DPM Nederland

 

16740

Algemene Missie & Visie  Derek Prince Ministries

DPM Nederland is in 1994 opgericht als onderdeel van de wereldwijde literatuurzending Derek Prince Ministries International, die actief is in ruim 100 landen en meer dan 60 talen, werkend aan de volgende visie en missie:

Vision & Mission DPM International

Visie: Derek Prince Ministries exists to develop disciples of Jesus Christ, through the Bible teaching of Derek Prince. Missie: Our vision is to reach the peoples of the world in a language they can understand, with the Bible teaching of Derek Prince, using every type of media and all forms of distribution, regardless of the economic means of the recipients.

(vertaling)
Visie:  DPM bestaat om mensen te helpen groeien tot discipelen van Jezus, door het bijbelonderwijs van Derek Prince. Missie: Onze visie is de volken van de aarde te bereiken in een taal die zij verstaan, met de bijbeltoerusting van Derek Prince, gebruik makend van alle soorten media en distributie, ongeacht of de ontvangers ervoor kunnen betalen.

DPM Nederland

Binnen de bovenstaande kaders werkt DPM Nederland aan de volgende visie, missie en strategie:

Visie (Wat is onze droom?)

Onze doelstelling is met gebruikmaking van Derek Prince Bijbelonderwijs mensen toe te rusten tot discipelen van Jezus Christus, door onderwijs uit Gods Woord, zodat zij fundamentele Bijbelse principes kennen en die praktisch gaan toepassen in hun leven. Hierin vertegenwoordigen wij DPM Internationaal, met een specifieke focus op het Nederlands taalgebied, Oost-Europa en Rusland met de andere landen behorend tot de voormalige Sovjet-Unie.

Mottotekst voor de visie van DPM Nederland: Matteüs 7:24

Een ieder die deze mijn woorden hoort en ze doet, gelijkt op een wijs man die zijn huis heeft gebouwd op een rots.

Missie (Hoe vervullen we die droom?)

 • Individuele gelovigen toerusten door het publiceren en verspreiden van Derek Prince’ Bijbelonderwijs door geschreven woord, audio, video, internet, seminars en cursussen.
 • Gelovigen stimuleren in hun persoonlijke geestelijke groei en hen  opbouwen in hun geloof via Dagelijkse Overdenkingen, Onderwijsbrieven, artikelen, boeken, av-middelen, social media en internetcursussen.
 • Promoten van Derek Prince Bijbelonderwijs om de bekendheid van het onderwijs te vergroten en het werven van fondsen en geestelijke support voor de wereldwijde vertaling en distributie van Bijbelonderwijsmaterialen.

Mottotekst voor onze missie: Jesaja 52:7

Hoe welkom is de vreugdebode

die over de bergen komt aangesneld,

die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,

die redding aankondigt en tegen Sion zegt:

‘Je God is koning!’

De parameters voor ons werk ontleend aan deze tekst zijn:

–          vreugdebode: herstel van vreugde in mensenlevens door levensveranderend Bijbelonderwijs uit Gods Woord

–          vrede aankondigen: vrede met God, vrede met jezelf, vrede met anderen > Dereks onderwijs als gemeenschappelijke deler die eenheid en vrede stimuleert onder christenen

–          die goed nieuws brengt; het goede nieuws van het bevrijdende evangelie van Jezus Christus in al zijn facetten

–          redding (verlossing/bevrijding/genezing/vergeving) als centraal thema verder brengen door Derek Prince’ onderwijs

–          Proclamatie van Gods Koningschap: door de kracht van proclamatie Gods heerschappij vestigen in mensenlevens, op vele gebieden.

Strategie

Welke strategie, oftwel welke middelen/wegen gebruikt DPM Nederland voor het bereiken van de bovenstaande doelen? De activiteiten van DPM Nederland zijn onder te verdelen in drie takken:

1. Gratis verspreiding van DPM Bijbelonderwijs:

1. Onderwijsbrieven en proclamatiekaarten

2. Dagelijkse Overdenkingen (via e-mail)

3. Bijbeltoerusting voor jonge leiders via Fit! trainingsprogramma

4. DPM Youtube-kanaal met videopredikingen / FB / Social media

5. Artikelen en andere downloads via eigen website

6. Radioprogramma’s/free publicity via magazines

7. Gratis internetcursussen op giftenbasis

2. Toerusting door gesproken woord:

1. Spreekbeurten/presentaties in locale gemeenten

2. Toerustingsdagen/seminars/conferenties

3. Creëren en onderhoud supportbasis voor wereldwijde zending

1. Regelmatige nieuwsbrief Investeer in Mensen

2. Publicatie nieuws wereldwijde DPM Outreach via website

3. Individuele donorcontacten

4. Bekendheid geven aan zendingswerk via spreekbeurten

Algemene Informatie

Organisatie

DPM Nederland is een stichting zonder winstoogmerk, geregistreerd KvK 41121393 fiscaal nummer 80.28.40.449.

Bestuur

De stichting staat onder toezicht van een onbezoldigd bestuur, bestaande uit vier leden: David Selby USA (voorzitter); Neil Cornick UK (bestuurslid); Ivar van der Sterre (secretaris); Loes van Vreumingen-Dam (penningmeester).

Personeel

Vaste medewerkers

De (momenteel) vier vaste medewerkers worden op parttime basis betaald, maar werken ook deels op vrijwillige basis, verdeeld over vier functies:

–          directie / redactie / werving

–          financieel management / administratie

–          planning / content management website / ontwikkeling online cursussen

–          algemene assistentie / communicatie / correspondentie

Vrijwilligers

Naast het team van vaste medewerkers geniet de stichting hulp van een tiental vrijwilligers op diverse gebieden, waaronder:

–          tutoring Correspondentiebijbelschool

–          tutoring Fit! Jonge Leiderstraining

–          consultancy Boekhoudprogramma Exact

–          vertaling Engels/Nederlands

–          ontwikkeling website/Youtube-kanaal

–          scheduling Daily Devotionals

–          ondersteuning algemeen kantoor

–          content cursussen

–          PR

–          AV-reproduktie

Externe vaste partners/freelancers

Tevens wordt samengewerkt met een aantal vaste externe partners en bedrijven, op het gebied van toeleverantie, grafische vormgeving, direct-mail, boekhoudkundige expertise en IT-beheer.

Samenwerking

Bevriende stichtingen waarmee wordt samengewerkt:

–          Transworld Radio (Barneveld)

–          Bijbelstudie.net (Apeldoorn)

–          Foundation4Life Bijbelschool (Ermelo)

–          Diverse kerkgenootschappen en kerkelijke gemeenten

  ANBI

Derek Prince Ministries Nederland is een ANBI-stichting. Dit betekent dat uw giften aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting. Om te voldoen aan de regelgeving die hiervoor geldt, vindt u hier alle documenten die door de ANBI-wetgeving zijn voorgeschreven.

Reacties (2)

 • Wasimin Petrus

  |

  Ik ben erg onder de indruk hoe machtig GOD Derek heeft gebruikt. Ik kijk en luister elke dag naar zijn video en zijn boodschap.

  • Paul Storms

   |

   Dankuwel voor uw bemoedigende woorden. We zijn blij dat we als medewerkers op deze manier tot zegen kunnen zijn voor mensen.

Reacties zijn gesloten

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email