Shop Doneer

Eerst de doden, dan de levenden weggerukt

Leestijd: 3 min.

Gisteren lazen we 1 Thessalonicenzen 4:13-18. Paulus beschrijft hoe op aarde twee grote gebeurtenissen snel na elkaar zullen plaatsvinden. Ten eerste zullen alle ware gelovigen, die in het geloof gestorven zijn, worden opgewekt. Ten tweede zullen alle ware gelovigen die op dat moment op aarde leven een onmiddellijke, bovennatuurlijke verandering ondergaan in hun lichaam.

Daarna zullen deze beide groepen gelovigen – degenen die uit de dood werden opgewekt, en degenen van wie het levende lichaam werd veranderd – samen door Gods bovennatuurlijke kracht in een oogwenk van de aarde worden opgeheven in de lucht. Daar zullen zij in de wolken worden opgenomen en in deze wolken zullen zij met hun Heer en met elkaar worden verenigd. Daarna zullen de Heer en Zijn verloste gelovigen voor altijd in de ononderbroken harmonie en gemeenschap van de hemel verenigd zijn.

In twee van de Griekse woorden die Paulus in deze passage gebruikt, ligt een speciale betekenis. Waar hij zegt wij zullen weggevoerd (of opgenomen) worden is dat het Griekse werkwoord ‘harpazo’. Dit betekent een plotselinge, snelle, heftige greep. In het Nieuwe Testament wordt dit woord viermaal gebruikt om mensen te beschrijven die in de hemel worden opgenomen.

Bovendien wordt het gebruikt in Handelingen 8:39, waar we lezen dat de Geest des Heren Filippus bij de Ethiopische kamerling ‘wegnam’. Het wordt door Jezus gebruikt in Johannes 10:12 om de wolf te beschrijven die de schapen ‘grijpt’. Het wordt door Hem ook gebruikt in Mattheüs 13:19 om de vogels te beschrijven die het zaad ‘wegrukken’ dat langs de weg gezaaid is. In Judas vers 23 wordt het gebruikt om mensen te beschrijven die uit het vuur ‘gerukt’ worden.

Paulus heeft het woord ‘harpazo’ doelbewust gebruikt om aan te geven dat het gaat om één enkele, snelle, plotselinge, heftige handeling. Inderdaad suggereert het vooral de daad van een dief. In dit opzicht is het in overeenstemming met andere schriftplaatsen die dit aspect van Christus’ komst vergelijken met het komen van een dief. Jezus zegt bijvoorbeeld in Openbaring 16:15: Zie, Ik kom als een dief…

En ook in Mattheüs 24:42-43 zegt Hij: Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken.

Let op de indruk van geweld in die verklaring, dat in het huis ‘ingebroken’ moet worden. Daarom mogen we zeggen dat in dit opzicht de komst van Christus voor Zijn Gemeente zal zijn als die van een dief: het zal plotseling zijn, onverwacht, zonder voorafgaande waarschuwing; het vindt zijn hoogtepunt in één enkele handeling van wegnemen, die razendsnel plaatsvindt. Verder is hetgeen weggenomen wordt, de kostbaarste schat op aarde – de ware christenen. Maar, zoals we al gezegd hebben, Christus’ komst zal anders zijn dan die van een dief, en wel in één geweldig belangrijk opzicht. Hij zal alleen datgene wegnemen dat Hem al toebehoort op grond van de verlossing.

Gebed van de dag

Dank U Heer Jezus, voor het inzicht dat Uw Woord verschaft over de dingen die gaan komen. Dank U Heer, voor de onmetelijke waarde die U toekent aan Uw kinderen hier op aarde. Mag ons dat stimuleren tot een basishouding van ootmoed en dienstbaarheid. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

INDIA

Onlangs heeft de zittende regering bij stemming opnieuw de macht gekregen, mogelijk op corrupte wijze. De toekomst van ons werk in India is dus heel onzeker, daar de vervolging van christenen toeneemt. Bid om bescherming en wijsheid voor de directeuren Elsie en Danny, die in verschillende delen van India onderwijs en bediening verzorgen; bid dat de Kerk verder gaat in geloof, en vrij wordt van angst.

ZENDINGSVERSLAG INDIA:

We hebben onlangs een conferentie gehouden voor meer dan 100 voorgangers in het binnenland van Tamil Nadu waar we nooit eerder geweest waren, aangezien het wordt beschouwd als een Hindoe bolwerk. De naam van de hoofdstad, Thirukoilur, betekent ´stad van de goddelijke tempel´. Er zijn enorme Hindoe tempels met torens die zichtbaar zijn boven de stad vanaf de rondwegen. We hebben onderwijs gegeven over De Omwisseling, en velen werden bevrijd. We werden uitgenodigd ook naar drie andere grote steden in dit gebied te komen! De dorst naar de gezonde leer neemt langzaam toe. Prijs God voor de impact die is gemaakt door dit onderwijs, en door Dereks boeken en de sd-kaarten.

Weekvers: 1 Thessalonicenzen 4:16-17

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.