Kaukasus

Klik hier voor een pdf van de nieuwsbrief met foto’s

 

Beste vriend/vriendin, 

Als DPM hebben we de oorlog verklaard aan de wereldwijde geestelijke honger! En uw gift voor bijbelonderwijs in Iran, Turkije en het gebied van de Kaukasus heeft de kracht heeft om geestelijke honger te stillen. Uw gift zegt ‘Ja’ tegen een geweldige kans om honderdduizenden gelovigen toe te rusten met levensbelangrijk bijbelonderwijs in hun eigen taal. 2012 is het jaar waarin DPM ook antwoord geeft op de groeiende roep om Dereks onderwijs voor christenen in door oorlog en onrust geteisterde gebieden zoals Tsjetsjenië, Georgië, Abchazië, Dagestan, Ossetië en nog meer. Zes jaar geleden hadden nog slechts enkele tientallen gelovigen in deze regio gehoord van het onderwijs van Derek. Deze situatie veranderde snel toen DPM een kantoor opende in Armenië. Nu is Derek Prince één van de favoriete bijbelleraren voor vele duizenden christenen in dit gebied.

Georgië: van toverdokter tot evangelist

Recent, tijdens een reis naar een stad in Georgië, vertelde een plaatselijke voorganger me dat de toverdokter in hun stad haar leven aan Christus had gegeven na het lezen van het boek Zegen of vloek. Haar bekering veroorzaakte grote beroering in de stad, omdat de toverdokter voorheen juist altijd ruzie maakte met veel christenen. Nu vertelt ze iedereen over de genezende kracht van Jezus, als de mensen bij haar komen om hulp.

Iran: Dereks boeken geestelijke reddingslijn voor gelovigen

God is iets verbazingwekkends aan het doen in Iran, waar ondanks de onderdrukking door de regering, veel moslims tot geloof in Christus komen. Huiskerken groeien en nieuwe christenen worden toegerust in kleine groepjes die Dereks boek De Pijlers van het christelijk geloof gebruiken in Farsi. Iedere maand ontvangen we verzoeken van

Iraanse voorgangers om meer van Dereks boeken. De verspreiding van christelijke literatuur in Iran is gevaarlijk, maar we zijn vastbesloten om de Iraanse voorgangers te blijven helpen, vanwege de enorme behoefte aan meer onderwijsmateriaal. Met Gods hulp en uw giften kunnen we komend jaar duizenden boeken in het Farsi verspreiden.

Turkije: bijbelonderwijs brengt gelovigen bij elkaar

God opent momenteel deuren om Dereks onderwijs beschikbaar te maken voor duizenden christenen in Turkije. Het is echt geweldig om te zien dat Dereks boeken gelezen en besproken worden door Orthodoxe en Protestantste christenen. Kortgeleden zei een denominatieleider: ‘Dereks onderwijs verandert vele kerken en rust voorgangers en priesters toe om effectiever te zijn in hun werk voor God.’

Armenië: toerusten van zendelingen in moslimlanden en oorlogsgebieden

Tijdens een recente zendingsconferentie konden we waardevolle onderwijsmaterialen van Derek Prince in het Russisch verstrekken aan 170 zendelingen en geestelijk leiders die werken in diverse moslimlanden en etnische groepen in Tsjetsjenië, Ingoesjetië, Dagestan en Georgië (Abchazië en Ossetië).

Meer hulp is noodzakelijk!

Met uw hulp voeren we strijd tegen de geestelijke honger en rusten we leiders toe om het evangelie te delen onder de

meer dan 170 miljoen Kaukasiërs en nog eens miljoenen uit Azerbeidzjan, Georgië, Iran Turkije.ver genoemde projecten, over regelmatig geven door automatische afschrijving of over schenkingen via nalatenschap en lijfrente, kunt u contact opnemen met ons kantoor, tel. 0251-255044 (tijdens werkdagen)

DPM speelt door Gods genade nu al een leidende rol in de aanvoer van bijbelonderwijs naar dit vaak vergeten gebied. Maar om te kunnen blijven voorzien in de enorme vraag, moet op dit moment:

…zo’n €45.000,- worden ingezameld onder de wereldwijde giftgevers/lezers van DPM, voor vertaling, druk en verspreiding van duizenden Derek Prince boeken in het Farsi (taal van hoofdzakelijk Iran). Deze boeken moeten Iran worden binnengesmokkeld. Bovendien moeten de materialen beschikbaar zijn in omringende landen, voor de mensen die daar wonen en uit Iran afkomstig zijn.

…worden gelovigen in moslimlanden versterkt in hun geloof en moslims bereikt met het evangelie. Dit gebeurt via georganiseerde Bijbelstudies in zowel ondergrondse als vrije kerken en door gratis verspreiding van Dereks boeken aan iedere voorganger. Om deze strategische bediening richting de moslimwereld de komende twee jaar vol te kunnen houden, is €95.000,- nodig.

…verder is nog eens € 40.000,- nodig voor de voorbereiding en uitzending van Dereks onderwijs via Iraanse en Turkse christelijke satelliet tv, komend jaar – een geweldige kans om duizenden christenen te

bereiken, maar ook vele zoekende moslims in deze landen.

Dit lijken misschien grote bedragen, maar met vele tienduizenden supporters wereldwijd – waaronder u – is het beslist

mogelijk! Onze heerlijke boodschap van het Evangelie van verzoening door Jezus Christus is immers nog veel, veel

groter! Het is het waard!

Wilt u, wil jij ons helpen, om deze plannen en door God gegeven visioenen werkelijkheid te maken?

Geef alstublieft zoveel als u kunt, door middel van de machtiging of door een gift over te maken naar DPM Nederland,

SNS bank 879678216, o.v.v. gift Kaukasus.

Dank u wel!

 

Neil Cornick,

DPM UK/Midden-Oosten

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email