16 april: God wil jou!

   
   
   
 
DPM_logo

 
 
Thema: Een levend offer
                     ____________________________________________________________________

God wil jou! 

16 april

We zullen de komende dagen kijken naar de eerste zes verzen van Romeinen 12, waarin we een belangrijke sleutel vinden om Gods doelen voor ons te ontdekken, en daar vervolgens naar te gaan leven.  

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid (NBG: uw denken) om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade  die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij  genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven… (Romeinen 12: 1-6)  

In bovenstaande verzen ontvouwde Paulus een aantal opeenvolgende, logische stappen. Wat is de eerste stap die God van ons verwacht? Dat je je lichaam aan Hem toewijdt (zie Romeinen 12:1). De meeste mensen beginnen met het geestelijke, maar God begint met het natuurlijke. Hij zegt: ‘Ik wil je lichaam – met alles erop en eraan. Ik wil je helemaal – geest, ziel en lichaam. Geef Mij het vat, en de inhoud ervan wil Ik ook.’  

Vervolgens zegt God: ‘Ik wil dat je je lichaam aanbiedt op het altaar, als een levend offer. Deze instructie van God is een bewuste afwijking van de gangbare offers in het Oude Testament, waar het offerdier eerst werd gedood, voordat het op het altaar werd gelegd. God zegt: ‘Ik wil dat je je lichaam aan mij aanbiedt als een offer, precies zoals de offerdieren onder het oude verbond op het altaar werden gelegd, met één groot verschil: ik wil jou niet dood, maar levend!’ Dat is het enige verschil – verder is het beeld precies gelijk.  

Toen Paulus zei dat we ons lichaam moeten aanbieden als een levend offer… voor God welbehaaglijk (= aanvaardbaar), voegde hij nog toe: dit is uw redelijke godsdienst (andere vertalingen zeggen: uw ware eredienst (NBV), uw ware aanbidding (Good News Bible), uw geestelijke dienstbetoon (King James Version). Paulus’ bedoeling kunnen we volgens mij als volgt overbrengen: ‘In het licht van alles wat God voor je heeft gedaan, is dit het minste wat je kunt doen. In het licht van de waarheid van het evangelie, is dit de redelijke, gepaste reactie.’ God wil jou – je lichaam, je geest, je denken, je talenten, alles wat je bent en hebt. Wat is jouw antwoord? Je moet het aanbieden op het altaar. 

                    ____________________________________________________________________

Vader, in reactie op wat Jezus voor mij heeft gedaan, wil ik mij helemaal aan U geven. Dat is het minste wat ik voor U kan doen. Daarom wil ik ook mijn lichaam aan U aanbieden als een levend offer. Het is niet langer van mij, maar van U. Wilt U mij helpen om U met mijn lichaam te eren? 

 

 
Uit: Heiligheid is geen optie!
____________________________________________________________________

De proclamatie ‘Laat de verlosten des Heren zo spreken’, is een prachtige aanvulling op deze overdenking, omdat je vanuit Gods Woord je leven en lichaam aan God overgeeft, voor zijn dienst en tot zijn verheerlijking. 

Klik hier voor meer informatie of bestellen.

 
DPM Wereldwijd…
 
16 april – ZUID AFRIKA  
Bid dat Dereks onderwijs in 2014 nog toegankelijker wordt door de website en andere multi-media. Bid om een grotere belangstelling en meer aanwezigen 
voor het maandelijkse dvd-onderwijs in een hotel in de binnenstad.

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email