Shop Doneer

Gods Woord dringt door in onze hele persoonlijkheid

Leestijd: 3 min.
De Pijlers - dag 36

Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen.
(Johannes 2:14b)

Gods Woord dringt door in onze hele persoonlijkheid
Ik heb het grote voorrecht gehad de hoogste opleiding te kunnen ontvangen die Groot-Brittannië mijn generatie te bieden had. Het vond zijn hoogtepunt in zeven jaar aan de Universiteit van Cambridge, waar ik zowel klassieke als moderne filosofie studeerde. Altijd zocht ik naar iets wat echte betekenis en doel aan het leven gaf. Academisch had ik succes, maar innerlijk voelde ik mij toch gefrustreerd en leeg.
Tenslotte, als laatste toevlucht, begon ik de Bijbel te bestuderen, gewoon als een filosofisch werk. Ik was erg sceptisch, als iemand die alle vormen van religie had verworpen. Maar voordat er veel maanden waren verlopen en voordat ik zelfs in mijn studies aan het Nieuwe Testament was toegekomen, had het binnenkomen van Gods Woord mij het licht gebracht van de verlossing, de verzekering van vergeving van zonde, de bewustwording van innerlijke vrede en eeuwig leven. Ik had gevonden waar ik naar had gezocht: de werkelijke betekenis en bedoeling van het leven.
Hebreeën 4:12:
Want het Woord van God is levend en krachtig (of energiek) en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.
Wat Paulus hier zegt is dus een opsomming en bevestiging van de conclusies die we getrokken hebben aangaande het Woord van God. Er is geen gebied in de hele menselijke persoonlijkheid waar Gods Woord niet in doordringt. Het reikt tot diep in de geest en de ziel, het hart en het verstand, ja zelfs tot de diepste kern van ons lichaam, de gewrichten en het merg.
In volkomen overeenstemming hiermee, hebben we in de afgelopen weken gezien dat het Woord van God, als een zaad in het hart geplant, eeuwig leven voortbrengt; daarna zorgt het voor geestelijk voedsel voor het nieuwe leven dat is voortgebracht. Als het in het lichaam is ontvangen, bewerkt het volmaakte gezondheid, en voor ons verstand is het resultaat geestelijke verlichting en inzicht.
Als introductie tot ons onderwerp van deze week - overwinning over zonde en satan - kunnen we het best Psalm 119:11 lezen: Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig.
Het Hebreeuwse woord dat hier vertaald is met opgeborgen, betekent nauwkeuriger uitgedrukt: ‘opslaan als een schat’. David bedoelde niet dat hij Gods Woord verstopt had, zodat het nooit ontdekt zou worden. Nee, hij bedoelde dat hij Gods Woord op de veiligste plaats had weggeborgen, gereserveerd voor dingen die voor hem de hoogste waarde hadden, zodat hij er altijd onmiddellijk gebruik van kon maken als hij het nodig had.
In Psalm 17:4 laat David zich opnieuw uit over de bewarende kracht van Gods Woord: Wat de daden van de mens betreft, ík ben overeenkomstig het woord van Uw lippen op mijn hoede geweest voor de paden van de gewelddadige.
Dit woord wijst ons de weg in onze deelname aan activiteiten en het sociale verkeer. Sommige daarvan zijn veilig, gezond en aangenaam voor God. Andere zijn vol verborgen strikken van de gewelddadige. Maar hoe moeten we nu onderscheid maken tussen wat veilig en gezond is en wat geestelijk gevaarlijk is? Dat antwoord krijgen we door het toepassen van Gods Woord.
Soms hoort je mensen vragen stellen zoals bijvoorbeeld: mag een christen dansen? roken? gokken? enzovoort. Het antwoord op zulke vragen moet niet gegeven worden vanuit de algemeen heersende maatschappelijke praktijk, en ook niet door de gangbare kerkelijke traditie, maar door het toepassen van Gods Woord.

Heer, dank U wel voor de geweldige, krachtige werking van Uw Woord, dat voortdurend mijn levenspad verlicht en mij de weg wijst om te volgen in het pad dat U als mijn hemelse Vader voor mij heeft uitgestippeld. Ik wil wandelen in Uw plan, om zo Uw naam eer te brengen. Amen.