Investeer in mensen – Oost Europa

Klik op de afbeelding om deze nieuwsbrief te openen in pdf.

Beste vriend/vriendin,

Iedere keer als ik deze woorden van Jezus lees: ‘…ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft…’ (Mattheüs 7:24), word ik eraan herinnerd dat het leggen van een stevig fundament in Gods Woord essentieel is om op een gezonde, geestelijke manier om te gaan met de uitdagingen van het leven.

Deze woorden herinneren me er ook aan dat duizenden christenen in landen als Albanië, Kroatië, Servië, Polen en Bulgarije nauwelijks tot geen beschikking hebben over discipelschapsmaterialen om hen te helpen dat fundament te leggen.

Hoewel de uitdagingen per land verschillen, wordt hun situatie het best beschreven met Dereks woorden in De pijlers van het christelijk geloof: ‘Zij (deze gelovigen) hebben nooit stevig fundament gelegd. Als gevolg daarvan zijn ze nooit in staat geweest om een stabiel, succesvol leven als christen te bouwen.’

Vandaag nodig ik je uit om te helpen deze situatie te veranderen, door te bidden voor onze broeders en zusters in Oost Europa. En, als je daartoe in staat en bereid bent, geef dan alsjeblieft een gift voor ons zendingswerk daar.

Veel gelovigen in Oost Europa hebben behoefte aan fundamenteel bijbelonderwijs om hen te helpen hun leven te bouwen op Gods Woord.

Hier zijn een aantal opmerkingen van onze zendingswerkers in Oost Europa:

Gelukkig zijn er ook goede berichten, mooie getuigenissen en dankpunten om te delen. Twee daarvan wil ik je niet onthouden. Hieronder lees je de verhalen van broeder en zuster Nenad en Biljana uit Servië en broeder Barnabás uit Hongarije. Zij zien in hun leven en in de levens van de mensen die ze mogen dienen de vrucht van het bijbelonderwijs dat Derek door Gods Geest mocht geven.

In Jezus’ liefde verbonden,

Branislav Čekan & Ivar van der Sterre

DPM Oost Europa & DPM Nederland

Klik hier om naar onze donatiepagina te gaan om een gift over te maken.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email