Het land met de meeste christenen ter wereld

Beste vrienden,

China is de afgelopen jaren enorm veranderd. Vandaag is dit immense land niet alleen op weg om een economische supermacht te worden, maar ook het land met de meeste christenen ter wereld!

Volgens Fengang Yang(1), een professor Sociologie op de Purdue Universiteit, gaat de groei van het aantal christenen in China zo onverstoorbaar door, dat het aantal christenen in China tegen 2025 wordt geschat op 160 miljoen! Momenteel komen elke dag duizenden Chinezen tot Christus.

Maar ik ben wel bezorgd over het geestelijk welzijn van deze nieuwe gelovigen!

Wie zal hen Gods Woord bijbrengen? Wie zal hen beschermen tegen de vele voortwoekerende Chinese dwaalleringen? Wie zal hen bemoedigen en helpen om een vruchtbaar leven als christen op te bouwen? Die duizenden nieuwe gelovigen kennen de Bijbel niet. Velen van hen hebben niet eens een Bijbel. En hoewel ze de beste bedoelingen hebben om God te volgen; ze kunnen gemakkelijk falen. Hun voorgangers zijn vaak ook maar beperkt en matig toegerust. Ze hebben geen goede Bijbeltraining gehad, en ze hebben nauwelijks materialen om hun gemeente te grondvesten in Gods Woord.

God heeft DPM geroepen om hier verandering in te brengen, door voorgangers en kerkelijk werkers te voorzien van materialen die hen helpen om diep te graven in Gods Woord, gebruikmakend van Dereks heldere, solide Bijbelonderwijs.

Dankzij Uw geweldige ondersteuning, maken wij Dereks Bijbelonderwijs al ruim 30 jaar beschikbaar in diverse Chinese talen. Maar… de noodzaak en de roep om hiermee door te gaan is momenteel dringender dan ooit!

Laat ik u een voorbeeld geven dat deze nood helder illustreert. Het is het verhaal van zuster Bai en haar bediening. Zij bekeerde zich tot Christus in de jaren ’70 van de vorige eeuw, in de provincie Henan. Als nieuwe gelovige ging zij samen met enkele andere gelovigen naar de markt en predikte daar het Woord van God

tot een menigte van 2.000 mensen. Velen reageerden en bekeerden zich. Zo’n tien jaar lang predikte zuster Bai het evangelie en zag velen tot de Heer komen. En, zoals te verwachten was, kwam ze daarvoor in de gevangenis. Toch, hoe zwaar de Chinese gevangenissen ook zijn, dat was niet het moeilijkste waar ze doorheen moest.

Het meest hartverscheurende wat ze zag gebeuren, was dat er dwaalleer en verdeeldheid kwam in de kerk, simpelweg door het enorme gebrek aan Bijbels fundament in de levens van de kerkleiders en de gelovigen.

Vandaag leidt zuster Bai nog steeds mensen tot de Heer, maar ze leert hen ook hun leven bouwen op de waarheid van Gods Woord.

Wat ik wil doen, is zuster Bai en duizenden andere christelijke werkers zoals zij, de Bijbelse gereedschappen geven om elke nieuwe gelovige te grondvesten in Gods Woord!

Het zendingsplan waar we dit jaar mee bezig zijn is simpel.

*          Voor jonge leiders hebben we een schat aan Bijbelonderwijs opgeslagen op MP3-spelers. Die zijn duurzaam, gemakkelijk mee te nemen en door te geven, en boordevol met levensveranderend Bijbelonderwijs. Elke MP3-speler bevat een complete Bijbel in het Chinees, een aantal Chinese liederen en een enorme lading van Dereks Bijbelonderwijs op audio-tracks. Vorig jaar hebben we als proefproject reeds 100 van deze MP3-spelers verspreid via een voorgangersconferentie en zij vonden ze geweldig!

*          Voor meer volwassen kerkleiders willen we meer dan 200.000 kopieën maken van het compendium (meer boeken in één band) van Levensveranderende geestelijke kracht (waarin o.m. ’De Omwisseling’, ‘Geestelijke strijd’, ‘Van vloek naar Zegen’ en ‘Doop in de Geest’)

DPM helpt om jonge, nieuwe gelovigen te grondvesten in Gods woord

Maar… we zullen uw hulp nodig hebben om deze broodnodige discipelschapsmaterialen in de handen te krijgen van christelijke leiders in China!

Het kost maar €7,- om een jonge gemeenteleider of evangelist een MP3-speler in handen te geven. Dus nu willen we vanuit het wereldwijde DPM-netwerk 50.000 euro werven om 7.000 jonge leiders te voorzien van een MP3-speler boordevol met fundamenteel Bijbelonderwijs.

De prijs per kopie van het boek Levensveranderende geestelijke kracht is 70 cent. We hebben recent 75.000 exemplaren van dit boek kunnen drukken, en we hopen dat u ons kunt helpen op korte termijn nog meer te drukken, zodat we ons doel van 200.000 stuks voor evenzoveel leiders snel bereiken.

Wilt u/wil jij een ruimhartige gift doen van €35, €70 of €150, of wat u maar kunt delen, om de leiders in China te helpen een solide fundament te vinden in Gods Woord?

  • Uw gift van €35,- zal 50 voorgangers in soms afgelegen gebieden in China zegenen met een exemplaar van Levensveranderende geestelijke kracht, om hun gemeenten toe te rusten!
  • Uw gift van €70,- voorziet tien jonge leiders van een MP3speler met een Bijbel plus vele audio-tracks met Dereks radioprogramma’s en predikingen, om honderden anderen te onderwijzen.

Helpt u ons op deze manier mee, om duizenden bekeerlingen in China te maken tot discipelen, en zo geestelijk gezonde kerken te helpen grondvesten in Gods Woord?

In dienst van Christus

Ross Paterson
DPM China

Hier lees je hoe je op een eenvoudige manier een gift kunt geven voor China.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email