelfde boek gebruikt om duizenden christelijke leiders te trainen op drie locaties. Hiervoor werd 10.000 keer Fundament van geloof door Bijbelstudie verstrekt. Zij meldden ons na enige tijd dat elk van deze boeken keer op keer gebruikt was, en zo waren letterlijk honderdduizenden christenen in lokale kerken toegerust.

De herziene en uitgebreide editie van Fundament van geloof (inclusief de vijf nieuwe hoofdstukken over Israël) ligt klaar voor de drukpers. 

Met toegang tot vele kerken door heel China staat DPM al sinds begin jaren ‘80 in een unieke positie om duizenden voorgangers en gelovigen te helpen om goede rentmeesters te zijn van het kostbare, bevrijdende Evangelie van Jezus, door uw giften. We werken nauw samen met christelijke drukkers en hebben een betrouwbaar distributienetwerk van vrijwilligers, om uw investering om te zetten in immaterieel ‘goud’ voor de Chinese Kerk.

Samen kunnen – en moeten we – sterk en moedig actie ondernemen om de geestelijke groei van Chinese christenen mogelijk te maken. Dit is een tijd van grote uitdaging en geweldige kansen. Bij voorbaat dank voor uw samenwerking, om de onbereikten te bereiken en de onwetenden te onderwijzen.

Uw medewerkers in Christus’ dienst,

Ross Paterson, Ivar van der Sterre,

directeur DPM China Outreach, directeur DPM Nederland

 

 

Lees verder

Gods Levende Woord

Gods levende Woord 2013

Herdrukt met nieuwe cover en nu verkrijgbaar!

Diepgaand, geloofsopbouwend, bemoedigend! Dat zijn de kwalificaties van het 365-dagen Dagboek Gods Levende Woord dat volledig is samengesteld uit vele thema’s in Derek Prince’ Bijbelonderwijs…

Het afgelopen jaar zijn vele getuigenissen binnengekomen van mensen die geraakt zijn door één van de vele thema’s die in dit boek voorbij kwamen, b.v. het begrijpen van Gods Vaderliefde, de grote betekenis van Gods Verbondstrouw aan Israël, de kracht van proclamatie, de noodzaak van vergeven, of het begrijpen van de Vreze des Heren.

Door het afsluitende gebed en concrete proclamaties, is Gods levende Woord een levensveranderend boek dat je gegarandeerd doet groeien in je relatie met God!

Gods Levende WoordOUD Waarom een nieuwe cover?

De oude cover is bij deze herdruk vervangen door een nieuwe. Vanuit de lezers kwam namelijk de opmerking dat het boek logischerwijs bij veel mensen het hele jaar op tafel ligt. De mooie maar erg kleurrijke oude cover was daardoor nogal prominent aanwezig. Daarom is bij herdruk nu gekozen voor een rustiger beeld… 

Klik hier om naar de webshop te gaan waar het boek uitgebreider beschreven wordt en waar het te bestellen is.

Gods levende Woord

 

Lees verder

investeer in Rusland

Bekijk hier de nieuwsbrief van Rusland van september 2013 als pdf

 

Dank je wel dat je mij helpt om een goede vader te zijn.

Dit is de reactie van een vader op jouw vrijgevigheid om Dereks onderwijs beschikbaar te maken voor christenen in Rusland.

Beste vriend,

Gregory was één van de duizenden mensen in Rusland die ermee worstelden om een goede vader te zijn. Hij schreeuwde vaak tegen zijn kinderen of sprak onvriendelijk tegen zijn vrouw.

Maar in plaats dat hij zijn gezin slecht behandeld, is Gregory nu een liefhebbende echtgenoot en vader, dankzij de vrijgevige reactie van DPM ondersteuners zoals jij die gaven naar aanleiding van onze laatste oproep voor dit gebied.

De vrouw van Gregory nam een exemplaar van Man en Vader mee uit de kerk en moedigde haar man aan het te lezen. Vervolgens bad ze stilletjes iedere avond tot God. Ze vroeg Hem of Hij het hart van Gregory wilde aanraken door het onderwijs van Derek zodat hij ervan overtuigd zou worden dat de manier waarop hij haar en de kinderen behandelde moest veranderen.

Er gingen een paar weken voorbij en toen gebeurde er iets verbazingwekkends. Op een dag zei Gregory tegen haar:

“Het spijt me dat ik jou en de kinderen pijn heb gedaan met mijn harde woorden. Dat is de manier waarop mijn vader mij behandeld heeft en ik deed hetzelfde bij jou.
Mijn ogen zijn nu geopend. Als ik eerder geweten had dat God me zo’n grote verantwoordelijkheid gegeven heeft ten opzichte van jullie allemaal, dan zou ik me niet op zo’n schaamteloze manier gedragen hebben. Dank je wel, dat je me dit boek gegeven hebt.”

Gesterkt door Dereks onderwijs over huwelijk en vaderschap, moedigt Gregory zijn voorganger aan om workshops te gaan geven voor mannen gebaseerd op het onderwijs uit Man en Vader. God gebruikt deze kleine bijeenkomsten om de levens van mannen uit de omgeving aan te raken die wanhopig hulp nodig hebben om hun huwelijken te herstellen.

Duizenden christenen zoals Gregory zijn gezegend door Dereks onderwijs over huwelijk, gebed, geestelijke strijd, zegen en vloek, en nog veel meer.

Een christelijke bisschop uit Siberië zei: “Dereks onderwijs inspireert me om door te gaan, ook als de bediening zwaar en veeleisend wordt. Ik wacht het volgende boek van Derek Prince in het Russisch altijd vol spanning af.”

Iedere maand krijgen we een stroom van emailberichten en brieven binnen van mensen die ons vertellen hoe het onderwijs van Derek hun geestelijk leven veranderd en hen opbouwt in Christus.

Kort geleden schreef een zeer gerespecteerde Russische orthodoxe priester ons. Hij zei dat hij Dereks onderwijs over de Heilige Geest en over een wedergeboren christen zijn enorm waardeert. Ook zei hij dat hij dit onderwijs nu aan het delen is met andere priesters in zijn parochie.

Er blijkt een niet te stoppen kracht uit te gaan van Gods Woord in kerken en huizen waar mensen zoals Gregory en zijn vrouw hongerig zijn om meer te leren en het Woord toe te passen in hun leven.

Wil je samen met ons de krachten bundelen om duizenden geestelijk hongerige gelovigen in dit gebied te voeden door het overmaken van een gift voor ons werk in Rusland?

Op dit moment hopen we een aantal opwindende mogelijkheden aan te kunnen grijpen:

–          Het discipelen van geestelijk hongerige gelovigen in heel Rusland door het uitzenden van het onderwijs van Derek op televisie. We hebben 35000 dollar nodig voor het vertalen en het voorbereiden van een wekelijkse serie van 30 minuten durende programma’s uit onze archieven om op christelijke televisie te worden uitgezonden.
Dit is een geweldige kans om Dereks uitdagende onderwijs in de huizen te krijgen van meer dan 150 miljoen mensen in Rusland en meer dan 100 miljoen Russen buiten Rusland.
Op dit moment ontvangen we dagelijks tot 30.000 reacties op christelijke uitzendingen via telefoontjes, sms-jes, emails en brieven.
We willen aansluiten bij deze groeiende en dynamische gemeenschap van gelovigen en zoekenden die zich verbinden met christelijk onderwijs. We willen Dereks materialen in hun handen leggen en helpen om dieper te graven in Gods Woord.

–          Het bereiken van nieuwe generaties christenen in de voormalige Sovjet Republieken met het onderwijs van Derek in hun eigen taal. Duizenden jonge christenen in Tadzjikistan, Oezbekistan, of Kirgizië kennen geen Russisch, maar zij hebben wel goed Bijbelonderwijs nodig om te groeien in hun geloof.

Daarom willen we 60.000 dollar bij elkaar brengen om de Fundamentencursus; Zegen of Vloek; Man en Vader; Ontmoeting in Jeruzalem en Binnengaan in de aanwezigheid van God  te vertalen, te drukken en te verspreiden in de plaatselijke talen.

Maak alsjeblieft vandaag een gift over van 15 euro, 30 euro, 75 euro, of wat je maar kan missen door de bijgaande acceptgirokaart te gebruiken.

Door vandaag een vrijgevige gift aan DPM te geven, geef je worstelende vaders zoals Gregory de kans om een nieuwe start te maken in hun leven.

En meer nog, je helpt honderdduizenden christenen over heel Rusland en daarbuiten om te worden toegerust en getraind met Dereks Bijbelonderwijs middels christelijke televisie.

Jouw gift kan het verschil maken voor christenen die zoeken naar solide geestelijk voedsel. Samen willen we alles doen wat we kunnen om hen te helpen.

 

 

Lees verder

Investeer in China

Bekijk hier de nieuwsbrief van juni 2013 als pdf

Lieve vriend/vriendin,

Recent reisde een klein team van werkers naar China om voorgangers te trainen, en om les te geven aan een groep van 40 jonge mensen in een Zendingsschool, die getraind werden om God te dienen in afgelegen gebieden van China. Wat zij zagen en hoorden van gemeenteleiders en de jonge mensen die ze ontmoetten, benadrukte opnieuw hoe vernietigend de gevolgen zijn van het gebrek aan solide Bijbelonderwijs voor het persoonlijke leven van mensen – en ook hoezeer dat de bouw van Gods Koninkrijk hindert. Uw steun aan onze Chinese bediening is letterlijk van levensbelang! Jonge, Chinese christenen hebben dringend behoefte aan goed Bijbels onderwijs over het huwelijk en relaties.
Neem bijvoorbeeld Meirong. Zij is één van de jonge vrouwen die een van onze werkers ontmoette bij deze Zendingsschool. Meirong groeide op in een christelijk gezin. Ze houdt oprecht van de Heer en heeft een passie om Hem te dienen, maar zit momenteel in een relatie met een jongeman die voor haar niet de juiste is. Onze werker kon zien dat Meirong echt een zalving op haar leven heeft. Maar de trieste waarheid is ook dat haar roeping zal ontsporen als ze met de verkeerde man trouwt. Wat ze nodig heeft – zoals tienduizenden jongeren, ook hier in het Westen – is Bijbelse toerusting over God en je partnerkeuze en Zijn
plan voor het huwelijk als verbond. Dit zou haar helpen om de juiste beslissing te nemen. Vandaag de dag zijn er in China duizenden jonge zussen zoals Meirong die nooit hebben geleerd om op de Heer te vertrouwen als het gaat om je partnerkeuze. Of ze ervaren zelfs druk vanuit hun familie om te trouwen met iemand die de Heer niet echt dient, omdat er in de Kerk een groot gebrek is aan mannen.
Jonge christelijke mannen ondervinden soortgelijke problemen. Xiao Ling, een assistent-voorganger, had een openhartig gesprek met onze werker en vroeg tijdens een bezoek aan een lokale kerk om gebed… Xiao Lings moeder probeert om een huwelijk voor hem te regelen, maar op dit moment weet hij niet wat hij moet doen. Xiao Ling voelt zich heen en weer geslingerd tussen de verwachtingen van zijn ouders en de roeping die Hij van God ontvangen heeft. Hij is bang dat de vrouw die zijn moeder voor hem heeft gekozen en waarmee hij gedwongen wordt te trouwen, zijn zendingsroeping niet deelt.
Het is moeilijk te accepteren dat dit soort dingen vandaag de dag nog gebeurt, of niet? Wat nog moeilijker te accepteren is, is dat jonge christenen zoals Meirong en Xiao Ling de pijn en worsteling van een verkeerd gekozen huwelijkspartner bespaard zou kunnen blijven, als er goede toerusting was met één of twee van Dereks boeken over God en je partnerkeuze en het huwelijksverbond – ook voor Lings ouders. Geen enkele jonge christen met een roeping van God, zou ooit zijn of haar roeping moeten opgeven.

Help ons DPM-China team om deze ontwikkeling te stoppen!

Al meer dan 25 jaar helpt onze DPM China bediening letterlijk honderdduizenden gelovigen om te bouwen aan sterke  huwelijken. Huwelijksrelaties waarin Jezus centraal staat, zijn ook in China van groot belang en een lichtend voorbeeld in de Chinese samenleving, die naar Westers voorbeeld steeds meer afglijdt in materialisme en zelfgerichtheid. Elke dag, iedere week, elke maand, gaat Dereks levensveranderende Bijbelonderwijs via de radioprogramma’s, de website en boekdistributie dit immense land in, om honderdduizenden jonge en oudere gelovigen dichter bij God te brengen en te helpen om vruchtbaar te
zijn in hun gezin, hun leven en bediening. Maar het is nog lang niet genoeg – daarom hebben we vandaag uw hulp nodig!
Door uw gulle gift van bijvoorbeeld €25 euro (of wat u ook maar kunt geven), helpt u jonge, godvrezende mannen en vrouwen in China te ontdekken hoe ze kunnen bouwen aan een huwelijk dat gericht is op God en Zijn plan met hen. Uw gift zal gebruikt worden om 300.000 exemplaren te drukken van de volgende broodnodige boeken van Derek Prince, om jonge Christenen en kerkleiders te sterken:
50,000 x – Waarom God jou belangrijk vindt
50,000 x – Het huwelijk, een verbond & God en je partnerkeuze (samen gedrukt)
50,000 x – Gods Woord geneest
50,000 x – Leer bidden
50,000 x – De belofte van voorziening
50,000 x – Heiligheid

Deze boeken kunnen voor 50 cent per stuk worden gedrukt en verspreid. Dus uw gift van €50,- of €100,- stelt ons in staat om 100 of 200 levensveranderende boeken in handen te brengen van Chinese broers en zussen, die schreeuwend behoefte hebben aan materiaal om Gods principes te begrijpen en om dieper te graven in Zijn Woord, voor hun persoonlijke groei naar Hem.
Jonge christenen zoals Xiao Ling en Meirong hebben nu uw help nodig. Geef alstublieft wat u kan door over te maken naar 87.96.782.16 o.v.v. Bediening China. Terwijl duizenden godvrezende mannen en vrouwen tastend de weg zoeken om God te dienen in hun dorpen en steden, blijven wij staan in onze opdracht om het licht van Gods Woord door te geven… Samen met u?
Sluit u alstublieft aan in de strijd tegen geestelijke honger in China, door vandaag nog een gift over te maken.

In Jezus’ dienst,

Ross Paterson Ivar van der Sterre
DPM China DPM Nederland

Voor uw gift kunt u de machtiging gebruiken, of overmaken naar

Derek Prince Ministries Nederland,
SNS bank 87.96.782.16 o.v.v. Bediening China.

Meer informatie: DPM Nederland, Nijverheidsweg 12, 7005 BJ, Doetinchem
Winterswijk, info@dpmnederland.nl, www.dpmnederland.nl.

Voor inlichtingen over genoemde projecten, over regelmatig geven door automatische afschrijving of over schenkingen via nalatenschap en lijfrente, kunt u contact opnemen met ons kantoor, tel. 0251-255044 (tijdens werkdagen)

Lees verder

Midden Oosten

Bekijk hier de nieuwsbrief van het Midden Oosten van mei 2013 als pdf

 

Ik wil deze brief beginnen met een prachtig, bemoedigend getuigenis van Adar, een gelovige uit Egypte, die
net als miljoenen anderen in het Midden-Oosten, leeft onder voortdurende grote druk. 

Adar behoort al dertig jaar tot een traditionele christelijke kerk – een minderheidsgroep in Egypte – maar hij
had nog nooit echt de verschillende aspecten van Jezus’ offer aan het kruis begrepen. Dit veranderde toen
hij Dereks boek Betaald met bloed te pakken kreeg. “Ik kan jullie niet genoeg bedanken dat jullie me dit
boek hebben gegeven”, zei hij. “Dereks onderwijs over de omwisselingen en bevrijdingen die Jezus voor
ons bewerkte aan het kruis is zo duidelijk – het brengt echt de kern van de Evangelieboodschap over.’’
“Elke keer als mijn hart weer wordt overweldigd met angst over wat er gebeurt in de straten van Caïro, of met zorg over
wat mijn kinderen zou kunnen overkomen vanwege ons geloof, dan kijk ik naar Jezus aan het kruis en dan weet ik
dat mijn Redder begrijpt waar we doorheen gaan. Hij beantwoordt onze gebeden en geeft ons iedere dag nieuwe hoop.
De waarheden over de betekenis van het kruis heb ik opgeborgen in mijn hart. En in deze moeilijke periode voor ons
land gebruik ik dit om anderen mee te bemoedigen. Nogmaals heel veel dank.”

Adars getuigenis bemoedigt ons, maar drukt ons ook met de neus op die prangende vragen waar we met DPM voortdurend mee te maken hebben:
– Hoe kunnen we christenen in het Midden-Oosten helpen om onder de grote druk van religieus extremisme
of economische ontberingen, staande te blijven?
– Hoe bemoedigen we hen om geestelijk te groeien, in een maatschappij die niet-moslims keihard en wreed
behandelt?

In deze nieuwsbrief deel ik weer een grote uitdaging met u. Vele tienduizenden christenen hongeren naar
onderwijs uit Gods Woord. Kerkleiders, individuele gelovigen en ‘zoekende moslims’ leven vaak onder
grote druk. Tot nu hebben we deze groepen mensen ieder jaar weer kunnen voorzien, dankzij uw gulle ondersteuning.
Voor 2013 moeten we nu zeker stellen dat we hiermee kunnen blijven doorgaan.

Veel mensen zoals Adar, die Dereks boeken of audioboodschappen namens u ontvangen, zijn ontmoedigd
en geïsoleerd. Sommigen zijn nieuwe gelovigen vanuit moslimachtergrond en hebben alles moeten achterlaten
om Jezus te kunnen volgen. Anderen ervaren de zware druk van vervolging en zitten in de gevangenis.
Ze zijn moe van de voortdurende tegenstand en verlangen naar de rust voor hun ziel, die Gods Woord
hen geeft. Het is belangrijk dat wij in het Westen – juist nu hier ook veel problemen zijn – hun roep om hulp
blijven horen…

 

Daarom schrijf ik u vandaag. Ik wil u dringend vragen om te geven voor het DPM-werk in het Midden-Oosten,
zodat mensen als Adar geholpen worden om staande te blijven in hun hoop op Christus. Nog een voorbeeld:
dankzij uw vrijgevigheid zijn we in staat om een boek als De Pijlers van het christelijk geloof te geven aan
nieuwe gelovigen, zoals Farha in Irak. Zij gaf vorig jaar haar leven aan Christus, nadat ze thuis stiekem christelijke
tv-programma’s had bekeken. Als haar broers hier achter zouden komen, zouden ze haar zeer hard
behandelen en haar zelfs verstoten. Toch is ze vastbesloten om meer te leren over de Bijbel. Op dit moment groeit Farha in haar geloof door samen met een christelijke vriend De Pijlers van het christelijk geloof te bestuderen in het Arabisch.
En wat misschien nog wel belangrijker is, we kunnen ook voorgangers helpen, zoals Martin, die ergens woont in het
gebied van de Perzische Golf. Veel kerkleiders in het Golfgebied vragen ons om solide Bijbelonderwijs voor hun snel groeiende gemeenten, omdat onder de oppervlakte duizenden de Heer leren kennen. Dereks onderwijs is zo universeel en ontvouwt Gods principes helder en eenvoudig – ongeacht de cultuur waar mensen uitkomen.

Dit jaar moeten twaalf vertaalde Derek Prince-boeken herdrukt
worden in het Arabisch en enkele andere talen. Onder andere: In Gods aanwezigheid; Doop in de Geest;
Zij zullen boze geesten uitdrijven; Zegen of vloek, Het huwelijk een verbond en De Pijlers van het christelijk
geloof. Ook willen we een serie onderwijsvideo’s van Derek met ondertiteling of voice-over in het Arabisch
beschikbaar maken, voor christelijke tv-kanalen en gebruik op internet. Televisie is een essentieel en zeer
effectief middel voor christelijke evangelisatie in dit gebied, waar per persoon gemiddeld vijf uur per dag
televisie gekeken wordt.

Uw gift van 16 euro maakt deze twaalf boeken beschikbaar voor één deze mensen. Een gift van 50 euro
maakt maar liefst 20 exemplaren van De Pijlers beschikbaar. En een gift van 250 euro helpt ons om een
videobooschap van Derek te vertalen, zodat deze in tienduizenden huizen verspreid wordt in de regio…
We hopen dat u – vanuit de zegen die Dereks onderwijs voor u betekend heeft – wilt reageren op de roep
om hulp van vele broeders en zusters, voorgangers en gelovigen – maar ook duizenden zoekende moslims
die honger en dorst hebben naar de waarheid van Gods levensveranderende Woord.

In zijn dienst,

Neil Cornick, Zending DPM Middle East

Ivar van der Sterre, DPM Nederland

Lees verder

Herdrukt: Twee levensveranderende ‘kleintjes’:

Herdrukt: Twee levensveranderende ‘kleintjes’:

Dankzegging, lofprijs, aanbiddingdankzegging

Op veler vraag heeft DPM Nederland het boekje Dankzegging, lofprijs, aanbidding  nu toch in herdruk genomen, ondanks het feit dat de inhoud ervan ook verkort is weergegeven in het boek In Gods aanwezigheid. De drie fundamentele principes die Derek in dit compacte boekje behandeld, kunnen een revolutie veroorzaken in je gebedsleven en in je begrip van aanbidding!

In de loop van dit jaar komt DPM met een internetcursus die de principe uit dit boekje dichterbij  brengt en prakisch maakt voor ieder die wil groeien in lofprijs en aanbidding, maar in het bijzonder voor muzikanten, zangleiders en andere betrokkenen bij aanbidding in de gemeente.

Onbegrijpelijke liefdeOnbegrijpelijke liefde

Dit compacte boekje beschrijft hoe Jezus maar liefst zeven maal (het getal van de volmaaktheid) zijn bloed voor ons vergoot. Ook helpt Derek je begrijpen dat jij die kostbare parel bent, voor wie God alles overhad… Een prachtig boekje dat ook als ‘weggever’ zeer geschikt is, wanneer mensen kampen met een slecht zelfbeeld, depressiviteit of verlatenheid. 

Lees verder

Fundament van geloof door Bijbelstudie

Herzien en herdrukt:

fundament van geloofFundament van geloof door Bijbelstudie

 

Nu uitgebreid met 5 hoofdstukken over Israël, is de prachtige Fundamentencursus van Derek Prince helemaal herzien en herdrukt. De herziening omvat een prachtige nieuwe cover, een uitbreiding met 5 lessen over Israël (‘als je Gods verbondstrouw aan zijn volk Israël niet begrijpt, dan begrijp je je eigen wortels niet…’), en een nieuwe indeling in vier delen: Fundament, Dieper Leven, Israël en De toekomst…

 

Drie doelgroepen:

1. Pasbekeerden

Deze Fundamentencursus blinkt uit in eenvoud, compleetheid en een geweldige diepe overdracht van Gods eigen Woord. Hij is heel geschikt voor mensen die de Heer net hebben aangenomen en direct vanaf het begin alle fundamentele thema’s (Bekering, Geloof, Heilige Geest, Genezing, Aanbidding en Gebed, Israël, Eindtijd en Opstanding) zelf vanuit Gods Woord willen ontdekken.

2. ‘Gevorderden’ die hun fundament willen versterken

De cursus is echter ook heel geschikt voor mensen die al jaren christen zijn, maar die verlangen naar een stevig fundament in Gods Woord. Het feit dat de cursus is opgesteld in vraag- en antwoord, waarbij je de antwoorden steeds zelf opzoekt in de Bijbel, maakt dat je zeer actief met Gods Woord bezig bent. Ook de memorisatiopdrachten helpen je om diep doordrongen te raken van de Bijbel.

3. Groepen

Bijbelstudiegroepen en kringen die verlangen naar een structurele aanpak om te groeien in Gods Woord, kunnen de cursus prima gebruiken als basis. De korte inleidingen per les kunnen gezamenlijk worden gelezen, om vervolgens als groep de lessen te doorlopen, of het zelfgemaakte ‘huiswerk’ te bespreken.   

Met ruim 150 pagina’s A4 in een luxe wire-O-binding (ringband-rug), opent het boek gemakkelijk en is dus zeer geschikt voor de invullessen. De prijs is met €17,- bewust zeer bereikbaar gehouden! 

Lees verder

Oost Europa

mei 2013

Oost-Europa leert de bovennatuurlijke kracht van proclamatie kennen!

Slowakije

Naamloos

Alena Cermakova

Het is al enige tijd geleden, maar een prachtig getuigenis kwam ons ter ore uit Slowakije. De nationaal bekende gospelzangeres Alena Cermakova genas drie jaar geleden van een gescheurd trommelvlies, na het lezen en toepassen van het boekje De kracht van proclamatie. Toen zij hierover vertelde tijdens een interview op tv waarbij ze dit boek liet zien, kreeg DPM Slowakije zelfs een bestelling binnen van iemand die niet geloofde in God, maar die dacht dat het ging om een soort alternatieve geneeswijze… Inmiddels zijn zowel het boek De kracht van proclamatie als Drie maal daags uitverkocht en weer herdrukt. Ook zijn afgelopen jaar 50.000 onderwijsbrieven verspreid. 12 titels via tientallen kerken. Brano Cekan van DPM Slowakije (die ook het DPM-werk in andere landen coördineert): ,,We prijzen God voor de groeiende honger naar Bijbelonderwijs over Gods bovennatuurlijke kracht, niet alleen in Slowakije, maar in steeds meer landen van Oost-Europa!’’ 

Poolse boeken

Poolse boeken

Polen

De Kracht van Proclamatie is gedrukt en zeer goed ontvangen. Ook DPM Polen brengt voor Pasen 2013 het boek Betaald met bloed uit, compleet met de studiegids, om zo de vele huiskringen te helpen groeien in begrip van de kracht van het bloed en de omwisseling aan het Kruis.

Roemenië

Gaven van de Geest- Roemeens

Gaven van de Geest- Roemeens

Het boek Gaven van de Geest heeft sinds de publicatie in mei vorig jaar al vele honderden mogen toerusten voor het functioneren in de bovennatuurlijke gaven! Tijdens de gelijknamige conferentie in november werden nog eens vele tientallen mensen (waaronder veel van orthodoxe achtergrond!) gedoopt in de Heilige Geest, maar ook ontvingen tientallen de ‘doop in Christus’ voor het eerst! (Oftewel, zij gaven voor het eerst hun leven over aan Jezus!)

Momenteel wordt gewerkt aan de video-opnamen van de conferentie, die in de loop van dit jaar op de nationale christelijke zender Alfa & Omega TV worden uitgezonden. Ook is het boek Betaald met bloed klaar voor de pers, en wordt nog voor Pasen uitgegeven!

Tsjechische DPM website

Tsjechische DPM website

Tsjechië

In dit ‘meest atheïstische land van Oost-Europa’ mocht DPM afgelopen jaar het boek Leven door geloof uitbrengen. Via de Tsjechische DPM-website zijn tientallen boodschappen van Derek Prince verkrijgbaar. Daniël Skokan, onze DPM-werker in Tsjechië, heeft bovendien visie voor het ontwikkelen van internetcursussen, om de gelovigen via het web toe te rusten en helpen groeien in geloof.

Hongarije

Leven door geloof- Hongaars

Leven door geloof- Hongaars

Het boek Leven door geloof dat afgelopen jaar ook uitkwam in Hongarije, is inmiddels al weer uitverkocht en wordt herdrukt! In Hongarije is gewerkt aan de uitgave van verschillende kleinere boekjes: Onbegrijpelijke liefde, Gods wil mijn levensdoel, Overgave en Dankzegging, lofprijs, aanbidding. Bovendien wordt gewerkt aan een professionele website, en publicatie van het boek De kracht van proclamatie.

Servische boeken

Servische boeken

Servië

Afgelopen jaar zijn het boek Gaven van de Geest en Gods Woord geneest verschenen in het Servisch. Miro Fic, onze werker in Servië: ,,Deze toerusting is zo hard nodig in ons land en we zijn blij dat we erin mogen voorzien. Momenteel werken we aan het boekje Waar het hart vol van is… Een vitaal boekje voor ons land, waar zoveel christenen negatieve dingen belijden en hun tong nauwelijks onder controle hebben. Om die reden gaan we hierna ook bezig met het boek De kracht van proclamatie!’’

Kroatië

Zegen of vloek- Kroatisch

Zegen of vloek- Kroatisch

In Kroatië zien we een geweldige doorbraak van het werk, met name in Rooms Katholieke kringen. Het boek Zegen of vloek werd begin 2012 herdrukt (deze keer met studiegids voor huisgroepen!) in een oplage van 1.500 stuks, maar moest binnen enkele maanden al opnieuw herdrukt worden. Ook de boeken Gaven van de Geest en Lucifer ontmaskerd die in 2012 zijn verschenen, zijn zeer goed ontvangen. In 2013 gaat DPM Kroatië ook de proclamatiekaarten drukken , die momenteel al via de website (www.derekprince.hr) veel worden gedownload.

Slovenië

Ook in dit land zien we grote belangstelling vanuit traditionele (RK) kringen. Het afgelopen jaar verschenen Het huwelijk, een verbond; Gods Woord kracht en gezag; Bitter water en Gods hart voor wezen, weduwen, armen, verdrukten.

Leer bidden en Gods Woord geneest- Bulgaars

Bulgaarse boeken

Bulgarije

Onze DPM-werker Iskra, in Bulgarije, zegt: ,,Er is in ons land grote honger naar groeien in relatie met God en het functioneren in zijn kracht! De boeken Leer bidden en Gods Woord geneest zijn beide binnen het jaar uitverkocht en herdrukt! Ook het boek Overwinning over de dood is goed ontvangen. Dankzij giften uit het Westen hebben we afgelopen jaar ook vele gratis onderwijsbrieven mogen verspreiden, waardoor de belangstelling voor de boeken groeit.

Albanië

Het werk in Albanië, Macedonië en Bosnië ligt door omstandigheden momenteel stil, terwijl we op zoek zijn naar nieuwe coordinators voor het DPM-werk in deze landen. Bid u meer voor Gods leiding en arbeiders in de oogst!

We prijzen God voor alles wat Hij afgelopen jaar mogelijk maakte in Oost-Europa!

 

Project Oost-Europa 2013:  Life Changing Spiritual PowerNaamloos

Levensveranderende Geestelijke Kracht … in alle Oosteuropese landen!

Samen met de werkers van DPM Nieuw Zeeland, hebben we voor Oost-Europa door profetische woorden de visie ontvangen dat er een doorbraak komt op het gebied van Gods bovennatuurlijke kracht. In 2012 zagen we dit al gestalte krijgen door de publicatie en snelle verspreiding van o.m. Gods Woord geneest en Gaven van de Geest in verschillende landen.

In 2013 wordt in vrijwel alle Oosteuropese landen gewerkt aan het project Levensveranderende Bovennatuurlijke Kracht – een bundel van 6 kleinere titels met toerusting over de geestelijke wereld. o.a. Van vloek naar zegen, Geestelijke strijd en de Heilige Geest in jou (Deze bundel bestaat niet in het Nederlands)

Voor de vertaling en voorbereiding van dit project in 9 talen, is ca. € 12.000 nodig. DPM Nieuw Zeeland zal vervolgens zorg dragen voor een oplage van 3.000 stuks in elke taal, die vervolgens deels gratis verspreid zullen worden onder leiders.

Lees verder

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email