Shop Doneer

Terugblik 2021 en vooruitblik 2022

Wat is het een zegen om keer op keer te horen hoe God mensenlevens verandert! Ook in Nederland en België gaan we door met ons werk om mensen te verbinden aan de kracht van Gods Woord en het werk van Zijn Geest. Typerend voor Dereks onderwijs is dat Gods Woord en het werk van de Heilige Geest altijd samen moeten gaan. Derek zei:

'Je kunt een preek of studie voorbereiden die helemaal Bijbels is, maar zonder adem, zonder Geest, zal er geen leven uit voortkomen. Het gesproken woord en de Geest moeten dus samenwerken.’

In ons Nederlandse logo hebben we dit laten terugkomen door het beeld van de duif als Gods Geest te combineren met het beeld van een boek als Gods Woord.

Nieuwe vormen van Bijbelonderwijs

Derek sprak over nieuwe vormen en manieren om mensen te onderwijzen. Onze clips op YouTube (met Nederlandse en ook steeds meer Franse ondertiteling) zijn daar een voorbeeld van, net als de overdenkingen die we elke dag aan meer dan 4.000 mensen sturen. Zo helpen we mensen om het Bijbelonderwijs stukje bij beetje te verwerken en iedere keer weer God te zoeken om te horen wat Hij tot hen wil zeggen.

Onze online cursussen blijven ook in ontwikkeling, zoals recent een nieuwe cursus over geestelijke strijd, waaraan meer dan 170 studenten deelnamen. We hebben nog heel wat onderwerpen op de plank liggen!

Verder mochten we in 2021 Nederland en België (en de Nederlandse taalgebieden) dienen door:

De zegen van onderwijsbrieven

Uiteraard blijven we onderwijsbrieven gratis versturen per post en via e-mail. Ook sturen we regelmatig een gratis proclamatiekaart mee. Enige tijd geleden ontvingen we in reactie daarop dit bericht uit België:

“Ik wil jullie zeer hartelijk bedanken voor deze brief en kaart “Alleen het bloed van Jezus!” Dit was echt een bemoediging. Door financiële problemen heb ik 6 maand op straat gewoond. Ik had het enorm moeilijk om nog in onze Here God te geloven. Maar ik bleef gelukkig volharden, ook al was het geloof soms ver te zoeken, maar door elke dag op mijn knieën te zitten en te roepen tot onze Almachtige Vader ben ik terug recht komen te staan en heb ik onderdak gevonden. Ook door jullie onderwijsbrief heb ik daarvoor altijd de hoop en sterkte gevonden.”

We zijn nog lang niet klaar

In Nederland en België is er veel te doen voor ons, als volgelingen van Jezus. Er zijn broeders en zusters om voor te zorgen en onder leiding van de Heilige Geest te bemoedigen vanuit Gods Woord. En het is zo belangrijk dat we samen in eenheid Gods wil en leiding zoeken en met Hem wandelen in deze bijzondere tijd waarin we leven. Daarom blijven we Dereks onderwijs over bijvoorbeeld de eindtijd en Gods plan met Israël en de Kerk verspreiden en beschikbaar maken. Zoals onze voormalige directeur Ivar van der Sterre altijd zegt: “We zijn nog lang niet klaar jongens!”

We zijn de Heer heel dankbaar voor de betrokkenheid en steun van zoveel mensen in Nederland en België. Hij bevestigt keer op keer Zijn plan met dit werk. En omdat Hij het belangrijk vindt, vinden wij het ook belangrijk...