19 april: De wil van God vinden

   
   
   
 
DPM_logo

 
 
Thema: Een levend offer 
________________________________________________________________________

De wil van God vinden  

19 april

We gaan verder in op het tweede deel van Romeinen 12:2. Dit helpt ons om een belangrijk aspect van Gods wil te begrijpen:

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. (NBG)

Laten we realistisch zijn. Ons oude, onvernieuwde denken kan de wil van God niet vinden. Waarom niet? Paulus zei in Romeinen 8:7: Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. God zal Zijn wil simpelweg nooit openbaren aan het vleselijke denken. Maar als je denken vernieuwd is, dan begint het in de praktijk te ontdekken en ervaren wat Gods wil is voor je leven.

Gods wil voor jou ontdek je in drie opeenvolgende fasen: 1. Het goede; 2. Het welgevallige (aangename); 3. Het volkomene (volmaakte). Als je leven in lijn komt met Gods wil, dan ontdek je dat God in alles heeft voorzien, tot in het kleinste detail. Maar er is de vernieuwing van je denken voor nodig om die wil van God te ontdekken en daarmee in lijn te komen. En terwijl je daarin begint te bewegen, ontdek je eerst dat Gods wil goed is. Vervolgens ontdek je dat Zijn wil zelfs aangenaam is. En uiteindelijk kom je tot de conclusie dat Gods wil voor jou volkomen is – volmaakt!

De diepste openbaring die we – door te volharden – zullen ontvangen, is dat Gods wil niet alleen maar ‘goed’ en ‘welgevallig’ is, maar ook volmaakt, compleet, allesomvattend. De eerste fase is als een ‘besluit’: Gods wil is altijd goed! De tweede fase is de ontdekking: Gods wil is aangenaam, naarmate je Hem beter leert begrijpen. De derde fase is een diepe openbaring, met de conclusie: Gods wil is volmaakt!

Met ons denken dat op deze manier vernieuwd is, “

denken we niet hoger dan we moeten denken” (Romeinen 12:3). We zijn niet langer trots, zelfzuchtig, arrogant. We staan niet langer open voor bevliegingen en zelfmisleiding. We worden nuchter en realistisch en ontwikkelen bedachtzaamheid. We beginnen de gezindheid (het denken) van Jezus over te nemen, die tegen de Vader zei: “Laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.” (Lucas 22:42) Gods plannen en bedoelingen zijn nu belangrijker voor ons geworden dan die van onszelf. 

________________________________________________________________________

Vader, ik wil op weg gaan om Uw wil te ontdekken. Ik besluit dat Uw wil goed is, en wil daarin volharden zodat ik mag gaan ontdekken dat Uw wil ook aangenaam is en zelfs volmaakt. Dank U wel dat ik niet bang hoef te zijn om mijn eigen plannen los te laten en Uw plannen te volgen, omdat Uw wil en plannen voor mij volmaakt zijn! Ik wil het denken van Jezus overnemen en met Hem zeggen: ‘Laat niet mijn wil, maar Uw wil geschieden’. 

 

________________________________________________________________________

Het boek Leven door geloof geeft je een inkijkje in de werking van geloof, en leert je zien dat door geloof Gods mogelijkheden ook jouw mogelijkheden worden.

Klik hier voor meer info en bestellen 

DPM Wereldwijd…
 
19 april – CHINA
Onlangs deelde een DPM-medewerker in China dat zijn kerk scherper in de gaten wordt gehouden door de autoriteiten. Bid om bescherming voor hem en al de  
andere medewerkers in China.  
Bid voor de nieuwe leiders van China, die hun politiek wat betreft religie nog niet hebben geformuleerd. De eerste tekenen zijn niet bepaald gunstig. 

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email