Vervolgde christenen in het Midden-Oosten schreeuwen om onze hulp!

Beste vriend/vriendin,


shutterstock_239484784-3

Graag wil ik je vertellen over Alin in Irak, die christen is. Alin vluchtte met zijn gezin uit Mosul, een paar dagen voordat de Islamitische Staat (IS) de stad innam. Van het ene op het andere moment renden ze hun huis uit, de minuut dat ze hoorden dat IS-strijders eraan kwamen.
Ze vluchtten naar Erbil, de hoofdstad van Iraaks-Koerdistan, dat feitelijk de enige veilige haven is in deze regio. Alin en zijn gezin lieten al hun bezittingen achter, maar namen wel hun Bijbels mee. Eenmaal in Erbil aangekomen en gesetteld, begonnen ze een kleine huiskerk in hun huiskamer.
Dereks onderwijs bemoedigt vluchtelingen 
Een paar weken geleden ging één van onze DPM-werkers naar Alins huis en ontmoette daar aan aantal Irakese christenen die net de Heer hadden aangenomen, sinds hun aankomst in Erbil.
Dit is wat hij vertelde:
,,Ik keek de kamer rond en zag zoveel verdriet en pijn op de gezichten van deze broers en zussen, die zoveel hebben geleden. Sommigen kwamen uit Turkije, anderen uit Syrië, Iran of Irak.
Ze waren bij deze samenkomst omdat de Heer elk van hen op een bijzondere manier heeft aangeraakt. Ze waren hongerig – heel hongerig – om veel meer over God te weten te komen. Sommigen hadden twijfels en vragen, anderen hadden lichamelijke en emotionele genezing nodig.
Maar allemaal stonden ze open om God te laten werken in hun leven.
Alin vroeg me om te spreken. Dus ik deelde wat van Dereks onderwijs met hen over gebed en over het vragen aan God om genezing, en ook om kracht in tijden van moeite en verdriet. Het was bijzonder om te zien hoe God Dereks onderwijs gebruikte in Erbil – hoe diep mensenlevens werden aangeraakt en hoe mensen die zo hadden geleden, nieuwe kracht ontvingen.”

Onze DPM-werker kon de gelovigen die bij elkaar waren gekomen in Alins huis zegenen met enkele van
Dereks boeken in het Arabisch: de Fundament van Geloof door Bijbelstudie en
De Omwisseling. Wil je alsjeblieft voor deze christenen in Erbil blijven bidden? Bid dat God hun pijn zal genezen, en om Zijn kracht voor hen in deze moeilijke tijden.

En wil je alsjeblieft een gift geven voor ons zendingswerk in het Midden Oosten?
Want temidden van onbeschrijfelijk lijden en vervolging, doet God geweldige dingen door onze DPM-werkers en partners in Iran, Irak, Egypte, Libanon en op andere plaatsen in deze regio. We doen alles wat we kunnen. Maar de groeiende vraag naar Dereks onderwijs is veel groter dan onze mogelijkheden om te reageren met hulp en materialen.

■ De realiteit is dat christelijke gemeenschappen zoals die van Alin wanhopig behoefte hebben aan
fundamenteel Bijbelonderwijs zoals dat van Derek Prince, omdat er gewoon maar weinig materiaal
voor handen is.
■ Als we ‘investeren in mensen’ in het Midden Oosten, dan hoort Israël daar uiteraard ook bij. Al jaren
reikt DPM in Israël uit naar messiaanse gemeenschappen, en ook naar de tienduizenden immigranten
– o.m. uit Ethiopië, Rusland en Oekraïne – met Dereks onderwijs in het Hebreeuws, Russisch en
Oekraïens. Onlangs zei een Russische Jodin tegen onze DPM-medewerkster Betty Jackson:
‘Christenen zijn de enige vrienden die Israël heeft; de wereld heeft zich tegen ons gekeerd.’ Bid en
geef om ons vertaal- en distributiewerk in Israël voort te zetten, juist nu de druk zo toeneemt!
■ Ook ondergrondse kerken hebben onze hulp nodig. Kort geleden vroeg een Koerdische voorganger
om 400 exemplaren van het boek Fundament van geloof door Bijbelstudie, voor de nieuwe christenen
in zijn kerk! Denk je eens in!

Kort geleden verspreidde een van onze partners honderden SD-kaarten metRefugee Family fellowship 1 Dereks onderwijs erop, tijdens een zendingsreis in Iran. Dereks boodschappen werden door alle gelovigen dankbaar verwelkomd, als fris water op droge grond. Een medewerker vertelde ons:

,,De SD-kaarten zijn makkelijk uit te delen en te verstoppen. Een voorganger huilde van vreugde toen hij de schat aan Bijbelonderwijs zag die erop stond. Alsjeblieft, stuur er nog honderden.”

We willen hem en vele andere leiders graag meer SDkaarten sturen. Sterker nog, ons plan is om er nog voor het einde van het jaar duizenden uit te delen in deze regio. Daarbij willen we meer dan 10.000 kopieën afdrukken van de boeken: De omwisseling aan het kruis en Fundament voor geloof door Bijbelstudie en nog meer boeken in het Arabisch en Sorani. We hopen ze beschikbaar te kunnen maken voor christenen en zoekende moslims in huizen, vluchtelingenkampen en kerken. Voor dit project is ongeveer € 80.000 nodig, dat we hopen te verzamelen via wereldwijde vrienden zoals jij.
Jouw gulle gift van 35, 50 of 120 euro brengt Dereks levensveranderende Bijbelonderwijs in de handen
van christenen in het Midden-Oosten.
We hopen van je te horen. Maak gebruik van het bijgevoegde strookje om jouw gift vandaag te doneren.
Of maak je gift over op IBAN NL11SNSB0879678216. Online geven kan ook, via www.derekprince.nl o.v.v.
Gift Midden Oosten, of Gift Israël.

Je kunt er in ieder geval zeker van zijn dat je giften en gebeden een grote zegen zullen zijn voor duizenden christenen als Alin, die zoveel geleden hebben.

Moge God je zegenen in alles wat je doet.
Neil Cornick                           Ivar van der Sterre
DPM Midden Oosten           DPM Nederland

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email