Shop Doneer

Drie dramatische klanken

Leestijd: 3 min.


In 1 Thessalonicenzen 4:13–18 beschrijft Paulus hoe christenen opgewekt zullen worden om Christus te ontmoeten bij Zijn komst:

Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

Het belangrijkste doel van Paulus’ onderwijs in dit gedeelte is om christelijke gelovigen te troosten omtrent andere christenen – familieleden of andere geliefden – die gestorven zijn. Deze overleden christenen worden beschreven als hen die ontslapen zijn, of nauwkeuriger, ‘hen die in Jezus slapen’. Dit betekent degenen die gestorven zijn in het geloof van het Evangelie. Paulus’ boodschap van troost is gebaseerd op de zekerheid dat deze, en alle andere ware gelovigen, zullen worden opgewekt.

Het feitelijke beeld dat Paulus van deze fase van de opstanding geeft, is als volgt: Er zullen drie dramatische klanken zijn om het aan te kondigen. De eerste klank zal het geroep zijn van de Heer Jezus Christus zelf, zoals Hij had voorzegd in Johannes 5:28–29: ...allen die in de graven zijn, zullen Zijn stem horen, en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.

Alleen de stem van Christus heeft de macht om de doden uit hun graven tevoorschijn te roepen. Op dit speciale moment zal Hij echter alleen de rechtvaardige doden oproepen – alleen degenen die in het geloof gestorven zijn. Het oproepen van de goddeloze doden zal bewaard blijven tot een latere fase van de opstanding.

De andere twee klanken die op dit moment gehoord zullen worden, zijn: de stem van een aartsengel en een bazuin van God. De aartsengel waar het hier om gaat is waarschijnlijk Gabriël, aangezien het diens speciale bediening blijkt te zijn om een op handen zijnde ingreep van God in de aangelegenheden van de mens op aarde te proclameren.

Overal door de Bijbel heen is één belangrijk doel waarvoor de bazuin gebruikt wordt het samenroepen van Gods volk in een speciale tijd van crisis. Op dit moment zal de klank van de bazuin voor heel Gods volk het signaal zijn om zich gezamenlijk bij Hem te voegen als Hij uit de hemel neerdaalt om hen te ontmoeten.

Gebed van de dag

O Heer, wat een heerlijk moment van ongeëvenaarde glorie zal dat zijn, wanneer Jezus ons tevoorschijn roept en de bazuin weerklinkt. De schepping zal het ervaren en eindelijk weten: Jezus Christus is Heer tot in alle eeuwigheid! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

SRI LANKA

Bid dat de Derek Prince onderwijsprogramma's op Swarga TV nog veel meer gelovigen in het hele land zullen bereiken, en dat velen zullen worden bevrijd van gebondenheden door de kracht van Christus.

Weekvers: 1 Thessalonicenzen 4:16-17

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.