Shop Doneer

Huwelijk en bediening

Bijna onmiddellijk na deze krachtige ervaring van zijn bekering wordt Derek Prince naar Noord-Afrika verscheept. Over zijn drie jaren in de woestijn in Egypte, Libië en Sudan, zegt hij: ,,In de woestijn heb ik geleerd en ervaren wat discipelschap is. Ik bestudeerde mijn bijbel net zo ijverig en diepgaand als tijdens mijn academische carrière de klassieke geschriften. Ook ontdekte ik in die periode hoe effectief vasten en gebed kan zijn.’’

In deze militaire diensttijd krijgt Derek Prince te kampen met een huidaandoening die in het woestijnklimaat van de Soedan niet te genezen is. Hij komt in een Egyptisch ziekenhuis terecht, waar hij een jaar lang moet blijven. Hij zoekt in zijn bijbel en bidt intensief om Gods hulp. Het bevrijdende Woord vindt hij in Spreuken 4:20-22:

Mijn zoon, sla acht op mijn woorden,
Neig uw oor tot Mijn uitspraken,
Laat ze niet wijken uit uw ogen,
Bewaar ze diep in uw hart.
Want zij zijn leven voor wie ze vinden,
Genezing voor hun ganse lichaam.

Het Hebreeuwse woord voor genezing is marpe: ‘medicijn’. Hij aanvaardt Gods belofte van ‘genezing voor het ganse lichaam’ en besluit de bijbel te gaan lezen zoals men doorgaans een medicijn inneemt: driemaal daags na de maaltijd. Als hij na drie maanden, op eigen verantwoordelijkheid, het ziekenhuis verlaat, is hij volledig en voorgoed genezen. Een andere gebeurtenis in de Soedan-periode die blijvende indruk maakt op Dereks leven, is dat hij – terwijl hij de leiding heeft over een veldhospitaal – zijn assistent Ali, een moslim, tot de Heer mag brengen. De verandering in Ali’s leven veroorzaakt zoveel opschudding in het kamp, dat andere soldaten op Derek afkomen om eveneens meer over de Heer Jezus te weten te komen.

Derek Prince gezin Lydia Christensen

Na drie jaar in de woestijn wordt Derek overgeplaatst naar Jeruzalem. Daar ontmoet hij een Deense vrouw, Lydia Christensen, die moeder is van een klein kindertehuis. De gezinsleden spreken Arabisch en Derek oefent zijn Arabisch met hen. Tegelijkertijd begint hij met een zelfstudie Hebreeuws.

Als de Tweede Wereldoorlog voorbij is, komt Derek voor een moeilijke beslissing te staan. Al meer dan vijf jaar heeft hij zijn familie niet gezien en zijn grootvader, waar hij zoveel van houdt, is stervende aan kanker. Bovendien heeft hij een vaste baan in Cambridge en is het leger hem de overtocht terug naar Engeland verschuldigd. Maar God heeft hem naar Israël (toen nog Palestina) geroepen… Als hij vertrekt, zal hij dan ooit nog kunnen terugkeren? Uiteindelijk neemt Derek ontslag uit het Britse leger in Jeruzalem en vindt hij een volledige dagtaak in christelijk werk ter plaatse.

Hij trouwt met Lydia en wordt daardoor op slag vader van acht meisjes in het tehuis: zes zijn Joods, één is Arabisch-Palestijns en één Engels. Met elkaar maakt het gezin de geboorte van de staat Israël in 1948 mee en doorstaat de Onafhankelijkheidsoorlog, waarbij gevaren, spanningen en ontberingen hen niet bespaard blijven. Tot tweemaal toe moeten ze midden in de nacht hun huis ontvluchten, omdat hun leven direct gevaar loopt. In het aardedonker, met geweerschoten vlakbij of op afstand, moet het gezin de straat op, een onzekere toekomst tegemoet. Als eind 1948 de jonge staat Israël genoodzaakt is te vechten om te overleven, verlaten Derek en Lydia, tegen hun zin, Jeruzalem. Derek verhuist met zijn gezin naar Engeland, waar de familie door zijn ouders warm wordt onthaald.

Derek Prince King's College

Derek Prince heeft zijn betrekking aan het King’s College definitief opgezegd, en werkt de volgende acht jaar als voorganger in een kleine Pinkstergemeente in het centrum van Londen. Internationaal is de pinksterbeweging langzamerhand in opkomst, maar wordt met argusogen bekeken door de grote, gevestigde kerken en ondervindt veel tegenwerking. De meeste gemeenteleden zijn nieuwe bekeerlingen, die Jezus hebben aangenomen tijdens de straatsamenkomsten die Derek drie keer per week houdt op de roemruchte Speaker’s Corner bij Marble Arch. Terugkijkend op deze tijd vertelt hij later: ,,We zagen heel wat levens veranderen, maar slechts tot op zekere hoogte. Er waren zoveel mensen bij die we niet echt konden helpen. In die tijd geloofden de pinksterchristenen dat, als je gedoopt was in de Heilige Geest en in tongen sprak, al je problemen waren opgelost. Jammer genoeg was dat natuurlijk niet zo! Pas jaren later, toen ik in de bevrijdingsbediening kwam te staan, was ik in staat vele christenen te helpen om een voller, overwinnend leven te leiden.’’

In 1957 trekken Derek en Lydia Prince naar Kenia in Oost-Afrika om daar een opleidingsinstituut voor docenten te gaan leiden. Ook sticht hij een middelbare school op het terrein van het college, waar duizenden jonge mensen uit Kenia in de loop der jaren onderwijs hebben ontvangen en zijn afgestudeerd. In 1963 emigreren Derek en Lydia naar de Verenigde Staten samen met hun Afrikaanse dochter Jesika, die zij in Kenia hebben geadopteerd. Terwijl hij voorgaat in een kleine kerk in Seattle, Washington, wordt hij op een dag tijdens de dienst, vlak voor zijn preekstoel, geconfronteerd met een demonische manifestatie. Deze directe confrontatie met de machten uit het rijk der duisternis, wordt het begin van zijn bediening van bevrijding, die zich stap voor stap en ondanks veel kritiek en tegenstand, ontwikkeld. In zijn persoonlijke bediening op dit gebied, en door zijn duizenden audio- en videocassettes die de wereld over zijn gegaan, heeft hij direct en indirect tienduizenden mensen mogen helpen op de weg naar vrijheid van demonische gebondenheid. Zijn jarenlange

ervaring en de bijbelse onderbouwing van deze specifieke gave waar Jezus in voorging, staat beschreven in zijn boek Zij zullen boze geesten uitdrijven. Ook het boek Zegen of vloek, aan u de keus, geschreven in de jaren ’80, is tegenwoordig in tientallen talen vertaald en wordt wereldwijd door vele voorgangers gebruikt om Gods volk vrij te maken van de vloek uit het voorgeslacht en hen de echte vrijheid, die voortkomt uit de Heilige Geest, te doen ervaren.

Derek Prince en Lydia

De tragische moord op president John Fitzgerald Kennedy in 1963, maakt grote indruk op Derek Prince. Uit bewogenheid over deze gebeurtenis, begint Derek Prince de Amerikanen te leren voorbede te doen voor hun land en haar leiders. In 1973 is hij een van de oprichters van Intercessors for America, een landelijke gebedsbeweging. Hierdoor dringen Dereks predikingen door in het hele land en zijn boek Verander de geschiedenis door bidden en vasten, dat in hetzelfde jaar verschijnt, schudt overal serieuze christenen wakker, die hun verantwoordelijkheid nemen en intensief gaan bidden voor hun regering. Twintig jaar later is dit boek de hele wereld overgegaan en vertaald in vele talen. Halverwege de jaren negentig komt Derek te weten dat geheime vertalingen van dit boek in sommige gesloten landen van het Oostblok, een cruciale rol hebben gespeeld in het gebed dat aan de val van de communistische regimes in de voormalige Sovjet-Unie, Oost-Duitsland en Tsjecho-Slowakije vooraf ging.

De onderwijscassettes die Derek laat circuleren, openen overal in Amerika deuren voor zijn onderwijsbediening. Na enige tijd voorganger te zijn geweest in Chicago, nemen Lydia en Derek in het jaar 1967 de geloofsstap naar een bediening als reizend prediker. In datzelfde jaar ziet Derek in Nieuw-Zeeland voor het eerst hoe zijn bijbelonderwijs grote invloed uitoefent op een heel land. De samenkomsten die daar worden gehouden, vormen het begin van zijn wereldwijde bediening.