17 mei: De vreugde die voor Hem lag

 

 
DPM_logo

 
 

Weektekst:

 Jezus droeg onze schaamte, opdat wij kunnen delen in zijn heerlijkheid

..terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterzijde van de troon van God.

(Hebreeën 12:2)

 

__________________________________________________________________________

De vreugde die voor Hem lag

17 mei

In Hebreeën 12:2 wordt Jezus de ‘voleinder van ons geloof’ genoemd. In andere vertalingen wordt het woord ‘voleinder’ ook wel ‘volmaker’ genoemd, oftewel ‘degene die het volmaakt maakt’, degene die het afmaakt.

Mag ik je bemoedigen met de waarheid dat alles wat Jezus begint, maakt Hij ook af. Als Jezus in je leven ergens mee begonnen is, dan zal Hij het afmaken. Dat is te danken aan zijn trouw; niet aan onze slimheid of het feit dat wij het zo goed hebben gedaan.

 

Hebreeën 12:2 gaat nog verder, door over Jezus te zeggen: Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterzijde van de troon van God. Aan het kruis verdroeg Jezus dus de schande, de schaamte, maar Hij liet zich er niet door verteren. Door de vreugde die voor Hem lag, beschouwde Hij de schaamte niet als een geldige reden om weg te lopen van zijn bestemming. Wat was ‘de vreugde die voor Hem lag’? De vreugde dat Hij vele kinderen tot heerlijkheid zou brengen. Om jou en mij – en miljoenen anderen – tot heerlijkheid te brengen, onderging Jezus de schaamte van het kruis.

Er is geen manier van sterven te bedenken die meer schande en schaamte brengt dan de marteldood van een kruisiging. Het is beschamend, omdat het de laagste vorm van executie was, gereserveerd voor de laagste soort van misdadigers. Het is ook schaamtevol vanwege de manier waarop de dood intreedt. De Bijbel leert bovendien duidelijk dat de Romeinse soldaten al Jezus’ kleding van Hem afnamen. Jezus hing dus drie uur lang naakt aan het kruis, voor de ogen van de mensen. Mensen liepen langs en bespotten Hem. Hoe zou jij je voelen in die situatie? Beschaamd waarschijnlijk. Jezus verdroeg onze schaamte, omdat Hij zag dat Hij daardoor ons tot heerlijkheid kon brengen.

__________________________________________________________________________

Dank U Jezus voor uw werk aan het kruis. Ik belijd dat Jezus al mijn schaamte, schande en mislukking verdroeg, om vele zonen en dochters tot heerlijkheid te brengen – en daar hoor ik bij! Vanwege de vreugde die voor Hem lag droeg Jezus mijn schaamte, zodat ik kan delen in zijn heerlijkheid. Amen.

Bron: Betaald met bloed (Boek)

 
 
 
Wist je dat de negenvoudige omwisseling (zegen voor vloek, heerlijkheid voor schaamte, acceptatie voor afwijzing, gezondheid voor ziekte, leven voor dood, enz.) plus vijf bevrijdingen (o.m. van het ‘ik’, van de wet, en van het kwaad) beschreven staan in dit boek, dat geschikt is gemaakt voor kringen en groepen? Met instructie, groepsvragen en inleiding voor gebed!
__________________________________________________________________________
Gods levende Woord

 

Uit het boek: Gods levende Woord

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email