Nieuwe serie jongerenkaarten nu verkrijgbaar

Mijn toekomst is safekopie

Nu 12 Jongerenproclamaties beschikbaar

Nadat vorig jaar de eerste zes Jongerenproclamaties verschenen, zijn onlangs weer zes nieuwe Jongerenkaarten geproduceerd. Hiermee zijn nu in totaal 12 proclamaties voor tieners en jongeren beschikbaar. De thema’s sluiten aan bij de leefwereld van jongeren, en versterken hun geloof en kennis van Gods Woord op 12 actuele gebieden voor jongeren, zoals identiteit, seks, invloed van media, depressie en angst, pesterij en toewijding aan God.

Overwinning in the pocketkopie

Opnieuw was de Jongerenbijbelschool Foundation4Life betrokken bij de thema-keuze en de inhoudelijke samenstelling.

Het is de hoop en verwachting dat vele jongerenwerkers, ouders en natuurlijk jongeren zelf, de kaarten zullen gebruiken om hun denken te vormen vanuit Gods waarheid, rond de volgende actuele jongerenthema’s:

 

 

 

(serie 2012)

1. Wie denk jij wel dat ik ben? – Over je identiteit en waarde vinden in God

2. Mijn uiterlijk is oké! – Over je zelfbeeld en God die je mooi heeft gemaakt.

3. Ik kijk uit wat ik kijk – Keuze voor zuiver leven in een wereld vol pornografie en andere verkeerde invloeden.

4. Ik leef niet meer voor mezelf – Niet ik-gericht, maar leven voor God en vanuit Hem dienstbaar voor anderen…

5. Wie is de baas? – Erkenning van God als Schepper en hoogste autoriteit, in een wereld die steeds meer Zijn bestaan in twijfel trekt.

6. Als ik me down voel – Geestelijke wapens tegen gevoelens van depressiviteit en uitzichtloosheid.

(serie 2013)

1. Seks en relaties… Gods perfecte plan – Over toewijding aan Gods plan op het gebied van partnerkeuze en seksualiteit

2. Met God ben ik niet bang! – Geestelijke strijd tegen vormen van angst (voor gevaar, voor mensen, fobieën, etc.)

3. Ontzag voor de Heer – De vreze des Heren als  basishouding

4. Mijn toekomst is safe – Hoop voor de toekomst, juist als je jong bent…

5. Als mensen mij pijn doen – Herstel, loslaten en vergeven bij pesterij, bedrog en andere vormen van pijn veroorzaakt door mensen

6. Overwinning in the pocket – De geestelijke wapenrusting om sterk te staan in geestelijke strijd.

De eerste serie kaarten is al door verschillende jeugdgroepen gebruikt als basis voor Going Deep- avonden. Het is de verwachting dat ook deze nieuwe serie zal worden geadopteerd door jeugdgroepen en misschien zelfs scholen, om rond deze belangrijke thema’s jongeren toe te rusten en te inspireren tot radicale keuzes. 

Lees verder

Nieuwe DPM Jongerenkaarten gaan internationaal

Binnenkort verschijnen de nieuwe proclamaties voor jongeren ook in de Verenigde Staten, Nieuw Zeeland, Armenië en mogelijk ook in Zwitserland en Noorwegen! DPM Nederland heeft ze onlangs vertaald naar het Engels en gepresenteerd tijdens de internationale DPM-vergadering, waar de nieuwe jongerenkaarten met enthousiasme werden ontvangen. Met name de specifieke jongerenthema’s zijn wereldwijd herkenbaar. Vele jongeren kampen met thema’s als identiteit, seksualiteit, depressiviteit en zelfbeeld, en kunnen op dit gebied wat Bijbels krachtvoer goed gebruiken. De studenten van bijbelschool Foundation 4 Life – de 1-jarige trainingsschool voor jongeren die o.m. werkt met Derek Prince’ bijbelonderwijs – heeft geholpen met het ontwikkelen van zowel de thema’s als de Bijbelteksten, waarvoor dank! 

In Nederland is de eerste serie jongerenkaarten binnenkort reeds aan herdruk toe! Ook wordt gewerkt aan een tweede serie, die nog meer thema’s specifiek voor jongeren zal bevatten.

Lees verder

Wereldwijde belangstelling voor Derek Prince onderwijs groeit…

Tijdens de internationale DPM-vergadering die half oktober plaatsvond in de Verenigde Staten, bleek dat wereldwijd de vraag naar Derek Prince’ bijbelonderwijs nog steeds toeneemt. Enkele highlights: 

  • Een Chinees huiskerken-netwerk van 14 miljoen gelovigen heeft DPM’s hulp ingeroepen voor de toerusting van het explosief groeiende aantal nieuwe gelovigen. Om de achterstand in het broodnodige Bijbelonderwijs in te halen, is gevraagd om 1 miljoen boeken… per maand! Met een gemiddelde jaarproduktie van 700.000 boeken zal dit voor DPM China een hele uitdaging worden, maar het is sprekend dat de honger naar solide Bijbelonderwijs in dit immense land zo groot is! 
  • Doorbraak in Brazilië! In slechts twee jaar tijd is de druk en verspreiding van Dereks bijbelonderwijs in het Portugees gegroeid van 0 naar 400.000 boeken (ruim 15 verschillende titels). Voor een verdere ontwikkeling van onderwijsbrieven, website en verdere promotie van Dereks onderwijs wordt nu samengewerkt met DPM Portugal, dat sinds enkele jaren geleid wordt door de Nederlandse Erna van Hamersveld, die woont en werkt op de eilandengroep De Azoren.
  • 13.000 studenten blij met Bijbelonderwijs! – Bij DPM India komen jaarlijks nog steeds aanvragen binnen van ruim 250 Bijbelscholen, die graag Derek Prince boekenpakketten willen ontvangen voor hun afstuderende bijbelschoolstudenten. Vlak voordat deze studenten meestal fulltime de bediening ingaan, krijgen ze in het laatste jaar een complete minibibliotheek mee van 21 van Dereks boeken. In totaal  gaat het om 13.000 studenten. Op deze manier hoopt DPM India dit immense subcontintent van bijna 1 miljard inwoners strategisch te bereiken met levensveranderend bijbelonderwijs.

Lees verder

Levensveranderende ‘kleintjes’ van Derek Prince

Herzien en herdrukt: 

Gods wil mijn levensdoel en Als je het beste wilt van God

Twee boekjes die al geruime tijd niet meer verkrijgbaar waren, zijn wegens aanhoudende vraag nu door DPM volledig herzien en herdrukt met frisse, nieuwe covers. Als je het beste wilt van God en Gods wil, mijn levensdoel zijn van die typische kleine Derek Prince boekjes die een heel diepe booschap kort en krachtig bij je binnenbrengen. Het eerste boekje reikt 8 basisprincipes aan voor geestelijke groei; het tweede daagt uit tot radicale toewijding aan Gods wil! De boekjes zijn qua inhoud ook uitermate geschikt als kadootje voor jongeren – om hen te bewegen tot een radicale keuze voor het avontuur met God!  

Vanuit ditzelfde beleid volgt binnenkort het boekje Dankzegging, lofprijs, aanbidding – drie principes die je gebedsleven op zijn kop zetten…

Het boekje Gods wil, mijn levensdoel – een studie over toewijding – was voorheen slechts 45 pagina’s, maar is in de nieuwe versie uitgebreid met de studie Hoe ver wil jij gaan?, die prachtig aansluit bij de boodschap en die begin dit jaar als onderwijsbrief is rondgestuurd. 

Beide boekjes zijn vanaf nu te bestellen in onze webwinkel. 

N.B. Per abuis is in onze mailing de oude prijs van € 6,- gecommuniceerd, maar vanwege de uitbreiding naar ruim 90 pagina’s is de nieuwe prijs € 7,-

Lees verder

Man & Vader dag 2012

Foto’s: Emiel Mulder

Ruim 140 mannen mochten we zaterdag 8 september verwelkomen in Zeewolde, voor de jaarlijkse DPM Man & Vader Dag. Deze dag is voortgekomen uit het gelijknamige boek van Derek Prince, en bedoeld om mannen te inspireren en bemoedigen in hun rol als echtgenoot en vader in hun gezin. 

Rood of groen…

In de ochtend sprak Ferdinand Bijzet over intimiteit. De kern van zijn verhaal haakte in op de verbondsgedachte; namelijk dat we niet leven (ook in ons huwelijk) om niet op onszelf gericht te zijn, maar om Gods gevende liefde door te geven. Als het gaat om communicatie, dan was de vergelijking met een stoplicht voor veel mannen herkenbaar, namelijk dat de man dan vaak het sein op rood heeft staan als het gaat om communicatie en spontaniteit, terwijl vrouwen in het algemeen vaker op groen staan… Zij zijn van nature relationeler gericht en minder gericht op zichzelf, dan mannen. Bewustheid van dat verschil is al direct een belangrijke sleutel om positieve verandering te zien in je huwelijksrelatie.  Dan kun je als man vaker bewust kiezen om het licht op groen te zetten voor communicatie en intimiteit (de ander dichtbij laten komen), vanuit de kracht die God je daarvoor geeft… 

Pijnlijk eerlijk

Cees en Robert (zoon) van Harten spraken in de middag samen over vaderschap. Hun verhaal bevatte veel humor, maar was ook pijnlijk eerlijk over de onvolkomenheid van onze ‘aardse’ invulling van vaderschap. Daar waar Cees  uitsprak dat vaderschap zou moeten gaan over ‘doen wat je zegt’, gaf zijn zoon Robert open en eerlijk aan dat dat in het geval van zijn eigen vader niet gelukt was… Hij vertelde over zijn boosheid hierover, die jarenlang had geduurd, maar die vervolgens ook zijn eigen leven als vader weer begon te beïnvloeden, als God niet had ingegrepen. God sprak Robert aan op zijn eigen verantwoordelijkheid om een goede zoon te zijn; één die vergeeft, maar ook één die bereid is te kijken naar de verandering en Gods werk in het leven van zijn vader. 

De enorme openheid in het verhaal van Cees en Robert had heel veel zeggingskracht en autoriteit. Dit baande de weg voor mannen om duidelijke keuzes te maken en niet te blijven hangen in een ongedefinieerd en pijnlijk verleden. Zo word je vrij om namens God een goede, opbouwende vader te zijn in je gezin, die doet wat Hij zegt…

Seminarmarkt

De seminarmarkt was qua onderwerpen heel groot en compleet, maar organisatorisch liep er e.e.a. niet zoals de bedoeling was. Doordat niet alle seminars in dezelfde ruimte plaatsvonden, liepen sommige seminars te lang door, wat dan andere seminars weer hinderde. Met excuses hiervoor aan de deelnemers liggen hier leerpunten voor een volgende keer. Inhoudelijk waren de reacties echter zeer positief, en zijn vele mannen naar huis gegaan met veel informatie en tips over voorkomen van burnout, positieve communicatie, een zuivere kijk op seks, gerichte voorbede voor je kinderen, etc. etc. 

Een bijzonder ‘debuut’ tijdens deze mannendag, was de aandacht en erkenning voor de (vaak vergeten) doelgroep van mannen die door echtscheiding heen zijn gegaan (of daar middenin zitten). Dik Veefkind, coach en zelf gescheiden en hertrouwde man, heeft ruim twee uur genomen om met twaalf mannen de vele emotionele, geestelijk en praktische aspecten te bespreken van een gestrand huwelijk. 

De avond met Henk Stoorvogel was een krachtige afsluiter van deze bijzondere dag vol input en toerusting. Zijn boodschap sloot naadloos aan op de boodschap van ‘s middags en maakte de mannen bewust van Gods altijd vergevende en stimulerende Vaderhart: ,,Ik hou van je! Je kunt het!’’ Op de uitnodiging die volgde, kwamen vele mannen naar voren, die op allerlei gebied bekering, vergeving, genezing en vrijheid ontvingen in persoonlijke voorbede. 

Lees verder

Herdruk Proclamatiekaarten

 

Herdruk Proclamatiekaarten

 

De stand op de Opwekking Zendingsexpo was voor DPM Nederland een mooie gelegenheid om een aantal uitverkochte Proclamatiekaarten in herdruk te nemen, al dan niet met een nieuwe opmaak. Van de kaarten voor volwassenen zijn met een NIEUWE OPMAAK onder meer herdrukt: De God van de Hoop; De Namen van God; Gedoopt in Jezus’ naam; De grote Opdracht; Eenheid in het huwelijk en Vrouw en Moeder. Vijf kinderkaarten zijn herdrukt, maar  waaronder De Wapenrusting, Ik ben nooit alleen en Geen occultisme. Verder zijn een aantal kaarten ongewijzigd gebleven, waarmee in principe alle eerdere titels weer verkrijgbaar zijn. Kijk in onze webshop voor een compleet overzicht. 

 

Lees verder

Nieuw: DPM Jongerenkaarten

Naast proclamaties voor volwassenen en kinderen, heeft DPM Nederland sinds deze week ook speciale proclamatiekaarten voor jongeren ontwikkeld. In samenwerking met de Foundation for Life Bijbelschool (www.foundation4life.nl), heeft DPM in eerste instantie zes aansprekende jongerenkaarten ontwikkeld over thema’s speciaal voor jongeren, te weten: Identiteit; Mijn uiterlijk is oké; Als ik me down voel; Ik kijk uit wat ik kijk…; God is de baas en Ik leef niet meer voor mezelf. De kaarten zijn radicaal van inhoud, eigentijds en leuk opgemaakt en aansprekend qua taal en titel… 

DPM hoopt dat de kaarten in groten getale door jongeren gebruikt gaan worden om te groeien in hun identiteit in Christus en hun keuzes voor Hem in de dagelijkse praktijk. Als de kaarten aanslaan, zijn er nog meer specifieke jongerenthema’s in het verschiet, waaronder veilig

heid bij God, keuzes op het gebied van seksualiteit, ons spreken over anderen (roddel); en God kennen als Vader. 

DPM roept haar achterban op te helpen de kaarten in omloop te brengen door ze te kopen en door te geven aan jeugd en jeugdleiders, als aanmoediging voor actief gebruik in het jeugdwerk en als studiemateriaal voor thema-avonden. De kaarten kosten €1,- p.s. en het hele setje van 6 stuks kost €5,-.  

Lees verder

Digitale Man & Vader in voorbereiding

In opvolging van de succesvolle Man & Vader Conferenties (Man & Vader Ontmoetingsdag op 8 september in Zeewolde) zoekt DPM Nederland naar andere manieren om het belangrijke onderwijs over de ‘de man in zijn gezin’ over te brengen. Hiervoor is een digitale Man & Vader cursus in voorbereiding, die in September van start moet gaan. 

De bedoeling is zo een virtuele mannengroep te creëren, speciaal voor mannen die willen groeien in hun rol als echtgenoot en vader, maar misschien geen mannengroep hebben in de buurt. Daarbij is de bedoeling dat mannen vanuit de huis- of studeerkamer door de lessen heengaan en in contact komen met elkaar, rond belangrijke en actuele onderwerpen, zoals: 

– Verbondstrouw in de praktijk
– Je rol als priester, profeet en koning in je gezin
– Reinheid en verbond met je ogen
– Etc.  

Onze tijd schreeuwt om mannen die radicaal kiezen voor hun gezin, die Gods liefde en gezonde identiteit op hun kinderen overbrengen, vanuit Gods Vaderhart, dat ze zelf hebben leren kennen. 

Lees verder

De Omwisseling in het Hongaars

De zendingsorganisatie Immanuel, die actief is op het gebied van armenzorg, opbouw en gemeentestichting in Transsylvanië (Roemenië), deelt rond Pasen het boekje De Omwisseling aan het kruis uit in het Hongaars. 

Het boekje bestond drie weken geleden nog niet in deze taal, maar uit visie en betrokkenheid heeft Immanuel DPM Hongarije gesponsord om dit boekje met spoed beschikbaar te maken. 

Lees verder

Kroatië en Slovenië

Een van de grootste Rooms Katholieke boekwinkels in Kroatië, heeft sinds kort ook alle boeken van Derek Prince in het assortiment. Enkele jaren geleden al gingen de deuren van Rooms Katholieke boekwinkels in Slovenië open voor Derek’s onderwijs. De boeken Zegen of Vloek en Gods antwoord voor afwijzing stonden toen een flinke periode in de top 10 van best verkochte boeken. We bidden dat zich een soortgelijk wonder voltrekt in Kroatië. 

Lees verder

Roemenië

Derek Prince’ onderwijs over bevrijding van de vloek heeft afgelopen twee jaar in brede kerkelijke kring gezorgd voor doorbraak en vernieuwing. De heruitgave van het boek Zegen of vloek, begeleid met conferenties en spreekbeurten, heeft hier en daar stof doen opwaaien, door getuigenissen van mensen die vrijkwamen van emotionele en lichamelijke problemen als gevolg van demonische invloed. 

Vorig jaar is door DPM Roemenië bewust gekozen om een conferentie te organiseren rond de basis van het Kruis. Dit jaar wordt deze boodschap voortgezet tijdens opnieuw een conferentie in mei, maar zal ook het boek verschijnen De Gaven van de Geest, om de bewustheid van onze bovennatuurlijke erfenis te blijven stimuleren. 

Lees verder

China

Het zendingswerk van DPM in China begon in 1984, toen de Brit Ross Paterson geloofde dat God hem zei om ‘Dereks onderwijs naar China te brengen’. Ross benaderde Derek, die hem onmiddellijk zijn toestemming en zegen gaf. Het zendingswerk in China was geboren. Tegenwoordig is het kantoor gevestigd in Singapore. Radio-uitzendingen Ross onderhandelde met de Far East Broadcasting Company (FEBC) in Hong Kong om dagelijks een vijftien minuten durend radioprogramma ‘Today with Derek Prince’ te mogen uitzenden. Het programma werd vertaald in het Chinees en kreeg de naam ‘Het levende offer’. Om het onderwijs acceptabeler te maken voor de Chinesen (die toen nog zeer argwanend stonden tegenover buitenlanders) kreeg Derek de naam Ye Guang-Ming, wat ‘Helder licht’ betekent. Het programma werd een groot succes, en werd ook vertaald naar diverse minderheidstalen, en nieuwe programma’s volgden. Inmiddels verzorgt DPM China al ruim 25 jaar radio-uitzendingen van Dereks onderwijs in China. De radio-uitzendingen zijn een krachtig middel in een land als China, waar christenen veel tegenstand en verdrukking kennen bij het verspreiden van het Evangelie.

Chinese boeken en audio
Er is een groot tekort aan bijbelonderwijs in China. In de tijd dat het communisme hoogtij vierde werden de meeste bijbels en christelijke boeken ingevorderd of verbrand, en alle christelijke uitgeverijen werden gesloten. Ook vandaag blijft de overheid strikte controles uitvoeren.

Mede door de radio-uitzendingen is er veel vraag naar Dereks boeken. Veel van het onderwijs is inmiddels beschikbaar in het Chinees en wordt in heel China verspreid. Ze worden gedrukt in een klein formaat, met eenvoudige covers, waardoor ze minder opvallen, en zonder buitenlands adres erin, dat de Chinese lezer in gevaar zou kunnen brengen. Inmiddels zijn er miljoenen boeken van Derek Prince’ bijbelonderwijs in omloop in China. Iemand uit ons team zei: ,,Een bijbelboek is in China een soort zendeling: het bereikt de ene persoon naar de andere en onderwijst hen in Gods Woord. Nooit wordt een boek weggegooid – tenzij de veiligheidspolitie er beslag op legt!”

Audio/video Audiocassettes met Derek Prince onderwijs in het Mandarij worden verspreid naar verschillende centra in China. De cassettes zijn in het bijzonder waardevol voor gelovigen die niet goed kunnen lezen Ook ontwikkelen we video en vcd-onderwijs van Derek Prince in het Chinees.

Internet
Naast onze eigen site (www.dpmchina.org) besturen we ook een website in het Chinees(www.ygmweb.org). Op deze website kunnen gelovigen bruikbare materialen vinden van Derek Prince in het Chinees, zoals online-boeken en de mogelijkheid om persoonlijke vragen te stellen.

Steun DPM China met uw gift

Lees verder

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email