Shop Doneer

Aan de voorwaarden voldoen

Leestijd: 1 min.
We kijken nog eens naar 1 Johannes 1:7: Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
We zagen al eerder dat deze drie elementen in Gods Woord aan elkaar verbonden zijn: in het licht wandelen, gemeenschap hebben en de reiniging door het bloed. Massa's gelovigen maken aanspraak op de reiniging en bescherming van het bloed van Jezus, zonder dat ze voldoen aan de voorwaarden om die te kunnen ontvangen. De reiniging door Jezus' bloed volgt op het woordje 'als...'. Deze reiniging is dus voorwaardelijk - en aan die voorwaarde moet eerst worden voldaan. Het bloed van Jezus reinigt ons als we in het licht wandelen zoals Hij in het licht is. Daarna volgen er twee resultaten; niet één, maar twee. De reiniging door het bloed is het tweede resultaat; het eerste resultaat is dat we gemeenschap hebben met elkaar. Sommige mensen betogen dat je dit woordje 'als' niet moet lezen als voorwaardelijk, maar als een tijdsbepaling; dus 'terwijl' we in het licht wandelen. Dat is wat mij betreft ook prima, want daarmee blijft nog steeds staan dat alleen terwijl we bezig zijn in het licht te wandelen, we gemeenschap met elkaar hebben, en de voortdurend reinigende kracht van het bloed zijn werk doet in ons leven.
Voor mij is het logisch dat als we geen gemeenschap hebben met andere gelovigen, dit direct ook betekent dat we niet in het licht wandelen; in het licht wandelen heeft immers te maken met transparantie, eerlijkheid naar God en elkaar. God plaatst niet voor niets 'gemeenschap met elkaar' en 'in het licht wandelen' in één context. En als we dus niet in het licht wandelen, kunnen we ook geen aanspraak maken op het reinigende bloed van Christus. Het bloed van Jezus reinigt alleen in het licht. Dit is een van de belangrijkste principes die we goed tot ons moeten laten doordringen.

Dank U Heer voor het bloed van Jezus. Heer, plaats mij in Uw licht, in gemeenschap met mijn medegelovigen. Dank U voor de voortdurende reiniging van zonden die in mijn leven werkzaam is. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt mij voortdurend van alle zonde. Amen.