Shop Doneer

Aanbid alleen God

Leestijd: 3 min.

We hebben de afgelopen tijd intensief gekeken naar vormen van aanbidding voor de enige ware God. Maar vandaag zullen we kijken naar enkele voorbeelden van valse goden die door mensen vaak aanbeden worden.

In de eerste plaats zijn dat werkelijke afgoden. In de hele wereld, in elk land en in iedere cultuur zul je afgoden ontdekken die gemaakt zijn van hout en steen, maar die desondanks aanbeden worden. De gebruikelijk term hiervoor is afgoderij.

Ten tweede aanbidden veel mensen hun eigen verlangens en pleziertjes. Deze worden - soms heel ongemerkt - tot hun god. Deze vorm van het aanbidden van plezier en genot wordt wel 'hedonisme' genoemd, en het is feitelijk een vorm van afgoderij die in grote delen van de Westerse wereld steeds normaler wordt.

Ten derde is er de afgod van geld en materiële bezittingen. De Heer Jezus waarschuwt nadrukkelijk om de afgod van het geld niet te dienen (...Niemand kan twee heren dienen, zie Mattheüs 6:24), die Hij ook wel identificeert als de 'onrechtvaardige Mammon' (zie Lukas 16:9), Toch aanbidden vele miljoenen mensen de afgod van het geld. De Bijbel noemt deze vorm van aanbidding hebzucht.

Ten vierde worden (politieke) leiders, zoals vroeger Hitler, Lenin of Nero, aanbeden. Het gebeurt echter ook vandaag nog dat dictators en politieke leiders worden aanbeden als godheden. Niet zelden gebeurt dit in totalitaire regimes, en sturen machtsbeluste leiders bewust op deze aanbidding aan, of roepen hier zelfs toe op. Het is opmerkelijk dat degenen die de Bijbel en de enige ware God verwerpen door middel van politieke denkbeelden, vaak eindigen met een alternatief, menselijk object van aanbidding. De mens is geschapen om te aanbidden, maar de enige werkelijk 'veilige' aanbidding is de aanbidding van God onze Vader, de Schepper van hemel en aarde, die eeuwig is!

Nog een bekende andere vorm van valse aanbidding of afgoderij is de verering van artiesten, kunstenaars of andere beroemdheden.

Het laatste voorbeeld dat ik wil noemen is de aanbidding van mensen die een cultus of sekte oprichten. De tragische gebeurtenissen met Jim Jones (Jonestown), Guyana en Waco zijn hedendaagse voorbeelden. Het tragische resultaat van het aanbidden van de leider van een valse godsdienst of sekte is uiteindelijk meestal een geestelijke dood indien men zich hier niet van bekeert, en soms zelfs - zoals in de genoemde voorbeelden - ook een lichamelijke dood.

Laten we daarom altijd gehoorzamen aan wat Jezus noemt het eerste en grote gebod: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. (Exodus 20:1)

Gebed van de dag

Vader God, ik heb U lief met heel mijn hart, heel mijn ziel en met heel mijn denken, en ik aanbid alleen U. Bescherm mij Heer, dat ik ooit enige andere 'god' zou aanbidden, of onbewust wat of wie dan ook hoger zou achten dan U. Alleen U bent mijn aanbidding waard! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ZUID AFRIKA

Hope Ramaphosa is lerares in de provincies Venda en Limpopo. Ze heeft Dereks onderwijs al jarenlang gebruikt zowel voor leraars als studenten, en blijft toegewijd aan het onderwijzen uit Gods Woord. Ze gebruikt hiervoor speciaal Dereks boek 'Fundament van geloof door bijbelstudie en De Pijlers'.

  • Hope heeft momenteel ongeveer 80 bijbelstudenten, en er wachten meer mensen om de cursussen te doen. Bid om Gods kracht en zalving als ze les geeft.
  • Bid om wijsheid voor Hope als ze gaat beginnen aan de Venda vertaling van Fundament van geloof door bijbelstudie.


Dr Gavi Sacks is directeur Communicatie van de Zionistische Federatie van Zuid Afrika. Zij organiseren een online Zoom event over Gods doel met Israël en met de kerk. Bid dat iedereen die deelneemt aan het live event, Gods perspectief op Israël zullen zien en een verandering van inzicht krijgen. Bid ook dat de Joodse mensen die het zien de liefde en genezing van de Vader zullen ervaren.