Waarom maken Gods kinderen moeilijke dingen mee? deel 2

(klik hier wanneer je de onderwijsbrief liever op PDF-formaat leest of de brief wil downloaden en/of uitprinten)

In deel 1 hebben we gekeken naar die veel voorkomende oorzaak dat we soms grote problemen tegenkomen in ons leven: onze neiging om onafhankelijk van God te willen leven. Die onafhankelijkheid is nooit Gods wil geweest voor ons leven. Veel liever wil Hij dat we leven in volledige afhankelijkheid van Hem, om zo volop te genieten van de vrijheid die Hij ons wil geven.
Maar wat als we nog steeds grote moeiten ervaren, ook nadat we onze onafhankelijkheid hebben losgelaten? Wijst dat op verborgen zonden in ons leven? Zijn problemen altijd het gevolg van onrechtvaardigheid in Gods ogen? Of is er ook een andere oorzaak mogelijk?

Het verhaal van Job
Deze vragen brengen ons in deel 2 van deze studie bij het verhaal van Job. Het is de geschiedenis van een zeer rechtvaardig mens, die toch onvoorstelbaar zware beproevingen moest doorstaan – niet vanwege zonde, maar vanwege rechtvaardigheid. Is dat eerlijk? Zou God dat toestaan? In deze brief kijken we kort naar enkele momenten in het leven van Job. Ik hoop dat deze studie jouw kijk op Gods handelen met jou en anderen zal veranderen, en je nieuwe hoop en nieuw begrip zal geven.

Beproeving is een compliment
Het kunnen doorstaan van beproevingen die ons overkomen als gevolg van een buitengewoon rechtvaardig leven, is niet iets voor beginners… In Zijn genade staat God alleen toe dat volwassenen in het geloof op deze manier worden beproefd. Het klinkt bijna paradoxaal, maar zo’n zware beproeving is in feite een geweldig compliment! Het heeft overigens ook een evenredig hoog prijskaartje… Alleen al het bestuderen van dit verhaal vraagt van ons een houding van nederigheid en eerbiedige vrees voor God.

De sleutel tot het boek Job
Het boek Job heb ik op een nogal ongebruikelijke manier beter leren begrijpen. Mijn vrouw Ruth en ik lezen elke dag twee keer in de Bijbel – ’s morgens lezen we in het Oude Testament. ’s Avonds lezen we in het Nieuwe Testament. Op een ochtend belandden we bij het boek Job.

Terwijl we het doorlazen, bemerkten we eerlijk gezegd dat we er niet zoveel mee konden en dat het niet zo tot ons doordrong. Dus we besloten het nog een keer door te lezen. We lazen het voor de tweede keer, en nog steeds had ik niet het gevoel dat we er veel van begrepen. Toen moest ik denken aan het commentaar van de Heer op Jobs woorden in hoofdstuk 42:7-8. Toen ik deze verzen las vormden
die voor mij de sleutel tot het begrijpen van dit boek: Nadat de HEERE deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de HEERE tegen Elifaz, de Temaniet, zei:

Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden, want u hebt niet juist over Mij gesproken, zoals Mijn dienaar Job. (Accent redactie.)

Ik ontdekte de manier waarop we het boek Job moeten interpreteren. De sleutel was om uit te vinden waarom God de woorden van Jobs vrienden veroordeelde en waarom Hij de woorden van Job accepteerde. De gemiddelde godsdienstige persoon zou waarschijnlijk vinden dat wat de vrienden gezegd hadden juist was en dat wat Job zei onjuist. God reageerde echter heel anders. Hij zei dat Job gelijk had!

Religieuze onwaarheden
Welke religieuze onwaarheden verkondigden Jobs vrienden? Er zijn er teveel om in deze brief allemaal te bespreken, maar ik geef twee voorbeelden.

De eerste onwaarheid is: Je staat niet recht voor God. In Job 8:3-7: Zou God het recht verdraaien? Zou de Almachtige de gerechtigheid verdraaien? Met andere woorden: ‘Job, als je echt recht voor God zou staan, dan zou je voorspoed hebben. Het feit dat je niet voorspoedig bent, laat zien dat je niet recht voor God staat.’ Heb je dit soort onderwijs weleens gehoord? De Heer zegt daarvan dat het verkeerd is.

De tweede onwaarheid is: dit is een straf van God. In Job 5:17-20 spreekt Elifaz:Zie, welzalig is de sterveling die door God gestraft wordt; verwerp daarom de bestraffing van de Almachtige niet. Want Hij doet smart aan én Hij verbindt; Hij verwondt én Zijn handen genezen. In zes benauwdheden zal Hij je redden, en in zeven zal het kwaad je niet treffen. In de honger verlost Hij je van de dood, en in de oorlog van het geweld van het zwaard.

Elifaz concludeerde dat Job werd bestraft door de Almachtige, maar zoals we weten, was deze conclusie niet juist. Ook werd in Jobs leven duidelijk dat het kwaad wel trof, en dit is in ons leven nog steeds actueel. Verder moeten we constateren dat er helaas vaak christenen omkomen in de oorlog. En een groot deel van Afrika heeft te lijden onder hongersnood – ook hierin vormen de christenen geen uitzondering.

Jobs vrienden predikten naar Job een boodschap die ik het welvaartsevangelie’ noem: ‘als je niet gezondigd had, dan zou je nu niet ziek zijn!’ Ik heb verschillende mensen gekend die iets van deze strekking hebben gezegd. In wezen zijn dit heel wrede woorden, want bovenop het probleem van de ziekte stapelen ze ook nog eens het probleem van schuld…
Tegenwoordig beginnen veel christenen zich schuldig te voelen als ze ziek worden, omdat ze een onvolledige boodschap hebben gehoord. Die is niet helemaal verkeerd, maar ook niet helemaal goed. Het probleem met dit onderwijs is dat het zó vaak wél werkt, dat men het kan blijven verkondigen alsof het altijd en in elke situatie zo werkt.

God wees satan op Job
Waar kwamen Jobs problemen dan wél vandaan? Een interessant punt dat uit de geschiedenis van Job naar voren komt, is dat God het initiatief nam. In feite wees God satan op Job. We lezen dit in Job 1:8: De HEERE zei tegen de satan: Hebt u ook acht geslagen op Mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad.

Zou jij je ook niet vereerd voelen als God zoiets over jou zou zeggen? Maar bedenk wel dat die aandacht veel problemen met zich mee kan brengen. Toen de Heer satan wees op Job, werd Job satans belangrijkste mikpunt.

God stelt de grenzen vast
Een volgend heel belangrijk punt dat Job ons leert, is dat satan met betrekking tot Gods kinderen zo ver kan gaan als God toestaat: De HEERE zei tegen de satan: Zie, alles wat hij heeft, is in uw hand; alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. (Job 1:12)

God zei dat satan Job al zijn eigendommen mocht afnemen, maar zijn lichaam niet mocht aantasten. Toen Job standhield, kwam satan bij God terug en zei: ‘Alles goed en wel, maar zijn lichaam is nog steeds in orde…’ Toen zei de Heer tegen satan: Zie, hij is in uw hand, maar spaar zijn leven (Job 2:6). Satan kon geen millimeter verder gaan dan God hem toestond.

‘God, wat wilt U mij leren?’
Op je eigen leven toegepast: als je geestelijke strijd ervaart en je merkt dat satan je onder druk zet (eerlijk gezegd ervaar ik dit regelmatig) is dat zeker niet perse te wijten aan onrechtvaardigheid aan jouw kant of aan een straf van God. Het is legitiem om satan te weerstaan. De Bijbel leert ons dat wanneer we hem weerstaan, hij van ons zal wegvluchten (Jakobus 4:7). Echter, als je weerstand blijft bieden en hij vlucht niet van je weg, dan is het verstandig een moment te stoppen en je af te vragen: ‘God, is er iets wat U mij probeert te leren?’ Als dat het geval is, zal God satan pas terugroepen wanneer jij je les hebt geleerd. Blijf God niet bombarderen met gebeden die tot niets
leiden. Stop met het bidden om hulp, en vraag God of Hij je duidelijk wil maken wat Hij je wil leren.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email