Christenen in het door oorlog verscheurde Irak en Syrië zoeken troost in Gods Woord

Naamloos 1

Voorganger Rashid woont in het door oorlog geteisterde Irak. Hij en anderen in zijn kerk weigeren uit hun land te vluchten. Ze blijven samenkomen, ondanks de continue dreiging van geweld, ontberingen, zelfs dood…

Ja, zij kiezen ervoor te blijven, want ze willen niet dat de Kerk en het getuigenis van Jezus in hun land vervaagt tot slechts een verre herinnering. Dat is best heftig om je te realiseren, vind je niet? Toch is het de realiteit, vandaag in Irak.

De afgelopen 10 jaar is het aantal christenen in Irak teruggelopen van 1.5 miljoen naar slechts 300.000 vandaag. Elke dag ontvluchten honderden christenen hun land, met een hart vol verdriet en angst. Een locale kerk zag recent haar ledental teruglopen van 350 naar 30!

In Egypte heeft de politieke instabiliteit en recente oproer geleid tot geweld tegen Koptische christenen en verschillende kerkverbrandingen. Ook vluchten er christelijke broeders en zusters uit Syrië naar Libanon, Turkije en Jordanië.

Goed nieuws is dat temidden van deze chaos, vervolging en druk, vele mensen tot de Heer komen en er in Zijn Kerk een nieuwe generatie verrijst uit de as en het puin in de hele regio. En deze gelovigen hebben wanhopig ons gebed en onze ondersteuning nodig!

Ze hebben geestelijk voedsel nodig dat hen ondersteunt en geestelijk opbouwt. Ze hebben solide onderwijs nodig dat de Bijbel voor hen ontvouwt en hen verbindt aan Gods kracht om de chaos en druk in hun dagelijks leven te doorstaan.

Dat is waar DPM in o.m. Irak, Syrië, Egypte, Turkije, Jordanië en Iran aan werkt. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld honderden exemplaren gedrukt en verspreid van De Omwisseling, Fundament van Geloof door Bijbelstudie, Geestelijke Strijd en andere boeken, in het Arabisch, Farsi en ook Engels, voor christelijke werkers, organisaties en zendelingen.

God gebruikt Dereks onderwijs om mensenlevens in deze regio’s aan te raken in kerken, gezinnen en ook vluchtelingenkampen. En vanwege de materialen die wij hen in handen hebben gegeven, beleven deze christenen momenteel een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest en vragen om meer materiaal dat hen ondersteunt in deze zware tijden.

NaamloosChristenen in het door oorlog verscheurde Irak en Syrië zoeken troost in Gods Woord. Help ons alstublieft de broers en zussen in deze regio te ondersteunen!

Uw ondersteuning is voor hen echt een geestelijke reddingsboei. Met uw hulp kan DPM doorgaan om de geestelijke honger in dit deel van de wereld te bevechten. Voorgangers zoals Rashid worden bemoedigd om in geloof te blijven staan, in een wereld vol geweld, autobommen en angst.

Uw giften stellen ons in staat om zogenaamde ‘Geestelijke Overlevingspakketten’ in het Arabisch en Farsi te verspreiden onder geestelijk hongerige voorgangers en nieuwe gelovigen in deze regio, bestaand uit Dereks boeken, cd’s, dvd’s. Want de Kerk moet overleven!

Uw gift helpt ons ook om Fundament van Geloof door Bijbelstudie, Zegen of Vloek en andere boeken te vertalen en verspreiden in het Soerani, een taal die gesproken wordt in Noord-Irak. Uw gulle gift zorgt ervoor dat voorgangers, andere christenen en nieuwe gelovigen het geestelijke voedsel krijgen dat ze nodig hebben voor die persoonlijke ontmoeting met Jezus.

Klik hier voor de nieuwsbrief van juni 2014 als pdf

 

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email