sluit
Shop Doneer

Gedisciplineerd en toegewijd leven

Enkele decennia eerder, in 1958, zit Derek Prince op een dag rustig aan het Victoriameer in West-Kenia, als de Heer op een bijzondere manier tot hem spreekt. Hij vertelt: Ik sloeg mijn Nieuwe Testament zomaar ergens open en kwam bij Mattheüs 24:14: ,,En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.’’ Het leek alsof deze woorden boven mij in de lucht geschreven waren. Toen sprak God tot mij: ,,Dit is nu de hoogste prioriteit voor mijn volk.’’ Ik antwoordde: ,,Ik heb mij toegelegd op het geven van bijbelonderwijs en daar ben ik nu volop mee bezig. Maar wilt U alstublieft mijn leven gaan leiden volgens uw prioriteiten?’’ Na twintig jaar zag ik wat God gedaan had om dit gebed te verhoren. Toen ik in 1978 met Ruth trouwde, begon mijn bediening meer en meer in de lijn van Gods prioriteiten te komen. In februari 1979, net vier maanden na ons trouwen, ging mijn dagelijkse radioprogramma ‘Today with Derek Prince’ de ether in op acht radiostations in de Verenigde Staten. Het woord dat God mij mee gaf, was: Verkondig het Evangelie! Maak de boodschap kort en simpel, en leg uit wat de basisprincipes van de bijbel zijn.

We pakken Dereks verhaal weer op in 1980. De radioboodschappen breiden zich uit over de meeste grote steden en een groot aantal kleinere steden in de Verenigde Staten. De sterkste groei wordt echter bereikt buiten de Verenigde Staten. Als God in 1982 door luisteraars en vrienden van Dereks werk (dat inmiddels niet meer Derek Prince Publicaties heet, maar Derek Prince Ministries) zorgt voor financiële draagkracht, beginnen Derek en Ruth aan de volgende grote uitdaging op hun weg: de volken bereiken, die geen kans hebben Gods Woord op een andere manier te kunnen horen. Zo begint DPM met radio-uitzendingen in het Engels, gericht op de eilanden in het Caribische gebied, India, Centraal- en Zuid-Amerika.

Iets later in datzelfde jaar 1982, ontvangt een andere Engelsman een indringend woord van God. Het is Ross Paterson, eveneens afgestudeerd op Cambridge en zendeling in Taiwan en China. Hij hoort God tot hem spreken: ,,Breng Derek Prince China binnen.’’ Hoewel Ross Derek nog nooit eerder heeft ontmoet, neemt hij contact op met Derek en Ruth. Hij vertelt over het woord dat hij heeft ontvangen, om de Far Eastern Broadcasting Company (FEBC) te gaan benaderen voor uitzending van Dereks radioprogramma’s in het Mandarijn. Twee jaar later, in april 1984, zijn de programma’s vertaald en in het Chinees ingesproken, en beginnen de uitzendingen, om het communistische China via de ether te voeden met onderwijs uit Gods Woord. Om de culturele barrière naar onderwijs uit het Westen te overbruggen, krijgt Derek Prince een Chinese naam, Ye Guang Ming (‘Helder licht’). Tot op de dag van vandaag weten vele duizenden Chinese broeders en zusters niet anders, dan dat Ye Guang Ming een Chinese broeder is.

Vervolgens wordt het radioprogramma (‘Levend offer’ genaamd, een serie van ongeveer een half jaar lang dagelijks een korte radio-uitzending) vertaald in het Kantonees, het Amoy, Shangai en Swatow. Halverwege de jaren tachtig komt er een tweede programmaserie gereed: The workman God approves. Dit programma is speciaal ontworpen om de vele onderwerpen waar Derek over geschreven heeft, te belichten en zo voorgangers en leiders in China te trainen op een breed vlak van onderwerpen. Inmiddels is heel China, Hong Kong en het grootste deel van Zuidoost- Azië met deze programmaserie bereikt.

Derek en Ruth leven samen een gedisciplineerd en toegewijd leven, gericht op hun relatie met God, van waaruit zij richting ontvangen voor hun stappen en beslissingen. Een dag per week brengen ze door met vasten en bidden en geregeld zonderen ze zich langere tijd af om alleen te zijn met God. In 1983 komt hun bediening in financiële problemen. De verkoop van boeken en cassettes in de Verenigde Staten is afgenomen en er ontstaat een tekort van ongeveer twintigduizend dollar per maand, met name door de radio-uitzendingen. God spreekt echter heel duidelijk tot hen. Derek: God zei tegen ons: ,,Houd op je zorgen te maken over de verkoop van materialen, maar geef alles weg aan zendelingen en gemeenten in de Derde Wereld en achter het IJzeren Gordijn, aan hen die geen geld hebben om ervoor te betalen.’’ In 1984 begonnen we hiermee. Wij namen contact op met drieëntwintig voorgangers die we kenden, in acht verschillende landen, en boden mijn boeken en cassettes gratis aan. Ook vroegen we hen om namen te geven van andere voorgangers die hiervan zouden kunnen profiteren.

Deze bescheiden start loopt al snel uit de hand en groeit uit tot een wereldwijd programma, waarbij honderdduizenden boeken, audio- en videocassettes gratis hun weg vinden naar duizenden voorgangers en leiders in zo’n 120 landen. God voorziet op wonderbaarlijke wijze en in zeer korte tijd is DPM uit de financiële zorgen. Uit vele hoeken van de wereld komt geld binnen om het project tot stand te brengen en dit ‘Global Leaders Outreach Program’ (GLOP) opent vele deuren. Terwijl de vele voorgangers wereldwijd de boeken lezen en toepassen, vragen er gaandeweg steeds meer om ook een vertaling in hun eigen taal, zodat grotere groepen in hun land over dit onderwijs kunnen beschikken. In hoog tempo worden de boeken en cassettes nu vertaald, waardoor Dereks lessen in steeds meer talen beschikbaar komen. Derek en Ruth reizen nu intensief door de Verenigde Staten, Europa en het zuidelijk deel van Afrika, om te spreken op conferenties en bijeenkomsten. Ook gaan er deuren open, die toegang gaven tot de minder toegankelijke landen.

In april 1984 vliegen ze in een klein vliegtuigje van Lusaka (Zambia) honderden mijlen over bebost gebied naar de Noordelijke Provincies. Daar, in dat veraf gelegen gebied dicht bij de grens van Angola en Zaïre, zijn zevenduizend mensen samengekomen om Gods Woord te horen. Onder hoge bomen, in een amfitheater op een heuvel, dat speciaal voor deze gelegenheid gebouwd is, bracht Derek zijn boodschap over de basis van het christelijk geloof. Terugkijkend op deze bijzondere gebeurtenis zegt Derek: Ik begon bij het kruis: Jezus nam al onze schuld op zich, opdat wij al het goede zouden ontvangen dat Hem toekwam als de Zoon van God die zonder zonde is. De daaropvolgende dagen sprak ik over verlossing van de vloek, bevrijding van demonen, de doop in de Heilige Geest en de gaven van de Heilige Geest. Ik zag daar hoe de Afrikanen geweldige honger hebben naar onderricht. Ze gaan er voor zitten en schrijven alles op, hoelang de prediking ook duurt. Wanneer je na twee uur wilt gaan afsluiten, dan vragen ze waarom je er al zo snel mee stopt. Afrikanen leven vanuit hun cultuur al lang met het inzicht dat er een bovennatuurlijke wereld is, alleen zij hebben te maken met de satanische kant ervan. Ze werden blij en opgewonden toen zij de realiteit leerden kennen van de bovennatuurlijke kracht van Jezus. Duizenden werden gered, genezen, bevrijd en gedoopt in water en in de Heilige Geest en leerden de gaven van de Geest kennen.

Een jaar later brengt Derek dezelfde soort boodschap onder moslims in Noord-Pakistan, in een stad waar velen nog nooit een Westerling hebben gezien. Ook hier zorgt het feit dat de lokale bevolking bekend is met het bovennatuurlijke ervoor dat zij open staan voor redding, genezing en verlossing door de levensveranderende kracht van Jezus Christus.