Shop Doneer

Aan God overgegeven

Leestijd: 1 min.
Paulus schreef: Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam, om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking voor de zonde als wapens van de ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van de gerechtigheid zijn voor God (Romeinen 6:12,13).We zijn bevrijd. De zonde moet onze handen, onze voeten en onze lippen niet langer beheersen. Integendeel, het is de bedoeling dat we onszelf en onze lichaamsdelen aan God overgeven als werktuigen van gerechtigheid voor God. Er is eigenlijk sprake van een dubbele overgave.
Ten eerste geven we onze wil over aan God door te zeggen: ,,Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede." Net als in het Onze Vader:Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde(Matteüs 6:10).Als we bidden, Uw wil geschiede, dan begint dat bij de wil van degene die bidt; je zet in de eerste plaats jouw eigen wil erop dat Gods wil gebeurt, in het algemeen en in jouw eigen leven.
Nadat we onze eigen wil hebben overgegeven aan Gods wil, bieden we vervolgens ook onze ledematen aan God aan, als werktuigen voor de gerechtigheid. In het Grieks staat het woord 'werktuigen' eigenlijk voor 'wapens' - dit impliceert dus geestelijke strijd. Onze ledematen zijn niet zomaar werktuigen, zoals een schoffel of een schop - nee, het is wapentuig, zoals bijvoorbeeld een zwaard - het is bewapening die wordt ingezet in de geestelijke strijd. De doop in de Heilige Geest speelt een belangrijke rol, want daarbij geven we namelijk eerst onze wil over aan God; en vervolgens ook het lichaamsdeel dat zich meestal het moeilijkst laat beheersen: onze tong. Met de doop in de Heilige Geest gehoorzamen we in feite dus ook aan de opdracht onze lichaamsdelen aan God over te geven als wapens van gerechtigheid. Als onze tong is overgegeven aan God en is overgenomen door de Heilige Geest, wordt het een krachtig wapen: in gebed (zowel in de geest als met het verstand), in getuigenis en in prediking.

Dank U Jezus voor Uw overwinning aan het kruis. Ik geef mijzelf en mijn wil over aan God en proclameer dat mijn ledematen werktuigen zijn van gerechtigheid, overgegeven aan God voor Zijn dienst en tot Zijn verheerlijking. Amen.