investeer China november 2013

Klik hier voor de printbare versie van de nieuwsbrief

Het probleem is simpel gezegd dit: Tienduizenden Chinese christenen willen – ondanks gevaar en tegenwerking – graag Gods roep tot evangelisatie en zending volgen, maar ze hebben wanhopige behoefte aan solide, betrouwbaar Bijbelonderwijs dat hen traint en opbouwt in hun geloof. Ieder jaar nemen honderdduizenden mensen in China Jezus aan als redder. Duizenden gemeenten ontstaan in steden en dorpen. Deze nieuwe gelovigen willen dichter bij God komen en Hem dienen.

NaamloosEén zuster schreef ons: ,,Toen ik een gelovige werd, was ik erg hongerig en zocht overal naar christelijke boeken. Maar het was onmogelijk om boeken te vinden die me konden helpen de Bijbel te begrijpen. Ik bezocht verschillende Bijbelstudiegroepen, maar ik voelde nog steeds dat zij niet de vragen beantwoordden die ik in mijn hart had. Op een dag gaf iemand mij Fundament van Geloof door Bijbelstudie van Derek Prince. Wat een zegen was dit voor mij!”

Het trieste nieuws is echter dat werkelijk duizenden nieuwe gelovigen simpelweg niet het Bijbelse fundament hebben dat nodig is voor de bediening en daardoor niet kunnen uitstappen in de taak waarvoor zij zich door God geroepen voelen. Kort geleden is een School of Missions, gerund door een  partnerorganisatie, opgeschort omdat de kwaliteit van de kandidaten gewoon niet goed genoeg was. Dit stemt me echt droevig, vanwege het plan van de Heer om een nieuw zendingsleger te doen opstaan vanuit de Chinese kerk. Waarom zouden wij geven om de situatie van deze gelovigen die tienduizenden kilometers bij ons vandaan wonen? Wij geven om hen, omdat God Derek Prince Ministries heeft geroepen om mensenlevens te veranderen door Bijbelonderwijs – of het nu nieuwe of volwassen christenen zijn in heel China. We zijn geroepen om hen dichter bij God te brengen, door toerusting uit Gods Woord.

Naamloos 1Wist u dat dit jaar opnieuw 700.000 boeken en 500.000 cd’s en dvd’s hun weg vinden naar christenen in de ondergrondse Kerk in China (net als in elk van de drie voorgaande jaren)? En wist u dat de enige reden dat het niet nog méér materialen zijn, de beperking is van het beschikbare budget? De vraag is vele malen groter. Wilt u daarom alstublieft ingaan op mijn dringende vraag, om vandaag een speciale donatie te doen?

We hebben een strategisch plan voor de Chinese kerk om aan de meest kritieke noden tegemoet te komen zodat nieuwe gelovigen Bijbelvast onderwijs ontvangen en nieuwe leiders worden toegerust.

Er moeten 100.000 kopieën van Fundament van geloof door Bijbelstudie worden gedrukt en uitgedeeld, want dit boek wordt door honderden Chinese voorgangers gezien als de hulpbron om nieuwe christenen en zendingswerkers te helpen groeien in Gods Woord. Een paar jaar geleden heeft een groot netwerk van huiskerken ditzelfde boek gebruikt om duizenden christelijke leiders te trainen op drie locaties. Hiervoor werd 10.000 keer Fundament van geloof door Bijbelstudie verstrekt. Zij meldden ons na enige tijd dat elk van deze boeken keer op keer gebruikt was, en zo waren letterlijk honderdduizenden christenen in lokale kerken toegerust.

De herziene en uitgebreide editie van Fundament van geloof (inclusief de vijf nieuwe hoofdstukken over Israël) ligt klaar voor de drukpers. 

Met toegang tot vele kerken door heel China staat DPM al sinds begin jaren ‘80 in een unieke positie om duizenden voorgangers en gelovigen te helpen om goede rentmeesters te zijn van het kostbare, bevrijdende Evangelie van Jezus, door uw giften. We werken nauw samen met christelijke drukkers en hebben een betrouwbaar distributienetwerk van vrijwilligers, om uw investering om te zetten in immaterieel ‘goud’ voor de Chinese Kerk.

Samen kunnen – en moeten we – sterk en moedig actie ondernemen om de geestelijke groei van Chinese christenen mogelijk te maken. Dit is een tijd van grote uitdaging en geweldige kansen. Bij voorbaat dank voor uw samenwerking, om de onbereikten te bereiken en de onwetenden te onderwijzen.

Uw medewerkers in Christus’ dienst,

Ross Paterson, Ivar van der Sterre,

directeur DPM China Outreach, directeur DPM Nederland

 

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email